Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Erhvervshavnen i Ebeltoft en lidt lun og lummer forsommereftermiddag i maj. Her er der fred og ingen fare, men en havvandsstigning på to meter vil have dramatiske konsekvenser. Derfor skal der allerede nu tænkes tanker og lægges planer for fremtidens klimasikring af Ebeltoft. Foto: Asbjørn With

Når havet stiger to meter

Som lille elskede jeg at bygge sandslotte. Helst af den slags med voldgrav rundt om, og jeg blev aldrig træt af at se på, hvordan vandet, i takt med bølgerne, fyldte min voldgrav for så at trække sig tilbage igen.

Jeg kan også huske, at jeg fascineret holdte øje med, hvordan hver bølge tog en lille smule af voldgravens kanter med sig, når sandet knækkede og skred i vandet som kælvende isbjerge i miniatureformat. Det er nok min første erfaring med, hvordan vand arbejder sig frem og tilbage.

Havet har helt ufattelige kræfter, og når der for alvor er drøn på bølgerne, bliver vi som mennesker ganske små og ude af stand til at stille noget op.

Ebeltoft er en historisk by med en langvarig tradition som søfartsby og med en tæt og ubrydelig kontakt til vandet.

Det er også en by med et storslået kystlandskab i Nationalpark Mols Bjerge og et rigt erhvervsliv, foreningsliv og kulturliv, der med Fregatten Jylland som det mest synlige og kendte fyrtårn binder byen uløseligt sammen med vandet.

Styrken ved Ebeltofts placering som maritim handelsby bliver til gengæld også en udfordring i de kommende årtier.

For selv om der ikke er meget drama sådan en lidt lummer og lun forsommerdag i maj, bliver det ganske dramatisk, når havet i løbet år de kommende 50 til 100 år hæver sig med op til to meter.

Det sker ikke over natten. Men det sker!

Derfor skal Ebeltoft og kystmiljøet sikres mod udfordringerne fra havet.

Med 1,5 millioner kroner i støtte fra Byerne og det stigende havvand, som er et partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania, har Syddjurs Kommune udvalgt tre arkitektfirmaer til at deltage i konkurrencen om at lave den bedste løsning - både funktionelt og visuelt.

Projektet i Ebeltoft hedder Borgerdrevet udvikling af en klimarobust kystkultur i Ebeltoft og er et af 18 projekter rundt om i landet, hvor vandstandsstigninger truer byer og kulturlandskaber, som Realdania støtter. Med støtten kan det indledende arbejde i Ebeltoft gå i gang.

Opgaven lyder på at kystsikre Ebeltoft, men der skal også lægges vægt på det visuelle og udviklingsorienterede, så den kommende klimasikring bliver et aktiv for Ebeltoft by samtidig med, at det beskytter byen mod fremtidens vandmasser.

At sikre Ebeltoft mod fremtidens stigende havvand bliver en kæmpe opgave, som skal løses af fagfolk, politikere og borgere i fællesskab.

For Ebeltoft skal blive ved med at være en smuk købstad dybt forbundet med vandet - også selv om opgaven i fremtiden bliver at holde vandet væk.

Nu går konkurrencen om at lave den bedste løsning i gang, og så bliver det op til politikerne at beslutte, hvem der skal være Ebeltofts "beskytter".

Der er afsat fem måneder til konkurrencen, og inden vinderen findes, er de kommunale forhandlinger om næste års budget gået i gang.

For borgmester Michael Stegger (S) bliver det den første alvorlige styrkeprøve med det job, han kæmpede med arme og ben for at tilkæmpe sig på valgnatten i november.

SyddjursLIV har besøgt ham på borgmesterkontoret efter de første 136 dage i jobbet.

Tak, fordi du følger med og læser SyddjursLIV.

P.S. Hvis du ikke allerede er fuldgyldigt medlem af SyddjursLIV, kan du for 39 kroner om måneden blive det lige her

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage vores nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Syddjurs. Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Som formand for erhvervs- og planudvalget er Kasper Kolstrup Møller (K) blevet førstestyrmand på kommunens bestræbelser på at sikre Ebeltoft mod fremtidens havvandsstigninger. Foto: Asbjørn With

Formand om århundredets opgave i Ebeltoft: - Det skal både være indbydende, funktionelt og visuelt smukt, og så skal borgerne være med i forløbet

I løbet af de kommende 50 til 100 år vil havet efter al sandsynlighed stige med to meter. Det betyder, at Ebeltoft er mere end udsat.

