Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Rosenholm Rideklub og formand Mille Toft Schou er lettede over, at rideklubben midlertidigt kan blive på den nuværende adresse. Foto: Søren Øhlers

Ridecenteret bliver - men hvad skal det koste?

Hvad skal der ske med ridecenteret?

Dét ubesvarede spørgsmål har de seneste år hængt over hovedet på medlemmerne af Rosenholm Rideklub, brugerne af den populære ridefysioterapi og rideklubbens formand, Mille Toft Schou.

En ting er i hvert fald sikker. Ridecenteret skal flytte. Der er nemlig brug for pladsen, så der også er "varer på hylden", når potentielle tilflyttere i fremtiden overvejer en tilværelse i Hornslet.

Og det er der mange tilflyttere, der gør. Faktisk så mange, at Hornslet ifølge den seneste befolkningsprognose bliver kommunens største skoledistrikt, når indbyggertallet i 2031 runder 9000 borgere.

Det er endnu uvist, hvordan hestenes midlertidige opstaldning hos Rosenholm Rideklub kommer til at se ud. Foto: Søren Øhlers

Problemstillingen med ridecenteret kan ikke komme som en kæmpe overraskelse for hverken kommunen - der har en interesse i at sikre, at Hornslet også har fritids- og kulturtilbud til de mange tilflyttere i fremtiden - eller ridecenteret.

Området, hvor der skal bygges, blev allerede udlagt som det, man kalder perspektivområde, i kommuneplanen for 2016. Det betyder, at det er et område, der på sigt kan blive bebygget.

Alligevel måtte man i den ellevte time konstatere, at tiden var løbet fra parterne. Derfor er planen nu, at der skal laves en midlertidig løsning, så ridecenteret får lov at blive, indtil et nyt ridecenter står klar.

Nu viser den midlertidige løsning sig at blive dyrere end forventet. Derfor bringer formanden for rideklubben nu et nyt forslag til en midlertidig løsning på banen. Det forslag kan du læse mere om i dette nyhedsbrev.

Tre chefer på under tre år

Det er ikke kun hestene i ridecenteret, der går en uvis fremtid i møde. Det samme gør medarbejderne i kommunens familieafdeling på sin vis også. I den forgange uge kunne de konstatere, at de endnu engang skal have en ny chef.

I en kortfattet pressemeddelelse meddelte kommunen i den forgangne uge, at Claus Friis Lange efter blot seks måneder som familiechef "i gensidig forståelse med direktionen i Syddjurs Kommune" har valgt at fratræde sin stilling.

Dermed bliver han den tredje familiechef på under tre år, der "fratræder sin stilling i gensidig forståelse med direktionen i Syddjurs Kommune".

Hvad der ligger til grund for fratrædelsen, vedkommer tilsyneladende ikke os. Hverken Claus Friis Lange eller kommunaldirektør Rasmus Møller ønsker at uddybe, hvad der ligger bag.

Der kan være mange gode grunde til, at årsagen ikke vedkommer os. Alt andet lige inviterer lukketheden alligevel til en masse spekulationer om, hvad der er årsagen til fratrædelsen, og om årsagen har haft indflydelse på den behandling, som borgere har fået af familieafdelingen.

Vi vil naturligvis undersøge årsagen til, at manden, der skulle stå i spidsen for genopretningen af familieafdelingen, forlader sin post efter blot seks måneder, i de kommende måneder.

Hvis du har kommentarer til vores nyhedsbreve eller forslag til historier, er du altid velkommen til at kontakte mig, journalist Søren Øhlers. Jeg kan kontaktes på telefon 26 70 05 40 og mailen soeoe@jfmedier.dk.

God læselyst.

P.S.

Hvis du ikke allerede er fuldgyldigt medlem af SyddjursLIV, kan du for 39 kroner om måneden blive det lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage vores nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Syddjurs.

Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.


Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Mille Toft Schou er bekymret over regningen på tre millioner kroner for en midlertidig løsning for Rosenholm Ridecenter. Foto: Søren Øhlers.

