Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Morten Frost og en række ildsjæle har det seneste år arbejdet på planerne for en ny bypark og sansehave i Kolind. Foto: Søren Øhlers

Bliver tredje gang lykkens gang for Kolind?

To slidte håndboldmål og en stor græsplæne, der nok er grøn og vedligeholdt, men på ingen måder efterlader et indtryk af, at der er gjort store tanker om udnyttelsen.

Det er dét indtryk, som kommunens areal mellem Kolind+ og Kolind Børnehus efterlod mig, da jeg i sidste uge mødtes med Morten Frost fra Kolind og Oplands Distriktsråd ved Kolind+.

Der er store planer for området mellem Kolind+ og Kolind Børnehus, der lige nu blot rummer et par træer, en masse græs og to slidte håndboldmål. Foto: Søren Øhlers

Pladsen, hvor Midtdjurs Kommunes kontor nedbrændte for ti år siden, kan dog gå en stor forandring i møde, hvis et flertal i byrådet ser Kolinds vej ved de kommende budgetforhandlinger.

Det seneste år har en projektgruppe nemlig arbejdet med planerne for Kolind Bypark og Sansehave. Et projekt til 8,5 millioner kroner, der skal give Kolind det byrum, der kan være byens naturlige mødested.

Det er nok for meget at forvente, at kommunen skal have en stor, forkromet plan for hver en kvadratmeter, som den ejer. Det ville også være synd, at der ikke er "åndehuller" rundt omkring, der kan få lov til mere eller mindre bare at stå hen.

Alligevel fik turen rundt på kommunens område mellem Kolind+ og Kolind Børnehus mig til at tænke, hvorfor så stor og central en plads i en letbaneby udadtil kan få lov at stå visionsløs hen i så lang tid.

Men det er ikke manglen på lokale initiativer, der er årsagen. Udviklingen har nemlig været på tegnebrættet ad flere omgange. Med det seneste udkast til den nye park, er det tredje gang, at lokale ildsjæle forsøger at skabe et naturligt mødested i Kolind.

Projektets skæbne ligger nu i byrådets hænder. Giver byrådet den nødvendige bevilling på fire millioner kroner, er mange frivillige klar til at forløse den forsømte plads' potentiale og skaffe de resterende 4,5 millioner kroner - bland andet gennem fonde.

Uanset om det lykkes eller ej, vil jeg gerne benytte dette nyhedsbrev til at give de mange ildsjæle, der frivilligt lægger mange kræfter og timer i deres lokalområders udvikling, et stort skulderklap.

Selvom kommunen med udviklingskonsulent Alette Skov-Hansen, der har en finger med i mange projekter, gerne hjælper, er lokale ildsjæles engagement og vilje afgørende for, at områder med store potentialer ikke forbliver ligegyldige åndehuller som det, de lige nu har i Kolind.

Tak til jer!

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om Kolind Bypark og Sansehave.

Desuden dykker vi ned i et spørgsmål, som har rejst sig oven på sagen om de seks tyre, der jagtede to køer i brunst hos Molslaboratoriet i sidste uge. Spørgsmålet er, om der kan opstå lignende parringsjagter i den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge?

Det gør vi dig også lidt klogere på i dette nyhedsbrev.

God fornøjelse.

P.S.

Hvis du ikke allerede er fuldgyldigt medlem af SyddjursLIV, kan du for 39 kroner om måneden blive det lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage vores nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Syddjurs.

Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Morten Frost er formand for Kolind og Oplands Distriktsråd og en af de mange ildsjæle, der er en del af det seneste parkprojekt. Foto: Søren Øhlers

- Nu er det Kolinds tur!

Når byrådspolitikerne skal forhandle budgettet for 2023, skal de blandt andet tage stilling til, om de vil støtte Kolind Bypark og Sansehave med fire millioner kroner.

Det er tredje gang, lokale ildsjæle forsøger at skabe en bypark, der både skal fungere som samlingspunkt for byens borgere og tiltrække tilflyttere.

Nu håber de frivillige, at det endelig bliver Kolinds tur til at få bevilget penge til byudvikling.

Det seneste år har lokale kræfter arbejdet på planerne for Kolinds nye samlingspunkt. Til efterårets budgetforhandlinger er det op til byrådet at afgøre, om de vil give en bevilling på fire millioner kroner til byparksprojektet, der skal give Kolind "et naturligt mødested".

- Vi kan ikke gøre det her uden støtten fra kommunen. Heller ikke for det halve.

