Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Foto: Asbjørn With

Forventer vi for meget?

En måned efter dialogmødet mellem forældre, politikere og embedsmænd er kommunens familiechef klar med sit udspil til, hvad der kan arbejdes videre med på baggrund af forældrenes oplevelser og kritik af sagsbehandlingen på familieområdet.

Oplægget, som politikerne i familie-, børne-, og læringsudvalget har nikket til, fokuserer på tre temaer:

1. Mødet med borgeren - hvad det betyder at være socialrådgiver i Syddjurs Kommune.

2. Gennemsigtighed i processen og løbende dialog.

3. Vi er sammen om de 0-18 årige, tværfaglige løsninger i et udvidet samarbejde med Børn- og Læring.

Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men de tre temaer efterlader mig med en lidt flad fornemmelse i kroppen. Det er simpelthen svært for mig at mærke, at de seneste seks måneders fokus på problemerne i familierådgivningen og på familieområdet generelt har gjort nogen forskel i virkeligheden. Altså derude, hvor udsatte børn, unge og forældre hver eneste dag kæmper for at få tingene til at hænge sammen, og hvor der er brug for kommunens hjælp og støtte.

Tilbage i november 2021 beskrev SyddjursLIV for første gang de meget omfattende problemer i familierådgivningen.

Familierådgivningen er kernen i kommunens hjælp og støtte til hundredevis af udsatte børn, unge og forældre, og da SyddjursLIV bragte fokus på situationen, var afdelingen så godt som brudt sammen. En fjerdedel af socialrådgiverne var langtidssygemeldt, i tusindevis af kroner fossede hver måned ud af kassen til vikarer, afdelingens ledere var blevet skiftet ud igen og igen, og der havde i det hele taget manglet ledelse.

Mette Thomsen var netop blevet ansat som leder af familierådgivningen, og hun fortalte i november 2020 åbent og ærligt om de problemer, familierådgivningen stod overfor. Omfanget af problemerne og det manglende samarbejde internt i kommune, primært mellem familierådgivningen og børn- og læring (dagpleje, daginstitutioner og skoler), fik udvalgsformand Kirstine Bille (SF) til at tage ordet "horribelt" i sin mund.

På baggrund af historierne om problemerne i familierådgivningen var der utrolig mange forældre, som henvendte sig til SyddjursLIV og til mig. Det er de mennesker og familier, der på egne liv oplevede og stadig oplever konsekvenserne af den kommunale sagsbehandling. Det er her, problemerne bliver vekslet til virkelighed blandt de borgere, som kommunen er sat i verden for at støtte og hjælpe.

Blandt de mange henvendelser fra forældre og familier, var der tre familier, som på mange måder var repræsentative for de mange historier og oplevelser, der strømmede ind til redaktionen. De tre familier havde tilmed også kræfter og overskud til at dele deres historier og oplevelser.

I nyhedsbrevet 12. januar fortalte Anja og Søren Christensen, Vivi-Ann Lennartz og Sille Sandell om deres møde med kommunens sagsbehandling.

Familierne åbnede deres hjem og fortalte om de frustrationer, de oplevede. De tre historier er stadig blandt de mest læste historier i SyddjursLIVs historie. De nåede langt omkring, og familierne oplevede et hav af sympatiske tilkendegivelser. Både i lokalområdet men også fra politiks hold.

Særligt opløftende var det, at familierne ikke var optaget af at finde en syndebuk i kommunen. De var ikke optaget at placere ansvar, uddele skyld og se nogen straffet for situationen.

De var oprigtigt optaget af at være med til at ændre tingene, så de mange andre familier, som står i lignende situationer overalt i kommunen, i fremtiden vil opleve bedre forhold og bedre kommunikation, behandling, støtte og hjælp.

For mig var det en mulighed for at arbejde anderledes. Under normale omstændigheder går vi som journalister i flæsket på magten på borgernes vegne. Vi vil gerne finde ud af, hvad der er op og ned og meget gerne råde bod på eventuelle urimelige og uretfærdige forhold.

Men i stedet blev det på SyddjursLIVs initiativ arrangeret, at Anja og Søren Christensen, Vivi-Ann Lennartz og Sille Sandell blev inviteret til dialogmøde med det politiske udvalg og de øverste kommunale embedsmænd på området.