Regning på tre millioner kroner for midlertidig løsning bekymrer formand for rideklub: Nu bringes nyt forslag på banen

Rosenholm Ridecenters midlertidige tilladelse til at blive på den nuværende placering indtil et nyt ridecenter er klar, kommer til at koste centeret i omegnen af tre millioner kroner.

Prisen er så høj, at den kan få konsekvenser for mulighederne, når det nye ridecenter skal bygges, fortæller formanden for Rosenholm Rideklub.

Nu har ridecenteret og rideklubben bragt et nyt forslag på banen, der betyder en markant mindre regning. Til gengæld er det kommunen, der skal betale den.

Den midlertidige løsning, hvor Rosenholm Ridecenter får lov til at beholde sin nuværende placering indtil et nyt ridecenter står klar, bliver dyrere end forventet. Det får rideskoleformand til at foreslå kommunen en alternativ løsning.

- Hvis vi ender med at skulle betale tre millioner kroner for en midlertidig løsning, kommer det til at besværliggøre planerne for et nyt ridecenter væsentligt.

Sådan lyder formand for Rosenholm Rideklub Mille Toft Schous bekymring for udsigten til den pris, som midlertidige faciliteter såsom staldfaciliteter og bokse vil koste ridecenteret.

I begyndelsen af maj kunne hun og brugerne af Rosenholm Ridecenter ellers drage et lettelsens vrinsk.

På vegne af et enigt Erhvervs- og planudvalg slog udvalgsformand Kasper Kolstrup Møller (C) nemlig fast, at ridecenteret og dets brugere midlertidigt kan blive i ridecenteret indtil et nyt ridecenter står klar.

Rosenholm Ridecenter

Rosenholm Ridecenter driver som selvejende institution Ridecentret

Rosenholm Rideklub lejer sig som forening ind i lokalerne.

Udover elevundervisning tilbyder klubben ridefysioterapi for handicappede som den eneste klub i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune

Udmeldingen kom efter flere års uvished om, hvad der skulle ske med brugerne af ridecenteret, når arbejdet med at udstykke nye byggegrunde som en del af den planlagte udvikling af Hornslet Vest går i gang på og omkring ridecenterets grund.

Løsningen, der hidtil har været på tale, er etablering af midlertidig opstaldning på den modsatte side af ridehallen i forhold til den nuværende opstaldning. Den løsning har imidlertid vist sig at blive en meget bekostelig affære

Hvem skal betale regningen?

Det er miljøkrav og lov om hestehold, der er årsagen til, at den oprindeligt planlagte midlertidige løsning bliver en dyr fornøjelse for Rosenholm Ridecenter.

- Vi har undersøgt, hvad den midlertidige opstaldning, som kommunen har lagt op til, vil koste. Hvis vi skal overholde lovgivningen, bliver det i omegnen af tre millioner kroner. Det er cirka 500.000 kroner mere end, hvad vi havde forventet.

Den midlertidige opstaldning skal bygges på den vestlige side af ridehallen. Foto: Google Maps

- Hvis vi ender med at skulle betale tre millioner kroner, kommer det til at besværliggøre planerne for et nyt ridecenter væsentligt, når vi skal købe den nye grund og bygge det nye ridecenter, siger Mille Toft Schou.

Derfor er hun sammen med ridecenteret og rideklubben onsdag kommet med et alternativ til den hidtidige plan.

I stedet foreslår de, at kommunen laver en mindre istandsættelse af staldene på Amaliegårdsvej 54, som kommunen ejer. Staldene skal efter planen nedlægges i forbindelse med udstykningen af nye byggegrunde.

- Vi har været nødsaget til at få en dispensation fra kommunen til benytte dele af staldene, der på grund af manglende lys og boksenes størrelser ikke lever op til loven om hestehold.

Halvdelen af stalden, som kommunen udlejer, har ifølge Mille Toft Schou behov for istandsættelse, hvis det bliver den midlertidige løsning. Foto: Søren Øhlers.

