Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Steffen Michael Thomsen er projektlederen, der sammen med den lokale projektgruppe i Syddjurs skal komme med de lokale indspark til den kommende naturnationalpark. Foto: Søren Øhlers

- Den bedste dialog får vi ansigt til ansigt

- Det vigtigste for os er, at vi kan se tilbage på den her proces og sige, at vi gjorde alt, hvad vi kunne for at give alle mulighed for at få taletid og blive hørt.

Sådan lyder målsætningen for Steffen Michael Thomsen fra Naturstyrelsen Kronjylland. Han er blevet udpeget til projektleder for den lokale projektgruppe i forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Mols Bjerge.

I denne måned mødtes gruppen, der har til formål at sikre, at Naturstyrelsen kommer til at kende og forstå de lokale interesser og bekymringer, for første gang. Intentionen er, at gruppens indspark skal tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af den projektplan, der kommer til at definere, hvordan den nye naturnationalpark kommer til at se ud.

Det er næppe gået din næse forbi, at det ikke er alle, der er lige begejstrede for udsigten til en naturnationalpark med alt, hvad det indebærer af forandringer.

Derfor var det heller ikke alle, der var lige begejstrede, da miljøminister Lea Wermelin (S) sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet 24. marts præsenterede Naturnationalpark Mols Bjerge som en af de 10 nye naturnationalparker i Danmark.

Blandt modstanderne var brugere, der benytter Mols Bjerge til ridning, mountainbikekørsel og vandreture med og uden hund. De er også repræsenteret i den lokale projektgruppe, hvor i alt 28 forskellige lokale interessenter er repræsenteret.

Med den ophedede debat om naturnationalparken, der blandt andet kom til udtryk under kommunalvalgkampen og i høj grad også eksisterer på de sociale medier, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at Steffen Michael Thomsen har valgt stukket hånden i en hvepserede.

Det må alt andet lige være en svær opgave at balancere hensynet til utilfredse borgeres behov og de hensigter, der ligger i planerne om at etablere de ti naturnationalparker.

Men den forventning viser sig, ifølge Steffen Michael Thomsen, indtil videre ikke at holde stik.

- Jeg var opmærksom på den modstand, der har været over for projektet, men jeg er også en robust person, der kan håndtere det pres, der kunne være forbundet med at indtage denne rolle.

- Der er stadig bekymringer, men det er faktisk min overordnede oplevelse, at brugerne går konstruktivt til værks og spørger nysgerrigt ind til, hvad det kommer til at betyde, at der kommer en naturnationalpark, siger Steffen Michael Thomsen.

Med det liv, der var i kommentarsporet til seneste nyhedsbrevs interview med Fødevarestyrelsen om Molslaboratoriet, undrede det mig, at det kan være Steffen Michael Thomsens oplevelse. Forklaringen skal muligvis findes i Steffen Michael Thomsens tilgang til sociale medier.

- Jeg er på sociale medier, men deltager ikke i debatten der. Jeg mener ikke, at løsrevne kommentarer og diskussioner der er særligt frugtbare. Men jeg kan ikke understrege nok, at jeg gerne vil lytte til og besvare spørgsmål. Derfor stiller jeg mig meget gerne til rådighed, når vi laver naturvandringer, åbent kontor og på de andre platforme, hvor jeg og resten af Naturstyrelsen er tilgængelige. Men den bedste dialog om naturnationalparken får vi ansigt til ansigt, siger Steffen Michael Thomsen.

Du kan læse mere om det første møde i den lokale projektgruppe og dens fortsatte arbejde med naturnationalparken i dette nyhedsbrev, der også byder på en række andre historier.

Hvis du har kommentarer til vores nyhedsbreve eller forslag til historier, er du altid velkommen til at kontakte mig, journalist Søren Øhlers. Jeg kan kontaktes på telefon 26 70 05 40 og mailen soeoe@jfmedier.dk.

God læselyst.

P.S.