Sådan skitserer Morten Frost, der er formand for Kolind & Oplands Distriktsråd, vilkårene, hvis Kolind Bypark og Sansehave skal blive en realitet.

Det seneste år har han sammen med 20-30 lokale ildsjæle arbejdet med planerne for den nye park, der kan få stor betydning for byens borgere.

- Vi har flere velfungerende institutioner, der ikke mødes. De mangler et naturligt mødested. Samtidig mangler vi også et sted, hvor de unge møder de ældre, og hvor uorganiserede grupper som cykelryttere, hundeluftere og dagplejemødre mødes. Dét skal den nye bypark være med til at lave om på, siger Morten Frost.

Det er på og omkring arealet mellem Kolind+ og Kolind Børnehus, at lokale kræfter håber på at lave en ny bypark. Foto: Søren Øhlers 

En stor del af arbejdet med den nye park har blandt andet bestået i dialog med de mange frivillige kræfter i Kolind, der er med på ideen.

- Det er vigtigt, at dem, som parken er til for, er med på ideen, og det viser interessen, at de er. Der har været stor interesse for projektet fra både tilflyttere og lokale ildsjæle, der altid har boet i Kolind, der gerne vil være med til at tænke nye tanker for byen. Og så har der også været meget dialog med kommunen, for det er en kommunal grund, det skal laves på, siger Morten Frost.

Park skal samle både boldspillere og kulturlivet

Planerne for den nye bypark består af tre overordnede hovedelementer: En sansehave, selve parken og en sansesti, som forbinder haven og parken.

Området mellem Kolind+ og Kolind Børnehus går store forandringer i møde, hvis planerne om en ny bypark bliver en realitet. Illustration: Kolind og Oplands Distriktsråd

I parken, der ligger mellem Kolind+ og Kolind Børnehus, skal en bål- og opholdshytte fungere som byens mødested, der kan bruges til større forsamlinger, fester, som undervisningslokale for skolen og børnehuset, der ligger tæt på, foreningsmøder, hverdagsgrill og lignende.

Pladsen mellem Kolind+ og Kolind Børnehus kan se frem til markante forandringer, hvis der bliver givet grønt lys til planerne for den nye park. Foto: Søren Øhlers

Parken skal også have en legeplads, mulighed for boldspil og en scene ved Kolind+, hvor væggen på bygningen blandt andet kan bruges til fremvisning af film og kunst.

- Med scenen er kultur også en stor del af planerne. Vi har blandt andet været i dialog med kulturinstitutioner som Kultur Hotellet, der bakker op om planen om en scene, siger Morten Frost.

Der er udsigt til mere liv omkring Kolind+, hvis de nye planer om en bypark og en sansehave føres ud i livet. Foto: Søren Øhlers

Desuden bliver området "Eventyrhaven" under de gamle kirsebærtræer fra atriet i den gamle kommunebygning indrettet, så der er mulighed for udeundervisning og lignende arrangementer, mens forældre og pædagoger kan holde øje med børnene under Madpakketræet.

Sidst men ikke mindst skal der være en træningsbane ved indgangen til parken, som kan anvendes som opvarmning forud for eksempelvis en løbe- eller cykeltur.

- Med de mange forskellige områder i parken, der inviterer forskellige grupper af Kolinds borgere, håber vi på, at det her bliver et sted, hvor man mødes på tværs af interesser. Samtidig bliver det et oplagt mødested for uorganiserede grupper som hundeluftere, dagplejemødre og cykelholdet at mødes, siger Morten Frost.

Trafik foran børnehus skal stoppes

Området foran Kolind Børnehus er også en central del af planerne.

Forældre kan se frem til en kortere gåtur til Kolind Børnehus, hvis parkprojektet føres ud i livet. Foto: Søren Øhlers

- Vi vil gerne lave et biler-forbudt-område foran Børnehuset. Som området er lige nu, er det ikke et sted, som børn trygt kan færdes. Derfor er det planen, at forældrene i fremtiden skal parkere på parkeringspladsen ved svømmebadet og gå derfra op for at aflevere børnene, siger Morten Frost.

I fremtiden skal børnene have mulighed for lege trafikleg foran Kolind Børnehus. Foto: Søren Øhlers

Ifølge planen skal området foran børnehuset, der ligger tæt på skolen, indrettes til trafikleg og øvebaner til cykling.

Ved overgangen fra området foran børnehuset til den nye park skal der etableres en kirsebær-allé, der danner rammen om projektets sansesti.

