Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Fotos: Asbjørn With og Syddjurs Kommune

Store forventninger til dialogmøde

Siden SyddjursLIV tilbage i november for første gang fortalte om de massive problemer i familierådgivningen, er der blevet arbejdet på højtryk i administrationsbygningen i Hornslet for at forbedre situationen.

Det er lykkes at få langt de fleste af de langtidssygemeldte socialrådgivere tilbage på arbejde. Der er blevet skabt en klar struktur, hvor faglig sparring er sat i system, og der er udarbejdet kompetenceplaner, så den enkelte socialrådgiver har fået et langt bedre overblik over, hvad han eller hun selv kan træffe beslutning om.

For bare at nævne nogle af de mange og mest synlige tiltag, der er sat i gang.

Der er også ansat en ny familiechef OG en ny socialchef, som tiltræder 1. marts. Og så er implementeringen af et nyt IT-system, som skal skabe langt bedre overblik over- og ensartethed i sagsbehandlingen, i fuld gang.

Så langt så godt.

At få styr på alle de mange udfordringer, der findes internt i kommunen er et helt afgørende skridt i retning af at få hjælpen til nogle af kommunens svageste og mest udsatte børn, unge og familier tilbage på sporet.

Men ude i virkeligheden er tilliden til det kommunale system mange steder knækket og væk.

Som SyddjursLIV har fortalt, så har mange familier oplevet, at de ikke har fået den støtte og hjælp, de har brug for. Mange forældre har oplevet, at ingen svarer, når de henvender sig til kommunens politikere og embedsfolk, og mange forstår ikke, hvilke faglige vurderinger, der ligger til grund for de beslutninger, kommunen træffer. Beslutninger, der har enorm betydning for familiernes liv og hverdag.

Der er med andre ord et stort stykke arbejde, der skal gøres, inden tilliden til det kommunale velfærdssystem er genoprettet.

Når først der er blevet bragt orden på de indre linjer og arbejdet i blandt andet familierådgivningen er tilbage på fuld kraft, så skal kommunen til at bevise, at noget har ændret sig, og at det igen er muligt at have tillid til kommunens sagsbehandling og beslutninger.

Første skridt på den vej kan blive taget, når en række af de ramte familier mødes med de ansvarlige politikere og embedsfolk til dialogmøde i Hornslet 8. marts.

Forventningerne er store og det samme er familiernes håb om, at deres oplevelser trods alt kan føre til noget godt og bidrage til, at andre ikke i fremtiden skal opleve det sammen.

Familierne skal mødes med de fem medlemmer af udvalget for familie, børn og læring. Her er to gengangere fra den seneste periode, men også tre nye medlemmer, som alle ser frem til at få hænderne på kogepladen og lægge øre til beretninger fra virkeligheden.

- Vi kan ikke ændre på de oplevelser, familierne har haft, men vi kan ydmygt gå til opgaven med at forsøge at lære af det, siger udvalgsmedlem Riber Hog Anthonsen (V) til SyddjursLIV.

Tak fordi, du læser med.

Det er vi glade og taknemmelige for. Heldigvis er der stadig flere, som abonnerer på vores nyhedsbrev, og vi gør os hele tiden umage, så det er en god oplevelse, når SyddjursLIV bipper ind i mailboksen.

Vi vil også hele tiden gerne blive bedre, og derfor er der i bunden af dagens nyhedsbrev en kort spørgeskemaundersøgelse, som vi håber, at du vil bruge et øjeblik på at udfylde.

På forhånd tak og rigtig god læselyst.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
De tre familier, som har fortalt om deres oplevelser i SyddjursLIV er på SyddjursLIVs initiativ inviteret til dialogmøde med udvalget for familier, børn og læring samt tre kommunale ledere og chefer. Mødet holdes i forlængelse af udvalgets møde 8. marts. Fotocollage: Asbjørn With

Familier er klar til dialogmøde: - Jeg forventer, at både politikere og embedsfolk lytter oprigtigt

I stedet for at rette sønderlemmende kritik mod Syddjurs Kommune i jagten på en syndebuk, har tre familier valgt at gå i dialog med politikere og embedsfolk i håb om, at deres erfaringer kan være med til at forbedre situationen. Nu forventer de så til gengæld at blive hørt og taget alvorligt.