- Med en istandsættelse for 300.000-400.000 kroner kan kommunen få deres stalde til at leve op til lovgivningen, så vi kan bruge dem indtil et nyt ridecenter er klar. For kommunen vil det betyde, at de ikke kan komme i gang i det område, hvor staldene står. Det svarer til tre byggegrunde, siger Mille Schou Toft.

Hvis I alligevel bare skal fortsætte med at bruge kommunens stalde, kan I så ikke bare få forlænget dispensationen i stedet for, at kommunen skal bruge 300.000-400.000 kroner på istandsættelse?

- Det afhænger af, hvor lang tid der går, inden vi skal flytte til det nye ridecenter. Hvis der går mindre end halvandet til to år, inden det nye ridecenter er klar, er det spild af ressourcer. Som det er nu, er staldene i en stand, der gør det svært at tiltrække hesteejere, der vil have deres heste opstaldet der.

Hestene er delt op i to stalde. I den ene stald står de heste, som har private ejere, mens den anden stald rummer hestene, som Rosenholm Rideklub ejer. Foto: Søren Øhlers.

- Det er kommunen, der går glip af indtægter, hvis der ikke er nogen, der vil have deres heste til at stå i staldene. Derfor må det alt andet lige være i deres interesse, at forholdene for deres lejere er gode, siger Mille Schou Toft.

Tidsplan kan overholdes trods midlertidig løsning

Det var planen, at det nye ridecenter skulle stå færdigt inden udstykningen af grundene på arealet ved Hornslet gik i gang. Ifølge kommunen kan dette ikke længere nås, da der skal udarbejdes lokalplan, opkøbes jord, udarbejdes et projekt med mere.

Den planlagte udvikling af boligområdet i Hornslet, som grunden er en del af, kan desuden ikke gennemføres uden omfattende anlægsarbejder på Amaliegårdvej 54, hvor den nuværende ridehal ligger.

I slutningen af april blev parterne enige om, at de alle arbejder på en midlertidig løsning på klubbens nuværende placering.

Hestene hos Rosenholm Ridecenter skal ikke flytte endnu. Spørgsmålet er, hvordan den midlertidige opstaldning skal være. Foto: Søren Øhlers.

Ifølge Ole Wolf, der er chef for området kultur og borgere, får den midlertidige løsning dog ingen konsekvenser for overholdelsen af tidsplanen for Hornslet Vest.

- Den midlertidige placering betyder, at kørevejene til arbejdet skal tilrettelægges anderledes, ligesom der skal et plankeværk op for at afskærme ridecenteret og omgivelserne fra arbejdet med udstykningerne. Det havde ikke været nødvendigt, hvis ridecenteret ikke var der. Men det bør ikke få betydning for tidsplanen, selvom det stiller nogle nye krav til tilrettelæggelsen, siger Ole Wolf.

Mulighed for byggeri har været kendt siden 2016

Behovet for at finde en ny placering af ridecenteret kommer ikke som et lyn fra en klar himmel.

Området, hvor der skal bygges, blev allerede udlagt som det, man kalder perspektivområde, i kommuneplanen for 2016. Det betyder, at det er et område, der på sigt kan blive bebygget.

I 2018 købte Syddjurs Kommune så ejendommen på Ågårdvej 52 med henblik på udvikling til boligformål.

I 2018 købte Syddjurs Kommune denne ejendom. Foto: Søren Øhlers.

Ejendommen ligger ved siden af Amaliegårdvej 54, der er ejet af Rosenholm Ridecenter.

En del af ejendommen Ågårdvej 52 har kommunen udlejet til staldfaciliteter i forbindelse med Rosenholm Ridecenter.

Spørgsmålet om ridecenterets fremtidige placering har også været på dagsordenen ad flere omgange. Sagen er blevet behandlet i det daværende Udvalget for plan, udvikling og kultur 4. september 2019, 25. september 2019 og 10.juni 2020, mens Økonomiudvalget blev orienteret om sagen 17.juni 2020.

