Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Udsigt til det kommende besøgscenter for Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Asbjørn With

Mens vi venter på velkomstcentret

Der var en gang, og det er ikke så længe siden, hvor Mols Bjerge og Nationalparken var det store samtaleemne i Syddjurs.

Dengang tankerne blev tænkt om, hvordan en nationalpark kunne så ud, hvad den skulle kunne og hvilken betydning det ville få for alle de mange mennesker, dyr og lodsejere i området, var der delte meninger om ideen om en nationalpark.

Der var glødende fortalere og glødende modstandere.

Nationalpark Mols Bjerge blev etableret i 2009 og her 13 år senere er det næsten som om, at Nationalparken altid har været her.

I den seneste tid har Mols Bjerge og en nationalpark igen skabt heftige debatter i det syddjurske. Denne gang er det miljøministeren og et flertal i Folketinget, der bringer en naturnationalpark til Mols Bjerge.

Igen har der været glødende fortalere på den ene side og glødende modstandere på den anden side, mens de fleste igen har stået et sted midt i mellem.

Den lille ny skal ligge delvist oveni den nuværende, og mange kan med rette have lidt svært ved at hitte rede på, hvad der fremover er Naturnationalpark Mols Bjerge, og hvad der er Nationalpark Mols Bjerge.

Tankerne om endnu en nationalpark i Djursland er da helle ikke vokset i Nationalpark Mols Bjerge, men når det nu ikke kan være anderledes, så glæder den "gamle" nationalpark sig over, at den nytilkomne også sætter naturen først.

Det er svært at have noget imod, som nationalparkchef Birgitte Lamp siger til SyddjursLIV.

Og skulle den nye naturnationalpark ønske det, så er Nationalpark Mols Bjerge klar til at øse ud af sine erfaringer om, hvordan man skaber en succes. For det er nationalparken i den grad blevet.

- Vi tilbyder meget gerne at bidrage med vores erfaringer og ideer, siger Birgitte Lamp.

Arkitemas visualisering af det nye besøgscenter ved Kalø Slotsruin. Foto: Asbjørn With

I mens der nedsættes lokale arbejdsgrupper for den nye naturnationalpark, sætter SyddjursLIV fokus på det arbejde, som fortsætter i Nationalpark Mols Bjerge trods al polemikken.

Nationalparkchef Birgitte Lamp og sekretariatet arbejder ufortrødent videre fra deres nye lokaler i Strandhuset ved Kalø Slotscafé, og et nyt besøgscenter har topprioritet.

Tegningerne er tegnet for længst, men pludselig var der problemer med lokalplanen, som blev underkendt. Nu knokler embedsværket i Syddjurs med at få lavet en ny.

Besøgscentret er tegnet af Arkitema og bliver central i formidlingen af nationalparkens 180 kvadratkilometer naturoplevelser, kulturlandskaber og fortidsminder.

Velkomstcentret skal rumme grundfortællingen om nationalparken og formidlingen af middelalderhistorien omkring Kalø Slotsruin.

Den nuværende Kalø Slotscafe skal rives ned og strandengen genetableres. I stedet holder velkomstcentret inklusiv cafe åbent året rundt klar til at byde nationalparkens gæster velkomne.

Rigtig god læselyst.

P.S.

Hvis du ikke allerede er fuldgyldigt medlem af SyddjursLIV, kan du for 39 kroner om måneden blive det lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage vores nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Syddjurs.

Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Birgitte Lamp har været nationalparkchef siden 2019. Øverst på hendes prioriteringsliste står det nye besøgscenter på 750 kvadratmeter til godt 52 millioner kroner med udsigt til Kalø Slotsruin. Foto: Asbjørn With

Den gamle park på Mols rækker ud til den nye park i bjergene: - Det er ikke vores idé, men vi kan hjælpe med at skabe en succes

Ideen om, at der skal være en naturnationalpark oveni nationalparken i Mols Bjerge er ikke tænkt i sidstnævntes baghave. her havde man hellere set, at der var blevet skruet op for nationalparkens arbejde.

