Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Det vil skade mere, end det vil gavne, hvis man indfører forbud mod salg af alkohol til eleverne under 18 år. Det mener (fra venstre mod højre) elevrådsforkvinde Emilie Stær Hoe, rektor Morten Bang, elevrådsforkvinde Katarina Sonne Olesen og rektor Sven Gaardbo. Foto: Søren Øhlers

Putteskål!?

De hvide, tætsiddende jeans er væk. Det samme er glattejernet, den solariebrune farve, rosenkranshalskæden og lidt for meget af det hår, der hver morgen fik en tur med glattejernet inden den tre kvarter lange bustur med Nik & Jay i ørerne og ugens forelskelse og weekendens gymnasiefest i tankerne.

Gymnasietiden - og i særdeleshed det første år som "putte" - var på mange måder en vild tid med mange prioriteringer, der nok havde set anderledes ud, hvis jeg skulle lave dem i dag.

Her tænker jeg ikke kun på beskrivelsen af mit udseende, da jeg startede på Tørring Amtsgymnasium i 2006, men også behovet for at deltage i og drikke alkohol til alle festerne.

Selvom andendagstømmermænd var knap så udbredt et problem dengang, er der ingen tvivl om, at jeg kunne have fået mere ud af undervisningen på gymnasiet, hvis festerne og det medfølgende alkoholindtag ikke havde fyldt så meget.

Når alkohol var en central del af festerne dengang, var det i høj grad fordi, at det var et middel, der blev helliget af målet, som oftest var at finde modet til at møde nye venner, gøre noget sjovt eller tale med denne uges forelskelse.

I forbindelse med dette nyhedsbrevs artikel om alkoholkulturen på ungdomsuddannelserne i Rønde fik jeg et indtryk af, at noget har ændret sig, da jeg talte med Katarina Sonne Olesen, der er elevrådsforkvinde på Syddjurs Gymnasium.

- Alkohol spiller en vigtig rolle, fordi det får én til at slappe af og giver modet til at tale med elever på tværs af klasser og årgange. Det betyder meget for sammenholdet og stemningen i hverdagen, siger Katarina Sonne Olesen.

Katarina Sonne Olesen er elevrådsforkvinde og går i 2.Z på Syddjurs Gymnasium. Foto: Søren Øhlers

- Men festerne er ikke ude af kontrol på grund af fuldskab og vi har også arrangementer uden alkohol.

Det virker til, at alkohol ikke spiller lige så stor en rolle, som det har gjort tidligere.

Men det er ikke kun mine interviews med de to elevrådsforkvinder og deres rektorer, der giver et indtryk af, at noget har ændret sig. Det samme gør undersøgelsen "Hvordan har du det?", som Region Midtjylland har lavet.

Den viser, at andelen af borgere, der drikker mere end ti genstande om ugen, er faldet fra 25 procent til 17 procent i Syddjurs, mens undersøgelsen fremhæver, at det største fald i hele regionen er sket blandt de 16-24-årige.

Det kommer nok ikke bag på nogen, at det er en positiv udvikling, da unges hjerners udvikling tager skade af alkohol.

Ikke desto mindre skulle vi helt frem til marts 2022, før Sundhedsstyrelsen med en ny anbefaling sagde det, som vi alle sammen vidste, højt: Unge under 18 år skal lade være med at drikke alkohol.

Udmeldingen havde formentligt ikke ændret det store i min tid som "putte", som 1.g'erne bliver kaldt flere steder, men med de unges reducerede alkoholindtag in mente er det her en oplagt anledning til at spørge, om gymnasierne i Rønde er klar til at tage det næste skridt og forbyde salg af alkohol til ungdomsuddannelsernes yngste elever.

Det korte svar fra Syddjurs Gymnasium og Handelsgymnasium Rønde er nej. Hvis gymnasierne går enegang og indfører stramme alkoholregler, kan det få betydning for elevoptaget. Men det er blot et af flere problemer, som en selvvalgt stramning ville medføre.

Du kan læse mere om, hvorfor hverken elevrådsforkvinder eller rektorer har lyst til at stramme alkoholreglerne og sætte en stopper for at råbe en fælles "putteskål" for 1. g'erne i dette nyhedsbrev.

Hvis du har en kommentar til os eller de historier, du læser på SyddjursLIV, kan du altid kontakte mig, journalist Søren Øhlers, på telefon 26 70 05 40 eller på mail soeoe@jfmedier.dk.

Du kan også kontakte min kollega, journalist Asbjørn With, på telefon 61 66 46 03 eller på mail aswch@jfmedier.dk.

God læselyst.

Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Emilie Stær Hoe, Morten Bang, Katarina Sonne Olesen og Sven Gaardbo er enige om, at Sundhedsstyrelsens nye udmelding om alkohol ikke skal have direkte konsekvenser for salget af alkohol til elever under 18 år til gymnasiefesterne. Foto: Søren Øhlers

Elevrådsforkvinder og rektorer enige: Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger skal ikke føre til alkoholforbud for de yngste elever

Unge under 18 år vil også i fremtiden kunne købe alkohol til festerne på gymnasierne i Rønde til trods for, at Sundhedsstyrelsen nu fraråder alle unge under 18 år at drikke alkohol. 

Når rektorerne på Syddjurs Gymnasium og Handelsgymnasium Rønde ikke har travlt med at indføre forbud mod salg af alkohol til elever under 18 år, skyldes det blandt andet, at det kan få konsekvenser for elevdeltagelsen ved institutionernes arrangementer og i værste fald elevoptaget

Gymnasiernes elevrådsforkvinder håber heller ikke på et forbud, da det vil få konsekvenser for sammenholdet. De mener, at rammerne om gymnasiefesterne er meget tryggere end dem, de møder, når de tager i byen.

Selvom Sundhedsstyrelsen nu råder unge under 18 år til ikke at drikke alkohol, har hverken Handelsgymnasium Rønde eller Syddjurs Gymnasium planer om at stoppe salget af alkohol til uddannelsesinstitutionernes yngste elever. - Hvis en af os går enegang med et alkoholforbud, kan det få konsekvenser for elevoptaget, siger rektor på Syddjurs Gymnasium.

Det vil fortsat være muligt for unge under 18 år at købe alkohol til festerne på Handelsgymnasium Rønde og Syddjurs Gymnasium.

Ligesom mange andre ungdomsuddannelsesinstitutioner fortsætter udskænkningen til trods for, at Sundhedsstyrelsen den 7. marts ændrede deres udmelding om alkohol, så unge under 18 år nu helt frarådes at drikke alkohol.

Årsagen er en bekymring, som de to rektorer deler.

- Jeg tror, der ville komme færre til fester og cafeer uden alkohol. De vil ville søge et andet sted hen og formentligt holde festerne derhjemme, siger Morten Bang, der er rektor på Handelsgymnasium Rønde.

Morten Bang er rektor på Handelsgymnasium Rønde. Foto: Søren Øhlers

Han bakkes op af hans rektorkollega på Syddjurs Gymnasium.

- Selvom jeg mener, at der skal tages et større opgør med alkoholkulturen på gymnasierne, så frygter jeg, at det vil gå markant ud over deltagelsen til arrangementerne, siger Sven Gaardbo.

Selvom den nye udmelding ikke får betydning for udskænkningen af alkohol til festerne på Syddjurs Gymnasium, mener Sven Gaardbo, at Sundhedsstyrelsens udmelding er et godt signal at sende.

- Det kan godt være, at det ikke bliver efterfulgt af de unge, men det giver en anledning til refleksion, så nogle måske vil justere deres holdning til alkohol, siger Sven Gaardbo, der er rektor på Syddjurs Gymnasium.

Sven Gaardbo er rektor på Syddjurs Gymnasium. Foto: Søren Øhlers

Morten Bang er ikke helt lige så positivt stemt over for den nye udmelding.

- Vi har jo i mange år vidst, at alkohol er skadeligt, så jeg kan forstå udmeldingen, men jeg er mere i tvivl, om jeg kan lide den.

- Når alkohol er så stor en del af festkulturen, ser jeg hellere, at vi fokuserer på at danne de unge til en fornuftig tilgang til alkohol i stedet for at løse det med et forbud. Men udmeldingen giver da anledning til refleksion hos de unge og hos os, siger Morten Bang.

På trods af forståelsen for udmeldingen er der ingen af de to rektorer, der er fristet af at gå enegang og stoppe salget af alkohol til elever under 18 år.

- Hvis alle gjorde det, ville jeg ikke tøve, men det er meget vidtgående. Hvis vi gik enegang og lavede et forbud, ville jeg være bekymret for, at det ville få en indflydelse på vores elevoptag. Det er et reelt konkurrenceparameter, siger Sven Gaardbo.

- Jeg vælger at håbe på, at toning og fag har større betydning end festerne, men jeg vil ikke afvise, at alkoholregler også kan være udslagsgivende, siger Morten Bang.

Alkohol er afgørende for sammenholdet

Sundhedsstyrelsens nye udmelding får ikke 17-årige Katarina Sonne Olesen fra Ørby til at ændre sine alkoholvaner.

- Udmeldingen er et voldsomt skifte fra, at det var okay at drikke alkohol til, at det helt frarådes. Det får ikke mig til at stoppe med at drikke alkohol. Jeg er i forvejen ansvarlig og kan godt selv styre, hvor meget jeg kan drikke, siger Katarina Sonne Olesen, der er elevrådsforkvinde på Syddjurs Gymnasium.

Katarina Sonne Olesen går i 2.Z på Syddjurs Gymnasium. Foto: Søren Øhlers.

I kølvandet på Sundhedsstyrelsens nye udmelding vil Regeringen hæve aldersgrænsen for alkohol. Det tiltag har 19-årige Emilie Stær Hoe fra Hornslet ikke en forventning om, vil begrænse hendes yngre medstuderendes alkoholindtag alvorligt.

- Alkohol spiller så stor en rolle, at det ikke stoppes med et forbud. Dem under 18 år får bare ældre til at købe alkohol til dem, siger Emilie Stær Hoe, der er elevrådsforkvinde på Handelsgymnasium Rønde.

Når rektorerne på de to unge kvinders uddannelsesinstitutioner er bekymrede for fremmødet ved arrangementerne, hvis unge under 18 ikke må købe alkohol, er det velbegrundet.

- Jeg tror, at der komme færre til arrangementerne, hvis gymnasiet indfører, at dem under 18 år ikke må købe alkohol. Det, der ville bekymre mig mest ved det scenarie, er den splittelse, der ville komme mellem dem, der er over og under 18 år. Mange af dem, der er ældre end 18 år ville bare tage til Aarhus og feste i stedet, siger Katarina Sonne Olesen.

Det er Emilie Stær Hoe enig i. Hun mener ikke, at det kun vil gå ud over festerne, hvis Sundhedsstyrelsens udmelding munder ud i et forbud.

Emilie Stær Hoe går i 2.D på Handelsgymnasium Rønde. Foto: Søren Øhlers

- Det vil gå ud over sammenholdet, hvis der kommer et alkoholforbud for dem, der er under 18 år. Alkoholen er med til at lette stemningen til festerne og cafeerne. Det gør, at man åbner lidt mere op og taler med andre elever på tværs af klasserne og årgangen. Det er med til at skabe et sammenhold, der også er vigtigt i hverdagen, siger Emilie Stær Hoe.

- Alkoholkulturen forbedres år for år

Hvert år afholder Syddjurs Gymnasium 3-4 gymnasiefester og 6-7 fredagscafeer, mens Handelsgymnasium Rønde afholder fire gymnasiefester og fem cafeer, hvor der i de fleste tilfælde kan købes alkohol.

Derudover afholder begge uddannelsesinstitutioner en række arrangementer, hvor der ikke drikkes alkohol.

På Handelsgymnasium Rønde er der eksempelvis ikke alkohol til 1.g'ernes introarrangement, hyttetur, københavnertur og studietur.

Drukferie eller studietur?

Alkoholreglerne på de to gymnasiers studieture er forskellige. 

Syddjurs Gymnasium må man gerne drikke en øl til maden, når man er ude at spise, hvis man vel at mærke er i et land, hvor unge må drikke alkohol. Det er dog ikke sikkert, at det varer ved. 

- Der er endnu ikke et forbud, men den dag nærmer sig. I min rektorkreds er der flere, der er opsatte på et totalt forbud, men jeg er ikke helt sikker på, at det bør være så rigidt, siger Sven Gaardbo.

Det er derimod hjemsendelsesgrund, hvis man indtager alkohol på Handelsgymnasium Røndes studieture.  

- Forbuddet medfører nogle gode diskussioner med de studerende forud for studieturene. Nogle af dem har svært ved at forstå, hvorfor de ikke må drikke alkohol, når man må på andre gymnasier. Det har dog endnu ikke været nødvendigt at sende nogen hjem, siger Morten Bang. 

Til festerne på begge gymnasier kan de unge købe øl og alkopops, mens et eksternt vagtfirma og undervisere i løbet af festen holder øje med, at der ikke opstår trælse situationer.

På Syddjurs Gymnasium kan unge, der er for fulde ved ankomst til festen, blive afvist, selvom de har købt en billet til festen. Ifølge Sven Gaardbo er det reglen mere end undtagelsen, at det er nødvendigt at håndhæve reglerne.