Der er derfor brug for en langsigtet plan for, hvordan byen kan sikres, samtidig med, at Ebeltoft stadig er en dejlig by at bo og leve i.

Derfor har kommunen nu med midler fra Realdania, udskrevet en konkurrence, hvor tre arkitektfirmaer og deres rådgivere skal komme med bud på, hvordan opgaven kan løses i respekt for Ebeltofts tætte forbindelse med havet.

En af de væsentligste parametre bliver, ud over det åbenlyse i at byen skal sikres, at borgerne i Ebeltoft bliver inddraget i processen. For det er deres by - også i de næste 100 år.

Der er hele tiden mange opgaver, der skal løses for en kommune og de embedsmænd og politikere, som driver den. Men når det handler om at sikre hovedbyen Ebeltoft mod vandstigninger på to meter er opgaven ganske enorm.

Hvad gør vi, hvis vandet stiger så meget, at glasmuseet får vand i kælderen? Hvad skal der ske med erhvervshavnen, hvis den står under vand? Og hvordan skal man overhovedet komme til og fra Ebeltoft, hvis vandet stiger to meter og har dækket kørebanen på kystvejen?

Dommedagsscenarier, som ikke bliver til virkelighed hverken i dag eller i morgen.

Men der er grund til at tage udsigten til havvandsstigninger alvorligt.

Hele kystvejen, der leder til og fra Ebeltoft, er en smuk og helt igennem ikonisk ankomst til byen. Den vil man meget gerne bevare. Foto: Asbjørn With

For i løbet af de næste 50 til 100 år lyder forudsigelserne, at havet vil stige med op til to meter.

- Derfor er det nødvendigt, at vi allerede nu går i gang med at tænke en sikring af Ebeltoft, siger Kasper Kolstrup (K) til SyddjursLIV.

Som formand for erhvervs- og planudvalget er han blevet politisk tovholder for den konkurrence, der netop er udskrevet. Tre arkitektfirmaer er blevet udvalgt til at give deres bud på, hvordan Ebeltoft sikres i fremtiden.

Det skal også være en både indbydende og visuelt smuk løsning, som fortsat gør det lækkert at ankomme til Ebeltoft og færdes i byen

Kasper Kolstrup Møller (K)

Heldigvis har mange budt sig til, og Kasper Kolstrup Møller glæder sig over, at man har haft mulighed for at vælge de bedste.

- Jeg er meget imponeret og glad for, at så mange spændende firmaer har vist, at de gerne vil arbejde med at udvikle Ebeltoft, siger han.

Pengene til konkurrencen kommer fra projektet Byerne og det stigende havvand, som Realdania står bag i partnerskab med Miljøministeriet.

Idéen med pilotprojektet er at gennemføre en udviklings-og konkurrenceproces som skal give svar på, hvordan Ebeltofts særlige kystkultur, handlekraft og tradition for borgerdreven byudvikling kan integreres i en fysisk-strategisk plan for en klimarobust kystkultur i Ebeltoft

Realdania.dk

Formålet er at støtte projekter med nytænkende bud på, hvordan man kan forene behovet for at beskytte kystbyer mod havvandsstigninger med behovet for, at byerne er gode at bo og leve i.

Hvis vandet stiger, følger Fregatten Jylland med op. Anderledes ser det ud for mange af de andre bygninger, der ligger tæt på vandet. Foto: Asbjørn With

I alt 18 projekter i hele landet har modtaget støtte fra partnerskabet.

I Syddjurs er tre arkitektfirmaer udvalgt til at komme med deres bud på sådan en løsning for Ebeltoft, og kravene og ønskerne er til at få øje på.

- Det skal selvfølgelig først og fremmest være en sikring af kysten, så Ebeltoft kan modstå havvandsstigningerne. Men det skal også være en både indbydende og visuelt smuk løsning, som fortsat gør det lækkert at ankomme til Ebeltoft og færdes i byen, siger Kasper Kolstrup Møller.