Hvis du ikke allerede er fuldgyldigt medlem af SyddjursLIV, kan du for 39 kroner om måneden blive det lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage vores nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Syddjurs.

Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Steffen Michael Thomsen er projektlederen, der sammen med den lokale projektgruppe i Syddjurs skal komme med de lokale indspark til den kommende naturnationalpark. Foto: Søren Øhlers

Steffen står i spidsen for lokalt indspark til naturnationalparken: - Det vigtigste er, at alle får muligheden for at blive hørt

Den lokale projektgruppe, der består af 28 udpegede repræsentanter og interessenter omkring den kommende naturnationalpark i Mols Bjerge, har været samlet for første gang.
Gruppen består af 28 udpegede repræsentanter for brugere og interessenter
Trods modstand mod den kommende naturnationalpark blandt nogle af deltagerne, oplevede Naturstyrelsen en meget konstruktiv tilgang til det første møde.
Intentionen med den lokale projektgruppes arbejde er at give Naturstyrelsen kendskab til de lokale interesser og bekymringer i forbindelse med udarbejdelsen af den projektplan, der kommer til at definere, hvordan den omkring 775 hektar store naturnationalpark kommer til at se ud.

Den lokale projektgruppe, som er sammensat af repræsentanter for dem, der er berørt af udpegningen af den kommende naturnationalpark i Mols Bjerge, er gået i gang med at lave deres anbefalinger til udformningen af den kommende naturnationalpark. Projektleder understreger, at alle skal have mulighed for at få taletid og blive hørt - også borgere, der ikke er udpeget til den lokale projektgruppe.

Det var en stor blanding af både modstandere og tilhængere af den kommende naturnationalpark, der mødtes for første gang for at dele deres tanker om den kommende naturnationalpark.

Den lokale projektgruppe, der er udpeget af Naturstyrelsen Kronjylland, består af 28 repræsentanter for brugerne af området i den kommende naturnationalpark,

I fællesskab skal de sikre, at Naturstyrelsen kommer til at kende og forstå de lokale interesser og bekymringer i forbindelse med udarbejdelsen af den projektplan, der kommer til at definere, hvordan den omkring 775 hektar store naturnationalpark kommer til at se ud.

I spidsen for det arbejde står Steffen Michael Thomsen, der er projektleder hos Naturstyrelsen Kronjylland. Han har til opgave at indsamle og konkretisere de forskellige indspark, ligesom han også har til opgave at sikre, at forslagene er inden for rammerne af den oprindelige plan for naturnationalparken.

Selvom deltagerne repræsenterer både forskellige interesser og tilhængere og modstandere af den kommende naturnationalpark, forløb det første møde ifølge projektlederen godt.

- Jeg var desværre blevet syg til det første møde, men det, jeg har hørt fra Naturstyrelsens folk som deltog var, at det var et konstruktivt møde med en god blanding af bekymringer og overvejelser om muligheder. Bekymringerne drejede sig blandt andet om det hegn, der kommer til at omgive den kommende naturnationalpark, siger Steffen Michael Thomsen.

Blandt beslutningerne, som den lokale projektgruppe kan komme med forslag til, er de fysiske adgangsforhold til den nye naturnationalpark. Desuden kan de med udgangspunkt i de anbefalinger fra den videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter komme med forslag til valg af dyr, der udsættes i naturnationalparken, så længe det er dyr, der ikke kan forcere et lavt trådhegn, som naturnationalparken omkranses af. Derfor er hjortevildt, som man kender det fra eksempelvis Jægersborg Dyrehave, allerede udelukket

Alle veje fører til indflydelse

Medlemmerne af den lokale projektgruppe er inviteret af Naturstyrelsen Kronjylland og spænder fra kommunen, repræsentanter fra foreningslivet, naturorganisationer og ejere af nabogrundene.

Halvdelen af de 28 udvalgte repræsentanter i den lokale projektgruppe er inviteret på baggrund af en politisk anbefaling, mens Naturstyrelsen Kronjylland selv har udpeget den anden halvdel.