- Sansestien er vigtigt, fordi den danner rammen om mødet mellem de ældre, børnene og borgerne generelt, siger Morten Frost, der ser frem til at se alleen med de japanske kirsebærtræer, der strækker sig fra Kolind+ og ned mod Kolind Børnehus og Kolind Central Skole, når træerne er i blomstring.

Demente spiller central rolle i planer

I den anden ende af sansestien er der planer om et udendørs tilbud for demente i tidlig- og mellemstadie af demenssygdommen og deres pårørende, som giver nogle nye muligheder for samvær uden for Demenscenter Frejasvænge, hvor borgerne til daglig opholder sig inden for et hegn.

Projektgruppen hentet inspiration fra Syddjurs Kommunes Center for Demens, Frejasvænge i Kolind, Nationalt Videnscenter for Demens, Demensfælleskab Østjylland samt landskabsarkitekt Helle Nebelong, som er en af landets førende autoriteter indenfor design og anlæg af sansehaver.

Det lille område mellem Kolind+ og Frejasvænge indeholder en række tiltag, der giver ro til fordybelse. Illustration: Kolind og Oplands Distriktsråd

- Sansehavens indretning gør den til et delvist lukket og beskyttet område med fokus på ro og fordybelse. Haven får tre indgange og formes på en måde, så den ikke bliver et gennemgangsareal, men i stedet gør den til et roligt område for dem, der vælger at gøre ophold der, siger Morten Frost.

På stien mellem Demenscenter Frejasvænge og Kolind+ skal en nye sansehave give mulighed for, at demensramte og pårørende kan mødes i rolige omgivelser. Foto: Søren Øhlers

Ifølge planerne skal indgangene etableres med en pergola med klatreplanter og et perlegardin, som skal fungere som en ”portal, der indikerer et temposkift".

Rundt i haven skal haven, der i høj grad er tiltænkt de demente fra Frejasvænget og deres pårørende, etableres mange muligheder for at tage ophold.

Haven bliver blandt andet udstyret med et lille spejlbassin med rislende vand med flydeænder, springvand, en siddekant, så der er mulighed for at røre vandet, åkander, fisk og meget mere.

Et andet vigtigt element bliver Havehuset, der skal være et samlingssted året rundt. Her er det målet at skabe ægte værkstedsstemning, som er specielt velegnet til demensramte mænd, fordi det kan stimulere erindring og genkendelse.

Derudover kommer haven til at indeholde forskellige plantebede, som på forskellig vis stimulerer sanserne. Her er der både planer om et visuelt bed, et følebed, smagebed og et duftbed.

Tredje forsøg

Kolind Bypark og Sansehave er det tredje forsøg på at lave et samlingspunkt i Kolind. Arbejdet med det forrige projekt varede flere år, men måtte i sidste ende droppes.

- I det forrige projekt begyndte vi at arbejde med fundraisere og forskellige fonde heriblandt Lokale og Anlægsfonden, men vi kom ikke i mål, fordi vi skulle bruge forholdsvis mange penge, mens de fonde, der kunne støtte det, kun giver relativt små beløb.

Lokale og Anlægsfonden

Fonden udvikler og rådgiver om byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet. 

Et af fondes formål er at skabe fremtidens mødesteder

Fonden uddeler cirka 80-90 millioner kroner årligt til projekter, de arbejder med. 

Fonden hjælper også med idégenerering, sparring og udvikling, når der tildeles støtte til konkrete danske projekter.

- Den store udfordring med det forrige projekt var, at der var for mange kendte elementer i projektet. En multibane og træningsredskaber, som var en del af planen, var desværre ikke nytænkende på den måde, som eksempelvis Lokal- og Anlægsfonden ønsker det. Det var simpelthen elementer, som man kunne finde i nabobyer, og det svækkede vores projekt, siger Morten Frost.

Det var dog ikke alle dele af det forrige projekt, der endte i skraldespanden.

- Vores sansehaveprojekt og parken som det naturlige samlingspunkt, der tiltrækker både de organiserede og uorganiserede, var også en del af det forrige projekt. Det stod for utydeligt i det forrige projekt og er mere fremhævet i det seneste.

Planer for næste etape er klar

Planerne for byparken skal ikke kun komme de nuværende borgere i Kolind og Kolinds opland.

- Jeg håber, at parken kan gøre området mere attraktivt for tilflyttere. Vi har brug for flere tilflyttere og kan særligt være interessante for dem, der flytter fra større byer som Aarhus, siger Morten Frost om målgruppen.

