Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Byggeriet af de sorte feriehuse på Rue de Louis er stadig i gang. Foto: Søren Øhlers, JFM

Må man virkelig bygge sommerhuse der?!

- Venner vælger man. Naboer er noget, man får.

Det er ikke en stor tænker, men derimod karakteren Frank Hvam i et gammelt afsnit af serien Klovn, der står bag det meget negative citat.

Selvom man selv kan gøre meget for at få et godt naboskab, er der en vis sandhed i, at man ikke altid kan vælge det gode naboskab til.

Den situation står en gruppe borgere i Boeslum Bakker i.

Men det ikke er en træls nabo, der er problemet. Derimod er drømmen om naboskabet, hvor man vender verdenssituationen over hækken, brast for flere beboere.

For selvom ejeren af to af de nye huse er glad for Ebeltoft, så har han ikke planer om at flytte ind. De to nybyggede enfamilieshuse skal nemlig bruges som feriehuse, der skal lejes ud.

Det undrer flere beboere sig over, overhovedet er en mulighed. Derfor har flere henvendt sig til SyddjursLIV.

Vi har fået svar fra kommunen, og det er klokkeklart: Byggeriet og planerne om udlejning af feriehusene er helt efter bogen.

Dermed kan beboerne i området, hvor der trods alt er flere sommerhuse, mere eller mindre se frem til nye naboer hver uge.

Du kan læse mere om byggeriet og høre, hvordan ejeren af to af husene har oplevet den skepsis, som lokale har over for hans projekt, i dette nyhedsbrev. Samtidig kan du også læse, at kommunen har parcelhusgrunde til salg fire steder i kommunen, hvor det er muligt at bygge lignende feriehuse i på parcelhusgrunde.

Naboskab og byggerier er et gennemgående tema i dette nyhedsbrev, hvor vores anden historie om området omkring Girafmosen et andet sted i Ebeltoft på mange måder også handler om naboskab.

I dette nyhedsbrev kan du læse anden del af vores undersøgelse af, hvad i alverden der foregår i Girafmosen. En sag, der indtil videre har varet i 48 år, og som på én og samme tid er både fascinerende, kompliceret og tragikomisk.

God læselyst.

P.S.

Hvis du ikke allerede er fuldgyldigt medlem af SyddjursLIV, kan du for 39 kroner om måneden blive det lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage vores nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Syddjurs.

Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.


Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Byggeriet på Rue de Louis vækker undren bag flere lokale. Foto: Søren Øhlers

Lokale undrer sig over byggeri: Må man godt bygge feriehuse her?

Vi har modtaget flere henvendelser om opførelsen af en række sommerhuse i Boeslum Bakker, der vækker undren.

Selvom man ifølge lokalplanen kun må bygge enfamilieshuse, er det planen, at husene skal lejes ud som feriehuse. Det fortæller ejeren af to af husene.

Ejeren af husene er, ifølge kommunen, i sin gode ret til at leje husene ud. Selvom de er opført blandt almindelige huse, der bruges som helårsboliger, stiller lokalplanen ikke krav om, at ejeren skal bo i husene.

Opførelsen af en række sorte feriehuse i Boeslum Bakker vækker undren blandt lokale. Selvom flere af naboejendommene er helårsboliger, skal de nyopførte huse nemlig lejes ud. Ifølge kommunen foregår udlejningen helt efter bogen.

Fem soveværelser, aktivitetsrum med billard eller bordtennis, indendørspool, udendørs spabad og tøndesauna.

Selvom faciliteterne i en lille gruppe nyopførte huse i Boeslum Bakker er tiltalende, er det formentligt de færreste, der forbinder dem med et ganske almindeligt hjem.

Derfor har opførelsen af en gruppe sorte huse på Rue de Louis og Midtvangen fået beboere i lokalområdet til at henvende sig til SyddjursLIV.

Lokale undrer sig over byggeri af feriehuse på Rue de Louis. Foto: Søren Øhlers, JFM

De undrer sig over, om det overhovedet er tilladt at bygge feriehuse i området, der er udlagt til byzone og derfor kun kan bebygges med enfamilieshuse.

For planerne med husene er åbenlyse. De skal udlejes som feriehuse. Det bekræfter ejeren af to af husene, Lars Lygum Sørensen fra Nibe, over for SyddjursLIV.

- De to huse skal udlejes. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg har altid haft en drøm om at bygge og udleje feriehuse i Ebeltoft. Med den pris, jeg kunne købe grundene til, og de indtægter, jeg kan få for at leje feriehusene ud, var det en rigtig god mulighed for mig. Derfor slog jeg til og købte grundene her, siger Lars Lygum Sørensen.

Selvom det kan virke underligt, at det er tilladt at bygge feriehuse til udlejning, når der står i lokalplanen, at der skal bygges enfamilieshuse, er Lars Lygum Sørensens planer helt efter bogen.

Det oplyser Britt Mogensen, der er afdelingsleder i Byggeri og Landbrug i Syddjurs Kommune.

- Det er ikke specificeret, om anvendelsen af husene skal være helårsbolig eller fritidsbolig. Derfor kan Syddjurs Kommune ikke kræve, at boligen anvendes på en bestemt måde, skriver Britt Mogensen.