Men når det nu skal være, glæder den "gamle" nationalpark sig over, at også den nytilkomne elsker naturen, og hvis der er behov for det, stiller Nationalpark Mols Bjerge gerne op med sine erfaringer i forhold til, hvordan man skaber en succes på Jyllands næse.

Og imens den nye naturnationalpark finde sig til rette, skriver Nationalpark Mols Bjerge videre på sin egen historie, og nationalparkchefen håber, at et af de næste kapitler handle om det besøgscenter, der forhåbentligt skal bygges ved Kalø Slotsruin i den nærmeste fremtid.

I Nationalpark Mols Bjerge havde de nok hellere set en styrkelse af de eksisterende nationalparker i Danmark, men når der nu også skal være en naturnationalpark, er det svært at være imod. I stedet for at brokke sig, tilbyder den gamle nationalpark den nye, naturlige nationalpark sine erfaringer med borgerinddragelse, for det er helt afgørende for en nationalparks succes på Mols.

Tankerne og idéerne om en naturnationalpark i Mols Bjerge er hverken vokset eller gødet i Mols Bjerge.

For der er allerede en nationalpark, og her havde man nok hellere set, at miljøministeren havde styrket de eksisterende nationalparker i Danmark.

Det fortæller nationalparkchef Birgitte Lamp.

- Det er lidt forvirrende, at der nu skal ligge en naturnationalpark oveni en nationalpark, og det kan være lidt svært for folk at finde ud af, hvad der er naturnationalpark, og hvad der er nationalpark.

- Man kunne have styrket de eksisterende nationalparker, men nu valgte man den her løsning, siger Birgitte Lamp.

Naturnationalparkerne handler om natur og biodiversitet på statens arealer. Dermed bliver det Naturstyrelsen, der får ansvaret for driften.

Mols Bjerge er et stykke helt unik natur i Danmark. Det er en af årsagerne til, at så mange mennesker holder af området og den væsentligste årsag til, at der først blev skabt en nationalpark og nu også en naturnationalpark. Foto: Asbjørn With

For Nationalpark Mols Bjerge er udgangspunktet et andet.

- De fem nationalparker i Danmark er skabt ved lov, og vi har hver vores bekendtgørelse, som fortæller, hvad vores formål og målsætninger er. Det er en super spændende, men også meget bred og kompleks, opgave, konstaterer Birgitte Lamp, der har været nationalparkchef i Mols Bjerge siden 2019.

VIDSTE DU? - At formålet med Nationalpark Mols Bjerge er bestemt ved lov

Nationalpark Mols Bjerge blev oprettet ved lov i 2009 og er en af fem nationalparker i Danmark.

Det er den gældende bekendtgørelse; BEK nr 1648 af 17/12/2019 - Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge, der bestemmer rammerne og formålet med nationalparken.

Nationalpark Mols Bjerge blev oprettet for at styrke og udvikle naturen.

I bekendtgørelses § 2 står der følgende:

Formålet med at oprette Nationalpark Mols Bjerge er:

 1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber, 

2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab, 

3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, 

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab, herunder bymiljøer, 

5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og 

6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Op til skabelsen af Nationalpark Mols Bjerge i 2009 var der en vældig debat om, hvordan verden og naturen ville se ud, når det hele nu blev til nationalpark, hvor der var dyr og planter over det hele. Det er helt naturligt, at der er stor usikkerhed forbundet med store projekter, som grundlæggende forandrer det lokalområde, man bor i.

Derfor er åbenhed og borgerinddragelse helt afgørende for succes, som nationalparkens nye bestyrelsesformand Helle Hegelund sagde til SyddjursLIV tidligere på året kort efter sin udnævnelse.

Birgitte Lamp peger på, at borgerinddragelse er en vigtig nøgle til succes. Foto: Asbjørn With

Samme overbevisning har nationalparkchef Birgitte Lamp, som ved alt om, hvor vigtigt samarbejde, åbenhed og borgerinddragelse er.

