Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Claus Friis Lange var kun familiechef i Syddjurs i seks måneder. Foto: Asbjørn With

Hvorfor røg familiechefen?

Egentlig var vi på SyddjursLIV kommet dertil, hvor familierådgivningen og resten af medarbejderne på specialiserede familieområde i Syddjurs Kommune skulle have lidt arbejdsro.

I snart et år har SyddjursLIV forklaret og beskrevet, hvor store udfordringerne på området har været og stadig er.

Det begyndte med en stribe langtidssygemeldinger blandt socialrådgiverne i familierådgivningen. En afdeling der er helt central i støtte og hjælp i de godt 1.200 sager, hvor børn, unge og familier på den ene eller den anden måde har brug for kommunen.

Da SyddjursLIV i november 2021 første gang fortalte om de massive udfordringer i familierådgivningen, var Mette Thomsen netop ansat som ny leder. Afdelingen havde oplevet skiftende ledere og stadigt dårligere arbejdsmiljø.

Mette Thomsen fortalte åbent og ærligt om de udfordringer, hun og afdelingen stod foran.

Så åbent og ærligt, at det kom helt bag på udvalgsformand Kirstine Bille (SF) og resten af udvalget som dog bifaldt, at virkeligheden kom på bordet.

I løbet af foråret viste en ekstern undersøgelse af sagsbehandlingen på familieområde, at der var store mangler. Blandt andet blev der stort set ikke samarbejdet på tværs af de kommunale afdelinger. Dengang brugte udvalgsformand Kirstine Bille ordet "horribelt" til at beskrive situationen.

Tre af de familier, som længe havde kæmpet for at få den rette hjælp, fortalte i januar om deres oplevelser med kommunens sagsbehandling i SyddjursLIV. De historier, som Anja og Søren Christensen , Sille Sandell og Vivi-Ann Lennartz fortalte, berørte medlemmerne af det ansvarlige politiske udvalg dybt.

Familierne blev på SyddjursLIVs initiativ inviteret til et dialogmøde, hvor de ansvarlige politikere og kommunale chefer ville lytte til deres erfaringer med henblik på forbedringer.

Forventningerne var store. Familierne kom til orde - og de ansvarlige ville lytte.

I mellemtiden trådte Claus Friis Lange ind på scenen som den tredje familiechef på få år. Den erfarne leder med årtiers erfaring fra det sociale område lod sig friste af opgavens omfang i Syddjurs. Han rykkede fra Vestjylland til Djursland for at løse en sidste opgave i sin kommunale karriere, som han fortalte SyddjursLIV ved sin tiltrædelse.

Sådan gik det ikke.

Det afbrudte samarbejde, som de facto var en fyring af familiechefen, kom bag på medlemmerne af familie-, børne- og læringsudvalget, som havde det indtryk, at "det gik godt," men udvalgsformand Kirstine Bille forsikrede, at det ikke ville gå ud over genrejsningsprocessen.

Borgmester Michael Stegger (S) konstaterer, at "det ikke ser alt for smukt ud, hvis man ser det udefra." Velfærdsdirektør Katrine Axél er igen konstitueret familiechef, og processen med at finde endnu en familiechef er gået i gang.

Senere på året modtager politikerne en redegørelse over forløbet og en begrundelse for, hvorfor Claus Friis Langes tid i Syddjurs blev så kort.

I dag får du vores bud på en forklaring her i SyddjursLIV.

Rigtig god læselyst.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Foto: Asbjørn With

ANALYSE: Var fyringen af den nye familiechef i virkeligheden rettidig omhu?

Måske betalte Claus Friis Lange prisen for, at man i Syddjurs hverken politisk eller i forvaltningen rigtig vidste, hvad man ledte efter, og først da den nye chef havde sat sig i stolen konstaterede, at det i hvert fald ikke var ham?

Måske var Claus Friis Langes tilgang til tingene og til opgaven som familiechef for farvet af, hvordan opgaven var beskrevet i Ringkøbing-Skjern, hvor han kom fra. Og hvordan han løste den der?

Uanset hvad, ser det mærkeligt ud, at det så hurtigt er så skidt, når så mange mennesker har været involveret i ansættelsesprocessen til en kommunal topstilling.

ANALYSE: Det kom som noget af en overraskelse for de fleste, da Claus Friis Lange i slutningen af juni blev fyret som familiechef.

Efter blot seks måneder, var det ikke længere ham, der skulle stå ved roret i den kommende genopretning af sagsbehandlingen på familieområdet.

Meldingen kom i en kort pressemeddelelse, og så var der ellers stille. Der var ingen, der rigtig havde lyst til at tale om, hvorfor manden, som i begyndelsen af året lignede en central aktør i en storstilet genopretningsplan pludselig slet ikke skulle være på holdet mere.