- Vi har fået mange henvendelser fra interesserede, der gerne ville være en del af den lokale projektgruppe. Alle dem, der har repræsenteret en større gruppe, er kommet ind, mens enkelte har fået et afslag, hvis den målgruppe, de repræsenterede, var for snæver.

Den lokale projektgruppe

 • Syddjurs Kommune: Sanne Attermann
 • Danmarks Naturfredningsforening: Jeppe Hansen
 • Dansk Ornitologisk Forening Østjylland: Jeppe Fonnesbo
 • DGI Østjylland: Flemming Poulsen
 • Friluftsrådet Østjylland: Thorkil Danielsen
 • Dansk Cykle Union (distrikt jylland/fyn): Erling Brejnegaard
 • Dansk Rideforbund: Jens Kristoffersen
 • Dansk Islænderforening: Lone Høst
 • Dansk Orienteringsforbund: Kell Sønnichsen
 • Det Danske Spejderkorps: Verner Damm
 • BUPL Østjylland: Afventer accept af offentliggørelse
 • Naturstyrelsens brugerråd: Martin Hedegaard
 • Nationalpark Mols Bjerge (sekretariat): Birgitte Lamp
 • Nationalpark Mols Bjerge (bestyrelse): Jens Søgaard
 • Mols I Udvikling: Søren Ibsen
 • Djursland Landboforening: Hans Gæmelke
 • Borgerforeningen Mols - Distriktsråde for Mols og Helgenæs: Henning Møller Nielsen
 • Museum Østjylland: Rikke Maring
 • Unge biodiversitets ambassadører: Clarissa Gernow
 • Danmarks Vilde Natur: Jonas M. Nørregaard
 • Nabolodsejer repræsentant (valgt på møde for nabolodsejere): Helle Andersen
 • Nabolodsejer repræsentant (valgt på møde for nabolodsejere): Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
 • Nabolodsejer repræsentant (valgt på møde for nabolodsejere): Tone Hammerich Ackermann
 • Arbejdsgruppen for tilgængelig natur: Linda Klindrup
 • Fri Natur: Jane Toubro
 • Danmarks Jægerforbund: Poul Arne Nielsen
 • Dansk Botanisk Forening: Lasse Werling
 • Dansk Skovforening: Peter Heydorn Kristensen
Naturstyrelsen Kronjylland

- Det er svært at have en konstruktiv dialog, hvis der er flere end 30 deltagere. Det nuværende antal på 28 er allerede en udfordring. Derfor er der enkelte, der har fået afslag på at deltage i den lokale projektgruppe, fordi de repræsenterede en for snæver gruppe. Dem tager vi i stedet en bilateral snak med, så vi kan få deres input med, siger Steffen Michael Thomsen.

Han anslår, at under fem har fået afslag på at deltage i den lokale projektgruppe. Samtidig understreger han, at man på ingen måde er afskåret fra indflydelse, selvom man ikke sidder i den lokale projektgruppe.

- Kommer ens input ikke med via den lokale projektgruppe, er det muligt at komme med et høringssvar, når projektbeskrivelsen sendes i høring. Man er også meget velkommen til at tage kontakt til os og besøge os i forbindelse med åbent kontor eller vores naturvandringer.

- Hvis man har et input, er det vores anbefaling, at man tager fat i de grupper, der repræsenterer én bedst, og beder dem om at tage inputtet med. Det er min oplevelse, at repræsentanterne i den lokale projektgruppe allerede har gjort meget for at involvere deres bagland, siger Steffen Michael Thomsen.

Der er også mere analoge måder at komme med indspark på. Foto: Søren Øhlers.

Når der er mange muligheder for at komme med sit input til planlægningen af den nye naturnationalpark, skyldes det en helt central målsætning for Steffen Michael Thomsen.