- Det giver helt utrolig god mening at inddrage borgerne. Som nationalpark er vi ikke myndighed, og vi ejer ikke noget. Så vores eneste redskaber er dialog og frivillige aftaler. De lodsejere, vi samarbejder med, skal være glade og tilfredse, hvis samarbejdet skal fungere, forklarer Birgitte Lamp.

I dag er nationalparken en del af Mols Bjerge

Siden 2009, hvor nationalparken var omdiskuteret og ikke lige elsket af alle, er den lidt efter lidt blevet en del af Mols Bjerge. Og i takt med at nationalparken arbejder med projekter, som for eksempel projektet i Agri, har flere og flere syddjursere og lokale molboer fået ejerskab til nationalparken.

- Projektet i Agri var borgerinddragelse i sin reneste form. Over tre workshops inviterede vi alle, der var interesserede til at være med. For eksempel med at drøfte fordele og ulemper ved store græssere, lytte og finde konkrete løsninger. Der var taletid til alle synspunkter - både de som frygter, hvad der kan gå galt og de, som er fortalere, siger Birgitte Lamp.

Store græssere er noget af det, der virkelig kan skabe debat. For der har været historier om farlige situationer, når mennesker og store dyr er i den samme indhegning. Foto: Asbjørn With

- Som nationalpark har vi en stor opgave med at formidle viden og bidrage til at skabe tryghed. Og vi ser reel borgerinvolvering i forbindelse med større projekter som en forudsætning for succes, mener Birgitte Lamp.

HVORDAN ER DET NU? - Forskelle på nationalparker og naturnationalparker

  • Hvor nationalparker skal leve op til de ti formål i Lov om nationalparker - heriblandt at fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet, understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet og styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkers etablering og udvikling, fokuserer en naturnationalpark udelukkende på natur, der, så vidt det er muligt, udvikler sig på egne præmisser. 
  • I naturnationalparker drives der ikke landbrug, og skoven henlægges som urørt skov. Det vil sige, at skovdriften ophører, så der med tiden bliver mange gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet.
  • I naturnationalparker kan der udsættes store planteædende pattedyr. De er med til at sikre, at områderne ikke udvikler sig til tæt mørk skov. Desuden er de med til at sikre, at enge, heder og overdrev er gode levesteder for de dyr og planter, der lever der.
  • Naturnationalparkerne skal være indhegnede for at holde dyrene inde, men fortsat tillade adgang for publikum.
Naturstyrelsen og Lov om nationalparker

Når den kommende naturnationalpark skal til at finde sig til rette i den vidunderlige natur på Mols, står den gamle nationalpark klar til at dele sine erfaringer med borgerinddragelse, når man gerne vil falde godt til et nyt sted.

- Vi har som nationalpark flere gange fremført, at det er en god idé med naturnationalparker. Og vi vil altid være for at styrke natur, biodiversitet og gode naturoplevelser.

- Vi har imidlertid lige fra begyndelsen betonet behovet for borgerinddragelse og involvering som en nødvendighed for at opnå succes. Og vi tilbyder meget gerne at bidrage med vores erfaringer og ideer, siger Birgitte Lamp.

Nationalparksekretariatet er fornyeligt flyttet ind i Strandhuset og bliver dermed første nabo til det nye besøgscenter, når det en gang bliver bygget. Foto: Asbjørn With

Næste skridt i naturnationalparkens komme bliver en lokal projektgruppe, hvor Nationalpark Mols Bjerge har fået to pladser.

Parken skriver videre på sin egen historie

Mens vi venter på næste kapitel i historien om naturnationalparken, skriver Nationalpark Mols Bjerge videre på sin egen historie.

Her fylder især sekretariatets flytning fra Jagtslottet til Strandhuset og ikke mindst udsigten til et nyt besøgscenter med udsigt til Kalø Slotsruin, fortæller Birgitte Lamp.

Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge i en visualisering af Arkitema. Her går besøgscentret helt ud i vandet, men så vidtrækkende bliver virkeligheden ikke. Foto: Asbjørn With

Besøgscentret er tegnet af Arkitema og bliver central i formidlingen af nationalparkens 180 kvadratkilometer naturoplevelser, kulturlandskaber og fortidsminder.

KORT OM - Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

2009: Nationalpark Mols Bjerge etableres.

2013: Placeringen ved Kalø Slotsruin, som ud over at være et af de mest ikoniske fortidsminde på Mols, også markerer indgangen til nationalparken vælges som det sted, hvor der skal bygges et nyt velkomstcenter. Med 300.000 årlige besøgende vurderes stedet som optimalt til den centrale formidling af og velkomst til nationalparken. 

2016: Arkitema vinder konkurrencen om at tegne det nye velkomstcenter, og mens Syddjurs Kommune går i gang med at lave en lokalplan, der skal gøre byggeriet muligt, begynder de indledende samtaler med forskellige fonde, som forhåbentligt skal hjælpe med at finansiere de godt 52 millioner kroner, velkomstcentret vil koste. Som en del af det nye velkomstcenter, skal Molskroen rives ned og der skal genetableres strandeng.

2019: Lokalplanen ligger klar og nu kan opgaven med at finde finansiering for alvor intensiveres. I den forbindelse bliver der stillet spørgsmålstegn ved kommunens lokalplan.

2021: Lokalplanen påklages. Planklagenævnet giver i slutningen af året klageren medhold og ophæver lokalplanen.

2022: Kommunen arbejder lige nu på højtryk med at lave en ny lokalplan, som forventes færdig ved årets udgang eller først i det nye år.

Velkomstcentret skal rumme grundfortællingen om nationalparken og formidlingen af middelalderhistorien omkring Kalø Slotsruin.

På det indrammede billede kan man se, hvordan arkitekterne forstiller sig udsigten fra besøgscentrets café med direkte udsigt til Kalø Slotsruin i baggrunden. Foto: Asbjørn With

Den nuværende Kalø Slotscafe skal rives ned og strandengen genetableres. I stedet holder velkomstcentret inklusiv cafe åbent året rundt klar til at byde nationalparkens gæster velkomne.

Kalø Slotscafe er ikke en del af fremtidsplanerne. Når besøgscentret bliver bygget vil cafeen her afløse slotcafeen som skal rives ned for at give plads til en genetablering af strandengen. Foto: Asbjørn With

Med 300.000 årlige besøgende ved Kalø Slotsruin er det den optimale placering for sekretariatet, som just er flyttet ind i Strandhuset. Men det er også optimalt for placeringen af velkomstcentret, der også bliver en formidling af alt det andet, men kan se og opleve i resten af nationalparken.

Tre formidlingssatellitter

Det nye velkomstcenter bliver udgangspunktet for besøgendes tur ud i resten af nationalparken.

Her skal tre formidlings satellitter sørge for, at besøgende klædes på:

1. Maltfabrikken i Ebeltoft fortæller historien om søkøbstaden Ebeltoft.

2. På Molslaboratoriet skal naturen og biodiversiteten formidles.

3. Karpenhøj Naturcenter rummer istidsfortællingen, landskabernes tilblivelse og der vil særligt blive fokus på outdoor-aktiviteter. 

- Det er fantastisk, at så mange mennesker hvert år kommer forbi ved slotsruinen, og der vil vi gerne med det nye velkomstcenter giver besøgende lyst, viden og inspiration til at gå på opdagelse i resten af nationalparken, fortæller Birgitte Lamp.

Her står Birgitte Lamp der, hvor besøgscentrets cafe i fremtiden giver udsigt til slotsruinen fra første parket. Foto: Asbjørn With

- Gæsterne skal føle sig trygge og godt tilpasse ved at bevæge sig rundt i parken, og det kan vi være med til at give dem ved at formidle, hvad de kan forvente at møde på deres vej.