Der er naturligvis indgået en aftale om, at ingen af parterne udtaler sig, men det er bare også sådan, at tavshed ikke altid er guld.

Uanset hvad, ser det mærkeligt ud, at det så hurtigt er så skidt, når så mange mennesker har været involveret i ansættelsesprocessen til en kommunal topstilling.

For når to parter går fra hinanden efter meget kort tid. Og når ingen af parterne vil fortælle den måbende offentlighed hvorfor. Og når det er tredje gang på få år, at en familiechef bliver bedt om at pakke sine ting, så er det lige så naturligt, at der bliver spekuleret i, hvad der ligger bag.

Har Claus Friis Lange opført sig uanstændigt? Har han været upassende, og er det i virkeligheden en metoo sag? Eller har han overfuset medarbejdere i forvaltningen, stjålet af kassen eller på anden måde brudt reglerne, siden han skulle så hurtigt og konsekvent ud af døren?

Heldigvis er svaret nej, nej og nej. Slet ikke.

Claus Friis Lange. Foto: Asbjørn With

Claus Friis Lange har på ingen måde overtrådt de regler, der gælder, og han har heller ikke på anden vis gjort noget som helst anstødeligt.

Fyringen af Claus Friis Lange handlede mest af alt om hurtigt at få afbrudt et samarbejde, der reelt ikke havde nogen fremtid. Forstået på den måde, at det internt i forvaltningens top hurtigt stod klart, at den nye familiechef alligevel ikke var den rigtige til jobbet.

Når det er så tydeligt, som det ser ud til at have været i Syddjurs, så tjener det ikke noget formål at fortsætte. Derfor den hurtige exit.

Efter jobsamtalen lignede Claus Friis Lange ellers det tandhjul, der kunne forene maskineriet i Syddjurs, men da det først var på plads, passede det alligevel ikke ind. Det skurrede i samspil med resten af tandhjulene og gjorde måske egentlig bare situationen værre.

Claus Friis Lange kom med sine egne ideer og sine erfaringer om, hvad der virkede. Det forsøgte han tilsyneladende at overføre direkte til organisationen i Syddjurs. Udefra set kunne det se handlekraftigt ud, men internt lod det flere gange til at modarbejde dele af den proces, der allerede var sat i gang, før den nye familiechef trådte ind ad døren.

Var det så forkert, det Claus Friis Lange gjorde? Ikke nødvendigvis. Det passede bare ikke rigtigt ind i den måde, hjulene arbejder på i Syddjurs. Og det passede så dårligt ind, at familiechefen måtte rejse igen, næsten inden han var kommet i gang.

Men det er nok alligevel ikke hele forklaringen. For aben sidder ikke alene på skuldrene af en mand, der trods alt kom med gode resultater fra lignende stillinger i andre kommuner og overbeviste både et rekrutteringsfirma og et helt ansættelsesudvalg om, at de skulle vælge ham.

Så hvordan kan en ansættelse ramme så meget ved siden af? Der må være noget galt med jobbeskrivelsen, ansættelsesproceduren, forventningsafstemningen eller måske en blanding af det hele.

I den tid, SyddjursLIV har beskrevet og dokumenteret udfordringerne i familierådgivningen og i sagsbehandlingen på det specialiserede familieområde, er der flere ting, som i bagklogskabens klare lys har indikeret, at alt måske ikke var fryd og gammen bag facaden i den forvaltning, der langt om længe var fuldtallig for første gang i årevis.

Det har virket som om, at sammenhængskraften og kommunikationslinjerne på familieområdet har været beskadiget. Åbenlyst mellem forvaltningen og borgerne, hvor problemerne for alvor bliver synlige, fordi de har konsekvenser uden for rådhusets vægge.

Men også mellem medarbejdere og ledelse, mellem ledelse og direktion og mellem de ansvarlige politikere og forvaltningen. Problemerne i familierådgivningen har måske bare været de synlige symptomer på det egentlige problem?

Både kommunaldirektør Rasmus Møller og velfærdsdirektør Katrine Axél er relativt nye i direktionen. En smal direktion på kun tre.

Velfærdsdirektør Katrine Axél. Foto: Syddjurs Kommune

Flere gange har Katrine Axél været konstitueret som social- og familiechef. Indtil ansættelsen af Claus Friis Lange har både socialområdet og familieområdet hørt under samme chefstilling, og det kan ikke have været uden omkostninger for Katrine Axél, at hun både har været chef og direktør i længere perioder.

Dermed ikke sagt, at Katrine Axél ikke har arbejdet solen ned fra himlen, men timerne til at løse begge opgaver, dukker jo ikke bare op. Og hvis ikke det betyder noget, at hun har løst begge opgaver, så er der vel ingen grund til at lede efter en ny familiechef, hvis det i virkeligheden fungerer bedre uden.

Dertil kommer den hyppige udskiftning af ledere af familieafdelingen frem til ansættelsen af den nuværende, Mette Thomsen, som indtil videre har været leder i snart et år.