De tre familier, som i SyddjursLIV har fortalt om deres situation og deres oplevelser med kommunen, forventer, at der bliver lyttet oprigtigt til deres oplevelser på dialogmødet til marts. Og de forventer, at både politikere og embedsfolk tager deres ord til efterretning og bruger dem til at skabe en reel og positiv forandring.

Anja og Søren Christensen er gået i gang med at forberede sig til mødet med politikere og embedsfolk.

- Jeg håber virkelig, at der kommer noget godt ud af det her møde og vores dialog med kommunen. Vi har virkelig brug for, at der sker noget, så vi kan finde ud af, hvad der skal ske for Emil i fremtiden, siger Anja Christensen.

Sammen med sin mand, Søren Christensen, fortalte Anja Christensen 12. januar i SyddjursLIV om den frustration, de har oplevet i mødet med Syddjurs Kommune.

Situationen er lige nu fuldstændig låst fast og gået i stå. På den ene side mener kommunen, at parrets søn, Emil, sagtens kan passes i et af kommunens almindelige pasningstilbud.

På den anden side står Emils forældre med viden om, at Emil er født alt for tidligt, og at det kan skade ham for livet, hvis hans nervesystem udsættes for for meget pres for tidligt.

Anja Christensen har sagt sit job op og passer selv Emil hjemme i huset i Rønde på fuld tid, mens Søren Christensen knokler i sit firma for at holde skindet på næsen.

Udover endnu et tilbud om en plads i en almindelig vuggestue, er det snart et år siden, Anja og Søren Christensen har hørt fra kommunen.

Anja og Søren Christensen er forældre til Emil på snart tre år. Emil er født alt for tidligt, og det giver ham nogle udfordringer, som hans forældre ikke mener, at Syddjurs Kommune er lydhør overfor. Foto: Asbjørn With

- Vi har oplevet, at vi skriver til rigtig mange forskellige mennesker i kommunen - både politikere og chefer på forskellige niveauer. Men der er simpelthen ingen der svarer. Det er dybt frustrerende og noget af det, jeg vil tage med til mødet, siger Søren Christensen.

- Vi har også svært ved at forstå, hvorfor man i kommunen ikke er interesseret i at henvise børn til udredning, når der er tydelige tegn på udfordringer. Og så forstår vi ikke, at faglige vurderinger og udtalelser, som vi kommer med bare bliver fejet væk, uden at der bliver lagt noget andet på bordet i stedet for.

- Det efterlader os i tvivl om, hvem der træffer beslutninger om Emil og på hvilket grundlag, konstaterer Anja Christensen.

Håber på mere lydhørhed

Hjemme hos Vivi-Ann Lennartz, som i snart to år har undervist sit barnebarn Sofie selv, er hendes håb for mødet, at der vil være mere lydhørhed, end Vivi-Ann Lennartz tidligere har oplevet.

- Jeg håber, at både politikere og embedsfolk vil begynde at se på os som børn og forældre i stedet for at tale ned til os eller hen over hovedet på os, siger Vivi-Ann Lennartz.

Som hun fortalte, da hun 12. januar delte sine oplevelser og frustrationer i SyddjursLIV, er kommunen af den opfattelse, at hendes barnebarn Sofie skal gå i skole i en almindelig klasse, inden det kan afgøres, om hun har brug for et specialtilbud.

Vivi- Ann Lennartz har i snart to år undervist sit barnebarn derhjemme. Familien og kommunen kan ikke blive enige om, hvad der er bedst for pigen. Foto: Asbjørn With

Vivi-Ann Lennarts og hendes datter - Sofies mor - mener, at Sofies autisme betyder, at hun vil betale en alt for høj pris, hvis man presser hende ind i en helt almindelig klasse, hvor hendes behov for ro og en-til-en-undervisning slet ikke kan imødekommes.