Dengang var et af scenarierne, som politikerne tog stilling til, at Amaliegårdvej 54, hvor ridehallen ligger, blev overdraget til kommunen, og at der skulle opføres et nyt ridecenter på anden placering i Hornslet, der blev finansieret af grundsalgsindtægter tilvejebragt ved udvikling af ejendommen til boligformål.

Når det nye ridecenter er klar, skal ridehallen på Amaliegårdsvej 54 også rives ned. Foto: Søren Øhlers.

I sagsfremstillingen var der opstillet et foreløbigt budget, hvor et ridecenter skønnedes at ville koste 20 millioner kroner inklusiv køb af jord, to ridehaller, to ridebaner, stald med 60 bokse og rytterfaciliteter. Overfor dette blev det angivet, at nettoindtægten på grundsalget ved Amaliegårdvej forventedes at være 21,75 millioner kroner.

Selvom det daværende Udvalget for plan, udvikling og kultur ønskede at arbejde videre med en løsning, der skulle gøre det muligt at fastholde og udvikle et ridesportsmiljø i Hornslet, var der imidlertid ikke stemning for, at kommunen skulle bidrage økonomisk i det omfang, som scenariet lagde op til.

Derefter gik arbejdet med ridecenterets fremtid midlertidigt i stå indtil efteråret 2021.

Trods det langstrakte forløb ønsker Ole Wolf ikke at pege fingre ad hverken kommunen eller ridecenteret.

- Min oplevelse er, at det er en kompleks problemstilling. Kommunens ønsker og civilsamfunds ønsker skal gå op i en højere enhed. Det tager længere tid end som så, når der er tale om et ridecenter og et ønske om, at alle skal være tilfredse med løsningen, siger Ole Wolf.

Det har Mille Toft Schou heller ikke behov for.

- Min oplevelse er, at embedsværket er blevet stillet en opgave, som de bare har forsøgt at løse. Det har været et svært spil at navigere i som frivillig forening. Det er mit indtryk, at embedsværkets tilgang ændrede sig, da det gik op for politikerne for alvor fangede, at den her problemstilling var skudt til hjørne og var gået i stå, siger Mille Toft Schou.

Nærhed er vigtig

Trods det langstrakte forløb er Mille Toft Schou lettet over, at der kommer en midlertidig løsning.

- Ud af de scenarier, vi har stået med, er en midlertidig løsning det bedste. Jeg har aldrig været oprigtigt bange for, at vi ikke fandt en løsning, men alligevel har tanken om konsekvenserne af det værste udfald, hvor frivillige og brugerne herude ikke kunne mødes her, været i baghovedet, siger Mille Toft Schou.

Det er vigtigt for Mille Toft Schou, at det nye ridecenter ikke kommer til at ligge så langt fra byen, at brugerne er afhængige af at blive kørt. Foto: Søren Øhlers.

Tilgangen er nu, at det nye ridecenter skal opføres med ridecenteret som bygherre. Rosenholm Rideklub skal - som nu - leje sig ind og modtage kommunalt tilskud til deres lejeudgifter.

Dermed er anlæggelsen af det nye ridecenter ikke et kommunalt anliggende. Alligevel understøtter og vejleder kommunen i processen.

Det gælder blandt andet i forhold til køb af grund. Mille Toft Schou foretrækker en placering på et areal nær Skrald skov, syd for Hornslet på den østlige side af Løgtenvej.

- For os er det vigtigt, at det er tæt på og at der er cykelsti til ridecenteret. Vi vil gerne favne alle børn, og det er ikke alle, der har mulighed for at blive kørt. Byens børn skal kunne komme uden at det skal køre på mørke landeveje, siger Mille Toft Schou.

Inden for det sidste halve år har Syddjurs Kommune holdt seks møder med Rosenholm Rideklub og ridecenteret. Med det nye forslag er der formentligt udsigt til flere af dem.

Der er endnu ikke lavet en udløbsdato for, hvor længe den midlertidige løsning kan løbe.