Sæt kryds i kalenderen

Projektet i Ebeltoft hedder Borgerdrevet udvikling af en klimarobust kystkultur i Ebeltoft, og det med borgerdrevet skal tages bogstaveligt.

Projektet er udviklet i samarbejde med den aktive borgergruppe "Ebeltoft i udvikling", og borgerinddragelse vil være en stor og væsentlig del af planens udformning.

Ebeltoft har altid været i dyb og symbiotisk kontakt med havet. Fra sin rolige beliggenhed lidt i læ vender byen ud mod havet og verden. Foto: Asbjørn With

Der vil blandt andet blive inviteret til borgerforum 28. august 2022 og 29. september 2022.

I de kommende måneder dykker SyddjursLIV naturligvis ned i historien og undersøger blandt andet, hvilke konsekvenser havvandsstigninger vil have for Ebeltoft og for resten af sydkysten? Og vi holder naturligvis øje med borgerinddragelsen og hele processen frem mod det endelige projekt, der skal sikre Ebeltoft for fremtiden.

Har du allerede oplevelser med oversvømmelser eller problemer med havvand af den ene eller den anden grund, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Du kan kontakte mig, journalist Asbjørn With på telefon 61664603 eller på mail aswch@jfmedier.dk.

Michael Stegger (S) elsker at være borgmester, og det bliver bare bedre og bedre. Første alvorlige prøve venter til efterårets budgetforhandlinger. Der skal den nyvalgte borgmester stå sin første rigtige prøve. Foto: Asbjørn With

Efter 136 dage og et par timer: - Det sværeste er, at jeg ikke har nogen kolleger i hverdagen - Men det er verdens bedste job ... med afstand

Da SyddjursLIV besøgte Michael Stegger (S) på rådhuset i Ebeltoft, havde han været borgmester i 136 dage og et par timer.
 
Indtil budgetforhandlingerne til efteråret arbejder han i smult vande, men der er plads til refleksioner om hverdagen, presset i forhold til at få familielivet og borgmesterjobbet til at hænge sammen, lange arbejdsdage og ambitionerne.
 
Og så er der glæden ved fællesskabet med Hedensted, Lemvig, Herning, Silkeborg og særligt Glostrup, hvor borgmesterens telefonnummer er blandt Michael Steggers favoritter.

Døren går op, og en kvinde forlader borgmesterkontoret på rådhuset i Ebeltoft med en bunke papirer under armen.

Et øjeblik efter kommer Michael Stegger (S) ud af den samme dør og bevæger sig langsomt ned mod stolen uden for sekretariatet for at sige velkommen.

Kaffen bliver trukket i en fællesautomat på gangen.

- Det er verdens bedste job - med afstand. Det er i hvert fald det bedste job, jeg nogensinde har haft, fortæller Michael Stegger som det første, da døren igen er lukket til borgmesterkontoret.

- Nu lever jeg af den hobby, jeg begyndte med at få lidt håndøre for. Det er ret fantastisk.

Op til kommunalvalget i november sidste år blev der sagt om Michael Stegger, at han manglede ledelseserfaring, og at hans bare fire år i kommunalpolitik gjorde ham til lidt af et blankt kort.

Men Socialdemokraterne kæmpede med næb og klør på valgnatten og endte næsten med at sælge arvesølvet for at holde fast i at gøre Michael Stegger til borgmester og dermed beholde posten på socialdemokratiske hænder.

Michael Stegger forlad som den sidste rådhuset i Ebeltoft på valgnatten. Med sig havde han borgmesterkæden. Foto: Asbjørn With

Det lykkedes, og han er nu chef for et kæmpe maskineri med 2.900 årsværk fordelt på godt 3.300 ansatte.

Der bliver lagt mærke til, hvem jeg er

Michael Stegger (S)

Øverst i den pyramide sidder borgmesteren som den politiske chef. Ved hans side sidder kommunaldirektør Rasmus Møller, som er administrativ chef.

- Vi er de to eneste i organisationen, der ikke skal til MU-samtale, så den tager vi med hinanden, smiler Michael Stegger.

I de første måneder som politisk chef har han udelukkende oplevet velvilje. Både fra borgere, som han allerede har mødt en stor del af og fra medarbejderne i organisationen og indtil videre særligt i sekretariatet som arbejder dør om dør med borgmesteren. Deres opgave er at betjene ham og resten af kommunalbestyrelsen.