Det er som om, at de ansvarlige politikere i familie-, børne- og læringsudvalget ikke helt har været klar over, hvordan forholdene har set ud i deres egen forvaltning.

Det kom bag på dem, at der var så store problemer med arbejdsmiljøet i sygefraværet i familierådgivningen, da SyddjursLIV bragte det frem. Det kom også bag på dem, da en ekstern undersøgelse slog fast, at at der stort set ikke bliver samarbejdet mellem de afdelinger i kommunen, der arbejder med de samme børn, unge og familier.

Hvordan er det muligt, at centrale afdelinger ikke arbejder sammen om udsatte børn, unge og familier?

Det var "horribelt" konstaterede udvalgsformand Kirstine Bille (SF), der har haft ansvaret for udvalgets arbejde som formand i flere end otte år.

Kirstine Bille (SF). Foto: Asbjørn With

Og hvordan er det muligt, at de ansvarlige politikere ikke ved, at afdelingerne ikke arbejder sammen?

Det kom også bag på politikerne, at Claus Friis Lange blev fyret. Det var udvalgsmedlemmernes opfattelse, da SyddjursLIV spurgte dem, at det gik godt og fremad.

Måske betalte Claus Friis Lange prisen for, at man i Syddjurs hverken politisk eller i forvaltningen rigtig vidste, hvad man ledte efter, og først da den nye chef havde sat sig i stolen konstaterede, at det i hvert fald ikke var ham?

Måske var Claus Friis Langes tilgang til tingene og til opgaven som familiechef for farvet af, hvordan opgaven var beskrevet i Ringkøbing-Skjern, hvor han kom fra. Og hvordan han løste den der?

Uanset hvad, ser det mærkeligt ud, at det så hurtigt er så skidt, når så mange mennesker har været involveret i ansættelsesprocessen til en kommunal topstilling.

De tre familier, som i SyddjursLIV har delt deres historier, kan med rette spørge sig selv, om der nu også er helt så meget styr på genopretningen af familieområdet, som udvalgsformanden sagde til SyddjursLIV i forbindelse med fyringen af Claus Friis Lange tilbage i juni.

- Direktøren - Katrine Axél - sætter sig selv i stolen. Derfor fortsætter arbejdet som planlagt. Jeg frygter ikke, at det giver et tilbageslag for det arbejde, der er i gang i familieafdelingen, sagde Kirstine Bille.

I den ideelle verden, skifter man ikke chef hele tiden.  Det siger sig selv. Det larmer og sender et signal om, at der er noget galt. Det skaber usikkerhed blandt medarbejderne og utryghed ude blandt de borgere, der er afhængige af, at den kommunale sagsbehandling fungerer.

- Jeg kan godt se, hvordan det ser ud udefra. Der er en meget stor bevidsthed på rådhuset om, at tre familiechefer på tre år ikke sender et ret godt signal, konstaterer borgmester Michael Stegger (S).

Borgmester Michael Stegger Jensen (S). Foto: Asbjørn With

Og det har han ret i. Prisen for at fyre den tredje familiechef på tre år kan blive høj. For hvem har lyst til at søge en stilling som familiechef i en kommune, som har skiftet ud på pladsen så ofte?

Uanset, om Claus Friis Lange leverede varen eller ikke leverede varen, hviler der nu et enormt ansvar på dem, der nu skal til at finde endnu en ny familiechef. Det gælder både rekrutteringsfirmaet, de mennesker, der skal udforme jobopslaget og jobbeskrivelsen og det ansættelsesudvalg, der skal ansætte den næste familiechef.

Hvis der ellers er nogen, der har lyst til at tage chancen og søge stillingen?

I overblikket her kan du læse alle de tidligere historier i SyddjursLIVs dækning af kommunens problemer på det specialiserede socialområde.

Fotocollage: Asbjørn With

Få overblikket: Her er SyddjursLIVS dækning af kommunens problemer på det specialiserede socialområde

Det er efterhånden længe siden, vi for første gang beskrev problemerne med enormt sygefravær i familierådgivningen tilbage i november 2021.

Siden har SyddjursLIV beskrevet og dokumenteret problemerne med sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde, som er en af konsekvenserne af sammenbruddet i familierådgivningen.

Vi har samlet vores dækning af problemerne med sagsbehandlingen her.

Siden november 2021 har SyddjursLIV beskrevet og dokumenteret de store udfordringer, der er i Syddjurs Kommunes sagsbehandling på det specialiserede socialområde.

Her kan du finde en komplet, kronologisk oversigt over de artikler, vi har bragt i sagen:

Ny leder: - Det kan tage op til to år at rette op på situationen i familierådgivningen

Foto: Asbjørn With

Familierådgivningscentret har en vigtig rolle i at hjælpe kommunens udsatte børn, unge og deres familier med at få tingene til at fungere.