Derfor mener Vivi-Ann Lennartz, at kommunen og skolederen på den lokale folkeskole fastholder Sofie i det almindelige skolesystem af økonomiske årsager, i stedet for at lade socialrådgiverne i familierådgivningen se nærmere på, hvordan man bedst hjælper Sofie.

- Vi har oplevet at blive talt ned til, og det giver ikke tillid til det kommunale system og til, at der er noget som vil eller kan ændre sig.

- Det at føle sig respekteret, lyttet til og forstået er det første nødvendige skridt i retning af en løsning, mener Vivi-Ann Lennartz.

De skal ikke bare lade som om, at de er interesserede

For Sille Sandel i Ebeltoft er det helt afgørende for hendes udbytte af mødet med politikere og forvaltning, at hun oplever oprigtig interesse for at ændre på tingenes tilstand.

- Det værste der kan ske er, at jeg får en oplevelse af, at de bare inviterer os til møde og lader som om, at de er interesseret for at lukke munden på os.

- Det, og så at blive talt efter munden, er jeg helt overfølsom overfor, konstaterer Sille Sandell.

Sille Sandells oplevelser med den kommunale forvaltning kan nu tælles i år, siden hun første gang rakte ud efter hjælp til at håndtere en mindre konflikt mellem sin ældste datter og hendes nye mand. Foto: Asbjørn With

Som hun fortalte i SyddjursLIV, har hun har i årevis forsøgt at få kommunen involveret i familiens udfordringer, hvor små problemer har fået lov til at vokse sig meget, meget store.

Sille Sandell oplever en meget træg, langsom forvaltning, som glemmer aftaler, ikke følger op på de mange løse ender, der opstår og som ikke formår at udbetale tabt arbejdsfortjeneste til Sille Sandell, så hun kort før jul stod med en lukket konto, fordi overtrækket var alt for stort.

- Jeg forventer, at både politikere og embedsfolk lytter oprigtigt, og at de ting vi siger bliver taget til efterretning, siger Sille Sandell.

Det nye udvalg for familie, børn og læring. Øverst fra venstre: Casper Grud Nielsen (S), Kirstine Kahr Kvorning (K), Jesper Yde Knudsen (EL), Riber Hog Anthonsen (V) og udvalgsformand Kirstine Bille (SF). Fotos: Asbjørn With og Syddjurs Kommune

For det nye udvalg for familie, børn og læring er det hænderne på kogepladen fra begyndelsen

Alle fem medlemmer af udvalget for familie, børn og læring ser frem til at lytte til beretninger fra virkeligheden, når en række familier 8. marts skal fortælle om de oplevelser, de har haft i mødet med den kommunale forvaltning og sagsbehandling.

På dialogmødet får politikerne i udvalget for familier, børn og læring mulighed for at høre, hvordan mødet med kommunens system og sagsbehandling er blevet oplevet af nogle af de børn, unge og familier, som har haft brug for kommunens hjælp.

I forlængelse af det kommende udvalgsmøde i udvalget for familie, børn og læring skal en række familier fortælle om deres oplevelser med kommunens forvaltning og sagsbehandling på det specialiserede område.

Formålet er, at både politikere og embedsfolk i den kommunale forvaltning skal lære af de oplevelser, familierne har haft og inddrage deres erfaringer i det forestående og igangværende arbejdet med at genrejse både familierådgivningen og sagsbehandlingen på det specialiserede område.

- Det er altid rigtig ærgerligt, når mennesker oplever, at de ikke føler sig hørt af det system, der er sat i verden for at hjælpe dem, siger Casper Grud Nielsen (S).

For nyvalgte Casper Grud Nielsen (S) kom det som en overraskelse, at problemerne viste sig at være så store, som tilfældet er. Foto: Asbjørn With

Som nyvalgt kommunalpolitiker og udvalgsmedlem blev han dybt overrasket over situationen i familierådgivningen, der med 40 socialrådgivere og godt 1.200 sager med børn, unge og familier, som på en eller anden måde har brug for hjælp eller støtte, er det centrale omdrejningspunkt i kommunens sagsbehandling på det specialiserede socialområde.