- Jeg bliver udfordret på de nye ting, jeg kommer med. Men jeg er positivt overrasket over, hvor gode de er til at udfordre "plejer".

Michael Stegger er blevet positivt overrasket over, hvor gode medarbejderne er til at udfordrer "plejer". Selvom han bliver udfordret på sine idéer bliver der altid nikket. Foto: Asbjørn With

- Når jeg for eksempel siger, at jeg gerne vil flytte borgmesterkontoret ud til et sted i kommunen, så nikker de alle sammen og spørger, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at det skulle være, siger Michael Stegger.

I de første måneder har der også været rigtig mange dialogmøder, hvor rigtig mange mennesker gerne ville hilse på den nye borgmester. Det nyder Michael Stegger, for det er en god måde at komme i kontakt med mange mennesker på og få indblik i, hvordan deres verden ser ud.

- Jeg bestræber mig på altid at skrive et par linjer fra hvert møde, som jeg deler med de andre i byrådet, så de altid er opdaterede på den viden, jeg får. Det er en del af min ambition om at være hele kommunalbestyrelsens borgmester, fortæller Michael Stegger.

Han bliver taget godt imod, og har fra første sekund i borgmesterstolen mærket den pondus, det giver at være kommunens fremmeste blandt ligemænd.

- Der bliver lagt mærke til, hvem jeg er, konstaterer Michael Stegger, som indtil videre har arbejdet i smult vande.

Der er nogenlunde styr på de overordnede linjer i butikken Syddjurs Kommune, og der har været tid til at sætte sig ind i, hvad det vil sige at være borgmester.

- Jeg har fået at vide, at det tager et halvt års tid, inden man begynder at forstå det hele.

- Den første store prøve bliver budgetforhandlingerne til efteråret. Det er der, jeg virkelig skal vise, hvad jeg kan, forudser Michael Stegger.

Selvom den nye borgemester nyder sit nye job, er der alligevel noget, han savner fra tiden i Coop, hvor han arbejdede i Super Brugsen i Solbjerg, inden han først gik ned i tid og siden fik orlov for at satse hele butikken på at blive borgmester.

- Det sværeste for mig er, at jeg ikke har nogen kolleger i hverdagen. Jeg har altid været vant til at have en tæt, social relation til mine kolleger i Coop, hvor vi lavede ting sammen i fremtiden og besøgte hinanden privat, fortæller Michael Stegger.

Som borgmester fungerer det ikke på den måde. Man er den øverste chef i en stor organisation, og det er ganske upassende at have tætte, sociale relationer til medarbejderne i for eksempel sekretariatet.

De første måneder arbejder den nye borgmester i smult vand, og der er tid til at sætte sig ind i jobbet, og til at vende sig til pladsen i toppen af pyramiden, hvor der ikke er nogen kollegaer i det daglige. Foto: Asbjørn With

- Det er ikke fordi, vi ikke kan grine og spørge hinanden, hvordan weekenden har været. Men det bliver bare mere formelt, og sådan skal det være, siger Michael Stegger.

Der er heller ikke noget galt med de politiske kolleger i kommunalbestyrelsen. Tværtimod bruger Michael Stegger gerne tid sammen med de andre politikere, når dagen for eksempel står på en tur til København for at slå et slag for Fregatten Jylland.

- Det er vigtigt for mig at vide, hvem de kommer hjem til efter en lang dag, men det skal heller ikke blive for personligt, når vi også skal have en professionel relation i morgen i byrådssalen, hvor vi måske er uenige om et eller andet.

Hvor finder man så de mennesker, som ved, hvad det vil sige at have et politisk topjob og som ved, hvordan det er at gå med viden, man ikke kan dele med andre, og som også ved, at der kan være en lille smule køligt på toppen?

Når der virkelig bliver ballade, vil du altid opleve, at jeg stiller op

Michael Stegger (S)

Michael Stegger finder dem i toppen af Hedensted-, Lemvig,- Herning- og Silkeborg Kommuner, hvor han med jævne mellemrum mødes med sine borgmesterkolleger.

- Vi har et rum sammen, hvor vi kan lukke døren og tale om alt muligt på tværs af politiske skæld. Det betyder rigtig meget for mig, og det er et forum, som jeg vil prioritere i fremtiden, siger Michael Stegger.