Både politikere og embedsmænd satte sig ind i de forskelige sager og var forberedt til mødet, hvor forældrene fik en unik mulighed for at tale direkte med dem, der har indflydelse på, hvordan den kommunale forvaltning arbejder.

Både før og efter mødet bøjede politikerne sig i respekt for de familier, der åbenhjertigt fortalte om deres situation og oplevelser. Der var mange politiske tilkendegivelser og sympati for de svære situationer, forældrene står i. Og der var mange noble, politiske intentioner.

Efter mødet ventede forældrene forventningsfuldt. Og det må jeg indrømme, at jeg også gjorde.

Det var blevet gjort helt klart, at politikerne i familie-, børne-, og læringsudvalget ikke ønsker at gå ind i enkeltsager, og de vil slet ikke skydes i skoene, at de sagsbehandler. Den slags har man forvaltningen til.

Men der var nok alligevel et håb om, at der på en eller anden måde ville være en opmærksomhed på de håbløse og fastlåste situationer som i hvert fald to af de tre familier, som SyddjursLIV har fortalt om, fortsat står i.

Et eller andet, som kunne give et lille håb om, at situationen ville blive løst eller kunne komme ind på et spor, hvor der var udsigt til en løsning.

Men sagen er desværre, at der ingenting er sket.

Siden Anja og Søren Christensen i begyndelsen af januar fortalte om deres søn Emil, og de udfordringer, de oplever, at han har, er der stort set ikke sket noget.

Kort efter dialogmødet blev Emil tilbudt en plads i en børnehave. Stadig med det udgangspunkt, at Emil kan rummes i en almindelig børnehave. Konsekvensen er, at Emils mor, stadig går hjemme og passer Emil, der ikke kan være i børnehave ret meget mere end en time ad gangen et par gange om ugen. Hun får stadig ikke tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form for hjælp eller støtte fra kommunen.

Situationen er den samme, som den var for et år siden, og for to år siden.

Vivi-Ann Lennartz underviser stadig sit barnebarn derhjemme, selv om Sofie burde gå i skole.

Hos Sille Sandell er der sket en lille forbedring, men om det skyldes hendes medvirken i SyddjursLIV og dialogmødet er svært at vide.

Måske er det for meget at forvente af en kommune, som også har en million andre ting at tage hånd om. Måske er det for meget forlangt, at det skal gøre en positiv forskel i en konkret sag, at forældre vælger den konstruktive dialog i stedet for at jagte en syndebuk.

Jeg tvivler ikke på, at de i familierådgivningen knokler for at gøre det så godt som muligt, og jeg tvivler ikke på, at politikerne ønsker borgerne det bedste.

Men det er alligevel en frustrerende tanke, hvis det "bedre kan betale sig" for forældre at vælge den konfrontatoriske vej, hvor man i samarbejde med pressen kræver aktindsigt og leder efter kommunale fejl, så man kan få en bestemt medarbejder eller chef udstillet for mangelfuldt arbejde og måske få det, som man kræver og har ret til

Er forventningerne til kommunen og politikerne for høje? Måske. Men faktum er, at der ikke er sket noget som helst eller kun meget lidt for Anja og Søren Christensen, Vivi-Ann Lennartz og Sille Sandell, selvom alle, der beskæftiger sig med dem, kender de konsekvenser, som behandlingen af deres sager har.

Tak fordi, at du læser med.

Husk at du altid kan kontakte SyddjursLIV. Du kan skrive til mig, journalist Asbjørn With på aswch@jfmedier.dk eller ringe til mig på 61664603. Min kollega, journalist Søren Øhlers træffer du på soeoe@jfmedier.dk eller på 26700540.

Rigtig god læsning.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Efter dialogmødet med politikere og embedsmænd tilbage i marts var der forsigtig optimisme blandt de tre hold forældre, som har fortalt deres historie om mødet med sagsbehandlingen på familieområdet i SyddjursLIV. En måned senere er optimismen vekslet til gryende skepsis efter forvaltningens forslag til at fokusere på tre temaer. Foto: Asbjørn With

Efter dialogmøde med kommunen: Forsigtig optimisme vendt til gryende skepsis

Efter dialogmødet mellem forældre, politikere og embedsmænd 8. marts er forvaltningen nu klar med en plan for det videre arbejde. På baggrund af forældrenes konkrete oplevelser i mødet med kommunens sagsbehandling på familieområdet, skal der nu arbejdes videre med tre temaer, som skal forbedre oplevelsen i fremtiden.