Men lige nu er familierådgivningen selv gået i knæ. Mange og lange sygemeldinger og enorme udgifter til vikarer tyder på, at der er noget helt galt i familierådgivningscentret i Hornslet, hvor 40 socialrådgivere arbejder med godt 1.200 sager.

SyddjursLIV har talt med rådgivningens nye leder Mette Thomsen om hvilke udfordringer, hun ser skal løses, inden afdelingen og medarbejderne er tilbage på fuld kraft.

Situationen i familierådgivningen: - Det er ulykkeligt for de medarbejdere og borgere, det er gået ud over

Foto: Asbjørn With

- Det er ulykkeligt overfor de medarbejdere og borgere, det er gået ud over.

Sådan lyder reaktionen på situationen i familierådgivningen fra Venstres medlem af udvalget for familie og institutioner Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Sammen med resten af udvalget sætter han nu gang i det arbejde, som i løbet af de næste måneder skal bringe afdelingen tilbage på sporet.

En opgave som må forventes at forsætte langt ind i fremtiden, og som derfor bliver en opgave for det nye udvalg, der overtager tøjlerne 1. januar.

SyddjursLIV har spurgt politikere i det ansvarlige udvalg, hvordan de ser på de udfordringer der findes i afdelingen, og vi kigger med i den analyse, som revisionsfirmaet BDO har lavet om kommunens sagsbehandling på det specialiserede område, og som udvalget fik præsenteret tirsdag eftermiddag.

Dansk Socialrådgiverforening: - Hvis den nye ledelse i familierådgivningen gør det, den siger, så er det den rigtige vej

Pressefoto: Lisbeth Holten

Gennem det seneste år har Dansk Socialrådgiverforening forsøgt at finde ud af, hvad problemerne i familierådgivningen dækker over. Det høje sygefravær har været synligt, men det har været svært at få et overblik, siger regionsformand Trine Quist.

Hun fortæller her om sin oplevelse af familierådgivningen og betydningen af den nye leders håndtering af sagen.

Emils forældre er ikke i tvivl: - Vi vil være sikre på, at vi har gjort alt, hvad vi kan for Emil

Foto: Asbjørn With

Da Anja og Søren Christensens søn Emil kom til verden, var det alt, alt for tidligt. Efter bare 28 uger og tre dage var den lille dreng kun 35 centimeter lang og vejede kun lidt over et kilo.

Allerede på sygehuset vidste Emils forældre, at der var noget galt, og det har givet Emil og hans forældre store udfordringer siden.

Ikke mindst da Emil skulle begynde i dagpleje. Det viste sig helt umuligt for den lille dreng at blive passet i en dagpleje, og en ekspert i for tidligt fødte børn gjorde det klart for Anja og Søren Christensen, at Emils nervesystem kan risikere at tage alvorlig skade, hvis han bliver overstimuleret.

Kommunen fastholder, at Emil skal passes ligesom alle andre børn, og dermed føler Anja og Søren Christensen sig tvunget til at vælge kommunens tilbud, som kunne skade Emil for resten af livet eller at halvere familiens økonomiske eksistensgrundlag og passe Emil selv.

Nu fortæller de om deres oplevelser med det kommunale system. Et system de altid har stolet blindt på - indtil de selv fik brug for hjælp.

Kontoen er overtrukket og lukket op til jul: - Jeg føler, at det er min skyld, og at jeg ikke er en god nok mor for mine børn

Foto: Asbjørn With

Sille Sandell kæmper og kæmper for at få sin familie til at fungere. Hun har brug for hjælp fra Syddjurs Kommune, men her har hun i flere end fem år oplevet en enorm træghed.

Aftaler bliver ikke overholdt, der bliver ikke fulgt op på de utrolig mange løse ender, og imens får små problemer lov til at vokse sig store.

Hun fortæller, at det hele tiden er start-stop. Start-stop. Start-stop med kommunen, og hun føler sig til besvær, når hun henvender sig.

Kort før jul kulminerede det hele, da Sille Sandells hævekort blev spærret, fordi hendes konto i banken var overtrukket. Årsagen er, at kommunen stadig ikke har udbetalt den tabte arbejdsfortjeneste, som Sille Sandell blev bevilliget i august.

Nu fortæller hun om de oplevelser, hun har haft med et system, hvor der i udgangspunktet er søde mennesker og gode viljer, men hvor der ikke sker noget.

Familie vil meget gerne klare sig selv: Men det kræver, at Sofie får det rigtige skoletilbud

Foto: Asbjørn With

Syddjurs Kommune mener, at Sofie fint kan inkluderes på Molsskolen, men det mener Sofies mormor ikke. Derfor har Vivi-Ann Lennartz nu undervist sit barnebarn hjemme i stuen i halvandet år uden nogen former for hjælp eller støtte.