Skal det lykkes, står Kolind med et større behov end parken.

- Der skal være flere varer på hylderne i form af butikker, man kan handle i, byggegrunde, brugte boliger og boliger at leje. Så parken er en vigtig brik i en større udvikling, som vi har store forhåbninger om, siger Morten Frost.

Kolind og Oplands Distriktsråd foreslår blandt andet, at man laver udstykninger i den østlige del af Kolind.

Kolind og Oplands Distriktsråd har planerne klar for, hvor kommunen gerne må udstykke nye byggegrunde. Foto: Kolind og Oplands Distriktsråd

- I Kolind har vi en velfungerende bydel, der fungerer rigtig godt, mens Gammel Kolind halter lidt bagefter. Der ser vi åbenlyse muligheder for at lave eje og lejeboliger. Der ligger uudnyttet potentiale og bygninger og ting, der har haft deres tid og kan erstattes af noget andet.

- Midt i Kolind har vi også Simonsens Sø, der nærmest er helt usynlig. Her foreslår vi også, at man kunne lave nye boliger omkring det og have noget natur fra Mårup Å trukket ind i byen den vej.

- Oppe på Mårupbakken ser vi også muligheden for et helt nyt boligområde, som vi kalder Søbakken, hvor der skal skabes en sø og attraktive byggegrunde til dem, der vil have et lækkert sted at bygge hus, siger Morten Frost.

- Der ser vi et kæmpe potentiale i stedet for at udbygge byen i den retning ved Enggårdsbakken. Det er blevet rigtig fint og et fint kvarter, men vi ser ikke naturlig forsætning af det. Hvis vi bygger på den anden side af vejen, knækker byen over. Desuden er der meget trafikeret, og vi tvivler på, at det har nogen herlighedsværdi at bygge tættere på den. Bygger man på den anden side af den, føler vi, at byen knækker over. Derfor ser vi hellere, at man laver noget tilsvarende i Gammel Kolind af en høj kvalitet, siger Morten Frost.

Sidst, men ikke mindst, foreslår distriktsrådet, at man udbygger stisystemet langs Mårup Å for i endnu højere grad at binde byen sammen.

Inden det kommer så vidt, skal den nye byparks skæbne besegles. Den ligger lige nu i byrådets hænder.

Hvis projektet skal blive en realitet, er Kolind nemlig afhængig af, at byrådet giver en bevilling på fire millioner kroner til projektet ved de kommende budgetforhandlinger. Planen er, at fonde og frivillig arbejdskraft dækker de resterende 4,5 millioner kroner.

- Jeg tror ikke på, at projektet kan føres ud i livet, hvis vi ikke får den økonomiske støtte fra kommunen. Kan vi gøre det over længere tid? Måske. Der kan være løsninger, vi ikke selv har fået øje på. Men der er brug for fremdrift i projektet for at fastholde engagementet hos de mange frivillige, der ikke får en krone for deres arbejde og samtidig også skal være med til at holde den nye park vedlige, siger Morten Frost, der er optimistisk forud for budgetforhandlingerne.

- Vi er endnu ikke stødt på politikere, der ikke synes, at planerne er gode. Det håber jeg selvfølgelig stadigvæk, at de synes, når de sidder til budgetforhandlingerne. Samtidig kan vi se, at andre byer har fået støtte fra kommunen til udviklingsprojekter, så nu må det være Kolinds tur, siger Morten Frost.

1. september har borgerne så mulighed for at høre mere, når kommunen afholder borgermøde om budgettet i netop Kolind+.

Ifølge tidsplanen skal budgettet for 2023 godkendes 12. oktober.

Parringsjagten på Molslaboratoriet skal ikke betyde, at der kun udsættes stude i den kommende naturnationalpark. Det mener to medlemmer af den videnskabelige arbejdsgruppe. Foto: Asbjørn With

Medlemmer af indflydelsesrig arbejdsgruppe vil prioritere den vilde natur frem for at undgå parringsjagter i kommende naturnationalparker

- Det skal ikke være en faglig prioritet at undgå situationer som den, der opstod hos Molslaboratoriet, når dyrene til den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge skal vælges. 

Dét mener en lektor og en professor, der begge sidder i den videnskabelige arbejdsgruppe, der skal rådgive Naturstyrelsen i forbindelse med etableringen af de ti nye naturnationalparker.

