Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Kritikken af Fødevarestyrelsens medarbejdere og kontroller af Molslaboratoriets rewildingprojekt er urimelig. Det mener Charlotte Vilstrup, der er veterinærdirektør hos Fødevarestyrelsen. Foto: Søren Øhlers

- Aktivisternes mistillid er grundløs

Det vakte en heftig debat i kommentarsporet på vores facebookside, da vi i maj bragte et interview med Dorthe Bräuner Jensen.

Hun er en af de de aktivister, der gennem længere tid har protesteret mod dyrenes forhold i Molslaboratoriets rewildingprojekt, fordi hun ikke mener, at dyrene bliver behandlet godt nok.

Det mener hun og flere dyreaktivister til trods for, at Molslaboratoriet tilser dyrene hver dag, har en fast dyrlæge med speciale i heste og Fødevarestyrelsen kun har fundet én overtrædelse af dyrevelfærdsloven i forbindelse med de tolv tilsyn, de har ført med Molslaboratoriet siden 2021.

For nogle var artiklens kommentarspor en mulighed for at udtrykke utilfredshed med Molslaboratoriets projekt, mens andre luftede deres frustrationer over dyreaktivisternes manglende tillid til myndighedernes kontrol med projektet.

Vores artikel med Dorthe Bräuner Jensen førte også til kritik fra læsere, der ikke kunne forstå, at vi overhovedet lod hende komme til orde.

Når vi valgte at interviewe hende, var det med ambitionen om at give alle dem midt i mellem de to fronter mulighed for at forstå, hvad utilfredsheden og mistroen til myndighederne går ud på.

Samtidig var det et forsøg på at nuancere debatten og gå konstruktivt til værks ved at undersøge, hvad der skal til, hvis dyreaktivisterne skal gøres trygge ved dyrevelfærden i rewildingprojektet.

Dorthe Bräuner Jensen ser helst, at rewildingprojektet bliver stoppet helt. Adspurgt, hvad der kunne gøre hende mere tryg ved projektet og dyrevelfærden, kom hun med en række konkrete  forslag til tiltag, der kan mindske hendes mistillid.

Selvom kravene umiddelbart går dårligt i spænd med, at dyrene skal leve så vildt som overhovedet muligt, ville vi gerne have forholdt Molslaboratoriet dyreaktivisternes kritik og Dorthe Bräuner Jensens forslag. De ønsker fortsat ikke at stille op til interview.

Nu lader vi Fødevarestyrelsen, som Dorthe Bräuner Jensen og flere dyreaktivister også udtrykker mistillid over for, komme til orde.

De har til opgave at kontrollere, at Molslaboratoriet overholder dyrevelfærdsloven.

Ifølge Charlotte Vilstrup, der er veterinærdirektør hos Fødevarestyrelsen, er mistilliden til Fødevarestyrelsens og deres tilsynsførende dyrlægers kontroller grundløs.

- De tilsynsførende er passionerede dyrlæger, der er optaget af dyrenes velfærd. Og så er de embedsmænd, der udfører deres job professionelt i overensstemmelse med de gældende regler, siger Charlotte Vilstrup.

Når det er hende, og ikke en af de dyrelæger, der rent faktisk har udført kontrolbesøg hos Molslaboratoriet, der stiller op til interview, skyldes det hendes ønske om at fjerne noget af det pres, der er på hendes medarbejdere.

- Kritikken af mine medarbejderes arbejde er simpelthen urimelig. Jeg ved, at det har gået vores medarbejdere på, at tonen på de sociale medier har været hård, og at kritikere har klaget over vores afgørelser. Det har rejst en tvivl om deres professionalisme og uvildighed, som er grundløs, siger Charlotte Vilstrup.

I interviewet med veterinærdirektøren får du indsigt i, hvordan de mistænkeliggjorte kontrolbesøg foregår, de konsekvenser kritikken har for styrelsens medarbejdere og Fødevarestyrelsens kommentar til de fire billeder, der ifølge Dorthe Braüner Jensen beviser, at Fødevarestyrelsen og Molslaboratoriet har overset mistrivsel blandt hestene.

God fornøjelse med dette nyhedsbrev.

P.S.

Hvis du ikke allerede er fuldgyldigt medlem af SyddjursLIV, kan du for 39 kroner om måneden blive det lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage vores nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Syddjurs.

Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Den hårde tone og den tvivl, som dyreaktivister har sået om Fødevarestyrelsens dyrlægers professionalisme og uvildighed påvirker medarbejderne. Det fortæller Charlotte Vilstrup, der er veterinærdirektør hos Fødevarestyrelsen. Foto: Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen: - Tvivl om vores uvildighed er urimelig og grundløs

De tilsynsførende dyrlæger fra Fødevarestyrelsen er påvirket af den hårde tone i omtalen af deres arbejde på sociale medier.

Det fortæller veterinærdirektøren fra Fødevarestyrelsen, der kalder dyreaktivisternes rejste tvivl om dyrlægernes professionalisme og uvildighed for "grundløs".

Hun kan ikke udelukke, at det ikke er alle dyr, der bliver tilset hver gang, der udføres en kontrol, men hun understreger også, at hendes medarbejdere ikke afslutter deres tilsyn, hvis de er i tvivl, om der er styr på dyrevelfærden.

De tilsynsførende dyrlæger fra Fødevarestyrelsen, der udfører kontrolbesøg hos Molslaboratoriet, er påvirket af den hårde tone i omtalen af deres arbejde på sociale medier. - Det er fuldstændig uden grund, at der rejses tvivl om deres professionalisme og uvildighed, siger veterinærdirektør fra Fødevarestyrelsen.

Tvivlen om Fødevarestyrelsens uvildighed, som kritikere af Molslaboratoriets rewildingprojektet har sået, er grundløs.

Det fastslår Charlotte Vilstrup, der er veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen og selv er uddannet dyrlæge.

Bag påstanden om styrelsens manglende uvildighed står en række dyreaktivister - heriblandt Dorthe Bräuner Jensen fra Silkeborg.

Rewilding Mols

I Rewilding Mols blev der i efteråret 2016 udsat en bestand af Exmoor-ponyer og Galloway-kvæg, der lever så vildt som overhovedet muligt. Dyrene holdes inde af et trådhegn og kan inden for hegnets grænser reproducere sig frit og etablere flokke og territorier.

Når dyrene skal leve så vildt som overhovedet muligt, betyder det også, at de må konkurrere om resurserne.

Lovgivningen kræver dog, at dyrene trives. Derfor bliver de enten foræret væk eller aflivet, hvis Molslaboratoriet frygter, at de mistrives.

I et interview med SyddjursLIV blev hun bedt om at pege på de ændringer, der skulle til, hvis hun skulle være tryg ved dyrevelfærden i rewildingprojektet hos Molslaboratoriet.

Blandt kravene er en ny uvildig instans, der skal føre tilsyn med dyrene, da hun ikke mener, at de nuværende kontroller er uvildige.

- Jeg mener ikke, at Fødevarestyrelsen og embedsdyrelægen er uafhængige, når de laver deres vurderinger. Deres manglende indgriben over for Molslaboratoriet har betydet, at jeg har mistet min tillid til dem, sagde Dorthe Bräuner Jensen i maj.

Dyrenes Beskyttelse har tillid til myndighederne

For at nuancere Dorthe Bräuner Jensens mistillid til myndighederne, har vi spurgt Dyrenes Beskyttelse, der også kæmper for dyrenes velfærd, om de har tillid til myndighederne. Dyrenes Beskyttelse står selv bag en af anmeldelserne af dyrevelfærden hos Molslaboratoriet. De svarer:

- Dyrenes Beskyttelse har tillid til, at Fødevarestyrelsen og Embedsdyrelægen laver korrekte vurderinger ud fra Dyrevelfærdsloven, når de er på kontrolbesøg hos Molslaboratoriet.

- Dyr i menneskers varetægt må aldrig udsættes for udsultning eller vanrøgt. Det er vores holdning, at man har et ansvar for udsatte græssende husdyr bag hegn og sikre, at de ikke sulter eller på nogen anden måde lider overlast, da de ikke har mulighed for at søge andre steder hen.

- Når myndighederne i eksemplet med anmeldelserne af Molslaboratoriet vurderer, at der ikke er nogen grund til anmærkninger, stoler vi på den vurdering, men vi er meget opmærksomme på, at tingene hurtigt kan udvikle sig i en forkert retning, og det er vigtigt for os, at borgere er vågne og rapporterer det, hvis de ser dyr som mistrives.

- Vi havde gerne set, at naturnationalparkerne (Obs. Molslab er ikke en Naturnationalpark) skulle føre jævnligt tilsyn med dyrene på individniveau, præcis ligesom landmanden skal med sine dyr. Men dette har politikerne desværre ikke været lydhør overfor.