- Det er min oplevelse, at vi har en ungdom, der er mere afdæmpet sammenlignet med min egen generation. Der er en lille flok, der kører den til kanten med deres alkoholindtag, men størstedelen er fornuftige og hygger sig, siger Sven Gaardbo.

Alkohol er ikke et omdrejningspunkt, der fylder det hele til festerne. Hvis man ikke drikker, bliver det også accepteret.

Emilie Stær Hoe, 2.D Handelsgymnasium Rønde

Det billede gentager sig på Handelsgymnasium Rønde.

- De seneste årgange opfører sig anderledes. De drikker mindre og kommer tidligere til festerne. Jeg vil ikke kalde det en generel tendens, men de virker mere bevidste om, hvordan de skal omgå alkohol, siger Morten Bang.

Både Katarina Sonne Olesen og Emilie Stær Hoe kan genkende billedet af, at festerne ikke går over gevind. Begge finder stor tryghed i den måde, som festerne foregår på nu.

- Det betyder meget, at der er lærere og vagter, som vi kan gå til, hvis der er brug for hjælp. Samtidig er reglen om, at man ikke må være vildt fuld, når man ankommer til festen, med til at afværge ubehagelige situationer for alle. Vi begynder på det samme niveau, siger Katarina Sonne Olesen.

- Alkohol er ikke et omdrejningspunkt, der fylder det hele til festerne. Hvis man ikke drikker, bliver det også accepteret, siger Emilie Stær Hoe.

I fremtiden bliver det lettere at være på vandvognen eller supplere fadøllene med vand på Handelsgymnasium Rønde. Ifølge Morten Bang bliver det snart indført, at man kan få en flaske vand gratis.

- Ændring af alkoholkultur bør begynde i folkeskolen

Både Morten Bang og Sven Gaardbo mener, at deres gymnasier er med til at give de unge trygge rammer for introduktionen til alkohol. Begge har dog et ønske om, at forældrene spiller en større rolle i forhold til de unges introduktion til alkohol.

- De er fortsat vigtige rollemodeller i forhold til normer og værdier, selvom festerne foregår her, siger Morten Bang.

Tildeles gymnasierne endnu mere ansvar for de unges alkoholindtag i kraft af et forbud mod salg af alkohol til unge under 18, er Sven Gaardbo klar til at følge reglerne. Dog muligvis med et begrænset engagement.

- Vi kan sagtens lave en ordning med, at dem under 18 år skal have et andet farve armbånd på, men jeg kommer nok ikke til at sætte ti lærere af til at holde øje med, hvad de har i glassene hele aftenen. Jeg vil meget gerne undgå, at de i højere grad skal udføre en slags politiarbejde til vores fester, siger Sven Gaardbo.

Hvis der er et ønske om at ændre de unges alkoholvaner, bør det ifølge Katarina Sonne Olesen og Emilie Stær Hoe begynde langt tidligere.

- Den nuværende drukkultur begynder jo allerede i folkeskolen, hvor man begynder at gå til fester og drikke alkohol. Jeg oplever egentlig, at vi er ret ansvarsfulde og har et fornuftigt forhold til alkohol til vores fester. Det er bare med til at skabe en god stemning, Hvis man vil lave noget om på den kultur, bør man begynde allerede i folkeskolen, hvor man ikke har de samme trygge rammer for festerne, som man har i gymnasiet, siger Katarina Sonne Olesen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har indkaldt Folketingets partier til indledende sættemøde om den kommende sundhedsreform, der vil afgøre, om Sundhedsstyrelsens nye anbefaling opfølges af et forbud mod salg af alkohol til unge under 18 år.

Hvad kommer det til at betyde, at Nationalpark Mols Bjerge bliver ny naturnationalpark? Foto: Syddjurs Kommune.

Naturnationalpark på vej: Hvad har vi i vente?

Fronterne har været trukket hårdt op - og er det i et vist omfang stadig - i spørgsmålet om Nationalpark Mols Bjerges fremtid som naturnationalpark. 

Nu, hvor vi har haft en uges tid til at fordøje nyheden, er det tid til at se nærmere på, hvad den nye titel egentlig kommer til at betyde for dig og mig.

Hvad kommer det til at betyde for dig og mig, at Nationalpark Mols Bjerge er blevet udpeget som naturnationalpark?