Sofie har en autisme diagnose. Det samme har hendes bror, der gå på Pindstrupskolen og hendes lillebror, som lige nu går i børnehave.

Vivi-Ann Lennartz er meget bekymret for, hvad der vil ske med hendes barnebarn Sofie, hvis hun begynder i en almindelig klasse. Børnepsykiatrisk har ifølge Vivi-Ann Lennartz oplyst, at Sofie skal bruge al sin energi og alle sine kræfter på at lære noget, hvis det skal lykkedes for hende at gå i skole.

I realiteten betyder det en en-til-en undervisning, hvilket er helt umuligt i en almindelig skoleklasse med over 20 elever. Når skolen og kommunen alligevel fastholder, at Sofie skal gå i en almindelig klasse, så ser Vivi-Ann Lennartz ikke andre motiver end et kommunalt forsøg på at undgå den ekstraregning, der følger med, hvis Sofie skal gå på en specialskole.

Nu fortæller Vivi-Ann Lennartz sin historie, som på mange måder er kørt fuldstændig fast i uenighed mellem kommunen, skolen og Vivi-Ann Lennartz om, hvad der er det bedste for Sofie.

Udfordringernes omfang lokkede ny familiechef til Syddjurs: - Jeg er lykkes med denne type opgave før

Egentlig var Claus Friis Lange ikke på udkig efter et nyt job, men da han hørte om udfordringerne på familieområdet i Syddjurs, fik han alligevel lyst til at kaste sig over opgaven. Foto: Asbjørn With

Egentlig var Claus Friis Lange slet ikke på udkig efter et nyt job, da han sammen med en gruppe chefkolleger fra Ringkøbing-Skjern Kommune var på inspirationstur til Syddjurs for at se på IT-løsninger sidste år.

Men da han hørte den nye kommunaldirektør i Syddjurs tale om udfordringerne på familieområdet, så spidsede den rutinerede chef alligevel øre.

I 25 år har Claus Friis Lange beskæftiget sig med børne- og familieområdet.

- Familieområdet er det sværeste område i hele den kommunale forvaltning. Men det er også det mest interessante og det mest givende, når det lykkes, siger Claus Friis Lange til SyddjursLIV.

Som SyddjursLIV har beskrevet gennem de seneste måneder, så tiltræder Claus Friis Lange på et tidspunkt, hvor der er meget stort fokus på netop børne- og familieområdet.

Men netop udfordringernes omfang har været udslagsgivende for, at han har trukket teltpælene i Vestjylland op, og nu vil forsøge at gøre en forskel i Syddjurs.

Næsten alle rådgivere er tilbage på arbejde: Samtidig er der skabt klarhed over kompetencer og struktur

Leder af Familierådgivningscentret, Mette Thomsen, glæder sig først og fremmest over, at næsten alle de sygemeldte socialrådgivere er tilbage på arbejde. Det er sket efter en tæt dialog med hver enkelt rådgiver. Foto: Asbjørn With

Da SyddjursLIV i november blotlagde problemerne i kommunens familierådgivning, var 10 ud af 40 socialrådgivere langtidssygemeldte, udgifterne til vikarer var på himmelflugt, og situationen var dybt alvorlig. Det er den stadig. 

Men flere ting begynder at gå i den rigtige retning, fortæller leder af familierådgivningen, Mette Thomsen

Derfor bliver mødeformen uformel: - Tanken er at skabe dialog, fortæller familiechef Claus Friis Lange

Det er familiechef Claus Friis Lange der har fået til opgave at planlægge og forberede dialogmødet mellem borgere, politikere og forvaltning 8. marts. Foto: Asbjørn With

- Familie-, børne og læringsudvalget ønsker at høre jeres oplevelse af mødet med Syddjurs Kommunes familierådgivning, hvad har været godt og hvad kan gøres bedre. Formålet er at lytte og indgå i en dialog, som skal medvirke til, at vi får jeres oplevelser og ideer med i arbejdet med at få tilrettelagt familierådgivningens indsats for børn, unge og deres familier i Syddjurs Kommune bedst muligt.

Sådan lyder en del af ordlyden i den invitation, som en gruppe familier netop har modtaget fra Syddjurs Kommune.

Familier er klar til dialogmøde: - Jeg forventer, at både politikere og embedsfolk lytter oprigtigt

De tre familier, som har fortalt om deres oplevelser i SyddjursLIV er på SyddjursLIVs initiativ inviteret til dialogmøde med udvalget for familier, børn og læring samt tre kommunale ledere og chefer. Mødet holdes i forlængelse af udvalgets møde 8. marts. Fotocollage: Asbjørn With

De tre familier, som i SyddjursLIV har fortalt om deres situation og deres oplevelser med kommunen, forventer, at der bliver lyttet oprigtigt til deres oplevelser på dialogmødet til marts. Og de forventer, at både politikere og embedsfolk tager deres ord til efterretning og bruger dem til at skabe en reel og positiv forandring.