Han er blevet opmærksom på, at der er en reel risiko for, at man med tiden kan føle sig ensom som borgmester.

- En af mine kolleger fra en anden kommune skrev en besked til mig: NÅR du engang føler dig ensom, står min dør altid åben, fortæller Michael Stegger.

I hele sit liv har han prioriteret venner og familie, og det er der, han henter sine vigtigste og tætteste, sociale relationer, og der er man heldigvis næsten ligeglad med, at Michael er blevet borgmester.

I sit private liv har borgmesteren gode, tætte relationer, og i den nærmeste kreds er de næsten ligeglade med, at Michael er blevet borgmester. Foto: Asbjørn With

- Men det er fint at være opmærksom på, så det ikke pludselig overrasker mig.

Det er dog ikke gået hen over hovedet på den nybagte far, at dagene som borgmester både kan være længere og mere uforudsigelige end dagene i Super Brugsen, og der kan være pres på på hjemmefronten, hvor Valdemar lige er blevet syv måneder, og hvor Michael Stegger gerne vil bruge tid sammen med ham og hustruen Janne.

- Der er stor forståelse for, at det er mit arbejde, og det er noget vi er gået ind til med åbne øjne, så jeg får både tid og plads til at være borgmester.

- Men man kan ikke forberede sig på at blive far, som jeg blev lige op til kommunalvalget, og man kan heller ikke forberede sig på at blive borgmester næsten oveni. Det er både svært og udfordrende, erkender Michael Stegger.

- Jeg bestræber mig på at være på kontoret mellem otte og 16, så jeg er tilgængelig. Jeg gør mit bedste for ikke at skulle noget alle aftener i ugen, og jeg bestræber mig på at holde weekenderne fri til tid med min familie, fortæller Michael Stegger, som øver sig i at være til stede der, hvor han er.

Men det er ikke altid let, og der er altid mange, der gerne lige vil have fat i borgmesteren.

- Jeg tror, at nogen oplever, at borgmesteren er lidt mindre tilgængelig med mig på posten, end han tidligere har været, og jeg kan godt finde på ikke at tage telefonen. Ikke hvis den samme ringer flere gange i træk, men der skal være plads til, at jeg også bare er Michael, mand og far, siger borgmesteren.

På sin telefon har han fået et nyt nummer på listen over favoritter. Det er nummeret til Glostrup Kommunes nyvalgte borgmester, partifællen Kasper Damsgaard. Han er lige som Michael Stegger relativt ung, relativt ny i politik, nyvalgt borgmester og nybagt far.

- Han står på mange måder i den samme situation som mig, og vi har god gavn af at tale med hinanden om, hvordan vi kan få det hele til at fungere, så vores det hele kan holde både politisk og privat, fortæller Michael Stegger.

Som borgmester er Michael Stegger helt klar over, at han er kommunens ansigt udadtil, og at det også er ham, der må tage øretæverne, når der på et tidspunkt opstår problemer. Foto: Asbjørn With

Selv om borgmesteren godt kunne ønske sig flere timer i døgnet, og selv om han skal blive bedre til at sige "nej", så er det et drømmejob, Michael Stegger landede på valgnatten.

- Jeg er helt bevidst om, at jeg er kommunens ansigt udadtil, men jeg ved også, at vi er mange, der knokler både politisk og ikke mindst i forvaltningen.

- Men når der virkelig bliver ballade, vil du altid opleve, at jeg stiller op. Det er helt afgørende, at vi som politikere tør se borgerne i øjnene og forklare dem, hvorfor vi gør, som vi gør. Derfor vil du altid se, at jeg bliver som den sidste på de svære dage. Ingen må beskylde os for, at vi bare går uden at svare på de spørgsmål, der må være, lover Michael Stegger.

Foto: Asbjørn With

Forsommer-eftertanke

En eftermiddag lidt efter klokken 17 ruller jeg hjem over Mols efter en opgave. Det er gået godt, og mine tanker flyver lidt ud af vinduet i den lune majluft.

Pludselig glider jeg over en bakketop og hele Kalø Vig åbenbarer sig på en helt ny måde. I det lidt dusede lys fra solen lidt gemt bag et par næsten magiske skyer slår det mig - igen - at der er virkelig smukt i Syddjurs.