Men mistanken om, at Fødevarestyrelsen ikke er uvildig, er grundløs. Samtidig har den konsekvenser for de medarbejdere, der mistænkeliggøres, fortæller Charlotte Vilstrup.

- Jeg ved, at det har gået vores medarbejdere på, at tonen på de sociale medier har været hård, og at kritikere har klaget over vores afgørelser. Det har rejst en tvivl om deres professionalisme og uvildighed, som er grundløs.

- De tilsynsførende er passionerede dyrlæger, der er optaget af dyrenes velfærd. Og så er de embedsmænd, der udfører deres job professionelt i overensstemmelse med de gældende regler, siger Charlotte Vilstrup.

Det er blandt andet af hensyn til de tilsynsførende dyrlæger, at det er Charlotte Vilstrup, der udtaler sig på vegne af dem.

- Når det er mig, der stiller op, er det ikke fordi, at vores dyrlæger ikke må, men fordi jeg har et ønske om at, at man retter kritikken mod os og ikke mod de tilsynsførende dyrlæger, der bare gør deres arbejde. Det er simpelthen urimeligt, at de skal konfronteres med den her mistanke og have deres faglighed beklikket. Jeg kan fuldt ud stå på mål for deres arbejde og det, de finder under kontrolbesøgene, siger Charlotte Vilstrup.

Tolv tilsyn på to år

Fødevarestyrelsens tilsynsførende dyrlæger har ført på tilsyn på Molslaboratoriet ni gange i 2021 og tre gange i 2022.

Det seneste tilsyn fandt sted 5. maj 2022.

Der er ikke fundet overtrædelser af dyrevelfærdsloven under tilsynene, hvis man ser bort fra et tilfælde i 2021 med en hest, der gik med en halsrem, der havde givet den sår.

Der er 14 Galloway-kvæg og to kalve, der er født henholdsvis 22. april og 4. maj. Molslaboratoriet har 24 Exmoor-ponyer og fire føl, der blev født 30. marts, 10. april, 29. april og 12. maj. Foto: Søren Øhlers.

Kontrollerne adskiller sig alt efter, om det er på baggrund af en anmeldelse eller et tilsyn, som styrelsen selv laver.

- Når vi fører kontrol på en konkret anmeldelse eller som assistance for politiet, så har kontrollen fokus på det dyr, som er anmeldt. Når vi kontrollerer hele dyreholdet for at se, om kravene til dyrevelfærd bliver overholdt, så undersøger vi så vidt muligt hvert enkelt dyr i besætningen, siger Charlotte Vilstrup.

Dyrenes trivsel vurderes på en række parametre.

- Vi vurderer blandt andet det enkelte dyrs sundhed og trivsel på, om dyrets muskelfylde er fin, og vi ser på, om dyret har en god og aktiv adfærd i flokken og om dyret søger føde og hviler som normalt, og om det har sår eller halter.

- Nogle gange kan et dyr have flækkede hove eller klove, men hvis dyret er aktivt og ikke halter, er det et tegn på, at dyret er sundt og klarer sig, og så har det ikke behov for behandling.

- Vi ser også på, om dyrene har et godt pelslag. Afpillet eller tottet pels i det tidlige forår kan skyldes, at dyret skifter pels fra vinter til sommer, siger Charlotte Vilstrup.

- Desuden tjekker vi deres huld – altså om de er for tynde eller for tykke, siger Charlotte Vilstrup.

I rapporten fra et uanmeldt kontrolbesøg i februar 2021, der blev lavet på baggrund af en anonym anmeldelse, står der, at "ti af kreaturerne blev set, mens resten af de 15 kreaturer ikke kunne lokaliseres". I stedet blev de vurderet på billeder, der bliver taget en gang om ugen. Kan du garantere, at der ikke er dyr, der har det dårligt, der bliver overset ved jeres kontroller, fordi de simpelthen ikke kan lokaliseres?

- Ligesom det er svært at komme tæt på 100 dyr i en staldbesætning, er det ikke altid muligt at komme tæt på fritgående dyr i åbent landskab. Jeg kan ikke udelukke, at vi ikke ser alle dyrene hver gang, men vi bestræber os på det og afslutter ikke tilsynet, hvis vi er i tvivl, om der er styr på dyrevelfærden, siger Charlotte Vilstrup.

- Når vi er ude på kontrolbesøg, ser vi ud over hele flokken. Vi ser, om der er nogen, der skiller sig ud. Det kan være, at de ikke æder, trækker sig eller går dårligt. Hvis der er problemer, indfanger vi dyrene og tjekker dem, siger Charlotte Vilstrup.