Selve velkomstcentret ligner på arkitekternes tegninger en lille blød og indbydende bakke i islandskabet.

- Det er så smukt og godt tænkt. Det støjer ikke men giver værdi og tilfører stedet noget rigtig fint. Jeg håber, at det kan blive vores allesammens velkomstcenter. Jeg tror virkelig, at alle bliver glade for det og stolte af det, siger Birgitte Lamp.

Arkitekt Levi Dørken fra tegnestuen Arken har købt en grund i Thorsager, hvor han gerne vil bidrage til at eksperimenterer med begreberne "hjem" og "fællesskab". Foto: Asbjørn With

Arkitekt Levi Dørken: - Vores hjem skal se anderledes ud

En ting er, at en mand fra Feldballe og en gruppe nysgerrige er ved at undersøge mulighederne for at skabe et seniorbofællesskab i landsbyen.

Noget andet er, at det er et udtryk for en tendens, som vi vil se meget mere af i de kommende år, hvis man skal tro arkitekt Levi Dørken.

Og det kan der være god grund til, for han arbejder med at gentænke hjemmet, som noget der ikke nødvendigvis behøver at være meget privat og omkranset af hæk og som sagtens kan rumme en grad af forpligtende fællesskab med andre.

En af dem, der følger grundigt med i bestræbelserne på at skabe et seniorbofælleskab i Feldballe, er arkitekt Levi Dørken. Han er optaget af hjemmet og den gentænkning, der er nødvendig, hvis nye familietyper, singler og ikke mindst flere seniorer skal kunne se sig selv i nye og givende former for bæredygtige fællesskaber med andre.

Der er stor interesse for at skabe nye boligformer for seniorerne i Syddjurs. Politikerne vil gerne fastholde seniorerne i kommunen. Ejendomsmæglerne vil meget gerne sælge seniorernes huse, når de flytter, og mange seniorer er trætte af vedligeholdelse og havearbejde og vil bare gerne nyde livet i gode og trygge rammer.

Der ligger en opgave i at genskabe det forpligtende fællesskab, hvor vi faktisk forpligter os overfor andre mennesker

Levi Dørken

For arkitekt Levi Dørken fra Tegnestuen Arken i Aarhus er det energi til nye streger på papiret og til nye tanker om, hvordan begreberne "hjem" og "fællesskab" kan være med til at skabe nye måder at bo på.

- Jeg er meget optaget af at arbejde med hjem, og helst med fokus på bæredygtighed og fællesskab, fortæller Levi Dørken.

Han er som mange andre optaget af fællesskabstanken og har derfor også fulgt udviklingen af et muligt nyt seniorbofællesskab i Feldballe på tæt hold.

- Det er i vores hjem, vi lever vores liv, og i de seneste mange år har vi boet i parcelhuse med hække rundt om, hvor vi har boet i vores kernefamilier, siger Levi Dørken.

Men sådan lever rigtig mange familier ikke længere. Nu er det singleliv, sammenbragte familier med dine, mine og vores børn, og Danmark ligger øverst på listen over landet, hvor flest mennesker bor alene.

Derfor er der rigtig god grund til at gentænke, hvordan vi bor, mener Levi Dørken.

Jeg drømmer om et sted, hvor børn og unge kommer og hænger ud med os gamle nisser

Jens Peter Mølgaard

En af måderne er at rykke sammen i fællesskaber. Og det er præcis, hvad Jens Peter Mølgaard har tænkt tanker om i næsten 15 år. Fra sit hus i Friland begyndte han at tænke tanker om et seniorbofællesskab i Feldballe. På den måde kunne senioren slippe ud af deres store og vedligeholdelseskrævende villaer, men bliver boende i byen, hvor deres netværk er.

Jens Peter Mølgaard er formand for Feldballe Distriktsråd og initiativtager til arbejdet med at skabe et seniorbofællesskab i Feldballe. Foto: Asbjørn With

Dengang for 15 år siden var der ikke rigtig vind i projektet, men med udsigten til et kolossalt behov for boliger til seniorer stiger interessen.