- Det vigtigste for os er, at vi kan se tilbage på den her proces og sige, at vi gjorde alt, hvad vi kunne, for at give alle mulighed for at få taletid og blive hørt, siger Steffen Michael Thomsen.

Flere væsentlige input ved første møde

Planerne om at gøre en del af Nationalpark Mols Bjerge til naturnationalpark har mødt stor modstand forud for udpegningen 24. marts, hvor miljøminister Lea Wermelin (S) sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet præsenterede de ti nye naturnationalparker i Danmark.

Blandt modstanderne af naturnationalparkplanerne var de brugere, der benytter området til ridning, mountainbikekørsel og vandreture med og uden hund og nu er repræsenteret i den lokale projektgruppe.

Trods modstanden før udpegningen er det efter det første møde Steffen Michael Thomsens oplevelse, at flere af de berørte brugeres repræsentanter går konstruktivt til værks i arbejdet med at udforme den nye naturnationalpark.

- Det virker til, at der er forskel på, hvordan det var før udpegelsen, og hvordan det er nu. Før var der en diskussion om, hvorvidt der skulle være en naturnationalpark. Nu er diskussionen, hvordan den skal være.

- Min oplevelse indtil nu er, at alle ikke er enige i, at der skal være en naturnationalpark, men at folk er konstruktive og løsningsorienterede, siger Steffen Michael Thomsen.

Ved naturvandringerne inden udpegelsen af Mols Bjerge var der mere højlydte og synlige protester. Efter udpegningen har stemningen været præget af konstruktiv snak og drøftelser om hvordan Naturnationalparken skal udformes.

Ifølge Steffen Michael Thomsen er den mere konstruktive tilgang til naturnationalparken en tendens, der allerede begyndte i forbindelse med en naturvandring inden udpegelsen af den lokale projektgruppe.

- Ved naturvandringerne inden udpegelsen af Mols Bjerge var der mere højlydte og synlige protester. Efter udpegningen har stemningen været præget af konstruktiv snak og drøftelser om, hvordan Naturnationalparken skal udformes. Ved den første naturvandring efter udpegelsen af Mols Bjerge var der omkring 140 deltagere, og stemningen bar måske mere præg af nervøsitet og nysgerrighed frem for modstand, siger Steffen Michael Thomsen.

Ud over en konstruktiv tilgang havde deltagere i den lokale projektgruppe også flere konkrete inputs ved det første møde, hvor alle repræsentanter indledningsvis fik tre minutter til at præsentere deres tanker og bekymringer.

Steffen Michael Thomsen vil meget nødigt fremhæve et forslag frem for andre, men hæftede sig alligevel ved et par af de konkrete forslag til det første møde, som på et senere tidspunkt skal konkretiseres sammen med de andre relevante forslag.

- Der var flere konkrete forslag i forhold til adgange. Der var blandt andet indspark til, hvordan vi undgår, at der ikke bliver øget trafik gennem de små byer, ligesom kommunen og nationalparken er kommet med forslag til ankomstpunkter.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke dyr der skal sættes ud i den kommende naturnationalpark. Da den bliver omkranset af et lavt trådhegn, sættes der dog en naturlig begrænsning, da man dermed ikke kan have stort hjortevildt, fordi både krondyr og dådyr med lethed ville kunne springe over hegnet. Arkivfoto: Asbjørn With.

- Det er meget nyttigt, når vi designer naturnationalparken, fordi det giver os mulighed for at se, hvilke steder der er god plads til aktiviteter, og hvilke steder dyrene kan søge hen, hvis de gerne vil have fred og ro, siger Steffen Michael Thomsen.

Blandt de konkrete forslag var også indspark til valg af dyr, der skal udsættes, selvom valget af lavt trådhegn allerede har sat visse begrænsninger for, hvilke dyr der kan være i naturnationalparken.

Møder i den lokale projektgruppe skal løse større udfordringer

Når den lokale projektgruppe i fremtiden skal mødes, bliver det for at konkretisere nogle af de forslag, der er og løbende kommer.