Aktivisters billeder giver ikke grundlag til at vurdere, om dyrene lider

Flere af de dyreaktivister, der er modstandere af Molslaboratoriets rewildingprojekt, sender billeder af det, de vurderer er problematiske forhold.

Vi bragte fire billeder, som Dorthe Bräuner Jensen mener, er tydelige beviser på dårlig dyrevelfærd.

Charlotte Vilstrup er uenig i, at man på baggrund af billederne kan konstatere, at dyrene lider.

- Vi kender billederne, fordi de har været vedlagt flere anmeldelser. Billederne i sig selv giver ikke grundlag for at vurdere, om dyrene lider, siger Charlotte Vilstrup.

Her mener Dorthe Bräuner Jensen, at der er tale om en flækket hov. Billedet er brugt til en politianmeldelse. Charlotte Vilstrup, der er veterinærdirektør hos Fødevarestyrelsen og dyrlæge, mener ikke, at man kan konkludere det ud fra billedet. Foto: Per Øxenholt
Dorthe Bräuner Jensen mener, at hoven er deform grundet manglende naturligt slid og manglende menneskelig vedligeholdelse. Billedet er brugt til en politianmeldelse. Charlotte Vilstrup, der er veterinærdirektør hos Fødevarestyrelsen og dyrlæge, mener ikke, at man kan konkludere det ud fra billedet. Foto: Per Øxenholt

Selvom billederne altså ikke er beviser, der giver Fødevarestyrelsen grund anledning til at sanktionere Molslaboratoriet, er de en hjælp.

- Billederne er vigtige for os, når vi er på kontrol. Vi bruger dem til at finde dyrene og vurdere, om de er sunde og i trivsel, siger Charlotte Vilstrup.

Her mener Dorthe Bräuner Jensen blandt andet, at der er blottede ribben og tydelige fremstrakte hofter. Billedet er brugt til en politianmeldelse. Charlotte Vilstrup, der er veterinærdirektør hos Fødevarestyrelsen og dyrlæge, mener ikke, at man kan konkludere det ud fra billedet. Foto: Per Øxenholt
Her hæfter Dorthe Bräuner Jensen sig blandt andet ved rygsøjlen, som hun beskriver som nedsunken. Hun mener, at hofterne er blottede og udstrittende, og at ribbenene er tydelige. Billedet er brugt i forbindelse med en politianmeldelse. Charlotte Vilstrup, der er veterinærdirektør hos Fødevarestyrelsen og dyrlæge, mener ikke, at man kan konkludere det ud fra billedet. Foto: Per Øxenholt

Hun understreger, at det kan være svært at se, om et dyr trives, sulter eller lider nød på et billede.

- Et velnæret dyr kan sulte, hvis de pludseligt må klare sig med mindre. Et tyndt dyr kan være velforsynet og i fin trivsel, også selv om man kan se deres ribben. Men et dyr må ikke være udhungret, så det tærer på sine muskler for at klare sig, siger Charlotte Vilstrup.

Tilsyn har også fokus på ejerne

Molslaboratoriet tilser dyrene hver dag og har en fast dyrlæge med speciale i heste. Deres arbejde er også under lup, når Fødevarestyrelsen gennemfører et kontrolbesøg, der ved de seneste to kontroller har varet henholdsvis to timer og ti minutter og fem timer og 45 minutter.

- En anden og væsentlig del af vores kontrol er dialogen med ejer. Vi vurderer, om ejer kan og vil overholde reglerne om blandt andet dyrevelfærd i sit tilsyn med dyrene, siger Charlotte Vilstrup.

Tilsynene med Molslaboratoriet adskiller sig desuden ikke for dem, som alle andre dyrehold oplever, understreger Charlotte Vilstrup.

Hvis Fødevarestyrelsen i forbindelse med et tilsyn finder ting, der ikke er i orden, kan de reagere på forskellige måder alt efter alvorsgraden.

- I mildeste tilfælde kan det være en vejledning om reglerne på et område. Næste trin er en indskærpelse om at rette op på specifikke forhold. Ved grovere uforsvarlig behandling bliver det en politianmeldelse. Hvis vi for eksempel ser, at der er akut mangel på føde, så kan vi påbyde, at dyrene bliver fodret eller fjernet. Ved de fleste kontroller på Molslaboratoriet har vi været ledsagere til politiet. I disse tilfælde udarbejder vi en beskrivelse af forholdene til politiets sag. I sidste ende er det domstolene der afgør sagerne, siger Charlotte Vilstrup.