Det er endnu uvist, hvilke dyr der skal sættes ud i Naturnationalpark Mols Bjerge. Lektor og professor fra den videnskabelige arbejdsgruppe, der rådgiver Naturstyrelsen om blandt andet sammensætningen af dyr i de kommende naturnationalparker, mener ikke, det skal være en prioritet at undgå parringsjagter som dem, man oplevede hos Molslaboratoriet, på bekostning af ambitionen om vild natur.

Det er ikke en prioritet at undgå parringsjagter som dem, der udspillede sig på Molslaboratoriet i sidste uge.

Sådan lyder udmeldingen fra to af medlemmerne af den videnskabelige arbejdsgruppe, der skal rådgive Naturstyrelsen om etableringen af de kommende naturnationalparker.

Spørgsmålet blev aktuelt, da det i sidste uge vakte stor opsigt og forargelse, at seks - i nogle medier omtalt 'sexgale' - tyre fra Molslaboratoriets rewildingprojekt jagtede to køer i brunst.

Jagten blev af Bo Skaarup, der er Museumsdirektør på Naturhistorisk Museum, sidenhen forklaret med, at der ikke har været et klart hierarki i flokken med tyre. Det forklarede han til Århus Stiftstidende.

Det manglende hierarki og jagten fik som bekendt konsekvenser for fire af de seks tyre, der blev aflivet, fordi Molslaboratoriet i samarbejde med en dyrlæge vurderede, at det var nødvendigt for ikke at ende i en tilsvarende situation igen.

Situationen med de seks tyre får også betydning for miljøminister Lea Wermelin (S). På baggrund af optagelserne har Jacob Jensen, Erling Bonnesen og Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre valgt at kalde hende i samråd om sagen.

I et facebookopslag skriver Jacob Jensen (V) blandt andet:

- Tyrene følger selvfølgelig bare deres natur. Men der er intet naturligt over at samle SÅ mange tyre med få køer i samme indhegning, skriver Jacob Jensen.

Der er ikke truffet nogen beslutninger om sammensætning af dyr

Situationen hos Molslaboratoriet har for mange, i debatten på sociale medier, rejst spørgsmålet om, hvorvidt lignende situationer, hvor tyre eksempelvis jagter køer i brunst, kan opstå i de kommende naturnationalparker.

Svaret lader vente på sig - i hvert fald for de 10 naturnationalparker, der senest blev udpeget.

I et samråd i december 2021 slog miljøminister Lea Wermelin (S) nemlig fast, at der alene udsættes stude - og altså ikke reproducerende besætninger af kvæg, i de første fem udpegede naturnationalparker.

- Mig bekendt er det steder, hvor der har været køer og deres kalve, at der har været store bekymringer og en række af uheld. Det vil ikke være tilfældet på de her arealer, sagde miljøminister Lea Wermelin (S).

Miljøminister Lea Wermelin (S) sagde på et samråd i december 2021, at der alene skulle udsættes stude for at undgå farlige situationer. På nuværende tidspunkt er det kun i fem naturnationalparker, at den beslutning gør sig gældende. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men der er altså endnu ikke taget stilling til, om der også alene udsættes stude i de resterende 10 naturnationalparker - heriblandt Naturnationalpark Mols Bjerge.

Det oplyser Naturstyrelsen.

- På nuværende tidspunkt er der ikke planer om at udsætte reproducerende kvæg i de første fem naturnationalparker. Om der skal være reproducerende kvæg i de næste ti naturnationalparker er endnu ikke besluttet, skriver Naturstyrelsen i et skriftligt svar.

Da Naturstyrelsen endnu ikke har udarbejdet et forslag til planer for, hvilke slags dyr og hvilken forvaltning af dyrene, der skal anvendes i den kommende naturnationalpark i Mols Bjerge, ønsker de ikke at kommentere spørgsmålet yderligere.

I april skitserede skovrider Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen Kronjylland dog, hvilke dyr, der er oplagte i Naturnationalpark Mols Bjerge. 

- I respekt for borgerinddragelsen vil jeg ikke komme med et bud på, hvor mange dyr, der skal sættes ud, men når naturnationalparken omkranses af et lavt trådhegn, sætter det en naturlig begrænsning, da man ikke kan have stort hjortevildt i naturnationalparken. Både krondyr og dådyr kan med lethed springe over hegnet, så det går af gode grunde ikke, at vi sætter dem ud i Mols Bjerge.