Så smukt, at jeg en gang i mellem bliver nødt til at parkere bilen og stige ud - bare for at blive betaget og tage det ind :-)

Ree Park kunne i den forgangne uge fremvise tre killinger. Foto: Ree Park

Det skal du også vide

Hver uge samler vi nyhederne fra ugen, der gik i Syddjurs. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over alt det, der er sket.

Ree Park har fået tre leopardkillinger

Der er stor glæde i Ree Park, hvor tre leopardkillinger er kommet til verden.

Det er den sjældne nordkinesiske leopard Jilin, der for en måned siden har født tre velskabte killinger.

At nyheden først kommer ud nu skyldes, at meget kan gå galt i ugerne efter en leopardfødsel, og derfor vil man helst være på den sikre side.

To hun-leoparder og en han er kommet til verden i Ree Park på den anden side af kommunegrænsen. Foto: Ree Park

Killingerne bærer ifølge Ree Parks direktør, Jesper Stagegaard, nogle af de vigtigste gener i det europæiske avlssamarbejde. Det er da også lykkedes for den europæiske avlskoordinator at skaffe to hanner fra Seoul i Sydkorea.

Den ene, Max, var udset til at blive ny mage til Jilin. Han ankom til parken i december 2020 efter en karantæneperiode i Hamburg Zoo.

Ifølge direktøren var det spændende, om parringen ville lykkedes.

- Jilin er meget sky af natur, og Max har aldrig tidligere fået afkom, så det var med spænding at vi satte de to sammen, siger han.

Men det lykkedes, og nu er der tre killinger i anlægget. Heraf er der én han og to hunner.

Den nordkinesiske leopard er en af verdens mest sjældne leoparder. Den samlede bestand i verden tæller cirka 2.500 individer og der findes yderligere 100 i fangeskab.

Bestanden er primært truet grundet illegal jagt fra dem, der gerne vil have fat i leopardens flotte skind.

Tre anholdte i Aarhus Airport varetægtsfængslet i fire uger

To bulgarere og en somalier blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør i Retten i Randers. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

De tre varetægtsfængslede nægter sig skyldige. Foto: Søren Øhlers.

De tre personer - en 30-årig kvinde og en 43-årig mand, der er bulgarske statsborgere og en 39-årig mand, der er somalisk statsborger - er sigtet for at have indført cirka 88,5 kilo khat med henblik på videresalg.

De tre personer blev sammen med en 40-årig mand anholdt onsdag morgen i Aarhus Airport, efter de var kommet med fly fra Uganda via København.

Anholdelsen skete efter et tip fra Toldstyrelsen, der havde mistanke om, at den bulgarske kvinde og mand havde stoffer i kufferterne. I lufthavnen ventede betjente fra Østjyllands Politis Udlændinge- og Grænsekontrolssektion og medarbejdere fra Toldstyrelsen, og de trak manden og kvinden til side og bad dem om at åbne deres kufferter.

De to forklarede, at de desværre ikke kunne åbne kufferterne, da de ikke havde nøgler til dem.

I stedet blev kufferterne åbnet på anden vis, og det viste sig, at der i hver lå cirka 44 kilo khat.

Allerede inden anholdelsen af de to bulgarere havde betjente på stedet fået øje på to mænd på 39 og 40 år, der stod og ventede i lufthavnen. Betjentene fik mistanke til, at mændene havde forbindelse til de to bulgarere, og mistanken blev forstærket, da mændene havde meget svært ved at forklare, hvad deres ærinde i lufthavnen var.

Under en visitation af de to mænd fandt politiet flere beskeder og dokumenter, der indikerede, at de havde forbindelse til bulgarerne. Ud fra fundene og de efterfølgende afhøringer, vurderede politiet, at de anholdte i forening havde aftalt at smugle den store mængde khat ind i landet for at sælge det videre.

Anklagemyndigheden vurderede, at der var grundlag for at fremstille tre af de anholdte i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, mens den 40-årige mand blev løsladt.

Han er dog fortsat sigtet i sagen.

De tre varetægtsfængslede nægter sig skyldige. Ingen af dem har kæret varetægtsfængslingen.

Færdselsuheld ved Pederstrup, Rosmus og Hvilsager

Den forgangne uge bød også på tre alvorlige færdselsuheld i Syddjurs.