Desuden er der en række større tematikker, som Steffen Michael Thomsen vil tage op på temamøder.

- I forbindelse med corona-nedlukningen er flere begyndt at færdes i Mols Bjerge. Det er positivt, men det er ikke alle, der er vant til at færdes med dyr. Der venter derfor et stort oplysningsarbejde i, hvordan vi med skilte og guidning kan sikre, at det kommer til at fungere så godt så muligt i den kommende naturnationalpark, siger Steffen Michael Thomsen.

En anden problemstilling er, hvordan vegetationen med træer og buske holdes nede.

- Der er krav om at de værdifulde lysåbne naturområder i den nye naturnationalpark opretholdes. Derfor ser jeg for mig, at der periodevis bliver behov for at lave en indgriben for at holde vegetation med træer og buske nede, så naturnationalparken lever op til kravet om, at dele af Naturnationalparken skal fastholdes som lysåbne landskaber, siger Steffen Michael Thomsen.

Steffen Michael Thomsen forventer, at det bliver en udfordring at holde vegetationen nede i den kommende naturnationalpark. Arkivfoto: Asbjørn With

Der er en række forskellige teknikker til, hvordan man kan holde vegetationen nede så naturligt som muligt.

- Det kan være, at vi skal kratrydde, det kan være, at vi kan anvende afbrænding. Der er mange veje, og her vil vi også meget gerne have bidrag fra den lokale projektgruppe og fra andre interesserede, siger Steffen Michael Thomsen.

Når det første udkast til projektplanen er lavet, inviteres de 104 skelnaboer på en tur langs den planlagte hegnslinje.

- De er allerede repræsenterede i den lokale projektgruppe af tre repræsentanter, de selv har udpeget, men vi vil også gerne give dem mulighed for at komme med deres holdninger til lige præcis de områder, der grænser op til deres jord.

Når den endelige projektbeskrivelse er færdig, skal den sendes i høring inden den politisk også skal endeligt godkendes.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget har bevilliget midler til fem haller. Foto: Asbjørn With. 

Ugens korte nyheder: Haller tilføres midler, mens busrute mellem Ebeltoft og Grenaa må klare sig uden tilskud fra juni 2023

Hver uge samler vi nyhederne fra ugen, der gik i Syddjurs. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

Haller får midler til at renovere og bygge nyt

Heine Skovbak Iversen (R) er formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, der netop har bevilget midler til hallerne i Hornslet, Tirstrup, Ådalen, Mørke og Rønde. Foto: Asbjørn With.

Hallerne i Hornslet, Tirstrup, Ådalen, Mørke og Rønde har fået midler til at renovere og bygge nyt. Det oplyser Syddjurs Kommune.

Den største bevillig går til Hornslet Hallen, der modtager lidt over 595.000 kroner til at anlægge et nyt x-rum og omkring 130.000 kroner til udskiftning af varmeventilator.

Det nye x-rum er et fleksibelt rum for nye idrætsformer og aktiviteter såsom e-sport, rollespil og lignende. 

Desuden bevilgede Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget: 

- 50.375 kr. til Mørke Idrætscenter til udskiftning af vandrør

- 69.209 kr. til Rønde Idrætscenter til renovering af hal 2

- 15.750 kr. til Tirstruphallen på til udskiftning af branddør og elinstallation

- 181.920 kr. til Ådalshallen til udskiftning af halgulv

1. maj hvert år kan de selvejende haller i Syddjurs Kommune ansøge Idrætspuljen om støtte til anlægsprojekter med op til 50 % af anlægsudgiften. På samme tidspunkt kan haller også søge Renoveringspuljen, om medfinansiering af mindre udviklings- eller renoveringsprojekter, der styrker driften i hallerne.

I alt indkom der 12 ansøgninger til de to puljer. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget bevilgede altså midler til halvdelen af projekterne.

