Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Jesper Cortes er borgerrådgiver i blandt andre Norddjurs Kommune. Hans opgave er at holde øje med, at alting går ordentligt til, når borgere og forvaltning mødes. Foto: Asbjørn With

Jesper sikrer retsstaten!

Med kun få dage til valg i Danmark har Jesper Cortes givet mig lidt at tænke over.

I de seneste 10 år har han arbejdet som borgerrådgiver med det formål at holde øje med, hvordan borgerne bliver behandlet i mødet med den kommunale forvaltning.

- Det handler om procedurer og retssikkerhed. Det handler om at bygge videre på den retssikkerhed, der gennem mere end 100 år er bygget op i Danmark og som er med til at sikre, at vi også i praksis er en retsstat, hvor alle er lige for loven, siger Jesper Cortes selv om den rolle, han varetager.

Jamen, er det ikke en selvfølge?

Nej, desværre ikke. Hele tiden og over hele landet er der danskere, som oplever, at loven ikke er lige for alle, og at det ikke er nogen selvfølge, at man i mødet med en kommune oplever en ypperlig og fejlfri sagsbehandling.

Selvfølgelig ikke. For ingen er fejlfri, og det er heller ikke det interessante. Det interessante er, om man kan tale om de fejl, der uvægerligt sker, og hvad man gør for at lære af sine fejl.

I dag betaler godt 60 kommuner veluddannede mennesker som Jesper Cortes for at holde øje med, hvordan kommunens egen forvaltning udfører deres arbejde, og hvad der kan gøres bedre.

Og til foråret kan vi i Syddjurs også henvende os til en borgerrådgiver for første gang.

Det er en stor ros til politikerne i de mange kommuner, også i vores egen, som med borgerrådgivere er med til at holde fokus på nogle af de ting, som er helt afgørende for, at vi i Danmark lever i en retsstat.

Gør det nogen forskel, om vi lever i en retsstat eller ej?

Ja, for pokker!

I en retsstat er lovene lavet og vedtaget af folkevalgte repræsentanter. Ikke af kongen, dronningen eller Gud men repræsentanter valgt af folket.

I en retsstat har vi frihedsrettigheder som ytringsfrihed, foreningsfrihed, religionsfrihed og forsamlingsfrihed. I Danmark beskytter vi mindretallets interesser, og vi har domstole, der er uafhængige af politikernes interesser. Vi bekæmper nepotisme og korruption, og myndighederne kan kun gribe ind i vores liv og vores individuelle frihed, hvis loven giver dem ret til det.

Først og fremmest er loven lige for alle. Uanset, om du er statsminister eller journalist Asbjørn With fra SyddjursLIV.

Men for at loven også i virkeligheden og i hverdagen opleves lige for alle, er det vigtigt hele tiden at være opmærksom på, hvordan retssikkerheden har det i praksis og, hvordan den opleves af den enkelte borger.

Og så er vi tilbage ved Jesper Cortes og hans funktion som borgerrådgiver.

Selvom Danmark ikke er et perfekt lille smørhul, så er det dog et smørhul, hvor der på trods af fejl, er et ønske om, at loven er lige for alle.

Også i de danske kommuner.

Gud, skal vi redde klimaet?!

Og så dykker SyddjursLIV ned i spørgsmålet om, hvilken rolle folkekirken spiller i Danmarks bestræbelser på at reducere udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030? Hvad kan og vil kirken gøre, og hvorfor?

Som vores dygtige kollegaer på FavrskovLIV tidligere på året kunne fortælle, så har man i Favrskov Provsti udarbejdet en meget omfattende og detaljeret klimarapport.

Den udpeger 36 konkrete indsatser for, hvordan kirkerne i Favrskov kan reducere udledningen af CO2 med 70 procent i løbet af de kommende otte år.

I Syddjurs Provsti er der ingen forkromet rapport, og der er heller ikke en konkret og udspecificeret handleplan, fortæller provst Benedikte Pedersen til SyddjursLIV.

Men det betyder på ingen måde, at provstiet bare har lukket øjnene for klimakrisen. Tværtimod. Og hvis det virkelig skal batte noget, så har provsten kig på kirkens meget store jordarealer, som for alvor kan gøre en forskel på klimaregnskabet.

Rigtig god læselyst.

Husk, at både ris og ros altid bliver taget taknemmeligt imod, og det samme gør gode historier, som du gerne vil have, at vi skal se nærmere på.

Skriv eller ring til mig, journalist Asbjørn With, på telefon 6166 4603 eller på mailadressen aswch@jfmedier.dk. Eller kontakt min kollega Søren Øhlers på telefon 26700540 eller skriv til ham på soeoe@jfmedier.dk.

Vi er SyddjursLIV, et nyt digitalt lokalmedie, som udelukkende bruger vores energi på journalistiske historier med fokus på Syddjurs, og dem der bor i Syddjurs. Vi har ambitioner på journalistikkens og det lokale demokratis vegne. Du kan læse om vores ambitioner med SyddjursLIV her.

Du må også meget gerne dele dit nyhedsbrev med dine venner, kolleger og naboer, så de også kan få muligheden for at lære os at kende. Og er du en af dem, der er blevet opfordret til at læse med, men endnu ikke har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, så gør det lige her.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist

Jesper Cortes står lige i midten: Jeg er ikke for borgeren mod kommunen

Om få måneder bliver der ansat en borgerrådgiver i Syddjurs Kommune. Jesper Cortes har været borgerrådgiver i mere end 10 år. Han ved derfor en del om, hvad en borgerrådgiver laver, så SyddjursLIV har besøgt ham i Grenaa. Foto: Asbjørn With

Når Jesper Cortes tager på arbejde på rådhuset i Grenaa, så adskille han sig fra alle de 3.200 andre ansatte i kommunen. Han er nemlig uafhængig af forvaltningen. 

Og det er der en god grund til. 

Jesper Cortes er borgerrådgiver, og hans opgave er at holde øje med, hvordan borgerne bliver behandlet af kommunens ansatte. På den måde kan han være med til at skabe bedre sagsbehandling, færre klager, mere tilfredse borgere og et bedre og mere åbent miljø at arbejde i for sagsbehandlerne.

Når det er interessant, hvad Jesper Cortes laver på rådhuset i Norddjurs, så skyldes det, at vi i Syddjurs netop har fået næsten 2,5 millioner kroner i støtte til at ansætte vores egen borgerrådgiver, som skal begynde at rådgive borgere i begyndelsen af næste år.

Så klik her og tag med til Grenaa og mød borgerrådgiveren Jesper. En slags kommunal ombudsmand, hvis fornemmeste opgave det er at holde øje med procedurerne og stå vagt ved retssikkerheden.

- Kirkens jordbesiddelser kan gøre en stor forskel for klimaet

Rundt omkring på kirkegårdene og i kirkerne i Syddjurs Provsti er der gang i en række lokale, klimavenlige og miljøforbedrende tiltag. Men når der virkelig skal skabes resultater, så kan kirkens store jordbesiddelser komme i spil, mener provst Benedikte Pedersen. Foto: Asbjørn With

Hvad kan og vil kirken gøre for at bidrage til klimakampen? Spørgsmålet er stort, men vi bryder det ned til at spørge provst Benedikte Bock Pedersen, hvad folkekirken i Syddjurs kan og vil.

Inspirationen kommer fra vores dygtige kolleger på FavrskovLIV som tidligere har fortalt, at Favrskov Provsti, som det eneste provsti i landet så vidt vides, har udarbejdet en klimarapport og udpeget 36 indsatsområder, der skal sikre, at kirken reducerer sin udledning af CO2 med 70 procent inden 2030.

I Syddjurs er planerne ikke så fremskredne og heller ikke så detaljerede som i Favrskov, men det betyder ikke, at klimakrisen er fløjet hen over Syddjurs uden at blive opdaget. 

Der er masser af tiltag, fortæller Benedikte Pedersen, som selv mener, at de store kirkelige jordbesiddelser for alvor kan gøre en forskel, hvis de bliver bragt i spil på den rigtige måde.

Har du ikke modtaget dit valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort seneste fem dage før valget, så skal du henvende dig til kommunen. Foto: Asbjørn With

På valgdagen, tirsdag 16. november, er der valg i Danmark. Som stemmeberettiget i Syddjurs har du mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal styre kommune i de næste fire år, og hvem der vælges til regionsrådet.

Men det kræver at du har et valgkort, som du kan vise til valglisteføreren på afstemningsstedet. Ellers får du ikke udleveret de to stemmesedler.

Alle, som er stemmeberettigede til valgene modtager seneste fem dage inden valget deres valgkort.

Har du ikke modtaget dit valgkort, skal du rette henvendelse til til Borgerservice på telefonnummer 87 53 50 00, så hjælper de dig. 

Læs mere her.

En million tests indtil videre

Der er i alt 80 kandidater at stemme på til kommunalvalget denne gang. 53 mænd og 27 kvinder. Foto: Asbjørn With

Hvis du allerede har besluttet dig for, hvor dit kryds skal sættes på valgdagen, så kan du roligt slutte din læsning her.

Men hvis du alligevel er nysgerrig, så kan du læse eller genlæse historien om, hvad der lå nogle af borgerne i kommunen på sinde op til valget, da jeg mødte dem på en slags valgturné for nogle uger siden.

Du kan også søge hjælp i vores kandidattest, som snart er blevet taget EN MILLION gange.

I kandidattesten har du mulighed for at svare på en række spørgsmål, som kan give dig et indtryk af hvilken kandidat, du er mest enig med.

Og du kan tage testen for både kommunalvalget og for valget til regionsrådet.

I testen beder vi dig svare på 25 politiske spørgsmål, som alle kandidaterne i Syddjurs allerede har haft mulighed for at svare på. Ved at sammenligne dine svar med kandidaternes svar kan vi vise de kandidater, der ligger tættest på dine politiske holdninger.

Du kan efter testen se kandidaternes uddybende forklaringer til hvert spørgsmål.

Der er både spørgsmål om nationale forhold og om forhold regionalt og kommunalt, som er relevante for dig i Syddjurs Kommune.

Da du skal sætte to krydser, er derfor er der naturligvis også to tests, du kan tage.

Tag testen til kommunalvalget i Syddjurs her.

Og her kan du tage testen til regionsvalget.