- Det oplagte ville være heste og kreaturer. Det er normalt dem, man holder inden for lavt trådhegn. Får, geder og æsler er også en mulighed, sagde Peter Brostrøm.

- Lad naturen være natur

Når Naturstyrelsen skal udarbejde forslaget til etableringen af den nye Naturnationalpark Mols Bjerge, sker det blandt andet med udgangspunkt i anbefalinger og holdninger fra den videnskabelig arbejdsgruppe, der er nedsat.

På SyddjursLIV har vi bedt gruppens medlemmer om at svare på, om det er en prioritet for dem at anbefale en sammensætning af dyr, hvor man undgår eller minimerer risikoen for, at et scenarie som det, der udspillede sig med de seks tyre og to køer hos Molslaboratoriets rewildingprojekt, udspiller sig i de kommende naturnationalparker.

Den videnskabelige arbejdsgruppe

  • Professor Jens-Christian Svenning
  • Professor Carsten Rahbek
  • Lektor Hans Henrik Bruun
  • Seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn
  • Professor Henrik Vejre
  • Formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst
  • Lektor Stine Krøijer
  • Lektor Jacob Heilmann-Clausen
  • Professor Margit Bak Jensen
  • Professor Peter Sandøe

To af medlemmerne er vendt tilbage på vores henvendelse.

Den ene er Hans Henrik Bruun, der er ph.d. og lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet. Han understreger dog, at han taler på vegne af ham selv.

Hans Henrik Bruun er medlem af den videnskabelige gruppe, der skal rådgive Naturstyrelsen om de kommende naturnationalparker. Foto: Københavns Universitet

- Nej, det er ikke en faglig prioritet at gøre naturnationalpark Mols Bjerge til en landbrugspark eller kvægfarm.

- I naturen har dyrene deres naturlige adfærd, herunder brunst og anden reproduktionsadfærd. Regeringens og aftalepartiernes erklærede ambition var at prioritere vild natur på de 0.7 % af landets areal, som samlet afsættes til naturnationalparker. Hvis den ambition skal indfries, må den faglige anbefaling være at lade naturen være natur.

- I landbruget har vi mennesker frataget dyrene deres naturlige reproduktionsadfærd, for eksempel ved at kastrere dem, inseminere dem, opretholde en unaturlig kønsfordeling med kun én han eller flokke af kun hunner, hurtigt at adskille afkom fra mor og så videre. Det gør vi for at optimere avlen og produktionen - ikke for dyrenes skyld, siger Hans Henrik Bruun.

Samtidig understreger han, at episoden hos Molslaboratoriet er helt naturlig, selvom den så barsk ud.

- Der er ikke noget unaturligt i det, der er sket. Den hidtidige alfahan er blevet gjort rangen stridig af unge hanner. Det vil ske med naturnødvendighed fra tid tid anden i enhver flok, og er altså nu indtruffet på Molslaboratoriet efter fem et halvt år med samme tyr i alfarollen.

- Om en enkelt han straks overtager alfarollen, eller man skal igennem en omgang Svend, Knud og Valdemar, inden den nye alfahan kan kåres, det kan variere. Der er heller ikke noget unaturligt i at dyr gør skade på hinanden. Det foregår på præcis samme måde blandt krondyrene på den frie vildtbane. Der er bare ikke så mange paparazzifotografer, der filmer det, siger Hans Henrik Bruun med henvisning af de optagelser fra Molslaboratoriet, der dokumenterede tyrenes jagt og kamp.

Ifølge Hans Henrik Bruun er det ikke uproblematisk alene at udsætte stude.

- Jeg tror heller ikke, at jeg går for vidt, når jeg siger, at rådgivningen fra den videnskabelige arbejdsgruppe ret enstemmigt har været, at kastration er et alvorligt indgreb i et dyrs velfærd.

Oplysningsopgave venter

Reaktionerne på tyrenes jagt på Molslaboratoriet vidner ifølge Hans Henrik Bruun om, at der venter en helt central opgave i forbindelse med etableringen af naturnationalparkerne.

- Der forestår en oplysningsopgave, hvor visse brugere af områderne må oplyses om, hvordan tingene foregår i naturen. Og om hvad dyrevelfærd egentlig er. Mange mennesker ved det dog godt allerede, siger Hans Henrik Bruun.

Han bakkes op af Henrik Vejre, der er professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og ligeledes en del af den videnskabelige arbejdsgruppe.