Claus Friis Lange er fratrådt som stilling som familiechef i Syddjurs Kommune efter blot et halvt år i stillingen. Foto: Asbjørn With.

Familiechef fratræder sin stilling efter et halvt år

Efter blot seks måneder som familiechef fratræder Claus Friis Lange sin stilling. Det sker i gensidig forståelse med direktionen i Syddjurs Kommune.

Velfærdsdirektør Katrine Axél overtager ansvaret som familiechef, indtil stillingen igen er besat med en ny chef.

Claus Friis Lange blev et relativt kort bekendtskab i Syddjurs Kommune. Blot et halvt år efter sin ansættelse har han valgt at fratræde stillingen, hvor hovedopgaven var genopretningen af kommunens familieafdeling.

Svigtende ledelse, alt for mange sygemeldinger, dårlig økonomi og for mange fejl i sagsbehandlingen.

Som vi beskrev i november, er der udfordringer nok at tage fat på i kommunens familieafdeling, som Claus Friis Lange satte sig i spidsen for som ny familiechef 1. januar.

Claus Friis Lange, der kom fra en tilsvarende stilling som familiechef i Ringkøbing-Skjern Kommune, blev dog et kort bekendtskab i Syddjurs.

Tirsdag meddelte kommunen i en kortfattet pressemeddelelse, at han har valgt at fratræde sin stilling blot et halvt år efter, han tiltrådte. Det sker i gensidig forståelse med direktionen i Syddjurs Kommune.

Hvad årsagen til den tidlige fratrædelse skyldes, er endnu uvist. Hverken kommunaldirektør Rasmus Møller eller Claus Friis Lange har over for SyddjursLIV ønsket at uddybe, hvad der ligger til grund.

Mens arbejdet med at ansætte en ny chef for området står på, overtager velfærdsdirektør Katrine Axél ansvaret som familiechef.

- Det er jo ikke ro

Mens hverken kommunaldirektør Rasmus Møller eller Claus Friis Lange selv ønsker at udtale sig om årsagen til fratrædelsen, ærgrer Kirstine Bille (SF), der er formand for Familie-, børne- og læringsudvalget, sig over, at kommunen nu er nødt til at finde en ny familiechef.

Kirstine Bille (SF) ærgrer sig over, at kommunen igen er nødt til at finde en ny familiechef. Foto: Asbjørn With

- Det er beklageligt, at det er kommet så vidt. Vi havde forventet os noget andet af ansættelsen. Forventningen var, at der ville komme ro på familieafdelingen, men når en chef stopper efter et halvt år, er det jo ikke ro. Det er ærgerligt, at der skal ske et nyt lederskifte, siger Kirstine Bille (SF).

Hun er dog ikke bekymret for, at fratrædelsen får konsekvenser for arbejdet med at genoprette familieafdelingen.

- Direktøren - Katrine Axél - sætter sig selv i stolen. Derfor fortsætter arbejdet som planlagt. Jeg frygter ikke, at det giver et tilbageslag for det arbejde, der er i gang i familieafdelingen, siger Kirstine Bille (SF).

Omfang af udfordringer var tiltrækkende

Ud over problemerne med svigtende ledelse, alt for mange sygemeldinger, dårlig økonomi og for mange fejl i sagsbehandlingen havde Claus Friis Lange også udsigt til at skulle løse et samarbejdsproblem.

En analyse af sagsbehandlingen på det specialiserede område fra revisionsfirmaet BDO afslørede nemlig i december, at der også er noget galt i kommunens interne samarbejde afdelingerne imellem.

Dengang konstaterede Kirstine Bille, at der stort set ikke er noget samarbejde på tværs mellem to af de afdelinger i kommunen "børn og læring" og "social og familie", som arbejder med børn og deres familier.

Udfordringerne, som Claus Friis Lange hørte om i forbindelse med, at han sammen med en gruppe chefkolleger fra Ringkøbing-Skjern Kommune var på inspirationstur til Syddjurs for at se på IT-løsninger sidste år, afskrækkede ham dengang ikke. Tværtimod.