For det første skal der arbejdes med, hvordan socialrådgiverne møder borgerne. Så skal der arbejdes med at skabe gennemsigtighed i sagsprocessen, herunder en styrkelse af den løbende dialog og kommunikation mellem sagsbehandleren og borgeren. Og som tema nummer tre skal samarbejdet mellem de afdelinger i kommunen, der arbejder med udsatte børn, unge og familier i langt højere grad samarbejde om at løse opgaven.

Udvalgsformanden er tilfreds. Forvaltning trækker igen op i arbejdshandskerne, men de familier, som har delt deres oplevelse med kommunen i SyddjursLIV ved ikke rigtig, hvad de skal mene. Den forsigtige optimisme, de havde efter mødet i marts, er nu vekslet til gryende skepsis.

Udvalgsformanden er tilfreds, forvaltningen knokler på, og forældrene håber på bedre dialog, mere gennemsigtige sagsforløb og mere samarbejde på tværs af kommunens afdelinger. Men blandt forældrene er der også bekymring for, om de lidt flyvske og ukonkrete temaer, der nu skal arbejdes med i forvaltningen, bliver omsat til konkret handling.

Medarbejderne på kommunens familieområde kan nu se frem til fokus på yderligere tre områder efter sidste måneds dialogmøde mellem politikere, embedsfolk og forældre.

- Der vil nu blive arbejdet med tre temaer, som er udarbejdet med baggrund i de gode råd i gav på mødet om forbedringer i mødet med familieområdet, skriver familiechef Claus Friis Lange i et brev til de forældre, der deltog i dialogmødet 8. marts.

Forvaltningens konklusion: Tre overordnede temaer

Som SyddjursLIV gennem de seneste seks måneder har beskrevet, har der været store problemer med sagsbehandlingen på det specialiserede område i Syddjurs.

Tre familier har fortalt om deres oplevelser med kommunens sagsbehandling, og på SyddjursLIVs initiativ har de tre familier været med til et dialogmøde med politikere og embedsfolk i kommunen 8. marts.

Mødet havde til formål at lytte til familiernes oplevelser med henblik på at gøre sagsbehandlingen på familieområdet bedre.

På baggrund af forældrenes kritikpunkter har forvaltningen opfordret udvalget for familier-, børn-, og læring til at arbejde videre med tre konkrete temaer.

1. Mødet med borgeren - hvad det betyder at være socialrådgiver i Syddjurs Kommune.

2. Gennemsigtighed i processen og løbende dialog.

3. Vi er sammen om de 0-18 årige, tværfaglige løsninger i et udvidet samarbejde med Børn- og Læring.

Forvaltningens forslag er godkendt på det seneste møde i udvalget, og forvaltningen har nu frem til udvalgsmødet i maj til at udarbejde en konkret plan, som udvalget kan tage stilling til.

De tre temaer er:

1. Mødet med borgeren - hvad det betyder at være socialrådgiver i Syddjurs Kommune.

2. Gennemsigtighed i processen og løbende dialog.

3. Vi er sammen om de 0-18 årige, tværfaglige løsninger i et udvidet samarbejde med Børn- og Læring.

De tre temaer er godkendt af udvalget for familie-, børn-, og læring på det seneste møde, hvor der også var mulighed for at evaluere dialogmødet med forældrene.

- Jeg synes, at de tre temaer, forvaltningen nu vil arbejde videre med, meget godt samler de udfordringer, der er på familieområdet. De tre temaer rummer rigtig mange af de udfordringer, der er, og mange af de ting, der allerede er fokus på i forvaltningen, siger udvalgsformand Kirstine Bille (SF).

Udvalgsformand Kirstine Bille (SF) er godt tilfreds med planen om, at forvaltningen arbejder videre med tre temaer for at forbedre borgernes møde med kommunens sagsbehandling. Foto: Asbjørn With

Hun ser frem til, at forvaltningen på udvalgsmødet i maj præsenterer en konkret plan for arbejdet med de tre temaer.

- Det er den plan, der giver os mulighed for at arbejde videre med tingene og følge op på resultaterne, siger Kirstine Bille.