Henrik Vejre er medlem af den videnskabelige gruppe, der skal rådgive Naturstyrelsen om de kommende naturnationalparker. Foto: Københavns Universitet

Han tilføjer dog, at der bør være opmærksomhed på betydningen af sager som den, der var ved Molslaboratoriet.

- Hvis naturnationalparkerne skal blive en succes, er det vigtigt, at der ikke opstår graverende konflikter, shitstorms eller ”sager” i de første tre til fem år. Derfor kan jeg godt agitere for, at man går trinvist frem mod målet – og det kunne være i form af valget af hegn, arter og afarter af græssere, antal dyr og lignende.

- Naturnationalparkerne skal række ind i evigheden, og så mener jeg ikke, at det er et problem, at den ideelle forvaltning kun gradvist bliver indført. Jeg er ret overbevist om, at hvis man undgår ”sager” i de første år, vil sandsynligheden for succes stige, siger Henrik Vejre.

Om det bliver tilgangen, er i sidste ende op til Naturstyrelsen og aftalekredsen bag Naturnationalparken. Det er nemlig Naturstyrelsen, der i sidste ende skal sende et endeligt forslag til projektbeskrivelsen og forvaltningsplanen til politisk godkendelse.

- Vi lytter til både den lokale projektgruppe og de to nationale arbejdsgrupper og inddrager inputs fra alle tre grupper. Det er ikke nødvendigvis sådan, at den ene kan overtrumfe den anden. Men i sidste ende er det os - Naturstyrelsen - der skal sende endeligt forslag til projektbeskrivelsen og forvaltningsplanen til politisk godkendelse. Derfor kommer vi til at skære igennem, hvis der er stor uenighed mellem de tre arbejdsgrupper, udtalte Peter Brostrøm i april. 

Syddjurs Gymnasium forbyder alkohol på studieture. Foto: Søren Øhlers

Nye alkoholregler, borgermøde om budgettet for 2023 og godt nyt til pendlerne

Hver uge samler vi nyhederne fra den seneste uge i vores kommune. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

Syddjurs Gymnasium skruer ned for alkoholen

Syddjurs Gymnasium indfører nu forbud mod alkohol på studieture. Foto: Søren Øhlers

Reglerne for alkoholindtag skærpes på Syddjurs Gymnasium.

Det fortæller rektor Sven Gaardbo til TV 2 Østjylland.

Det sker efter Sundhedsstyrelsen har udsendt en opfordring til ungdomsuddannelserne om at skabe sociale rammer, hvor alkohol ikke er det afgørende samlingspunkt.

Eleverne kan derfor se frem til langt flere arrangementer uden alkohol, ligesom studieturen bliver alkoholfri. 

Allerede 7. marts ændrede Sundhedsstyrelsen udmelding om alkohol, så unge under 18 år nu helt frarådes at drikke alkohol.

Dengang havde Sven Gaardbo ikke lyst til at gå enegang med et totalt forbud mod alkohol. Det fortalte han i et interview med SyddjursLIV 

- Hvis alle gjorde det, ville jeg ikke tøve, men det er meget vidtgående. Hvis vi gik enegang og lavede et forbud, ville jeg være bekymret for, at det ville få en indflydelse på vores elevoptag. Det er et reelt konkurrenceparameter, sagde Sven Gaardbo.

Tanken om alkoholforbud på studieture var til gengæld ikke så fjern for ham.

- Der er endnu ikke et forbud, men den dag nærmer sig. I min rektorkreds er der flere, der er opsatte på et totalt forbud, men jeg er ikke helt sikker på, at det bør være så rigidt, sagde Sven Gaardbo i april.

Med alkoholforbuddet på studieture går Syddjurs Gymnasium i Handelsgymnasium Røndes fodspor. Her er der allerede et totalt alkoholforbud på studieturene. 

Flere afgange mellem Aarhus og Hornslet i myldretiden

Antallet af afgange mellem Hornslet og Aarhus H er fordoblet i myldretiden. Foto: PR

Siden i søndags har Midttrafik skruet op for antallet af afgange på Letbanen mellem Hornslet og Aarhus H i myldretiden.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet.

I stedet for to gange i timen, er der dobbelt så mange afgange. De nye tider med fire afgange i timen gælder i tidsrummet 6 til 8 og 14 til 18.

Pendlere, der skal til Løgten, skal dog være opmærksomme på, at Letbanen ikke stopper i Løgten på de nye myldretidsafgange.