Set udefra som nyvalgt politiker og udvalgsmedlem, så er jeg dybt forundret over, at problemerne er så store, som det viser sig, at de er

Casper Grud Nielsen (S)

Siden november har SyddjursLIV i en række nyhedsbreve og artikler haft fokus på kommunens problemer dels i familierådgivningen men også generelt i sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde.

Problemerne viste sig tydeligt i familierådgivningen, hvor 10 af afdelingens 40 socialrådgivere var langtidssygemeldt, da Mette Thomsen tiltrådte som ny leder 1. oktober.

De mange sygemeldinger dækkede over en række udfordringer, som ikke kun bunder i familierådgivningen, men også i et manglende samarbejde mellem kommunens forskellige afdelinger.

Problemernes omfang fik medlemmer af det politiske udvalg med ansvar for situationen til at bruge ord som horribelt, chokerende og ulykkeligt for alle involverede.

Herunder en lang række børn, unge og familier, som længe har oplevet konsekvenserne af et kommunalt system, som har været tæt på et regulært sammenbrud.

Udvalgsformand håber på god ro og fordragelighed

SyddjursLIV har fortalt tre af de berørte familiers historier, og det er de tre familier, som på SyddjursLIVs initiativ nu får mulighed for at fortælle om deres oplevelser direkte til de ansvarlige politikere og administrative chefer.

- Jeg håber, at der er nogle mennesker som nu oplever, at de kan få lov til at give udtryk for, hvad de har oplevet, direkte til os, der har ansvaret for det, siger udvalgsformand Kirstine Bille (SF) med henvisning til sig selv, det politiske udvalg og de chefer, der har det administrative ansvar for sagsbehandlingen i kommunen.

Kristine Bille (SF) var også udvalgsformand for udvalget i den seneste periode, og hun har derfor oplevet, hvordan situationen i forvaltningen har udviklet sig på nærmeste, politiske hold. Foto: Asbjørn With

- Og så håber jeg, at vi kan mødes i god ro og fordragelighed og på en måde, hvor vi kan gå fra mødet med en fælles forståelse af, hvad vi kan blive bedre til, siger Kirstine Bille.

Også Jesper Yde Knudsen (EL) forventer at høre historier fra virkeligheden, som kommunen skal lære af. Både i forvaltningen men så sandelig også blandt politikerne.

- Vi kommer til at lytte til den oplevede virkelighed for de her familier, og det er vores opgave at lytte til hvilke dele af kritikken, der kan gøres noget ved i forvaltningen, men også hvilke dele af kritikken, vi som politikere må tage ansvaret for og handle på, siger Jesper Yde Knudsen.

Også Jesper Yde Knudsen (EL) har siddet i udvalget i den forgangne periode. Han er optaget af sammenhængen mellem de tidligere politiske beslutninger, og den situation, som familierådgivningen og sagsbehandlingen generelt står i. Foto: Asbjørn With

Han gør opmærksom på, at de overordnede rammer for forvaltningens arbejde, herunder de økonomiske, er besluttet i byrådssalen.

Nye ansigter i udvalget

Mens Kirstine Bille og Jesper Yde Knudsen også sad i udvalget i den seneste valgperiode, er de øvrige tre udvalgsmedlemmer nye i udvalget.

Riber Hog Anthonsen (V) var i den seneste periode formand for det såkaldte PUK-udvalg, udvalget for plan, udvikling og kultur.

For mig bliver det vigtigt at holde fokus på, hvad det er for nogle problematikker, familierne har oplevet, så vi kan få et mere præcist billede af de udfordringer, der er

Riber Hog Anthonsen (V)

Han har fra sidelinjen fulgt med i den problematiske udvikling, når blandt andet budgetoverskridelser på det specialiserede har været på byrådets dagsorden.

- Området har altid betydet meget for mig, og jeg ved fra mit engagement som frivillig i foreningslivet, at der er nogle, der har brug for mere hjælp end andre. Hvis vi ikke kan tage hånd om de svageste i vores samfund, så har vi et stort problem, siger Riber Hog Anthonsen.