Det er helt afgørende, når det handler om børn, der har brug for hjælp og støtte

Vivi-Ann Lennartz

Dialogmødet med forældrene er en direkte konsekvens af kommunens massive problemer med sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde, som  SyddjursLIV har beskrevet i de seneste godt seks måneder.

Jeg er stadig lidt bekymret for, at man ikke tager mere direkte fat i det økonomiske

Anja Christensen

Blandt de tre familier, som tidligere har delt deres historier om mødet med den kommunale sagsbehandling i SyddjursLIV, er der forsigtig optimisme.

- Jeg lægger især mærke til, at der nu skal være langt mere fokus på, at familieafdelingen nu skal arbejde tættere sammen med børn- og læring (skoler og pasningstilbud red.) Det er helt afgørende, når det handler om børn, der har brug for hjælp og støtte, siger Vivi-Ann Lennartz, som selv underviser sit barnebarn derhjemme på andet år.

Vivi- Ann Lennartz sætter særligt sin lid til, at et styrket samarbejde mellem familieafdelingen og børn- og læring måske kan løse den situation, hun lige nu står midt i sammen med sit barnebarn. Foto: Asbjørn With

- Vi oplever, at vi præcis står i en situation, hvor familierådgivningen ikke kan blande sig, fordi det er Børn- og Læring, der "har" sagen. Jeg håber virkelig, at det her betyder, at der bliver et langt bedre samarbejde og koordinering mellem de to afdelinger, siger Vivi-Ann Lennartz.

Hjemme hos Anja og Søren Christensen i Rønde ser de frem til en bedre dialog og en mere gennemsigtig proces, for der har ikke været meget af hverken det ene eller det andet gennem de senere år, hvor Anja har passet parrets søn Emil derhjemme uden hjælp eller støtte af nogen art fra kommunen.

Anja og Søren Christensen ser frem til dialog med kommunen, men der er stadig en nagende mistanke om, at der er økonomiske grunde til, at deres sag er kørt helt fast. Foto: Asbjørn With

- Det ser da fint ud med sådan tre punkter. Men jeg er stadig lidt bekymret for, at man ikke tager mere direkte fat i det økonomiske, siger Anja Christensen og fortsætter:

- Det er lige meget, hvor pænt man taler til hinanden, hvis den enkelte skole eller daginstitution ikke har de økonomiske muligheder for at vælge den fagligt set bedste løsning for barnet.

Både Anja Christensen og hendes mand Søren har stadig en ubehagelig mistanke om, at kommunen ikke vil lade deres søn udrede, fordi det vil resulterer i en diagnose, der vil give familie krav på nogle pasningstilbud, der vil blive dyre for kommunekassen.

- Heldigvis har vi mulighed for at klare os økonomisk lige nu, selv om jeg går hjemme for at tage mig af Emil. Men jeg kan se på Vivi-Anns historie og spørge mig selv, om det er der, vi står, når Emil skal i skole. Det er helt urimeligt, siger Anja Christensen.

Den sidste af de tre forældre, der har delt deres historie i SyddjursLIV er Sille Sandell.

De tre temaer, der fremgår af brevet fra familiechefen er ekstremt flyvske og ukonkrete

Sille Sandel

Efter dialogmødet i marts var hun forsigtig optimist, men nu er hun skeptisk.

- De tre temaer, der fremgår af brevet fra familiechefen, er ekstremt flyvske og ukonkrete. Det er overskrifter, som man meget nemt kan gemme sig bagved. Jeg håber og forventer, at den plan, der kommer i maj, er langt mere detaljeret og præcis, for lige nu er det politikersprog, som ikke rigtig lover noget, siger Sille Sandell.

Sille Sandell var håbefuld optimistisk efter dialogmødet med kommunens politikere og embedsfolk i marts. Når hun ser det foreløbige resultat, er hun skeptisk. Hun forventer, at det endelige resultat bliver langt mere konkret. Foto: Asbjørn With

Hun havde forventet noget, der var mere præcist.

- Og så håber jeg ikke, at de mange konkrete kritikpunkter, vi kom frem med på mødet i marts, bare forsvinder nu, fordi der så er fokus på tre ukonkrete temaer, siger Sille Sandell.

I detaljer: Kritikpunkter og borgerforslag fra dialogmødet

Udvalget for familie-, børn-, og læring har nu haft mulighed for at samle op på dialogmødet med forældre og forvaltning 8. marts.

