Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Kulturlivet i Hornslet mangler et sted at være. Men det skal der laves om på, hvis en nystiftet forening får magt, som den har akt, for så er der indflytningsfest i et nyt, stort kulturhus midt i byen i 2025. Foto: Asbjørn With

Kulturkampen raser i Hornslet

Forandring fryder, er der nogen, der siger.

Uanset om man er en af dem, der frydes, eller om man bedre kunne lide Hornslet i de gode gamle dage, blæser forandringens vinde over byens stadig flere hustage.

I takt med at der flytter endnu flere mennesker til, at der sælges grunde og bygges huse som aldrig før og politikerne begynder at åbne muligheden for at bygge højhuse for at følge med efterspørgslen, bliver en ting mere og mere tydelig.

Kulturlivet i byen vansmægter. Der er ikke så meget som et forsamlingshus, hvor folk kan mødes i miles omkreds.

Mens Maltfabrikken spejder rank ud over Ebeltoft og bare oser af nytænkning og kultur, værner Kulturhotellet i Rønde om den smukke gamle bygning, som fra hovedgaden passer ind i bybilledet, men som bagved også gemmer på et moderne, lækkert og indbydende kulturhus.

I Hornslet derimod, er arbejdet med at skabe mere plads i det nuværende kulturhus, som reelt er en café i en lækker biograf, faldet til jorden, og der er ikke meget mere end en tom byggegrund med navnet Kulturgrunden, som signalerer kultur i den stadig voksende by.

- Kan det ikke være lige meget, spørger du måske.

Nej, for kultur skaber fællesskab, engagement og former identitet. Det binder mennesker sammen, giver os noget at samles om, som kan skabe glæde, forargelse, gråd og grin. Kultur samler mennesker og giver os noget at tænke over, så vores liv bliver sat i perspektiv og giver ny mening.

Kultur er for alle, der gider. Hvis kulturen altså har et sted at være.

Derfor raser kulturkampen i Hornslet, hvor en nystiftet forening har sat sig for at drive et nyt, stort og "pissefedt" kulturhus til 100 millioner kroner op ad jorden på den tomme grund, og hvis foreningen vinder den selvbestaltede kulturkamp, er der åbningsfest allerede i 2025.

Ud over at skabe fantastiske rammer for kultur i alle afskygninger, er drømmen, at kulturhuset skal være med til at skabe en ny fælles DNA i byen og ny fortælling om Hornslet.

- Vi er mange nye tilflyttere i Hornslet, og der kommer hele tiden flere. Vi kan ikke blive ved med at fortælle historien om, hvordan Hornslet var engang. Vi bliver nødt til at skabe medejerskab, fællesskab og et nyt fælles DNA for byen, siger formand i foreningen Kulturgrunden Lotte Jensen til SyddjursLIV.

Tag med til kulturkamp i Hornslet, hvor stærke, frivillige kræfter er klar til at kæmpe til den dag, der står et nyt kulturhus midt i byen.

Tak fordi du læser med.

Det er der heldigvis efterhånden rigtig mange, der gør, og der kommer hele tiden nye læsere til. Det er vi helt vildt glade for og taknemmelige over, for hvad betyder en god historie, hvis der ikke er nogen, som gider at høre den.

Husk at vi - journalist Søren Øhlers og mig Asbjørn With altid gerne vil høre fra dig, hvis der er noget, som du mener, at vi burde kigge nærmere på.

Rigtig god læselyst.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Formand i Kulturgrund Lotte Jensen og formand i Kom-Bi Jørn Dam glæder sig til for alvor at komme i gang med at skabe det bedst mulige fundament for et nyt, stort kulturhus midt i Hornslet. Foto: Asbjørn With

Kulturkampen i Hornslet intensiveres: Om alt går vel, er der åbningsfest i 2025

I mange år har kulturen haft svære kår i Hornslet. I hvert fald, når det kommer til fysiske steder at udfolde sig. I lige så mange år har gode kræfter kæmpet en kamp for at gøre noget ved det. Nu intensiveres kulturkampen i byen uden forsamlingshus.

Hvor går man hen i Hornslet, hvis man ikke lige er til sport? Det er et rigtig godt spørgsmål, for der er ikke så meget som et forsamlingshus i miles omkreds. I hvert fald ikke før i slutningen af 2025, hvor kulturlivet i Hornslet efter planen har overhalet alt og alle indenom, og har et "pissefedt" kulturhus i midten af en ny og samlet fortælling om Hornslet.

Midt i Hornslet ligger en næsten tom hjørnegrund, som på mange måder symboliserer en drøm.

- Idrætten står stærkt. Biblioteket står stærkt. Biografen står stærkt. Men kulturen mangler i Hornslet, og det kommer vi til at gøre noget ved nu, siger Lotte Jensen.

Hun er formand for Kulturgrunden, som arbejder for, at der skal skabes et nyt samlingssted for kulturen midt i Hornslet.

Vi ville gerne spille musik og holde koncerter mellem festivalerne. Men sådan et sted mangler i Hornslet

Lotte Jensen

Kulturgrunden, som hjørnegrunden kaldes, er omdrejningspunktet for et arbejde, der både skal realiserer kulturlivets drøm om et samlingssted i byen og være en central del af den nye fortælling om Hornslet som by.

- Vi er mange nye tilflyttere i Hornslet, og der kommer hele tiden flere. Vi kan ikke blive ved med at fortælle historien om, hvordan Hornslet var engang. Vi bliver nødt til at skabe medejerskab, fællesskab og et nyt fælles DNA for byen.

- Vi skal inddrage og engagere så mange som overhovedet muligt i det nye kulturhus, så det kan blive en fælles og central del af fortællingen om det nye Hornslet, siger Lotte Jensen.

Lotte Jensen har været formand for Kulturgrunden, siden foreningen blev stiftet i september. Hendes engagement i at samle byens kulturliv og skabe nye, spændende rammer er drivkraften i hendes og foreningens arbejde. Foto: Asbjørn With

Hun flyttede selv til Hornslet fra Aarhus i 2004, og har i mange år været involveret i arbejdet med Rosenholm Festivalen og i flere år som formand.

- Specielt i min tid som formand begyndte vi at tale om et kulturhus. Vi ville gerne spille musik og holde koncerter mellem festivalerne. Men sådan et sted mangler i Hornslet, konstaterer Lotte Jensen.

Som folk i Hornslet udmærket ved, og som SyddjursLIV tidligere har fortalt, er Hornslet i de senere år eksploderet i alle retninger.

Folk, der flytter til spørger, om der ikke er et forsamlingshus i Hornslet. Og nej. Det er der ikke

Jørn Dam

Mens befolkningstallet i Hornslet vokser stødt, letbanen er kommet til og antallet af nybyggede huse bare stiger og stiger, og mens politikerne taler om muligheden for højhuse for at kunne følge med udviklingen, bliver det mere og mere tydeligt, at der mangler noget i byen.

- Folk, der flytter til, spørger, om der ikke er et forsamlingshus i Hornslet. Og nej. Det er der ikke, konstaterer Jørn Dam, der som formand for Kom-Bi, der driver biograf og sidder i Kulturgrundens bestyrelse.

Som formand for Kom-Bi er Jørn Dam med i bestyrelsen for Kulturgrunden. Han glæder sig over udsigten til, at det nye kulturhus kommer til at skabe den sammenhæng i kulturlivet, som lige nu mangler i Hornslet. Foto: Asbjørn With

Biografen, der ligger midt i byen overfor kommunens administrationsbygning, har de facto været byens kulturhus, siden der blev udvidet med en ekstra sal og en ny café for nogle år siden.

Men der er simpelthen ikke plads nok til at imødekomme de mange kulturelle ønsker for koncerter, udstillinger, foreningsliv og mange andre ting.

Derfor har Kom-Bis bestyrelse længe arbejdet for at udvide biografens foyer-område.

Kulturgrunden ligger midt i Hornslet på lige ved siden af biografen og lige overfor kommunens administrationsbygning. Med opkøbet af nabogrunden bliver det samlede areal på hele 1.865 kvadratmeter. Foto: Asbjørn With

Kommunen anerkender kulturens behov for mere plads og bedre faciliteter i Hornslet og købte for et par år siden nabogrunden til formålet. Men af lovgivningsmæssige årsager, strandede ideen om et stort og kombineret biograf og kulturhus.

I følge reglerne må kommuner gerne støtte kulturhuse men ikke biografer.

Forhistorien ultra kort

Biografen i Hornslet, som i dag lyder navnet Kom-Bi slog dørene op som privatbiograf i 1951.

I 70'erne overtog kommunen driften her af navnet KOMmmunal-BIograf

Sidst i 1980'erne overgik Kom-Bi til en foreningsstruktur og er siden drevet af frivillige kræfter.

I 2000 blev biografen udvidet med en Sal 2 og en café og blev dermed også kulturhus i Hornslet.

Dermed bliver kulturen en del af biografen, men der er ikke plads nok i caféen til, at Kom-Bi for alvor kan udfolde sig som kulturhus, og derfor arbejder planer om at udbygge Kom-Bis foyer område. 

Hjørnegrunden ved siden af Kom-Bi (den nuværende kulturgrund) købes.

I samarbejde mellem kommunen og Kom-Bi nedsættes der et kulturudvalg, som skal se på mulighederne for at udnytte den nyerhvervede grund.

Det viser sig, at reglerne for kommunal støtte til en biograf gør det umuligt at udvide Kom-Bi i regi af kulturhus.

Løsning blev, at biograf og kultur igen skilles ad, så en forening driver biografen og en anden kulturen.

Efter en navnekonkurrence i Hornslet får foreningen navnet Kulturgrunden.

Først i september 2021 bliver det, på grund af corona, muligt at stifte foreningen officielt.

Samtidig køber kommunen de to grunde på Tingvej 18 og 20, der grænser op til Kulturgrunden, så det samlede areal bliver på 1.865 kvm.

- Løsningen blev at vi i Kom-Bis bestyrelse besluttede at skille biograf og kultur ad ved at stifte en forening, der kunne tage sig af kulturområdet, fortæller Jørn Dam, der er formand for Kom-Bi.

For at give projektet og kulturen optimale betingelser for at komme videre med drømmen om et rigtigt kulturhus, blev en række forskellige mennesker med forskellige kompetencer og evner prikket på skulderen af Jan Aude.

Det handler i høj grad om, hvordan vi får et nybyggeri til at smelte sammen med den gamle by på en måde, så der på mange niveauer blive skabt en ny og fælles fortælling med et pissefedt kulturhus i centrum

Lotte Jensen

Inden han blev valgt til kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti ved valget sidste år, var han formand for Kom-Bi, hvor han længe har været en af drivkræfterne bag ønsket om et kulturhus i Hornslet.

- Vi var en ny gruppe, der kunne mange forskellige ting og som til sammen kunne løse og løfte opgaven, mener Lotte Jensen, som var en af dem, der blev anbefalet at stille op til bestyrelsen i den nystiftede forening Kulturgrunden.

Kulturgrundens formål og vision helt kort

Kulturgrunden har til opgave at drive udviklingen frem mod opførelsen af et nyt kulturhus ved siden af kom-Bi biografen midt i Hornslet.

Foreningen skal fremme kulturelle, oplysende og sociale arrangementer og fremme og arrangerer et bredt udbud af disse.

Og så skal foreningen samarbejde om opgaven med byens øvrige foreningsliv, aktører og borgere.

Den store vision er, at der kan skaffes midler fra diverse fonde til opførelsen af et stort og nyt kulturhus til 75-100 millioner kroner, der skal stå klar til åbningsfest i efteråret 2025.

På grund af corona blev foreningen først stiftet i september sidste år. Imens alle afventede, at folk kunne mødes igen, stod det klart, at hjørnegrunden ved siden af Kom-Bi var for lille.

- Kulturhuset risikerede, at det allerede fra begyndelsen ville være for småt, konstaterer Lotte Jensen.

Kommunen har opkøbt Tingvej 16, som lidt endnu huser en fodterapeut og lejere. Klinik for fodterapi flytter lidt ned ad gaden til nummer 10, mens kommunen er i dialog med lejerne om alternative muligheder. Foto: Asbjørn With

Kommunen var opmærksom på, at de to nabogrunde på Tingvej 18 og 20, der ligger mellem Kulturgrunden og Rosengården Plejecenter var til slag.