- Bofællesskaber kan se ud på rigtig mange måder. Jeg drømmer om et sted, hvor børn og unge kommer og hænger ud med os gamle nisser, sagde formanden for Distriktsrådet for Feldballe og Omegn, Jens Peter Mølgaard til SyddjursLIV tilbage i marts, hvor der blev inviteret til inspirationstur til flere seniorbofællesskaber i nabokommunerne.

Distriktsrådet for Feldballe og Omegn har sammen med Syddjurs Kommune og konsulentvirksomheden SeTilSiden fået del i Region Midtjyllands pulje til Bæredygtige Landsbyer til at udvikle en model for bæredygtige bofællesskaber i landsbyer.

Møde om seniorbofællesskab,

For arkitekt Levi Dørken er et seniorbofællesskab bare en af de mange muligheder, der er for at gentænke måden vi bor på.

- Der er rigtig mange nye familietyper. Mange bor alene og så bliver vi ældre. Derfor skal vores boliger kunne nogle andre ting, og de skal fysisk se anderledes ud.

- Her kommer fællesskab ind i ligningen, som en spændende måde at tænke nye hjem på. I udgangspunktet er mennesker flokdyr, og det er sundt at bo sammen og måske være knap så individuelle, siger Levi Dørken, som understreger, at begrebet "fællesskab" i udgangspunktet skal forstås helt bredt.

- Der er mange måder, man kan være fælles på. Det kan være fra et uforpligtende fællesskab til et meget forpligtende. Og der er en forskel. Der ligger en opgave i at genskabe det forpligtende fællesskab, hvor vi faktisk forpligter os overfor andre mennesker og på den måde opnår en værdifølelse af fællesskab og af at være en del af et fællesskab, siger Levi Dørken.

- Fællesskabet skal være en berigelse af livet og ikke en klods om benet, er pointen i Levi Dørkens syn på fællesskabet, og det er også grundtanken i det seniorbofællesskab, der måske er på vej i Feldballe.

Omkring 60 nysgerrige var på plads, da der var inviteret til snak om bofællesskab i Feldballe, finansiering, værdigrund og meget mere i Tåstrup Forsamlingshus. Foto: Asbjørn With

Interessen er stor og med et skridt ad gangen arbejder Jens Peter Mølgaard og andre gode kræfter sig frem mod det, der kan blive et fællesskab mere i Feldballe i fremtiden.

Også i Hornslet, i Mørke og flere andre steder i Syddjurs arbejdes der med forskellige udformninger af bofællesskaber. Arkitekt Levi Dørken har selv investeret i en grund i Thorsager, hvor han og tegnestuen Arken vil lærer mere om hele processen.

Lige overfor kirken i Thorsager har arkitekt Levi Dørken og tegnestuen Arken investeret i en grund, som de gerne vil udvikle til en form for bofællesskab. Foto: Asbjørn With

- Der er rigtig mange, der er interesserede i tanken om et bofællesskab, men der er også mange, der ikke kan overskue alle de processer, man skal igennem, inden man kan flytte ind i et nyt bofællesskab.

Levi Dørken og tegnestuen Arken vil gerne specialiserer sig i alt det, der ligger uden om værdigrundlaget i fremtidens bofællesskaber. På den måde kan interesserede få en medspiller, som har forstand på alle de tunge, arbejdskrævende og lidt indviklede opgaver, der også skal løses både juridisk og økonomisk, når man har fundet nogle man gerne vil lave et bofællesskab sammen med. Foto: Asbjørn With

- Vi vil gerne specialiserer os i at bygge og udforme rammerne og i, hvordan konstruktionen juridisk og økonomisk kan sættes sammen, så vi kan lave alt det arbejde for den gruppe mennesker, der gerne vil bo sammen. På den måde får de overskud og frihed til at beskæftige sig med, hvilken slags fællesskab, de gerne vil bo i, slutter Levi Dørken