Mødet var indkaldt for at politikere og embedsfolk kunne lytte til de udfordringer, som en række forældre gennem længere tid har oplevet med sagsbehandlingen på familieområdet.

På det seneste udvalgsmøde fremlagde forvaltningen samlet de kritikpunkter, som forældrene rejste på dialogmødet.

Gennemgående for borgernes oplevelser var særligt at:

- Socialrådgiverne har virket trætte og handlingslammede i en længere periode.

- Man som borger ofte mødes med en tilgang, der ikke er hjælpsom i forhold til de problemstillinger, man søger hjælp til.

- Man som borger ofte selv skal finde ud af, hvad man har ret til og, at socialrådgiveren ikke oplyser om alternativer til den ydelse, man søger, men måske ikke er berettiget til.

- Det opleves, at der ikke koordineres mellem afdelingerne, og at det kan være vanskelligt at finde ud af, hvor man skal rette henvendelse til.

- Socialrådgiverne er imødekommende og vil gerne hjælpe men nogle oplever samtidig, at de ikke er kompetente.

- Ved skift af socialrådgiver er der ikke tilstrækkeligt fokus på, at den nye socialrådgiver sættes ordentligt ind i sagen, hvorfor borgeren oplever at starte forfra.

- Enkelte borgere oplever konsekvent og rettidig indgriben fra kompetente socialrådgivere.

- Der opleves en kassetænkning, hvilket kan øge risikoen for at falde mellem to stole.

På dialogmødet kom de fremmødte borgere også med en række forslag og ønsker til, hvordan man gerne vil mødes som borger:

- Bedre kommunikation, blandt andet gennem mere dialog mellem socialrådgiver og borger.

- Når der træffes afgørelser, ville det være relevant, at socialrådgiveren tog en dialog med borgeren med henblik på at forklare rammerne og de tilgængelige muligheder. Borgerne oplever sig ofte henvist til at klage til Ankestyrelsen og kunne dette undgås ville man være nået langt.

- Mere kontinuitet i sagen - tilknytning af to sagsbehandlere ville være rigtig godt.

- At blive mødt med anerkendelse af, at man har brug for hjælp, og at socialrådgiveren ridser rammer og muligheder op og inddrager borgeren i at finde løsninger, efter at have lyttet til borgerens fortælling. Eksempelvis: "Hvis vi skal løse denne problemstilling, hvordan gør vi det så bedst for jer som enkeltperson eller som familie?" Socialrådgiveren skal være tydelig om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke er muligt.

- Anerkendelse af, at at den enkelte borger eller familie kender problemstillingen bedst, og at der skal lyttes til dem, fordi de er eksperterne i denne sammenhæng.

- Lærerne skal have et kompetenceløft i forhold til, hvordan de bedst arbejder med børn med diagnoser.

- At der udarbejdes en handleplan ved sektorovergang og er en dialog om, hvad der skal ske.

- Anderledes indretning af administrationsbygningen, som virker upersonlig og uden personale til at tage imod borgeren. Der er ønske om et legerum til børnene.

De konkrete kritikpunkter er på ingen måder glemt. Det lover leder af familierådgivningen Mette Thomsen, som også deltog i dialogmødet 8. marts.

Det kan vi helt klart blive bedre til

Mette Thomsen

Siden hun trådte til som leder 1. oktober sidste år, har hun, sammen med de godt 40 socialrådgivere, arbejdet hårdt på at få bugt med det høje sygefravær og ikke mindst at få rettet op på de mange problemer, der gennem længere tid havde kørt hele afdelingen i sænk.

Derfor er der sat en lang række initiativer i gang, som i løbet af de kommende måneder skal skabe en mere velfungerende afdeling og dermed også en bedre oplevelse for dem, der har brug for kommunens hjælp.

Leder af familierådgivningen Mette Thomsen forsikrer, at de konkrete kritikpunkter, som forældrene bragte på mødet under dialogmødet, ikke forsvinder i vinden, fordi der nu skal arbejdes videre med tre lidt mere overordnede temaer. Foto: Asbjørn With

- Blandt de helt centrale elementer i at skabe en bedre sagsbehandling er, at rådgiverne har fået et helt klart overblik over, hvilke kompetencer, de har. Altså hvad de kan træffe beslutning om, og hvad der skal en leder ind over. Det skal gerne betyde, at rådgiverne kan være tydeligere i mødet med borgerne om, hvad der kan lade sig gøre og hvornår, siger Mette Thomsen.