Den tidligere sagførerbolig på Tingvej 20 har kommunen også købt. Trods bygningen mange kvaliteter, er standen ringe. Et udvalg skal nu se på, om nogle af de nuværende bygninger eventuelt skal bruges midlertidigt, eller om bygninger skal rives ned. Foto: Asbjørn With

De er nu også købt og bringer dermed det samlede areal, der kan bygges et nyt kulturhus på, op på 1.865 kvadratmeter.

Kulturgrundens bestyrelse har knoklet i utallige timer for at afdække, hvilke interessenter og hvilke ønsker og behov, der skal have plads i et nyt kulturhus.

- Det har været en rigtig god proces, for vi var helt forskellige mennesker med forskellige visioner, og hele den proces, der ligger i at få tingene skrevet ned og struktureret, har virkelig været god, siger Jørn Dam.

Resultatet af de mange møder fokuserer sig i tre spor for foreningens arbejde.

Dels skal organisationen styrkes, dels skal der arrangeres en række aktiviteter, og så skal der søges midler til projektet hos forskellige fonde.

- Så er vi tilbage ved det brede engagement og fællesskabet omkring projektet, som er så vigtigt, siger Lotte Jensen.

- Fonde vil lægge mærke til, om der er opbakning til sådan et projekt i byen, for de gider ikke bidrage med penge til et lille og elitært projekt, fortsætter hun og anslår, at der skal rejses i omegnen af 50 til 75 millioner kroner oven i de 25 millioner, Syddjurs Kommune allerede har lagt i kassen for at nå i mål med drømmen.

Nu letter projektet

Sammen med Lotte Jensen repræsenterede Jørn Dam Kulturgrunden, da foreningen onsdag havde foretræde for det nye udvalg for kultur, fritids og landdistrikter.

På mødet fortalte de om foreningens ønske om at være den drivende kraft i processen frem mod opførelsen af et kulturhus.

Næste skridt bliver at nedsætte en styregruppe på seks mand. To fra kommunen, to fra Kom-Bi og to fra Kulturgrunden, som i de kommende måneder skal forsøge at afklare nogle af de væsentligste elementer på vejen mod et nyt kulturhus.

- Vi skal blive enige om det overordnede. Dels skal vi se på, om nogle af de bygninger, der står på grunden lige nu kan og skal bruges til noget. Enten i selve projektet, midlertidigt eller om de skal fjernes.

- Og så skal vi finde ud af, hvilket slags kulturhus vi ønsker os, og frem mod sommeren træffe nogle beslutninger, der kan danne grundlag for et egentligt ideforslag, som vi kan gå til fondene med, forklarer Lotte Jensen.

Intet ligger fast, men forestillingen er, at det nye kulturhus skal hænge sammen med biografen, således at de to kan dele udendørs serveringsområde, hovedindgang og foyer, som både kan være til gavn for biografens gæster og danne ramme om mindre musikalske arrangementer eller lignende i regi af kulturhuset.

- Det handler i høj grad om, hvordan vi får et nybyggeri til at smelte sammen med den gamle by på en måde, så der på mange niveauer blive skabt en ny og fælles fortælling med et pissefedt kulturhus i centrum, siger Lotte Jensen.

Inden styregruppen for alvor kan sætte i gang, er der generalforsamling i Kulturgrunden, torsdag 24. februar klokken 19 i Kom-Bi.

Kulturgrunden holder generalforsamling 24. februar klokken 19 i Kom-Bis café. Foto: Asbjørn With
Formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, Heine Skovbak Iversen (R) glæder sig over engagementet i Kulturgrunden. Foto: Søren Øhlers

- De skal videre med deres drøm: Udvalgsformand er positiv efter møde med Kulturgrunden

I forbindelse med det seneste møde i kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget fik udvalget mulighed for at hilse på to repræsentanter fra foreningen Kulturgrunden. Udvalgsformand Heine Skovbak Iversen (R) er positiv efter mødet.