- Familieområdet er det sværeste område i hele den kommunale forvaltning. Men det er også det mest interessante og det mest givende, når det lykkes, siger Claus Friis Lange til SyddjursLIV.

Nu bliver det imidlertid en ny familliechef, der får til opgave at løse udfordringerne.

Tre familiechefer på under tre år

Med fratrædelsen bliver Claus Friis Lange den tredje familiechef på under tre år, der fratræder sin stilling.

I februar 2020 sagde Syddjurs Kommune farvel til familiechef Christina Kaae, der blev ansat som social- og familiechef i 2018.

Hendes efterfølger blev Anne Mette Have Rasmussen, der tiltrådte stillingen som social- og familiechef 1. oktober 2020. Hun var på posten i elleve måneder.

Begge fratrådte - ligesom Claus Friis Lange - deres stillinger "i gensidig forståelse med direktionen i Syddjurs Kommune".

Efter Anne Mette Have Rasmussens fratrædelse valgte Syddjurs Kommune at dele social- og familieområdet i to.

Velfærdsdirektør Katrine Axél overtager Claus Friis Langes ansvarsområder, indtil en nye familiechef er ansat. Foto: Syddjurs Kommune.

Til SyddjursLIV forklarede velfærdsdirektør Katrine Axél i forbindelse med ansættelsen af Claus Friis Lange, at opdelingen var et forsøg på at styrke det specialiserede socialområde.

- Efter Anne Mette Have Rasmussens fratrædelse havde vi en diskussion i direktionen af, hvorvidt vi fortsat skulle have de to områder samlet.

- Beslutningen blev, at vi delte de to områder op for på den måde at styrke opmærksomheden på områderne. Det, at det nu er delt i to, gør det muligt at få mere fokus på ledelse, organiseringen og på økonomien, sagde velfærdsdirektør Katrine Axél dengang.

Inden Claus Friis Lange tiltrådte, varetog velfærdsdirektør Katrine Axél ansvaret som familiechef. Det gør hun også, indtil den næste familiechef er fundet.

Du kan få det fulde over blik over vores dækning af kommunens problemer på det specialiserede socialområde her.

Totalrådgiveren til byggeriet af udskolingen på Hornslet Skole er udpeget. Illustrationen er fra det vindende forslag. Der kan foretages ændringer i byggeprocessen. Illustration: Syddjurs Kommune

Totalrådgiver udpeget: Se de første illustrationer af den kommende udskoling på Hornslet Skole

Totalrådgiveren, der skal bygge den nye udskoling på Hornslet Skole, er udpeget. 

I deres vindende projekt er der illustrationer af, hvordan den nye udskoling kommer til at se ud. 
Byggeriet forventes at gå i gang i 2023 og stå helt færdigt i foråret 2025.

Holdet af arkitekter og ingeniører, der skal bygge den nye udskoling af Hornslet Skole, er blevet udpeget i denne uge. Målet med den nye udskoling ved Hornslet Hallen er blandt andet at skabe et attraktivt ungemiljø med gode rammer for trivsel og læring.

Der er både fokus på bæredygtighed og gode rammer for trivsel og udvikling, når byggeriet af Hornslet Skoles nye udskoling efter planen går i gang i 2023.

Torsdag blev der sat navn på, hvem der skal løfte dén opgave.

Det bliver arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og underrådgiverne Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, VEGA landskab ApS, Allermann Rådgivning ApS og Ekolab ApS, der vandt arkitektkonkurrencen i konkurrence med tre andre projekter.

Der er både fokus på bæredygtighed og gode rammer for trivsel og udvikling, når byggeriet af Hornslet Skoles nye udskoling efter planen går i gang i 2023. Illustrationen er fra det vindende forslag. Der kan foretages ændringer i byggeprocessen. Illustration: Syddjurs Kommune

Når valget faldt på vinderprojektet, skyldes det ifølge en pressemeddelelse fra Syddjurs Kommune, at bedømmelsesgruppen har lagt vægt på, at Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S har opfyldt mange af konkurrenceprogrammets ønsker til arkitektur og funktionalitet.