Samtidig medgiver hun, at der er en række områder, hvor afdelingen og den enkelte rådgiver kan blive bedre. Det gælder for eksempel måden at kommunikere med borgeren på.

- Kommunikation er helt afgørende for, at man forstår hinanden og at man som borger føler sig mødt og hørt. Kommunikation og det rådgiveransvar vi har, arbejder vi meget med. Blandt andet via løbende dialog om det i afdelingen og eventuelt på sigt kurser i optimering af individuel borgerkontakt, siger Mette Thomsen.

Vi kan også blive bedre til at kommunikere, hvorfor en afgørelse er blevet, som den er

Mette Thomsen

For eksempel kan der være forskel på, om en borger ønsker dialogen på skrift eller mundtligt, og sådan er der en række elementer, som rådgiveren kan forventningsafstemme og dermed skabe et bedre grundlag for en tilfredsstillende dialog.

- Det kan vi helt klart blive bedre til. Og vi kan også blive bedre til at kommunikere, hvorfor en afgørelse er blevet, som den er. Der kan vi blive bedre til at få mellemregningerne med, så borgeren bedre forstår afgørelsen, siger Mette Thomsen.

På det næste møde i udvalget for familie-, børn-, og læring i maj skal forvaltningen fremlægge en konkret plan for, hvordan der skal arbejdes videre med de tre temaer, og så er det op til udvalgets fem medlemmer at godkende planen.

Byggeriet af den nye naturbørnehave uden for Hornslet er endelig gået i gang.

Så er byggeriet - endelig - i gang

Efter forsinkelse på forsinkelse er der endelig synlige tegn på, at en ny børnehave i Hornslet er på vej. I de seneste uger er maskiner rykket ind på marken og er begyndt at flytte om på jorden.

Den er ventet. Længe ventet. Den nye naturbørnehave, der skal bygges i udkanten af Hornslet.

Som SyddjursLIV flere gange har fortalt, så har byggeriet været ramt af forsinkelser, og forløbet har ikke været lige pænt hele vejen.

Tilbage i september 2021 kunne SyddjursLIV fortælle, at den nye daginstitution efter planen allerede skulle være bygget, men at entreprenøren stadig ventede på grønt lys fra kommunen til at gå i gang.

Udvalgsformand Kirstine Bille (SF), lagde sig fladt nu, og kaldte forvaltningens håndtering af sagen for utilfredsstillende, mens forvaltningen forsøgte at forklarer sig og udskød åbningen af den nye børnehave helt frem til 2023.

Siden er har Museum Østjylland foretaget de obligatoriske, arkæologiske undersøgelser, og nu er gravemaskinerne så endelig gået i jorden mere end halvandet år efter, at børnehaven skulle stå klar til at aflaste de pressede og overfyldte og nogle steder slidte daginstitutioner i Hornslet.

Kristian Lisbjerg tiltrådte som skoleleder på Ryomgård Realskole den 1. april. Foto: Søren Øhlers.

Ny skoleleder: Forældre og lærere skal opleve mere nærværende ledelse

Den 1. april overtog Henrik Lisbjerg ollen som skoleleder på Ryomgård Realskole efter tolv år som lærer i overbygningen og otte år som viceskoleleder.

Efter en periode med flere fysiske forandringer hos Ryomgård Realskole, skal der nu være et endnu større fokus på den daglige drift og den pædagogiske udvikling.

Den 1. april overtog den mangeårige viceskoleleder Henrik Lisbjerg rollen som skoleleder for Ryomgård Realskole. Han har ambitioner om en mere nærværende ledelse.

Efter tolv år som lærer i overbygningen på Ryomgård Realskole og otte år som viceskoleleder overtog Henrik Lisbjerg den 1. april rollen som skoleleder på Ryomgård Realskole.

Han afløser Janus Laier, der efter små otte år som skoleleder på Ryomgård Realskole stoppede som skoleleder i marts for den 1. april at tiltræde som ny skoleleder på Sølystskolen og Kaløvigskolen i Aarhus Kommune.