Kommunen inviterer til borgermøde inden budgetforhandlinger

Syddjurs Kommune inviterer til borgermøde om budgettet for 2023. Foto: Syddjurs Kommune

Forhandlingerne om kommunens økonomi i 2023 nærmer sig. 

Den 25. august bliver sløret løftet for budgetoplægget, der giver de første indikationer af, hvem der kan se frem til flere midler og hvilke områder, der kan se frem til besparelser. 

I forbindelse med budgetforhandlingerne inviterer kommunen til borgermøde, hvor der er mulighed for at blive klogere på budgetoplægget og fortælle politikerne, hvad du synes, at kommunen skal udvikle de kommende år. 

Borgermødet finder sted torsdag den 1. september 2022 fra klokken 17 til 20.30 i Kolind+ på Bugtrupvej 33 i Kolind. 

Program for borgermøde om Budget 2023

17.00 – 17.30 Velkomst ved borgmester Michael Stegger Jensen og præsentation af budgetoplæg

17.30 – 18.00 Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg – du vælger selv hvilket udvalg

18.00 – 18.30 Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg – du vælger selv hvilket udvalg

18.30 – 19.15 Aftensmad og netværk

19.15 – 19.40 Ordfører runde – partiernes ordførere præsenterer deres indtryk fra udvalgsdialogerne

19.40 – 20.25 Åben debat – ordet er frit

20.25 – 20.30 Afrunding ved borgmester Michael Stegger Jensen

Brand i Hornslet og ballademagere i Ebeltoft

To uromagere i Ebeltoft lavede ballade på et diskotek. Genrefoto: Katrine Becher Damkjær/Jysk Fynske Medier

To mænd lavede lørdag aften ravage på Diskotek Podiet i Ebeltoft. Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

De to mænd havde smidt med inventaret, knust glas og hældt vodka ud over baren. 

Dørmanden på stedet havde forsøgt at få mændene til at forlade stedet, men uden held.

Ved patruljens ankomst til diskoteket havde de to mænd forladt stedet ad Juulsbakke mod Torvet. Patruljen kørte efter dem, og de blev kort tid efter anholdt foran Det Gamle Rådhus.

Torsdag den 4. august udbrød der brand i en garage i Hornslet. 

Politi og brandvæsen rykkede ud til branden på Tjørnevej klokken 20.45.

Da patruljen kom frem, var brandvæsnet allerede i fuld gang med slukningen, og de fik forhindret branden i at sprede sig.

Der nåede dog at ske større skader på garagen. Ingen personer kom noget til.

I går skete der et færdselsuheld i krydset Hornbjergvej/Ågårdvej i Hornslet. En bilist kørte ind i en bil ført af en 51-årig kvinde. Kvinden kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. Den anden bilist kørte efterfølgende fra stedet uden at give sig til kende.

Fortsat kogepåbud til Fælles Pumpestation Skellerup Enge

Kogepåbuddet til Fælles Pumpestation Skellerup Enge og distributionsvandværkerne gælder stadig. Genrefoto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017)

Mandag udstedte Syddjurs Kommune, efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, et kogepåbud til Fælles Pumpestation Skellerup Enge og distributionsvandværkerne, som bliver forsynet med drikkevand fra Fælles Vandværket.

Det oplyste Syddjurs Kommune mandag.

Kogeanbefalingen gælder, indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt. De nye analyser er ifølge kommunen bestilt, og resultaterne blev ventet klar i denne uge, men kogepåbuddet er endnu ikke afblæst.

Årsagen til kogepåbuddet er, at der i forbindelse med de rutinemæssige drikkevandskontroller ved Fuglsø Strand Vandværk blev påvist bakterier i drikkevandet. 

Fuglsø Strand Vandværk vandforsynes fra Fælles Pumpestation Skellerup Enge.

Kogepåbuddet betyder, at vandværket skal orientere forbrugere om, at det anbefales, at alt vand til drikkevandsformål og madlavning skal koges. 

Fælles Pumpestation Skellerup Enge forsyner følgende vandværker:

Fuglsø Strand Vandværk, Strands Vandværk, Bogens Strand Vandværk, Dragsmur Vandværk, Oversø Vandværk, Begtrup Vandværk, Begtrup Vig Vandværk og Vistoft Vandværk.

I vandet er der påvist intestinale enterokokker, der er såkaldte indikatorbakterier, som stammer fra tarmen hos mennesker og dyr. 

Hvis man bliver syg, skal man rette henvendelse til egen læge.

Kogeanbefalingen gælder, indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt.