Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Claus Friis Lange er ny familiechef i Syddjurs Kommune. Inden længe får han en ny kollega, når en ny socialchef træder ind ad døren 1. marts. Foto: Asbjørn With

Flere chefer skal der til

Det er en velkendt kliché, at for mange kokke fordærver maden. Ikke desto mindre, så skal der nogle gange flere kokke til, hvis der skal laves forskellige retter i køkkenet på samme tid.

I gennem flere år har der i kommunen været problemer med særligt to områder. Voksen socialområdet og familieområdet. De to områder har tidligere hørt under den samme social- og familiechef, men det har så langt fra givet de ønskede resultater.

Som SyddjursLIV i de seneste måneder har beskrevet, så er der store problemer i kommunens familierådgivning, som er præget af langtidssygemelding og stort pres, og en analyse fra revisionsfirmaet BDO har vist, at det også kniber med samarbejdet mellem flere af de kommunale afdelinger, som ellers skulle tage vare på de samme børn, unge og familier.

Ligeledes har SyddjursLIV fortalt om konsekvenserne for nogle af de familier, som på en eller anden måde har brug for hjælp, men som har oplevet et kommunalt system, som var alt andet, end det, de havde håbet på eller forestillet sig.

Her finder du et samlet overblik over alle de historier, SyddjursLIV har bragt om kommunens problemer med sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde.

Både i 2020 og i 2021 har kommunen sagt farvel til en social- og familiechef. Samtidig er der blevet skiftet ud både en række andre chefer og direktører.

Blandt andet er Katrine Axél relativt ny i stolen som velfærdsdirektør og dermed øverste administrative chef for både socialområdet og familieområdet, og som SyddjursLIV tidligere har fortalt er der også kommet en nu leder af Familierådgivningscentret som hører under familieområdet.

Da den seneste social- og familiechef forlod jobbet efter mindre end et år, blev det besluttet, at stillingen som social- og familiechef skal deles i to, og derfor har kommunen siden været på udkig efter både en ny socialchef og en ny familiechef.

Den nye familiechef er allerede ansat og har netop haft første arbejdsdag. SyddjursLIV har mødt den 61-årige Claus Friis Lange, som valgte at rykke fra et godt job i Vestjylland til Syddjurs på grund af de omfattende udfordringer, der skal løses her.

Og så er der godt nyt til alle dem, der går og venter på, at den nye naturbørnehave i Hornslet snart skal bygges.

For inden skovlen kan gå i jorden til den slags byggeri, så skal der lige en kyndig arkæolog forbi for at undersøge, om der er vigtige fortidslevn eller minder, der skal undersøges nærmere.

Derfor har Museum Østjylland kigget og gravet, og det viser sig, at der både var spor efter mennesker ovenpå jorden og under jorden.

Rigtig god læselyst

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist

Social- og familieområdet deles i to

Pressefoto

I et forsøg på at styrke det specialiserede socialområde har Syddjurs Kommune valgt at dele social- og familieområdet i to.

Der har været relativ står udskiftning på pladsen som social- og familiechef i de senere år. 

Social- og familiechef Christina Kaae blev ansat i 2018, men fratrådte efter gensidig forståelse med direktionen i februar 2020, hvorefter Anne Mette Have Rasmussen satte sig i stolen, blot for at fratræde igen mindre end et år efter.

I mellemtiden havde Katrine Axél (billedet) overtaget stillingen som velfærdsdirektør.

- Efter Anne Mette Have Rasmussens fratrædelse havde vi en diskussion i direktionen af, hvorvidt vi fortsat skulle have de to områder samlet. 

- Beslutningen blev, at vi delte de to områder op for på den måde at styrke opmærksomheden på områderne. Det, at det nu er delt i to, gør det muligt at få mere fokus på ledelse, organiseringen og på økonomien, siger velfærdsdirektør Katrine Axél.

Siden Anne Mette Have Rasmussens fratrædelse har social- og familiechef-titlen været afskaffet og er blevet erstattet af henholdsvis en socialchef og en familiechef.

Mens Carsten Johnsen har været konstitueret i stillingen som socialchef, så har velfærdsdirektør Katrine Axél selv varetaget opgaven som familiechef indtil årsskiftet, hvor Claus Friis Lange overtog posten.

Mens han er ved at finde sig til rette, er processen med at finde en ny socialchef i fuld gang. Ansøgningsfristen var 10. januar med første samtale 17. januar, fremgår det af rekrutteringsmaterialet fra Mercuri Urval, som er det konsulentfirma, der hjælper Syddjurs Kommune med at finde de rigtige kandidater til jobbet.

Efter planen skal den nye socialchef tiltræde 1. marts, hvorefter ledelsen af socialområdet og familieområdet igen er intakt.  

Udfordringernes omfang lokkede ny familiechef til Syddjurs: - Jeg er lykkes med denne type opgave før

Asbjørn With

Egentlig var Claus Friis Lange slet ikke på udkig efter et nyt job, da han sammen med en gruppe chefkolleger fra Ringkøbing-Skjern Kommune var på inspirationstur til Syddjurs for at se på IT-løsninger sidste år.

Men da han hørte den nye kommunaldirektør i Syddjurs tale om udfordringerne på familieområdet, så spidsede den rutinerede chef alligevel øre. 

I 25 år har Claus Friis Lange beskæftiget sig med børne- og familieområdet.

- Familieområdet er det sværeste område i hele den kommunale forvaltning. Men det er også det mest interessante og det mest givende, når det lykkes, siger Claus Friis Lange til SyddjursLIV.

Som SyddjursLIV har beskrevet gennem de seneste måneder, så tiltræder Claus Friis Lange på et tidspunkt, hvor der er meget stort fokus på netop børne- og familieområdet.

Men netop udfordringernes omfang har været udslagsgivende for, at han har trukket teltpælene i Vestjylland op, og nu vil forsøge at gøre en forskel i Syddjurs.

Der er spor efter mennesker under den nye daginstitution i Hornslet

Foto: Asbjørn With

Nu er der endelig tegn på, at byggeriet af den nye naturbørnehave i udkanten af Hornslet snart kan komme i gang. De mørke striber på marken viser, at Museum Østjylland er færdige med at undersøge marken for fortidsminder.

Men hvad fandt de så? Og er der spor efter mennesker? Ja, det er der, fortæller overinspektør og arkæolog ved Museum Østjylland Benita Clemmensen.  

Syddjurs Kommune har fået nyt digitalt ansigt

Foto: Asbjørn With

Rådhuset i Ebeltoft, ser ud som det plejer, men med indgangen til det nye år, har Syddjurs Kommunes hjemmeside fået sig et ansigtsløft.

Her kan du se, hvordan det ser ud.