Krav om bæredygtighed

Det har været et krav i konkurrencen, at nybyggeriet skal opføres med en certificering for bæredygtighed. Certificeringen betyder, at der i byggeriet skal lægges særlig vægt på klimaaftryk og på sundhed og indeklima.

Det har bedømmelsesgruppen vurderet, at vinderprojektet lever op til, ligesom der også sikres gode rammer for trivsel og udvikling.

Det har været et krav i konkurrencen, at nybyggeriet skal opføres med en certificering for bæredygtighed. Illustrationen er fra det vindende forslag. Der kan foretages ændringer i byggeprocessen. Illustration: Syddjurs Kommune

Syddjurs Byråd besluttede i 2021 at afsætte midler til byggeriet af en ny udskoling i Hornslet, ligesom der også i 2021 blev vedtaget en samlet vision for projektet.

Den nye udskoling vil rumme 6.- 9. klasse med 5 spor per årgang samt lokaler til blandt andet science, kreativitet, musik og bevægelse.

Hornslet Distriktsråd er inviteret til en gennemgang af vinderprojektet og orientering om det kommende byggeforløb.

I august og september 2022 vil der desuden blive opsat en udstilling i Hornslet med plancher om det vindende projekt. Der vil desuden blive afviklet et informationsmøde i september om byggeriet.

Byggeriet forventes at stå helt færdigt i foråret 2025.

Denne sommer bliver den sidste, hvor fiskerne kan smide snøren i vandet fra Nato-molen. Foto: Asbjørn With.

Ugens korte nyheder: Farvel til Nato-molen og goddag til borgerforslag

Hver uge samler vi nyhederne fra ugen, der gik i Syddjurs. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

Nato-molen ved Ebeltoft skal rives ned til efteråret

Ole Bering, er pensioneret oberst og næstformand i Grundejerforeningen Femmøller Strand. I snart et årti har han arbejdet med fremtiden for NATO-Molen, som deler vandene i området.

Arbejdet med at rive Nato-molen i bunden af Ebeltoft Vig ned, begynder til efteråret. 

Det oplyser Forsvarets Ejendomsstyrelse, som ejer molen og grunden, til TV 2 Østjylland.

Det sker til trods for, at blandt andet fiskere og koldkrigsentuasiaster har kæmpet for molens bevarelse. Den er nemlig et yndet udflugtsmål og et populært fiskested på grund af vanddybden på molens ydersider.

Når nogle naboer til gengæld er glade for, at molen skal rives ned, skyldes det blandt andet de luftgener, der er forbundet ved at bo tæt på molen. 

Molen har nemlig ændret strømforholdene og dermed den naturlige iltning af vandet på indersiden af molen. Det betyder, at der har samlet sig store aflejringer af sand, og at der gennem årene er skabt en lille lagune, hvor vandet stort set står stille. Sammen med den tang, der trives i det stillestående vand, opstår der en ildeluftende lugt.

Molen blev taget i brug i 1968, hvor den var en vigtig del af den nordatlantiske forsvarsalliance Natos bolværk mod kommunismen mod øst. I 2014 blev den gjort tilgængelig for offentligheden,

Ifølge TV 2 Østjyllands oplysninger udføres nedrivningen i uge 41-42. Nedrivningsarbejdet er efter planen færdiggjort næste forår. 

Butikstyveri udviklede sig tumultarisk

Et butikstyveri i Auning udviklede sig til et overfald og en anholdelse i Kolind. Arkivfoto: Anders Knudsen

Østjyllands Politi har ikke haft mange anledninger til at tænde for de blå blink i Syddjurs i den forgangne uge.

En enkelt alvorlig situation i Auning udviklede sig dog særligt dramatisk og endte med en anholdelse i Kolind. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Mandag aften modtog Østjyllands Politi en anmeldelse fra SuperBrugsen på Centervej i Auning, hvor der opstod tumult mellem personalet og to kunder, der af brugsuddeleren var taget i at stjæle varer fra butikken.

