Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Daginstitutioner scorer topkarakterer

- Du skal ikke hive i mine arme. Jeg står da heller ikke og hiver dig i armen.

Optagelserne med vuggestuebarnet, der næsten har grædt uafbrudt i 50 minutter og forsøger at få den afvisende pædagogs opmærksomhed i TV 2-dokumentaren "Daginstitutioner bag facaden” fra 2019, går stadig lige i maven.

- Vi er godt klar over, at du er en anelse forkælet, får pigen at vide.

Dokumentaren satte fokus på den pædagogiske kvalitet - eller rettere manglen på samme - i flere daginstitutioner i Københavns Kommune.

Når vi taler om daginstitutionerne i vores kommune, er det ofte manglen på daginstitutionspladser og det forsinkede byggeri i Hornslet, der er samtaleemnet.

Pladsmanglen var også på dagsordenen, da Familie-, børne- og læringsudvalget afholdt udvalgsmøde i denne uge. På mødet godkendte udvalget, at Økonomiudvalget kan tage stilling til tre projekter til en værdi af 3,275 millioner kroner.

Pengene skal bruges til udvidelse af Mørke Børnehus med yderligere én vuggestuegruppe, udvidelse af Ugelbølle Børnehus og ombygning i Kolind Børnehus til flere daginstitutionspladser.

Mens vi venter på, at Økonomiudvalget tager stilling til de tre projekter, vil vi i dagens nyhedsbrev imidlertid dykke ned i det andet emne, der var omdrejningspunktet i TV 2-dokumentaren og på dagsordenen i Familie-, børne- og læringsudvalgets møde, nemlig den pædagogiske kvalitet.

Lad mig med det samme understrege, at jeg ikke trækker problemerne fra TV 2-dokumentaren og de 22 udfordrede børnehaver og vuggestuer i Københavns Kommune frem, fordi situationerne kan sammenlignes. Tværtimod.

Der har været pædagogisk tilsyn i samtlige 27 daginstitutioner i Syddjurs Kommune, hvoraf 19 er kommunale og otte er private, og den samlede vurdering lyder, at "den pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne i Syddjurs Kommune, såvel private og kommunale, er god".

Vi er dykket lidt ned i måden, som tilsynene foregår på og institutionernes resultater. Desuden har vi talt med lederen af en af de institutioner, der er gået fra bedømmelsen "middel faglighed" til topkarakterer.

Som sædvanlig skal der lyde en stor tak, fordi du læser med. Hvis du har ris, ros eller en god ide til en historie, hører vi stadig gerne fra dig.

Du kan altid kontakte mig, Søren Øhlers, på telefon 26 70 05 40 eller på mail soeoe@jfmedier.dk.

Min kollega, Asbjørn With, kan kontaktes på telefon 61 66 46 03 eller på mail aswch@jfmedier.dk.

Tak fordi du læser med og god læselyst.

Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Kolind Børnehus er en af de institutioner, der har fået topkarakterer i det seneste pædagogiske tilsyn. Foto: Søren Øhlers. 

Ny rapport: Høj faglighed i kommunens daginstitutioner

Flere daginstitutioner får topkarakterer i det seneste pædagogiske tilsyn. Institutionsleder roser kommunens fokus på udvikling og måden, som tilsynene foregår på.

Den pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne i Syddjurs Kommune er god. Sådan lyder den overordnede konklusionen i ny rapport. Tilsynsform og kommunens brug af særlig kursusform tilskrives stor betydning af institutionsleder.

- Den samlede vurdering af den pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne i Syddjurs Kommune, såvel private og kommunale, er god.

Sådan lyder den overordnede konklusionen på de pædagogiske tilsyn, der er blevet gennemført i kommunens 27 daginstitutioner i 2020 og 2021.

Tilsynet har fokus på udviklingen af fagligheden og institutionernes efterlevelse af den styrkede pædagogiske læreplan, der er en beskrivelse af, hvordan de nyeste lovkrav i dagtilbudsloven skal forstås.

Ser man eksempelvis på den pædagogiske faglighed, får 19 af institutionerne den faglige vurdering 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5, mens det kun er en enkelt institution, der må nøjes med vurderingen 2, der er den næstlaveste vurdering.

De 27 daginstitutioner er blevet vurderet på en skala fra 0/1-5 i det pædagogiske tilsyns slutrapport. 
Det er både de kommunale og private daginstitutioner, der har fået vurderinger af fagligheden ved det pædagogiske tilsyn.