Busrute mellem Grenaa og Ebeltoft mister tilskud

Rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft er en af de ruter, der bliver berørt af, at Regionsrådet stopper tilskuddet til driften. Foto: Niels Åge Skovbo

Regionsrådet stopper midlertidigt tilskud til drift af syv uddannelsesruter. En af dem er rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft. Det oplyser Region Midtjylland.

Dermed står kommunerne, der finansierer de lokale ruter, alene med regningen fra juni 2023, hvor tilskuddet standses, hvis de ønsker, at ruterne skal fortsætte. 

Tilskuddet fra regionen skulle sikre mulighed for, at unge kan komme frem til uddannelsessteder på tværs af kommunegrænser. Tal fra Midttrafik viser imidlertid, at ruterne ikke bruges i det omfang, det var tiltænkt. 

- Den økonomiske ramme til busdrift er stram, og vi er nødt til at prioritere de ruter, der benyttes mest – og som lever op til det, der er regionens opgave, at forbinde byerne på tværs af kommunegrænser. 

- I en situation, hvor den kollektive trafik i hele landet er under pres som følge af høje energipriser og passagertal, som desværre stadig er præget af den nedgang, vi oplevede med corona-nedlukningen, kan vi derfor ikke forsvare at fortsætte tilskud til de pågældende ruter, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Direktør for sundhed og dannelse udpeget

Anders Blæsbjerg Baun er ny direktør for sundhed og dannelse i Syddjurs Kommune. Foto: Helene Bagger/Syddjurs Kommune

Det bliver Anders Blæsbjerg Baun, der bliver det fjerde medlem af direktionen i kommunen. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. 

I februar 2022 besluttede byrådet at udvide direktionen fra tre til fire direktører. Baggrunden for udvidelsen er ifølge kommunen at sikre tilstrækkelig ledelse i forbindelse med de store forandringer, der finder sted inden for flere af kommunens store serviceområder.

Valget er faldet på Anders Blæsbjerg Baun, der bliver ny direktør for sundhed og dannelse. Direktørområdet dækker områder som dagtilbud, skoler, ældrepleje og andre sundhedstilbud.

- Ansættelsen er et udtryk for Byrådets anerkendelse af de udfordringer og forandringer, som både sundheds- og ældreområdet og skoler og dagtilbud står over for. I Anders har vi fundet en både en kompetent og inddragende leder, som kan stå i spidsen for forandringerne på de to store områder, siger borgmester Michael Stegger (S), der var formand for ansættelsesudvalget. 

Anders Blæsbjerg kommer fra en stilling som arbejdsmarkedschef i Favrskov Kommune, er uddannet i statskundskab og er master i offentlig ledelse. Han har udover opgaven som arbejdsmarkedschef også fungeret som sekretariatschef for Børn og Skole og som borgerservicechef.

Fugle forsinker projekt i Thorsager

Fugle forsinker udbud af grunde i Thorsager. Foto: Syddjurs Kommune

I april vedtog byrådet en ny lokalplan for et boligområde med op til 42 nye parcelhuse ved Hvedevangen og Rughaven i Thorsager. 

Nu er ynglende fugle imidlertid kommet i vejen for planerne i den sydlige del af Thorsager.

På området findes der nemlig et stykke skov, som skal ryddes for at byggemodningen kan begynde. På grund af ynglende fugle og andre dyr har man valgt at udsætte rydningen til efteråret. 

Udsættelsen af rydningen betyder, at området første forventet udbudt i maj 2023 i stedet for slutningen af 2022.

Udstykningens første etape består af 18 byggegrunde og var forventet udbudt i slutningen af 2022. Arbejdet med at byggemodne området med blandt andet kloak, el og veje er altså blevet forsinket.

- Den nye udstykning kræver, at vi rydder et stykke skovområde og vi har i den forbindelse valgt at tage hensyn til de ynglende fugle og andre dyr i området. Det betyder, at vi først rydder skovområdet i udstykningen til efteråret, sådan at vi ikke forstyrrer ynglen. 