Foreningen Kulturgrunden vil meget gerne være den drivende kraft i at stable et helt nyt kulturhus op på Kulturgrunden midt i Hornslet. Beslutningen ligger hos politikerne, og derfor fik Kulturforeningen foretræde for kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

I Hornslet drømmer de om et nyt kulturhus, så byens kulturliv endelig kan få et ordentligt sted at være. Siden stiftelsen af foreningen Kulturgrunden tilbage i april, har arbejdet været samlet og koordineret her.

Det er et meget stærkt og kompetent hold, der er samlet i bestyrelsen. De skal simpelthen bare videre med deres drøm

Heine Skovbak Iversen (R)

Som en del af processen har formand og næstformand i Kulturgrunden Lotte Jensen og Jørn Dam haft foretræde for det nye kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

- Det var et rigt og rigtig fint møde, hvor vi fik hilst på hinanden, og hvor Kulturgrunden fik præsenteret sig selv, fortæller udvalgsformand Heine Skovbak Iversen (R).

Foretrædet lå umiddelbart inden det punkt, hvor kultur-, fritids-, og landdistriktsudvalget skulle tage stilling til, hvorvidt man ønsker en kommunal eller en ikke kommunal aktør til at drive huset, når det engang er bygget.

I Kommunen er der en stor anerkendelse i forhold til at store ønske, som borgere og kulturliv i Hornslet længe har haft for et kulturhus, som opfylder nogle af de moderne, mangfoldige ønsker, kulturlivet har.

Og i udvalget var der stor anerkendelse, for den bestyrelse, der blev valgt på den stiftende generalforsamling i september.

- Det er et meget stærkt og kompetent hold, der er samlet i bestyrelsen. De skal simpelthen bare videre med deres drøm og ud og finde midlerne til at realisere det, siger Heine Skovbak Iversen.

I umiddelbar forlængelse af mødet med Kulturgrundens to repræsentanter, besluttede udvalget at nedsætte en midlertidig styregruppe, som er blevet til i samarbejde mellem forvaltningen og Kulturgrunden.

Styregruppen består af to repræsentanter for forvaltningen, to fra Kulturgrunden og to fra Kom-Bi. De skal sammen planlægge grundlaget for en proces frem mod et kulturhus.

Målet er, at der i løbet af 2022 bliver taget beslutninger, som betyder, at det er muligt at gå i gang med reel fundraising og kontakt til fonde inden årets udgang.

I forestillingen TYVETYVE er verden forandret. Året er 2189. En mystisk ulykke får tre unge mennesker - Evy, Tym og Nor – til at søge væk fra det kuppelrige, de er vokset op i. De søger ned i en ukendt kalkgrube. Bevaret i kridt og salt finder de en bunke dagbøger skrevet af unge mennesker under coronapandemien i 2020 – en begivenhed der ændrede verden for altid. Foto: Syddjurs Egnsteater

Unges coronahistorier bliver til teaterstykke

Lokale unges egne dagbøger under pandemien bliver nu til forestillingen TYVETYVE. Bag forestillingen står blandt andre Syddjurs Egnsteater.

Lokale unges egne dagbøger under pandemien bliver til forestillingen TYVETYVE, der har premiere 24. februar.

Hvordan får coronakrisen langsigtede konsekvenser for vores samfund? Er vi på vej ind i en ny pandemiernes tid? Hvad sker der med os, hvis en ny pandemi rammer, når først vi er gennem coronakrisen?

Mens teststeder lukker og verden så småt åbner ovenpå en vinter med corona, tænker mange sikkert over spørgsmål som de ovenstående.

Når forestillingen TYVETYVE har premiere 24. februar, er det nogle af de spørgsmål, som dramatiker Amalie Olesen tager fat i.

Forestillingen TYVETYVE har premiere 24. februar. Foto: Syddjurs Egnsteater.

Teaterforestillingen er udviklet med udgangspunkt i unges egne dagbøger under pandemien og workshops med 8. og 9. klasser på tre skoler i Syddjurs Kommune. Med udgangspunkt i dagbøgerne bliver forestillingen en undersøgelse af den langvarige effekt af coronakrisen hos de unge.

Det er Syddjurs Egnsteater, Teater Apropos, Teaterhuset Filuren og Syddjurs Bibliotek, der står bag forestillingen, der har premiere 24. februar.

Vi ser nærmere på forestillingen i et af de næste nyhedsbreve.