KIDS-vurderingen, der afdækker de ni områder fysiske omgivelser, relationer, leg og aktivitet, socio-emotionel udvikling, deltagelse og indflydelse, kritisk tænkning og erfaringsdannelse, selvudvikling, sprog og kommunikation, opmærksomhed i de enkelte institutioner, får 14 af institutionerne vurderingen 4 eller 5 på en skala fra 0 til 5, mens fire får den samlede vurdering 1, der er det næstlaveste.

De mange høje vurderinger glæder Kenneth Enrico Petersen, der er leder for dagtilbud og sekretariat.

- Det flotte resultat skyldes flere ting. Årsagen er både god ledelse, dygtige medarbejdere, løbende kompetenceudvikling og vidensdeling, siger Kenneth Enrico Petersen.

- Godt for den faglige stolthed

Én af de institutioner, der er blevet vurderet til de fire topkarakterer, er Kolind Børnehus.

- Vi er selvfølgelig glade for de gode vurderinger. Det er godt for den faglige stolthed. Men det forpligter selvfølgelig også, siger leder Lisbeth Holmbjerg Jensen.

Pædagogerne i Kolind Børnehus får stor ros for den høje faglige vurdering af leder Lisbeth Holmbjerg Jensen. Foto: Søren Øhlers.

Hun har været leder i Kolind Børnehus i 2 1/2 år og var derfor ikke leder, da Kolind Børnehus i 2018/2019 fik faglighedsvurderingen "middel". Hun tilskriver dog sine medarbejdere æren for, at den faglige vurdering nu lyder på "høj".

- De er dygtige til at samarbejde, meget engagerede i faglige diskussioner og gode til at hjælpe de mindre erfarne pædagoger og pædagogmedhjælpere, hvis de har brug for det, siger Lisbeth Holmbjerg Jensen.

- Under corona er det særligt kommet til udtryk, at her er en god samarbejdskultur. Mange har været fleksible og budt sig til, når der var behov for, at de mødte en time tidligere eller blev en time længere på grund af sygdom, siger Lisbeth Holmbjerg Jensen.

Tilsynsform og kommunalt kursus får ros

Når der udføres pædagogisk tilsyn i vores kommune, besøger den pædagogiske, antropologiske konsulent Anette Fisker, der er specialiseret i daginstitutioner, alle daginstitutioner to gange i besøg af fire timers varighed. Her observerer hun arbejdet og stiller spørgsmål til pædagogerne undervejs.

Den tilgang roser Lisbeth Holmbjerg Jensen.

- Det er mit indtryk, at vi på dette område er foran andre kommuner i måden, tilsynet føres på. Det er en stor styrke, at det udføres af en uvildig udefrakommende fagperson, der har fokus på udvikling, siger Lisbeth Holmbjerg Jensen.

Ved de pædagogiske tilsyn får daginstitutionerne to besøg af en pædagogisk antropologisk konsulent, der observerer og stiller pædagogerne spørgsmål. Foto: Søren Øhlers.

Det er ikke kun tilsynsformen, der får ros med på vejen. Det samme gør det ICDP-kursus, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne, som alle pædagoger sendes på, når de bliver ansat i en kommunal daginstitution.

- Det er et godt kursus og en god tilgang til børnene med fokus på, hvordan man taler med dem. Derfor hører du heller ikke her, at der bliver råbt til eller af børnene. Med en god kultur i daginstitutionerne og værdierne fra det kursus kommer man rigtig langt, siger Lisbeth Holmbjerg Jensen.

Opfølgende tilsyn

Mens Kolind Børnehus kan fejre fire femtaller, kan en håndfuld daginstitutioner se frem til opfølgende tilsyn. Institutioner med en score på 0 eller 1 karakteriseres nemlig som institutioner med "lav faglighed".

- Der er gennemført uanmeldte tilsyn med Dråbitten i Ebeltoft, mens der gennemføres anmeldte opfølgende tilsyn med Hanehøj, Moesbakken, Vigen og Naturbørnehaven Mols Bjerge, siger Kenneth Enrico Petersen.

Årsagen til de lave vurderinger er i flere tilfælde implementeringen af Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.

- Der er nogle institutioner, hvor implementeringen af ny lovgivning er en udfordring. Derfor er der sat indsatser i værk for at løse det, siger Kenneth Enrico Petersen.

Alle daginstitutionerne har fået udarbejdet en pædagogisk tilsynsrapport, der kan findes på institutionernes hjemmesider.

Desuden kan du læse de respektive daginstitutioners udviklingsfokuspunkter fra tilsynsrapporten.

Leder af Familierådgivningscentret, Mette Thomsen, glæder sig først og fremmest over, at næsten alle de sygemeldte socialrådgivere er tilbage på arbejde. Det er sket efter en tæt dialog med hver enkelt rådgiver. Foto: Asbjørn With

Næsten alle rådgivere er tilbage på arbejde: Samtidig er der skabt klarhed over kompetencer og struktur

Da SyddjursLIV i november blotlagde problemerne i kommunens familierådgivning, var 10 ud af 40 socialrådgivere langtidssygemeldte, udgifterne til vikarer var på himmelflugt, og situationen var dybt alvorlig. Det er den stadig. Men flere ting begynder at gå i den rigtige retning, fortæller leder af familierådgivningen, Mette Thomsen

Efter en tæt og individuel dialog med de sygemeldte rådgivere er det lykkes at få næsten alle tilbage på arbejde. Der er skabt klarhed om, hvad socialrådgiveren kan beslutte, og den faglige sparring er sat i system, fortæller leder af familierådgivningen, Mette Thomsen efter fire måneder i jobbet.

- Per 1. februar er 11 rådgivere raskmeldte og tilbage på arbejde. Heraf fire delvist. Lige nu er der kun to, som er sygemeldt på fuld tid, fortæller leder af familierådgivningen Mette Thomsen om situationen i afdelingen efter nogle ganske turbulente måneder.

Da SyddjursLIV tilbage i november første gang fortalte om problemerne i familierådgivningen, var situationen lettere kaotisk.

Dengang var 10 ud af 40 rådgivere langtidssygemeldte og flere var sygemeldt på deltid. Mette Thomsen havde 1. oktober overtaget jobbet som leder af familierådgivningen, og til SyddjursLIV fortalte hun i november åbent og ærligt om de store problemer og udfordringer, som afdelingen stod over for.

I udvalget for familie, børne og læring brugte politikerne ord som chokerende, horribelt og ulykkeligt om situationen. Siden har SyddjursLIV indsamlet vidnesbyrd fra forældre og familier, som har oplevet nogle af kommunens problemer i sagsbehandlingen.

nyhedsbrevet 12. januar delte tre familier deres oplevelser og frustrationer med familierådgivningen og det manglende samarbejde mellem forskellige afdelinger i den kommunale forvaltning.

Vi har været i en tæt og individuel kontakt med de sygemeldte rådgivere, hvor vi har talt med dem om, hvad der skulle til, for at de kunne se sig selv tilbage på arbejde

Mette Thomsen

Imens har både leder, teamledere og rådgivere i familierådgivningen sat det ene ben foran det andet, og arbejdet for at bringe afdelingen tilbage på sporet.

Synligt bevis på fremgang

Det mest synlige bevis på fremgang er, at der nu kun er to fuldtidssygemeldte socialrådgivere mod 10 i november.

- Vi har været i en tæt og individuel kontakt med de sygemeldte rådgivere, hvor vi har talt med dem om, hvad der skulle til, for at de kunne se sig selv tilbage på arbejde.

- Derefter har vi lavet individuelle aftaler med rådgiverne om, hvordan de kan vende tilbage, under hvilke forudsætninger og vilkår, fortæller Mette Thomsen.

Ud over arbejdet med at få afdelingen op i omdrejninger på personalesiden, er tiden også blevet brugt på at udarbejde nogle meget specifikke kompetenceplaner.

- Hver rådgiver har fået en kompetenceplan, som helt ned i detaljen forklarer, hvilke vurderinger og beslutninger, rådgiveren kan træffe på egen hånd, og hvilke vurderinger og beslutninger, der kræver inddragelse af andre i afdelingen, forklarer Mette Thomsen.

Det er løsningen på en af de udfordringer, som i lang tid har betydet nedsat arbejdsglæde for mange af socialrådgiverne i familierådgivningen.

De har gennem de senere år oplevet, at deres kompetencer til at lave selvstændige, faglige vurderinger af en borgers behov er blevet taget fra dem.

- Jeg forstår godt, at rådgiverne oplever manglende tillid, når de ikke en gang har myndighed til at bevillige for eksempel en barnepige i en time om ugen. Så ville jeg også føle mig ligegyldig, sagde Mette Thomsen til SyddjursLIV tilbage i november.

Med kompetenceplanerne har både socialrådgivere og teamledere fået flere beføjelser, og det er et af de initiativer, der skal bringe arbejdsglæden tilbage i afdelingen.

Struktur og faglig sparring

Der er også skabt en tydelig struktur på de interne linje, forklarer Mette Thomsen.

- Nu er det tydeligt, hvem der refererer til hvem, og det er sikret, at den enkelte rådgiver får faglig sparring af en teamleder en gang om ugen fast, så rådgiveren aldrig oplever at stå alene, fortæller Mette Thomsen.

De nye initiativer er de første i en lang række, som i den kommende tid skal rette op på situationen i familierådgivningen.

I november sagde Mette Thomsen, at det arbejde kan tage helt op til to år. Nu er de de første skridt i den rigtige retning taget.

Casefamilier til historie om familierådgivningen i Syddjurs. Søren og Anja Christensen, Vivi-Ann Lennartz og Sille Sandell

Ugens korte nyhedsoverblik

Trusler på livet under tyveri i Ebeltoft, udnævnelse af ny socialchef og dato for mødet mellem familier og kommunen er blandt historierne i dette nyhedsbrevs korte nyhedsoverblik.

Trusler på livet under tyveri i Ebeltoft, udnævnelse af ny socialchef og dato for mødet mellem familier og kommunen er blandt historierne i dette nyhedsbrevs korte nyhedsoverblik.

Familier og kommune mødes 8. marts

Siden november har SyddjursLIV sat fokus på kommunens problemer med sagsbehandlingen på det sociale område.

Tre familier har tidligere fortalt om deres oplevelser og frustration, men i stedet for at indlede et frontalt angreb på kommunen, har familierne på SyddjursLIVs initiativ sagt ja til at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen.

Formålet er, at familiernes oplevelser skal hjælpe kommune med at forbedre sagsbehandlingen og genskabe tilliden mellem borgerne og kommune.

I et kommende nyhedsbrev spørger SyddjursLIV både familier, politikere og embedsfolk, hvad de håber og forventer af mødet.

Kommunen ansætter ny socialchef

Mads Andreasen bliver kommunens nye socialchef. Det oplyser Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Han kommer fra en stilling som centerleder for Børnehandicap og Autisme i Randers Kommune og tiltræder den 1. marts.

Mads Andreasen er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som leder inden for socialområdet i Favrskov Kommune og Randers Kommune de seneste syv år.

Når han tiltræder, vil vi hos SyddjursLIV bestræbe os på at få et interview med den nye leder.

Mads Andreasen tiltræder som socialchef den 1. marts. Foto: Syddjurs Kommune. 

Lokal 19-årig mand sigtet for trusler på livet og butikstyveri

Søndag udviklede 4-5 unge menneskers besøg i en genbrugsbutik sig dramatisk. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

En lokal 19-årig er sigtet for trusler på livet og butikstyveri efter en episode i en genbrugsbutik, hvor han stjal et metalskilt.

Tyveriet blev opdaget af butiksbestyreren, der bad tyven om at følge med ind i baglokalet, hvor butiksbestyreren tog et billede af den unge mands ID.

Omkring en halv time senere vendte manden tilbage for at få butiksbestyreren til at slette billederne af hans ID. Dette nægtede butiksbestyreren ifølge Østjyllands Politis døgnrapport. I stedet forsøgte butiksbestyreren at tage et billede af nummerpladen på den bil, som tyven ankom i.

Det fik den unge mand til at stige ud af bilen og forsøge at gå i vejen, så butiksbestyreren ikke kunne tage et billede. Den unge mand tog, ifølge butiksbestyreren, også en pistollignende genstand op, hvilket fik butiksbestyreren til at trække sig og gå ind i butikken igen.

Episoden medførte et stort politiopbud, fordi den 19-årige mand havde medbragt en pistol. Manden blev anholdt og sigtet for trusler på livet og for butikstyveri. Han er løsladt, men fortsat sigtet.

Den pågældende pistol blev efterfølgende fundet på en anden adresse i Ebeltoft, hvor den 19-årige mand tilsyneladende havde forsøgt at gemme den hos en kammerat. Det viste sig dog, at der var tale om en gasdrevet hardball pistol.

Borgmester tager hul på walks and talks i Knebel

Under valgkampen var et af borgmester Michael Stegger Jensens (S) løfter at rykke borgmesterkontoret ud. Det sker for første gang tirsdag i Knebel.

Borgmesterens besøg byder blandt andet på virksomhedsbesøg hos Frisenette ApS, et møde med repræsentanter for I.F. Mols og Mols i Udvikling og repræsentanter for Byens Blå Torv, Søspejderne, Vinterbaderne og Havaktivitetsklubben.

Fra 10 til 12 holder borgmesteren åbent kontor på Molsskolen, hvor borgere kan tale med borgmesteren.

Borgmesteren afholder sin første walk and talk fra 17.00 til 18.00. Turen begynder ved indgangen til Molsskolen (ud mod Knebel Bygade) og slutter samme sted. Walk and talks er åbne for alle.

Besøg i 2022

Den 8. marts: Kolind

Den 5. april: Rønde

Den 3. maj: Hornslet

Den 7. juni: Ebeltoft

Den 9. august: Ugelbølle

Den 6. september: Ryomgård

Den 4. oktober: Mørke

Den 1. november: Tirstrup

Den 6. december: Nimtofte