En 58-årige motorcyklist fra Sverige er alvorligt kvæstet efter et uheld på Ring Djursland i Kolind. Foto: Tradium Ring Djursland

En 58-årige motorcyklist fra Sverige er alvorligt kvæstet efter et uheld på Ring Djursland ved Pederstrup.

Søndag blev han indlagt med alvorlige skader efter, at han omkring klokken 15 var kørt galt på sin motorcykel under et racerløb på Ring Djursland i Kolind.

Den 58-årige mistede herredømmet over motorcyklen i en kurve og blev kastet af motorcyklen, der blev slynget op over en græsvold, hvorefter den ramte ned i en bil på en parkeringsplads ved siden af banen.

Den 58-åriges tilstand i søndags blev betegnet som kritisk. Hans pårørende er underrettet.

En patrulje foretog afhøringer på stedet, og Østjyllands Politi undersøger nu uheldet nærmere.

Der er så mange sikkerhedsforanstaltninger, at arrangørerne ikke kan gøre mere for at undgå uheld. Det mener løbsarrangør Bent Tilsted Rasmussen, som Randers Amtsavis har talt med i artiklen, vi her linker til.

Tirsdag klokken 13.42 skete der endnu et færdselsuheld.

På Nyballevej i Rosmos ved Balle fik en 66-årig kvindelig bilist formentlig et ildebefindende. Det forårsagede, at hun kørte frontalt ind i en anden bil, der blev ført af en 44-årig kvinde, der kom kørende fra modsatte retning.

Der skete betydelig materiel skade, og fire personer blev kørt på skadestuen til nærmere undersøgelse og kontrol.

Onsdag eftermiddag fandt det tredje alvorlige færdselsuheld sted i Hvilsager ved Mørke.

En 48-årig mandlig lastbilchauffør kom kørende i nordøstlig retning på Auningvej, da to hjul på lastbilen røg af lastbilen. Det ene ramte ind i den 66-årige mand, der kom cyklende i siden af vejen. Det andet ramte en bil ført af en 29-årig kvinde.

Den 66-årige blev indlagt med alvorlige skader, mens den 29-årige kvinde umiddelbart ikke kom noget til.

Indbrud i Balle og Ebeltoft

Borgere i Balle og Ebeltoft havde besøg af ubudne gæster i denne uge.

Der blev begået indbrud på Nordre Kærvej i Balle søndag mellem klokken 17 og 22. Tirsdag var det så et hjem på Hortensiavej i Ebeltoft, hvor ubudne gæster brød ind mellem klokken 8 og 12.10.

Husk at brevstemme om forsvarsforbeholdet, hvis du ikke er hjemme 1. juni

1. juni skal vi tage stilling til, om Danmark skal afskaffe sit EU-forbehold på forsvarsområdet.

Hvis du er forhindret i at stemme 1. juni, er det muligt at brevstemme.

Det kan du gøre frem til lørdag 28. maj.

Du må gerne brevstemme flere gange, hvis du ændrer holdning efter du har afgivet din brevstemme. Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen.

1. juni skal vi til stemmeurnerne og være med til at bestemme, om vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet eller ej. Foto: Asbjørn With

For at brevstemme skal du medbringe gyldig legitimation, som dit pas, kørekort eller sygesikringsbevis. Hvis du på grund af manglende førlighed eller lignende ikke kan møde op på dit valgsted, kan du også ansøge om at brevstemme i egen bolig.

Du kan brevstemme følgende steder:

  • Hornslet Bibliotek: Mandag - torsdag fra 12:00 til 18:00, Lørdag fra 10:00 til 14:00
  • Rønde Bibliotek: Mandag - torsdag fra 12:00 til 18:00
  • Kolind Bibliotek: Mandag, onsdag og torsdag fra 13:00 til 18:00
  • Borgerservice Ebeltoft: Mandag-tirsdag kl. 10-15, torsdag 10-17 og fredag 10-12.

Borgerservice i Ebeltoft har desuden ekstra åbningstider fredag den 27. maj fra 10-15 og lørdag den 28. maj fra 9-16.

Er du i tvivl om, hvad du skal stemme, har eksempelvis Altinget og DR begge lavet en valgtest, der kan gøre dig klogere.