Og de forventer, at både politikere og embedsfolk tager deres ord til efterretning og bruger dem til at skabe en reel og positiv forandring.

For det nye udvalg for familie, børn og læring er det hænderne på kogepladen fra begyndelsen

Det nye udvalg for familie, børn og læring. Øverst fra venstre: Casper Grud Nielsen (S), Kirstine Kahr Kvorning (K), Jesper Yde Knudsen (EL), Riber Hog Anthonsen (V) og udvalgsformand Kirstine Bille (SF). Fotos: Asbjørn With og Syddjurs Kommune

På dialogmødet får politikerne i udvalget for familier, børn og læring mulighed for at høre, hvordan mødet med kommunens system og sagsbehandling er blevet oplevet af nogle af de børn, unge og familier, som har haft brug for kommunens hjælp.

Forældre oplevede, at der faktisk blev lyttet: - Nu håber vi på reelle forbedringer

Efter dialogmødet mellem forvaltning, politikere og forældre, var der forsigtig optimisme at spore hos de tre familier, som SyddjursLIV har fortalt om.

De oplevede, at der faktisk blev lyttet til dem, og nu ser de frem til konkrete tiltag, der kan forbedre borgernes møde med familieområdet i fremtiden.

Efter dialogmøde med kommunen: Forsigtig optimisme vendt til gryende skepsis

Udvalgsformanden er tilfreds, forvaltningen knokler på, og forældrene håber på bedre dialog, mere gennemsigtige sagsforløb og mere samarbejde på tværs af kommunens afdelinger.

Men blandt forældrene er der også bekymring for, om de lidt flyvske og ukonkrete temaer, der nu skal arbejdes med i forvaltningen, bliver omsat til konkret handling.

Vivi-Ann, Sille, Anja og Søren må vente: Handleplan efter dialogmøde med forældre er udsat til juni

Handleplan efter dialogmøde med forældre er udsat til juni. Foto: Asbjørn With

Der skulle have ligget en handleplan for, hvordan erfaringerne fra dialogmødet mellem forældre, forvaltning og politikere skal forbedre sagsbehandlingen på familieområdet. Men planen er udsat endnu en måned. Forvaltningen ønsker at lave ét samlet overblik over indsatserne på familieområdet, lyder begrundelsen. 

Familiechef fratræder sin stilling efter et halvt år

Claus Friis Lange var kun familiechef i Syddjurs i seks måneder. Foto: Asbjørn With

Analyse: Var fyringen af den nye familiechef i virkeligheden rettidig omhu?

Hvorfor røg Claus Friis Lange? Vi gav vores bud i en analyse. Foto: Asbjørn With

Måske betalte Claus Friis Lange prisen for, at man i Syddjurs hverken politisk eller i forvaltningen rigtig vidste, hvad man ledte efter, og først da den nye chef havde sat sig i stolen konstaterede, at det i hvert fald ikke var ham?

Måske var Claus Friis Langes tilgang til tingene og til opgaven som familiechef for farvet af, hvordan opgaven var beskrevet i Ringkøbing-Skjern, hvor han kom fra. Og hvordan han løste den der?

Uanset hvad, ser det mærkeligt ud, at det så hurtigt er så skidt, når så mange mennesker har været involveret i ansættelsesprocessen til en kommunal topstilling.

Læs analysen ved at klikke her.

Anja og Søren ved ikke, hvad de skal gøre: - Vi er nu presset derud, hvor vi er tvunget til at gøre Emil fortræd

For mere end et år siden fortalte Anja og Søren Christensen om den svære situationen, deres søn Emil var i. I november var situationen endnu værre og familien var fortvivlede. Foto: Asbjørn With

I november var vi forbi Anja og Søren Christensen. Deres kræfter var ved at være brugt op.

I tre år havde de forsøgt at få hjælp til at give deres søn de bedste muligheder for at få et normalt liv. Nu er opsparingen væk. Det samme er overskuddet og energien i en familie, der for et år siden havde overskud både økonomisk og mentalt, men som nu hænger i med det alleryderste af fingerspidserne.

- Vi vil bare gerne have Emil udredt. Der er gået så lang tid siden det dialogmøde med politikerne, og vi er nødsaget til at presse børnehaven så voldsomt til at have Emil mere og mere. Men vi føler os som dårlige forældre, fordi vi er tvunget til at presse Emil langt, langt ud over, hvad han kan holde til, sagde Anja Christensen i den forbindelse.

Konstitueret familiechef efter ny kritik af sagsbehandling i familierådgivningscentret: - Det er alvorligt, men tallene overrasker os ikke

Problemerne med tidsfrister og manglende samtaler og børnefaglige undersøgelser er ikke nye for familiechef Mette Thomsen. Foto: Asbjørn With

Den kritik af sagsbehandlingen i Familierådgivningscentret, der ramte i februar 2023, er alvorlig men ikke ny for konstitueret familiechef Mette Thomsen.

Hun anerkender problemerne med at få lavet de lovpligtige børnesamtaler og overskridelsen af tidsgrænserne i blandt de børnefaglige undersøgelser.

Men hun understreger også, at situationen er kendt i hele organisationen, og at der hver dag arbejdes hårdt og målrettet for at rette op på fejlene, så både politikere, medarbejdere og mindst borgerne oplever den behandling, de har krav på og ret til.

Læs artiklen her.

Optimistisk udvalgsformand trods ny kritik af familierådgivningens sagsbehandling: - Vi er et bedre sted, end vi nogensinde har været før

Udvalgsformand Kirstine Bille (SF) kalder problemerne - alvorlige - men hun mener også, at situationen og udsigten til forbedringer er bedre end nogensinde før. Foto: Asbjørn With

Ny kritik er som beskrevet ovenfor i februar regnet ned over sagsbehandlingen i Familierådgivningscentret, hvor 35 rådgivere arbejder med godt 1.200 sager om udsatte børn, unge og deres familier.

SyddjursLIV har flere gange beskrevet problemerne, men her mange måneder senere tyder tal fra blandt andre Arbejdstilsynet og Ankestyrelsen på, at problemerne langt fra er overstået.

Kritikken er berigtiget erkender båder ledere og politikere, men de understreger også alle sammen, at det ikke er en overraskelse, at situationen er, som den er.

For hele Familierådgivningscentret er i gang med en omfattende og gennemgribende proces, som forhåbentlig én gang for alle kan rette op på problemerne og sikre borgerne korrekt sagsbehandling til tiden.

Molslaboratoriet måtte i denne uge aflive fire af de seks tyre, der jagede to køer i brunst. Foto: Søren Øhlers

Molslaboratoriet afliver fire tyre, 333 tildelt omtalt pension og ungdomsuddannelse flyttes til Mørke

Hver uge samler vi nyhederne fra den seneste uge i vores kommune. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

333 tildelt Arne-pension: Er du en af dem?

Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, hilser på Arne efter hendes tale under Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter i 2019. Arne Juhl er blevet billedet på den nye ret til tidlig folkepension, der blev vedtaget i 2020. Arkiv: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I 2020 blev regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten enige om, at mennesker med lange og ofte hårde fysiske arbejdsliv skulle have ret til at trække sig tidligere tilbage.

Den mulighed har 333 nu fået glæde af i Syddjurs. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. 

I alt er 3.689 i den søgeberettigede alder. 

Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen. 

Når retten til den tidlige pension i folkemunde kaldes "Arne-pensionen", skyldes det bryggerimedarbejderen Arne Juhl. Under folketingsvalgkampen hang han portrætteret på Socialdemokratiets valgplakater rundt om i landet som et eksempel på en borger, der var nedslidt og ikke havde mulighed for at gå på efterløn endnu. 

Derfor lød budskabet på valgplakaterne, at det er Arnes tur. Arnes tur til en værdig pension, vel at mærke.

Den nye ordning har også mødt kritik. Kritikerne frygter, at tusindvis af arbejdsduelige forlader arbejdsmarkedet tidligere end nødvendigt. 

Vi vil gerne tale med nogle af jer, der har fået glæde af muligheden for tidlig pension, for at nuancere billedet af den nye ordning. Er du interesseret i at fortælle om dit arbejdsliv og årsagen til, at du søgte om tidlig pension, må du meget gerne kontakte journalist Søren Øhlers på soeoe@jfmedier.dk eller telefon 26 70 05 40. 

Molslaboratoriet afliver fire tyre efter voldsom jagt

Molslaboratoriet har valgt af aflive fire af de seks tyre, der i den forgangne uge har jagtet to køer i brunst. Foto: Søren Øhlers

Seks tyres jagt efter to køer i brunst førte i denne uge til, at Molslaboratoriet adskilte de seks tyre fra resten af kreaturerne på Molslaboratoriets arealer og sidenhen aflivede fire af dem. 

Det oplyser Molslaboratoriet på deres facebookside. 

Videoer af jagten har i denne uge floreret på sociale medier, hvor de også har vakt stor forargelse. 

Jagten førte blandt andet til, at en af køerne endte i et mudderhul, hvor tyrene på skift bedækkede den.

Ifølge Bo Skaarup, der er museumsdirektør på Naturhistorisk Museum, er et manglende hierarki i tyreflokken blandt årsagerne til, at den voldsomme opførsel er opstået. 

Det forklarer han til Århus Stiftstidende. 