- Hvis vi ikke kan tage hånd om de svageste i vores samfund, så har vi et stort problem, siger Riber Hog Anthonsen. Foto: Syddjurs Kommune

Han ser frem til at komme tæt på familiernes sager og få et indblik i, hvordan forvaltningen fungerer, og samtidig få mulig for at høre, hvordan familierne har oplevet det.

- For mig bliver det vigtigt at holde fokus på, hvad det er for nogle problematikker, familierne har oplevet, så vi kan få et mere præcist billede af de udfordringer, der er. Det er godt, at vi som nyt udvalg kommer tæt på det her med det samme. Vi skal sammen tage ejerskab over de løsninger, der skal findes.

- Vi kan ikke ændre på de oplevelser, familierne har haft, men vi kan ydmygt gå til opgaven med at forsøge at lære af det, siger Riber Hog Anthonsen.

Som minimum skal familierne føle sig set og hørt

Kirstine Kahr Kvorning (K)

For Kirstine Kahr Kvorning (K) er det at mødes med folk og høre, hvordan de har oplevet virkeligheden en af de bedste læringsplatforme, der findes.

Kirstine Kahr Kvorning (K) ser frem til mødet. Dialog med mennesker, der har oplevet tingene på egen krop er en af de bedste læringsplatforme, der findes, mener hun. Foto: Syddjurs Kommune

- Jeg er lige blevet valgt og har ikke nogen erfaringer med det her. Men jeg mener klart, at det at mødes og lytte er utrolig godt og vigtigt. Og jeg ser frem til mødet, siger Kirstine Kahr Kvorning.

Hun mener, at man som borger har krav på at blive hørt, når man har oplevet noget, som ikke har været i orden. Og det skal mødet også bruges til.

- Som minimum skal familierne føle sig set og hørt, og så skal vi både i administrationen og politisk tage deres oplevelser til os og se, hvad vi kan gøre bedre, siger hun.

Casper Grud Nielsen (S) ser også frem til at høre beretninger fra virkeligheden.

- Set udefra som nyvalgt politiker og udvalgsmedlem, er jeg dybt forundret over, at problemerne er så store, som det viser sig, at de er. Jeg glæder mig til at møde familierne og høre om deres oplevelser, og så ser jeg frem til, at vi i udvalget skal arbejde med, hvordan vi politisk skal handle på det, vi høre, siger Casper Grud Nielsen.

Dialogmødet mellem familierne, politikerne og forvaltningen holdes 8. marts klokken 17 i administrationsbygningen i Hornslet.

Det er familiechef Claus Friis Lange der har fået til opgave at planlægge og forberede dialogmødet mellem borgere, politikere og forvaltning 8. marts. Foto: Asbjørn With

Derfor bliver mødeformen uformel: - Tanken er at skabe dialog, fortæller familiechef Claus Friis Lange

Mødeformen bliver uformel, når borgere, politikere og embedsfolk 8. marts mødes rundt om to store borde. Det skal skabe bedre rammer for dialog, og giver alle de inviterede mulighed for at komme til at tale med alle de fem politiske udvalgsmedlemmer, forklarer familiechef Claus Friis Lange.

- Familie-, børne og læringsudvalget ønsker at høre jeres oplevelse af mødet med Syddjurs Kommunes familierådgivning, hvad har været godt og hvad kan gøres bedre. Formålet er at lytte og indgå i en dialog, som skal medvirke til, at vi får jeres oplevelser og ideer med i arbejdet med at få tilrettelagt familierådgivningens indsats for børn, unge og deres familier i Syddjurs Kommune bedst muligt.

Sådan lyder en del af ordlyden i den invitation, som en gruppe familier netop har modtaget fra Syddjurs Kommune.

Som SyddjursLIV har beskrevet og dokumenteret siden november sidste år, så har der været store problemer med arbejdsmiljøet blandt socialrådgiverne i familierådgivningen, hvis funktion er helt central i hjælpen til udsatte børn, unge og familier.