Det er omkring en uge siden, at miljøminister Lea Wermelin (S) med flere måneders forsinkelse endelig slog fast, at Nationalpark Mols Bjerge bliver ny naturnationalpark.

Bag beslutningen om at udpege naturnationalparker, der blev truffet i juni 2020, står regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Nationalpark Mols Bjerge og Kaløskovene var blandt de 200 konkrete forslag, som omkring 300 borgere, organisationer og kommuner foreslog som naturnationalpark.

Begge endte på Miljøministeriets bruttoliste med 23 forslag til mulige naturnationalparker. Som bekendt var det altså kun Nationalpark Mols Bjerge, der blev udpeget i Syddjurs Kommune.

De 15 statslige naturnationalparker skal oprettes frem til 2024. Men hvornår går arbejdet i gang i Syddjurs? Hvordan kommer det til at foregå? Hvordan kan man som borger få indflydelse på, hvordan naturnationalparken bliver? Og hvad kan man overhovedet få indflydelse på?

Det er blandt de spørgsmål, som jeg forsøger at få svar på, når jeg i denne uge taler med skovrider Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen. I samarbejde med den lokale projektgruppe skal han hjælpe med at skabe forståelse for de lokale interesser og bekymringer, så de kan tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af projektplan for naturnationalparken.

Jeg vil gerne forsøge at besvare de tilbageværende spørgsmål om naturnationalparken. Derfor vil jeg gerne have dit input til, hvad vi mangler at få svar på.

Hvis du har et spørgsmål, som du gerne vil have mig til at stille Peter Brostrøm, kan du sende det til soeoe@jfmedier.dk. Så forsøger jeg at få spørgsmålet besvaret. Hvis du gerne vil have mig til at stille et spørgsmål på dine vegne, må du meget gerne sende mig dit spørgsmål senete torsdag formiddag.

Mit interview med Peter Brostrøm bringer vi i det næste nyhedsbrev.

- Jeg er meget optaget af, at hvis lønnen stiger på et område, så skal den gerne gøre det på samme procentvise måde på et andet område, siger Michael Stegger (S). Foto: Asbjørn With

Borgmester bekymret over lønudvikling

På ti år er kommunens kommunalchefer steget med 158 procent i lokalløn, hvilket svarer til 9.015 kroner mere om måneden.

Til gengæld får kommunens social- og sundhedshjælpere i gennemsnit 502 kroner mindre om måneden. Det er et fald på 41 procent, mens faldet for pædagogmedhjælperne er 20 procent.

Det skriver Fagbladet FOA.

På ti år er kommunalchefernes lokalløn i gennemsnit steget med 9.015 kroner mere om måneden, mens social- og sundhedshjælpere i gennemsnit får 502 kroner mindre om måneden. Det skriver Fagbladet FOA.

På ti år er kommunalcheferne i Syddjurs steget med 158 procent i lokalløn, hvilket svarer til 9.015 kroner mere om måneden.

Til gengæld får kommunens social- og sundhedshjælpere i gennemsnit 502 kroner mindre om måneden. Det er et fald på 41 procent, mens faldet for pædagogmedhjælperne er 20 procent.

Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som Fagbladet FOA har trukket.

Det betyder, at den samlede lønudvikling er markant højere for kommunalcheferne, der i gennemsnit er steget med 33,5 procent i løn, mens social- og sundhedshjælperne har haft en lønstigning på henholdsvis 15,5 og 15,4 procent.

- Jeg synes, det er bekymrende, og det er i hvert fald noget, vi skal have opmærksomhed på fremadrettet, siger Michael Stegger (S) til Fagbladet FOA, der har talt med borgmesteren i forbindelse med et tema om lokalløn.

Fagbladet FOA

Fagbladet FOAs primære målgruppe er FOAs medlemmer. 

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund med cirka 172.000 medlemmer. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner. 

Fagbladet FOA definerer deres rolle over for medlemmerne som forkæmper, inspirator og brobygger.

I flere kommuner bliver lønforskellene mellem cheferne og de lavest lønnede i kommunerne  større og større. På ti år er kommunalchefernes samlede løn således steget med 24 procent, så de i dag tjener 70.741 kroner i gennemsnit uden pension og særydelser.

Til sammenligning har pædagogmedhjælperne kunnet se deres løn stige til 24.108 kroner. Det svarer til en lønstigning på i alt 14,9 procent - altså 9,1 procentpoint mindre end kommunalchefernes.

Du kan læse mere om, hvad borgmester Michael Stegger Jensen (S) tænker om den udvikling, her.