Dyreantallet i Molslaboratoriet er senest opgjort 12. maj.

Der er 14 Galloway-kvæg og to kalve, der er født henholdsvis 22. april og 4. maj. Desuden er der 24 Exmoor-ponyer og fire føl, der blev født 30. marts, 10. april, 29. april og 12. maj.

Mandag begynder retssagen mod Per Zeidler, der for anden gang er tiltalt for rufferi. Foto: Jens Thaysen, Henning Bagger, Henrik Ask

Per Zeidler risikerer fængsel for nye gangbang: - Alt skal på bordet

Mandag skal det tidligere byrådsmedlem Per Zeidler for anden gang i retten tiltalt for rufferi i forbindelse med såkaldte gangbang. Retssagen finder sted i Retten i Aalborg, hvor anklageren kræver fængselsstraf.

Per Zeidler nægter sig skyldig i tiltalerne. Han mener, at hverken politi eller retsvæsen kan blande sig i et gangbang, når det er arrangeret i et privat hjem.

Efter næsten tre års ventetid skal det tidligere byrådsmedlem Per Zeidler igen i retten tiltalt for rufferi ved gangbang. Han varsler en indædt kamp mod anklagerne i et interview med Århus Stiftstidende.

Mandag skal det tidligere byrådsmedlem Per Zeidler for anden gang i retten tiltalt for rufferi i forbindelse med såkaldte gangbang.

Sagen har været længe undervejs og er blandt andet blevet udsat flere gange på grund af corona-restriktioner og sygdom.

Under hele forløbet har den tidligere politiker afvist at kommentere situationen, men nu bryder han tavsheden over for Århus Stiftstidende.

I 2017 stillede Per Zeidler i første omgang op til byrådsvalget i Syddjurs for Liberal Alliance. Senere dannede han sin egen liste, men til sidst måtte den erfarne politiker trække sig helt på grund af anklager om rufferi. Foto: Camilla Rønde

- Jeg er træt af, at sandheden ikke kom frem ved retssagen i 2019. Det har naget mig lige siden, men jeg ville beskytte min makker og de involverede kvinder samt mænd. Ved den kommende retssag skal alt på bordet. Alt i form af vidner, dokumentation og andet, siger Per Zeidler til Århus Stiftstidende.

Per Zeidlers første dom på seks måneders betinget fængsel faldt i maj 2019. Dengang tilstod han og makkeren først at stå bag 57 gangbang, mens anklageren krævede dem dømt for 109 gangbang samt optagelse af børneporno.

Retssagen endte med en aftale, hvor Per Zeidler og makkeren tilstod 73 gangbang. Til gengæld skrottede anklageren de resterende tiltaler for gangbang og tiltalen for optagelse og distribution af børneporno.

Per Zeidler mener ikke, at hverken politi eller retsvæsen kan blande sig i et gangbang, når det er arrangeret i et privat hjem. Og ifølge den tidligere politiker fra Syddjurs er en del af bevismaterialet, nemlig optagelserne med skjult kamera i en Kanal 5-dokumentar, lavet i strid med loven.

Retssagen finder sted i Retten i Aalborg, hvor anklageren kræver fængselsstraf. Sagen begynder mandag, strækker sig over tre dage og slutter torsdag. Den 59-årige eks-politiker nægter sig skyldig i tiltalerne.

Michael Stegger besøgte i den forgangne uge virksomheden BlueSpirit i Ebeltoft. Foto: Syddjurs Kommune

Ugens korte nyheder: Stigende mistrivsel blandt folkeskoleeleverne og godt nyt til huskøbere

Hver uge samler vi nyhederne fra ugen, der gik i Syddjurs. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

Stigende mistrivsel i folkeskolen

Kirstine Bille fra SF er formand for Familie-, børne- og læringsudvalget, der i denne uge blev orienteret om det lokale resultat af den nationale trivselsmåling. Foto: Asbjørn With. 

Der tegner sig et billede af en stigende mistrivsel blandt de unge – særligt pigerne.

Det viser resultatet af den nationale trivselsmåling, som Familie-, børne- og læringsudvalget blev orienteret på et møde i denne uge.

På baggrund af 4.-9. klasseelevernes besvarelse opgøres deres trivsel på fire indikatorer samt en samlet indikator for ’generel trivsel’.

Ud over generel trivsel drejer det sig om 'social trivsel', 'faglig trivsel', 'støtte og inspiration', og 'Ro og orden'.

For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel.

Elevernes gennemsnit er derefter kategoriseret i fire intervaller fra 'ringest mulig trivsel' til 'bedst mulig trivsel'

Sammenligner man de elever, der har angivet 'bedst mulig trivsel' i de samlede besvarelser fra 2016 til 2019 og 2021/2022, er er en markant tilbagegang.

Værst ser det ud på 6. klassetrin, hvor 32 procent i 2016-2019 angav 'bedst mulig trivsel', mens blot 21 procent angav 'bedst mulig trivsel' i 2021/2022.

10 steder på Djursland, hvor det bliver nemmere at låne til boligen

Folketinget har i denne uge vedtaget en lov, der giver mulighed for at få staten til at garantere for boliglån i en række udvalgte områder, hvor det ellers kan være svært at få realkredit- og pengeinstitutter til at låne dig penge. Et af områderne af Nimtofte. Arkivfoto: Søren Øhlers.

Folketinget har i denne uge vedtaget en lov, der giver mulighed for at få staten til at garantere for boliglån i en række udvalgte områder - områder, hvor det ellers kan være svært at få realkredit- og pengeinstitutter til at låne dig penge.

I følgende 10 byer på Djursland bliver det de næste tre år nemmere at købe drømmeboligen, da det vil være muligt at få staten til at garantere for dele af et eventuelt boliglån:

  • Vivild
  • Grenaa
  • Kolind
  • Trustrup
  • Nimtofte
  • Glesborg
  • Ørum Djurs
  • Anholt
  • Ørsted
  • Allingåbro

Med den nye lov håber man at stoppe affolkningen i landdistrikterne. Med loven bliver det forhåbentligt muligt for familier, der gerne vil bo i de pågældende byer, men hidtil ikke har kunne låne pengene, at slå sig ned hvor de ønsker.

Du kan læse mere om nyheden på Randers Amtsavis.

Indbrud i Ebeltoft og færdselsuheld i Hornslet

Østjyllands Politi kom ikke på overarbejde i vores kommune i den forgangne uge. Arkivfoto: Anders Knudsen

Østjyllands Politi havde umiddelbart ikke en travl uge i vores kommune. I den forgangne uges døgnrapporter er to sager omtalt. 

Søndag kl. 1440 modtog Østjyllands politi en anmeldelse om et færdselsuheld på Rodskovvej ved krydset Vilhelm Gregersens Vej. En 44årig mand overså i forbindelse et højresving en 43-årig cyklist, der blev ramt. Cyklisten slap med mindre knubs. 

Bilisten er siget for overtrædelse af vigepligtsbestemmelserne i færdselsloven.

Desuden bød ugen på et indbrud. Det skete op Tornskadevej i Ebeltoft søndag klokken 22.30.

Mobilt borgmesterkontor rykkede til Maltfabrikken

Virksomheden BlueSpirit fik besøg af borgmester Michael Stegger Jensen (S), da han rykkede borgmesterkontoret til Maltfabrikken. Foto: Syddjurs Kommune.

Det mobile borgmesterkontor har siden februar 2022 været i Knebel, Kolind, Rønde og Hornslet. Tirsdag den 7. juni var turen kommet til Maltfabrikken i Ebeltoft. 

Dagens startede dagen med et virksomhedsbesøg hos arbejdsfællesskabet M8, hvor en gruppe lokale iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende fælles rammer. 

Herefter kom Michael Stegger Jensen op i højden til Havestuen på 2. sal, hvor borgere havde mulighed til at komme forbi og få en dialog. Ifølge borgmesteren var der en del, der benyttede sig af den mulighed. 

Eftermiddagen bød på et besøg hos Rethinker Syddjurs, der er et nystartet frivilligt fællesskab med rødder i frivilligkonceptet fra Kulturhovedstad Aarhus 2017 skabt i samarbejde mellem VisitAarhus og Syddjurs Kommune. 

Næste punkt på dagsordenen var et besøg hos Surfskolen Blue Spirit, som blandt andet tilbyder undervisning i wind-surfing fra Vibæk Strand og på Nøset, hvor stifterne Jacob Lassen og Robert Rohwedder samt instruktør Line Niemann fortalte om virksomheden. 

Dagen fortsatte med blandt andet walk and talk rundt i Ebeltoft arrangeret af distriktsrådet.

Åbent kontor holder pause henover sommeren og er tilbage tirsdag den 9. august i Ugelbølle.