- Udsættelsen betyder desværre, at udstykningen af første etape på 18 grunde bliver forsinket i cirka seks måneder. Jeg tænker dog, at vi her tager et helt rimeligt hensyn, når vi nu vælger at rydde et stykke natur, siger Kim Lykke Jensen (SF), der er formand for udvalget for natur, teknik og miljø.

Forsinkelsen betyder også, at en forventet indtægt på salg af grundene i Thorsager i 2022 for omkring fire millioner kroner bliver forskudt til 2023.

Alvorlig faldulykke i Ebeltoft og mindre brand i Nimtofte

En 53-årig mand fra Ebeltoft kom alvorligt til skade, da han af ukendte årsager faldt ned fra en stige og ramte et betonunderlag fire meter nede. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Sent lørdag aften kom en 53-årig mand fra Ebeltoft alvorligt til skade, da han af ukendte årsager faldt ned fra en stige og ramte et betonunderlag fire meter nede. Det skrev Østjyllands Politi i deres døgnrapport i den forgangne uge. 

Den 53-årige var i færd med istandsættelse af sit sommerhus, da ulykken skete. 

Han blev kørt til Skejby sygehus for at modtage behandling. Hans tilstand blev betegnet som kritisk. 

Brand i Nimtofte 

Mandag eftermiddag rykkede politi og brandvæsen til Nimtofte, hvor der var brand i en bygning på Torvet i Nimtofte.

Vidner havde hørt nogle tagplader sprænge, hvorefter der stod flammer op fra taget, men der var ingen synlige flammer, da patruljen kom frem. 

Brandvæsnet fik fjernet noget af taget og fik slukket nogle ulmende gløder i isoleringen.

Østjyllands Politi formoder, at branden er opstået i forbindelse med et lynnedslag på stedet.
Ingen personer kom noget til.

To færdselsuheld uden tilskadekomne

Søndag eftermidag blev en 58-årig mandlig knallertfører anholdt og sigtet for spirituskørsel, da han blev standset af en patrulje på Amaliegårdvej i Hornslet.

Mandag morgen skete der et færdselsuheld på Skolevej/Frederiks Allé i Rønde. En 75-årig mandlig buschauffør kørte ud fra Frederiks Allé og ramte ind i en bil ført af en 20-årig kvinde. 

Ingen kom umiddelbart alvorligt til skade ved uheldet. Den 75-årige blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.

Mandag skete der også et færdselsuheld i Fårup ved Mørke. En bil ført af en 28-årig kvinde ramte sammen med en traktor ført af en 40-årig mand. Ingen af parterne kom umiddelbart noget til.

Aarhus Airport lander stor konference og forventet underskud på 47 millioner kroner

Aarhus og Aarhus Airport skal være værter for den største luftfartskonference på europæisk jord i 2024. Foto: Søren Øhlers.

Den største luftfartskonference på europæisk jord lander i Aarhus. Det oplyser Aarhus Airport.

Onsdag kunne de meddele, at de skal være værter for Routes Europe 2024. En rolle, som ifølge lufthavnen kommer til at sætte Aarhus Airport og Aarhus på verdenskortet. 

Det sker, når over 1200 nøgleaktører i den internationale luftbårne infrastruktur mødes ved luftfart- og lufthavnsindustriens største europæiske konference og udstilling i 2024, hvor flyselskaber, lufthavne og destinationer mødes for at knytte relationer og skabe nye rutesamarbejder på tværs af lande. 

I denne uge blev Aarhus Airports regnskab for 2021 også godkendt. Det var med røde tal på bundlinjen.

Underskuddet lyder på 47 millioner kroner og er en forbedring på knap tre millioner kroner i forhold til 2020. 

Covid-19 har sat sine tydelige spor i regnskabet. Passagertallet i Aarhus Airport landede på 134.139 mod over 500.000 årligt rejsende før pandemien.