Mens der internt i kommunens forvaltning arbejdes intenst med at rette op på arbejdsmiljøet, indføre nyt computersystem, ansætte nye chefer og ledere og sikre samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger, så har tilliden til den kommunale sagsbehandling lidt et stort knæk blandt mange af de udsatte børn, unge og familier, som har brug for kommunens hjælp og støtte.

Formen har jeg brugt nogle gange tidligere, og det er min erfaring, at det kan skabe en mere uformel stemning, der giver bedre mulighed for den dialog, vi ønsker

Claus Friis Lange

Derfor er en række familier nu inviteret til dialogmøde i administrationsbygningen i Hornslet, hvor familierådgivningen holder til.

Mødet giver familierne mulighed for at fortælle om deres oplevelser og erfaringer direkte til de fem medlemmer af det politiske udvalg og til tre kommunale ledere og chefer.

På den måde kan familiernes konkrete og individuelle oplevelser være med til at forbedre kommunen i sit møde med borgerne og måske være med til at genopbygge noget af den tillid, der for mange familiers vedkommende lige nu kan ligge på et meget lille sted.

Uformel stemning giver bedre mulighed for dialog

Rammerne for mødet er lagt i hænderne på familiechef Claus Friis Lange.

Han har kun været i kommunen siden årsskiftet, men det er netop hans erfaringer med at få det specialiserede socialområde til at fungere, der har trukket ham til Syddjurs.

For at opnå en dialog må det ikke blive kommunen på den ene side og borgerne på den anden side, mener Claus Friis Lange, som trækker på sine erfaringer i planlægningen og forberedelsen af mødet, der skal holdes 8. marts.

- Formen har jeg brugt nogle gange tidligere, og det er min erfaring, at det kan skabe en mere uformel stemning, der giver bedre mulighed for den dialog, vi ønsker, siger Claus Friis Lange.

På mødet deltager de fem politikere i udvalget for familie, børn og læring, som har det politiske ansvar for familierådgivningen og sagsbehandlingen på det specialiserede område, og de spredes sammen med de inviterede familier og to kommunale ledere for henholdsvis familierådgivningen og center for børn, unge og familier ved to borde.

Mødet vil forløbe i to runder, hvor politikerne skifter mellem de to borde, så alle de inviterede borgere kan få mulighed for at møde og tale med alle de fem politikere.

Også familiechef Claus Friis Lange vil være til mødet, hvor han har mulighed for at svare på konkrete spørgsmål, men også har mulighed for at opsamle de pointer og budskaber, som familierne lægger på bordet.

- Til sidst vil der være en fælles opsummering på, hvad der er kommet frem på mødet, hvilket pointer og budskaber, vi tager med fra mødet, og hvad de pointer og budskaber skal bruges til, forklarer Claus Friis Lange.

I sne og slud skal SyddjursLIV ud. Vi leverer altid vores nyhedsbreve direkte i din digitale postkasse. Foto: Asbjørn With.

Hvad vil gøre SyddjursLIV endnu mere relevant for dig?

Vi vil gerne være endnu mere relevante for dig. Det kan du hjælpe os med at blive. I denne artikel finder du et kort spørgeskema, hvor vi beder dig om at fortælle, hvad vi kan gøre bedre.

Vil du hjælpe os med at blive endnu bedre? Hjælp os ved at besvare spørgeskema nederst i artiklen.

Den 11. februar kunne vi fejre, at det var seks måneder siden, vi udsendte første udgave af SyddjursLIVs nyhedsbrev.

Siden det første nyhedsbrev i august, der handlede om, at Aarhus Universitet endegyldigt har besluttet at flytte afdelingen Vildtbiologisk Station ind til campus i Aarhus, er der kommet flere læsere til. Mange tak for det.

Vi vil gerne blive endnu mere relevante for dig. Det kan du hjælpe os med at blive, ved at besvare vores spørgeskema, som du finder lige her.

Udfyld spørgeskemaet her

Vi ser frem til at læse dine svar.