- Jeg har været en del af skolen i tyve år. Derfor var det et helt naturligt næste skridt for mig at søge stillingen som leder, siger Henrik Lisbjerg.

Ryomgård Realskole fik ny skoleleder den 1. april. Foto: Søren Øhlers.

Stillingen som skoleleder har ikke været slået op. Når valget faldt på Henrik Lisbjerg, skyldes det ifølge skolebestyrelsesmedlem Nathanael Nordentoft dels hans store kendskab til skolen, men også de samtaler, der er gået forud for udpegningen.

- I de interviewsessioner, som ansættelsesudvalget har haft med Henrik Lisbjerg, har han bevist, at han er den rette mand til at drive skolen videre i den rette ånd, hvor der er et stort fokus på skolens traditioner, respekten for skolens historie og det, der gør skolen til det, den er i dag, siger Nathanael Nordentoft.

- Ledelsen skal tættere på hverdagen

Ryomgård Realskole har været igennem en periode med etablering af nye faglokaler og afvikling af kostskoledelen. Det har haft betydning for den daglige ledelse.

- Med de store projekter, der har været i den seneste tid, har det ikke været muligt at prioritere den pædagogiske udvikling indadtil lige så højt, som vi ideelt set gerne ville. Jeg vil ikke sige, at det har været forsømt, men der er behov for at styrke det pædagogiske fundament, siger Nathanael Nordentoft.

Ryomgård Realskoles nye lokaler i "Kreahuset" stod klar den 1. december. Foto: Søren Øhlers.

Den kommer Henrik Lisbjerg til at have fokus på i den daglige ledelse.

- Vi vil som ledelse gerne være endnu tættere på hverdagen og støtte op om den daglige drift, udviklingen af rammerne og den pædagogiske udvikling. Vi vil gerne være endnu mere nærværende over for både lærere og forældre.

- Det bliver - ud over de administrative opgaver - også en vigtig opgave for den viceskoleleder, som vi håber på at ansætte fra 1. august, siger Henrik Lisbjerg.

Ryomgaard Realskole er en mere end 100 år gammel privatskole , der er selvejende og  forældrestyret.

Skolen har omkring 300 elever fra 0. til og med 10. klasse samt en børnehave med børn i alderen 3 til 5 år.

Jens Peter Mølgaard er initiativtager til en kommende seniorbofællesskab i Feldballe. Foto: Asbjørn With

Nyt bofællesskab i Feldballe: Sæt kryds i kalenderen 30. maj

Efter en inspirationstur til tre seniorbofællesskaber uden for kommunen har Jens Peter Mølgaard, der er initiativtager til et kommende seniorbofællesskab i Feldballe, kogt indtryk og oplevelser ned til tre overordnede pointer, der kan indgå i arbejdet med projektet i Feldballe.

Aldersspredning blandt beboerne skal sikrer, at der er løbende udskiftning og at alle ikke har den samme alder og dermed nogle af de samme udfordringer på samme tid. Der skal være en klar medbestemmelse i forhold til de fysiske rammer, så beboerne oplever, at de faktisk kan være med til at præge det sted, de skal bo.
Og så skal der være en klar retning for, hvilket omfang af fællesskab, der skal være. Inspirationsturen viste forskellige niveauer af fælleskab. Fra det løse og uforpligtende til det mere strukturerede og forpligtende. En vigtig diskussion, mener Jens Peter Mølgaard, fordi det også har indflydelse på størrelsen og indholdet af de private boliger i fællesskabet.

Næste skridt på vejen mod et seniorbofællesskab i Feldballe bliver et stormøde 30. maj, hvor alle er velkomne med ideer, meninger og input.

Inspirationstur resulterede i mindst tre vigtige pointer, som nu bliver en del af det videre arbejde med at finde den helt rigtige konstellation til et kommende seniorbofællesskab i Feldballe.

Ambitionerne om at skabe et seniorbofællesskab i Feldballe lever i bedste velgående.

30. maj inviteres der til stormøde i Feldballe, hvor det er muligt at komme med input og ideer til det videre arbejde. Inden stormødet skal erfaringer og tanker arbejdes ind i projektets fundament.