- De var helt klart grove ved hinanden - set fra et menneskeligt synspunkt. De er ikke gået efter mennesker, men tyrene har været rigtig strenge over for de to køer, og det i en grad, hvor vi ikke kunne lade stå til, siger Bo Skaarup til Århus Stiftstidende.

Borgmesteren rykker kontoret til Ugelbølle

Borgmesteren afholdte det første åbne kontor i Knebel. Tirsdag kommer han til Ugelbølle. Foto: Søren Øhlers

På tirsdag er det Ugelbølle, der får mulighed for at gøre borgmester Michael Stegger (S) opmærksom på byens udfordringer og potentialer, når borgmesterkontoret flyttes til Ugelbølle Forsamlingshus. 

Borgmesteren indleder vanen tro dagen med et virksomhedsbesøg. 

Klokken 8 går turen til Kaløvig Strandgård Camping.

Ugelbølle Friskole og Kalø Golf Club får også besøg, ligesom borgmesteren - som han plejer - også afholder åbent kontor. 

Det åbne kontor afholdes fra klokken 10 til 12 og igen fra klokken 15 til 17 i Ugelbølle Forsamlingshus, hvor man som borger har mulighed for at møde med borgmesteren og tale med ham om de emner, man har på hjerte. 

Klokken 17 rundes dagen af med en walk and talk, hvor der er mulighed for at få en snak med borgmesteren om byens udvikling. 

Turen starter ved forsamlingshuset. Tilmelding er ikke nødvendig.

Det næste besøg i rækken bliver 13. september 2022 i Ryomgård.

Færdselsuheld og indbrud hos guldsmed i Rønde

Natten til mandag havde guldsmeden på hovedgaden i Rønde ubudne gæster. Arkivfoto: Anders Knudsen

Tirsdag og onsdag skete der trafikuheld i Ebeltoft og Rønde. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. 

Tirsdag klokken 16.18 skete der et færdselsuheld på Ebeltoftvej i Øksenmølle ved Ebeltoft. En 64-årig kvindelig bilist svingede fra en skovvej ud på kørebanen og ramte sammen med en bil ført af en 61-årig kvinde. Ingen af parterne kom ifølge Østjyllands Politi umiddelbart alvorligt til skade.

Klokken 19.25 samme dag blev en 20-årig kvindelig bilist anholdt og sigtet for narkokørsel, da hun blev standset af en patrulje på Grenåvej ved Rønde. Kvinden blev desuden sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da patruljen fandt en mindre mængde hash på hende.

Natten til onsdag skete der endnu et færdselsuheld i Ebeltoft. Klokken 2.00 mistede en 51-årig mand af ukendte årsager kontrollen over sin bil på Nørreport i Ebeltoft. Bilen væltede rundt og endte på taget. Føreren kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. Da han ikke har kørekort, blev han sigtet for kørsel uden førerret.

Det var dog ikke kun trafikanterne, der lavede ulykker. Natten til mandag havde en guldsmed i Rønde nemlig ubudne gæster. 

Klokken 2.00 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at to mænd havde knust en rude hos guldsmeden på Hovedgaden.

Et par vidner, der bor i nærheden, hørte nogle høje brag, og da de kiggede ud af deres vinduer, så de to mænd, der stod og hamrede en genstand ind på ruden til guldsmeden. Et af vidnerne råbte af mændene, der skyndte sig at løbe fra stedet.

Det viste sig, at mændene havde banket et hul i ruden, hvorefter de havde taget nogle ure, der lå i vinduesudstillingen.

Politiet sikrede spor på stedet, og flere patruljer kørte rundt i området for at lede efter gerningsmændene. Det ledte dog ikke til anholdelser. 

Sagen efterforskes nu nærmere af Østjyllands Politi, der gerne hører fra eventuelle vidner til indbruddet. 

Oplysninger kan gives på telefon 114.

STU flytter fra Følle til Mørke i 2023

Fra skoleåret 2023/2024 får STU-eleverne deres daglige gang på Firkløverskolen i Mørke. Foto: Syddjurs Kommune

De omkring 35 elever på STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - skal fra sommeren 2023 til Mørke i stedet for Følle for at gå i skole. 

Det oplyser Syddjurs Kommune. 

Skiftet skyldes, at STUs nuværende lejemål i Følle er tidsbegrænset. Derfor har kommunen været på udkig efter nye lokaler, og her er valget faldet på Firkløverskolen i Mørke, der tidligere blev drevet som specialskole af Randers Kommune, inden skolen lukkede i sommeren 2020. 

Inden lokalerne tages i brug i sommeren 2023, skal der laves en ombygning og en tilføjelse af et værksted til træ- og metalarbejde. Dét arbejde begynder i august 2022 og det er planen, at det samlede byggeri vil stå færdig i foråret 2023. 

Det betyder, at eleverne på STU vil starte skoleåret 2023/2024 i de nye lokaler. 

STU står for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og er for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Det kan være unge med forskellige former for nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.