Brugsuddeleren har forklaret til politiet, at han befandt sig i butikkens baglokale, da han på videoovervågningen blev opmærksom på en kvinde og en mand, der tog nogle varer fra deres kurv ned i deres tasker i stedet.

Brugsuddeleren gik ud i butikken og observerede de to kunder på afstand, hvor han kunne se, at manden lokkede kassemedarbejderen ind i butikken for at hjælpe med noget, hvorefter kvinden gik igennem kasselinjen uden at betale for varerne i tasken.

Da brugsuddeleren tog fat i kvinden i butikkens vindfang og bad hende om at se, hvad hun havde i tasken, nægtede hun. Derefter forsøgte han at få hende til at gå med ind i butikkens baglokale. Idet han gjorde det, sparkede hun ham på anklen og kaldte på sin medsammensvorne.

Da manden kom, opstod der tumult, og både manden og kvinden skubbede til brugsuddeleren for at få deres taske med sig. Det lykkedes dog brugsuddeleren at få fravristet kvinden tasken, der indeholdte to færdigretter, men det resulterede i, at manden gav ham en knytnæve i ansigtet, hvilket kort efter blev fulgt op af flere slag og skub.

Parret forlod herefter stedet i en bil. Kort efter fandt politiet frem til dem på en adresse i Kolind, hvor bilen også holdt. Den 38-årige mand og den 37-årige kvinde blev begge anholdt og sigtet for røveri. De blev kørt til politigården i Randers, hvor de tirsdag formiddag er blevet afhørt til sagen.

Ild og indbrud

Mandag bød også på to anmeldelser fra Ebeltoft.

Klokken 17.25 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om brand i en carport på Engvangen i Boeslum, Ebeltoft. Det viste sig dog, at der blot var gået ild i noget beplantning ved siden af carporten, og ilden blev hurtigt slukket og nåede ikke at sprede sig yderligere.

Tidligere på dagen mandag modtog Østjyllands Politi også en anmeldelse om indbrud. Indbruddet fandt sted på Ahlvej i Ebeltoft.

500 stemmer kan få din sag på dagsordenen

500 stemmer kan få dit forslag på dagsordenen i byrådet. Foto: Asbjørn With.

Hvis du gang på gang forgæves har ledt efter dét punkt på den politiske dagsorden, der løser et vigtigt problem i dit lokalsamfund, har du nu mulighed for selv at bringe et forslag på dagsordenen. 

Det kræver blot, at dit forslag er relevant for de opgaver, som kommunen løser, samt 500 stemmer. Det oplyser kommunen på deres hjemmeside. 

Forslaget skal leve op til dansk lovgivning, ikke være stødende eller injurierende, ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger og ikke have været behandlet de seneste fire år.

Når forslaget er indsendt, vurderer administrationen, om betingelserne er opfyldt, og offentliggør det på hjemmesiden, så andre kan stemme på det.

Hvis dit forslag får 500 stemmer inden for seks måneder, vil det blive behandlet af byrådet.

Snart bliver det dyrere at køre uden billet

Bøden for at køre med letbanen uden billet stiger fra 750 kroner til 1.000 kroner. Foto: Kim Haugaard

Bøden for at køre uden billet med letbanen, i Midttrafiks busser og i Midtjyske Jernbaners tog stiger fra 750 kroner til 1.000 kroner fra 1. september 2022. 

Det oplyser Midttrafik. 

- Billetindtægten er nødvendig for at fastholde det kollektive trafiktilbud i et område. Samtidig duer det ikke, at nogle kunder rejser uden billet, mens andre har betalt for turen. 

- Kontrolafgiften skal gerne virke præventivt, så man husker at købe billet, når man kører med Midttrafik, skriver Midttrafik.

Den nuværende pris på 750 kroner har ikke være reguleret siden 2011.