Det var en rigtig god tur, hvor vi fik syn for nogle af de både gode og mindre gode aspekter af seniorbofællesskaber

Jens Peter Mølgaard

Som SyddjursLIV tidligere har fortalt, var en gruppe initiativtagere og interessenter tidligere på året været på inspirationstur til seniorbofællesskaber uden for kommunen, og erfaringerne fra den tur er nu en del af det videre arbejde i Feldballe.

Tidligere på året var en busfuld af initiativrige interessenter, arkitekter, ejendomsmæglere og Syddjurs kommune på inspirationstur til tre seniorbofællesskaber. Blandt andet besøgte de Trekanten i Hovedgård, som på mange måder var alt det, man drømmer om at skabe i Feldballe. Foto: Asbjørn With

- Det var en rigtig god tur, hvor vi fik syn for nogle af de både gode og mindre gode aspekter af seniorbofællesskaber, fortæller Jens Peter Mølgaard.

Han er formand for Distriktsrådet for Feldballe og Omegn og initiativtager til et projekt, hvor distriktsrådet sammen med Syddjurs Kommune og konsulentvirksomheden SeTilSiden, har fået del i Region Midtjyllands pulje til Bæredygtige Landsbyer til at udvikle en model for bæredygtige bofællesskaber i landsbyer.

For mig personligt er der en del idealisme i, at vi ikke skal slide mere på kloden, end vi behøver

Jens Peter Mølgaard

På turen besøgte gruppen tre forskellige seniorbofællesskaber og det gav indblik i tre meget forskellige virkeligheder.

- Det første sted vi besøgte, var helt fantastisk, og der havde mange af os sådan set lyst til at blive. Det fungere rigtig godt.

Trekanten Hovedgård er bygget op sådan, at de enkelte lejligheder er opført rundt om et stort og lyst fælleshus. Det giver en fællesskabsfølelse og skaber tryghed for beboerne. Foto: Asbjørn With

- Det næste sted gav os indblik i nogle af de problemer, der kan opstå, hvis fællesskabet bliver for småt og dermed bliver skrøbeligt både fællesskabsmæssigt og økonomisk, fortæller Jens Peter Mølgaard.

Grundlæggende tager han tre overordnede overvejelser med sig fra inspirationsturen.

- Vi skal være opmærksomme på, at vi fra begyndelsen har en mangfoldighed og en aldersspredning blandt dem, der flytter ind. Det nytter ikke, at vi alle sammen er 60 år. Så går der 30 år, inden der er udskiftning, og vi bliver alle sammen 90 år på samme tid. Det gør fællesskabet skrøbeligt, vurderer Jens Peter Mølgaard som det første.

- Det er også vigtigt, at der bliver medbestemmelse i forhold til, hvordan boligerne skal indrettes. Vi oplevede, at det var noget af det vigtigste, de steder vi besøgte, at der var mulighed for at have medbestemmelse på de fysiske rammer, lyder den anden vurdering.

På inspirationsturen rundt i Østjylland fik gruppen fra Syddjurs mulighed for at spørge ind til alt fra boligstørrelser til medbestemmelse, økonomisk konstruktion og meget, meget mere. Foto: Asbjørn With

For det tredje er det, ifølge jens Peter Mølgaard, vigtigt at gøre sig klart, hvilken type fællesskab, man ønsker og dermed og, hvilke type boliger, og hvor store de skal være.

- For mig personligt er der en del idealisme i, at vi ikke skal slide mere på kloden, end vi behøver. Vi skal ikke leve på en sten, men jeg synes, at det er en vigtig snak, om vi alle sammen skal have store badeværelser med brus og badekar, eller om man kan arbejde med en tanke om, at vores private boliger ikke er enorme, men at vi til gengæld har nogle rigtig lækre faciliteter, som vi kan deles om, siger Jens Peter Mølgaard.

Det er vigtigt at understrege, at det er hans egne tanker, og ikke et udtryk for, hvordan seniorbofællesskabet i Feldballe bliver bygget op.

Projektet er ikke kommet så langt, at de konkrete streger kan trækkes, og på stormødet 30. maj bliver der mulighed for at byde ind med forslag og ideer.

Der er i den grad brug for at tænke nye tanker i forhold til, hvor seniorerne skal bo i fremtidens Syddjurs Kommune.

For nyligt var godt 80 mennesker samlet til konference, arrangeret af kommunen. På dagsordenen var netop fremtidens boligformer og boligbehov for seniorer og ældre.