Aftale fra 1990 skulle sikre byens udviklingsmuligheder

Lokalplanen, der gør det muligt for Lars Lygum Sørensen at bygge feriehusene blandt de fastboende, adskiller sig fra lokalplanerne for mange af de byggegrunde, som kommunen lige nu har til salg.

I størstedelen af dem er det nemlig et krav, at grunden bruges til helårsbeboelse. Det vil sige, at der skal være én person, der er tilknyttet adressen.

Men sådan et krav er ikke et del af lokalplan i Boeslum Bakker - lokalplan 171 - som Ebeltoft Byråd vedtog i november 1990.

Lokalplan 171, der blev vedtaget i 1990, er årsagen til, at det i dag er muligt at udleje huse som feriehuse i Boeslum Bakker. Illustration: Syddjurs Kommune

Dengang blev der i Ebeltofts Kommuneplan for 1984 til 1992 fastlagt planer om at ændre bystrukturen af hensyn til byens udviklingsmuligheder.

I den forbindelse blev der inddraget tre sommerhusområder til det nye område, der er udlagt til boligformål - det vil sige alle former for permanent beboelse inklusiv mere utraditionelle boligformer som bofællesskaber, kollektiver og lignende.

Men selvom områderne er udlagt til boligformål, er det altså ikke et krav, at de bruges til helårsbeboelse, ligesom det heller ikke er et krav om, at Lars Lygum Sørensen og de andre ejere af de nyopførte feriehuse skal søge om tilladelse til at leje feriehusene ud.

Gamle lokalplaner giver lignende muligheder flere steder i kommunen

Det er ikke kun i Boeslum Bakker, at en gammel lokalplan gør det muligt at bygge feriehuse til udlejning blandt helårsboliger. Det samme gør sig gældende på nogle af de parcelhusgrunde, som kommunen har til salg.

Det oplyser Syddjurs Kommune.

Grundene er parcelhusgrundene på Enggårdsbakken/Højsletvej i Kolind, hvor tre grunde er til salg og 11 grunde er i udbud. Det er Tørvevej i Pindstrup, hvor en af de i alt fire grunde stadig er til salg. Det gælder også på Vegavej tæt på Ebeltoft Vig, hvor fem ud af otte grunde stadig er til salg. Sidst, men ikke mindst, gælder det grundene på Åvangen i Balle, hvor tre af seks grunde stadig til salg.

I lokalplanerne står der, at der er krav om anvendelse til boligformål, men det er ikke ens betydende med, at man ikke kan bygge feriehuse til udlejning.

- For at administrationen kan kræve, at boligen bruges som helårsbolig, skal dette stå ordret i lokalplanen. Formuleringen ”boligformål” er desværre ikke præcis nok, siger Britt Mogensen.

I de fire tilfælde er der også tale om ældre lokalplaner. Britt Mogensen oplyser, at de er mellem 17 og 55 år gamle.

Selvom det altså er muligt at bygge feriehuse, der kan udlejes, understreger Britt Mogensen, at boligerne i de pågældende områder ligesom i Boeslum Bakker skal opføres som enfamiliehuse i forhold til de tekniske krav.

De krav er mere restriktive end dem, der er for opførelse af sommerhuse i sommerhusområder. De mere restriktive regler betyder også, at boligerne skal have et udseende, der er i overensstemmelse med de gældende lokalplaner og byggeretten for enfamiliehuse.

Ingen grund til frygt for "Knebel 2.0"

Lars Lygum Sørensen er opmærksom på den utilfredshed, der er med udlejningen af hans huse.

- Både jeg og de håndværkere, jeg har haft gående, har talt med lokale, der har fortalt, at husene er grimme og at vi har ødelagt meget for naboerne. Jeg har bygget sommerhuse flere steder rundt i landet, men jeg har aldrig oplevet at blive konfronteret på den måde.

- Det gør indtryk, at de kalder dem grimme, men på den anden side er jeg jo uenig i, at de er det. Samtidig mener jeg, at det ikke kan komme som en overraskelse for dem, at der bliver bygget på ledige byggegrunde, og det kunne have været meget værre byggerier, der blev opført. Så jeg bliver lidt Rasmus-modsat - det slår mig ikke ud, at de siger det, siger Lars Lygum Sørensen, der også understreger, at han har haft en god dialog med flere.

- Der er flere, der har tilkendegivet deres utilfredshed og sagt, at kommunen nok snart kommer og stopper byggeriet. Men når jeg så har talt med dem, har vi haft gode samtaler, hvor de er sluttet af med at konkludere, at jeg jo er god nok.

Flere lokale har udtrykt deres utilfredshed med feriehusene over for Lars Lygum Sørensen. Foto: Søren Øhlers, JFM

- Der er også naboer, der er glade for, at der kommer noget på det her tomme stykke. Jeg kan godt undre mig over, at så mange har tid til at gå og klage. Det virker til, at de har ondt et vis sted over, at jeg kan bygger her. Men det er altså også mit indtryk, at der er flere, der er glade for, at der nu kommer huse på de her grunde, siger Lars Lygum Sørensen.

Feriehusudlejning i områder med helårsbeboelse er et problem i Knebel.

Her har TV 2 Østjylland fortalt, hvordan ejeren af et hus i et villakvarter trods en dom for ulovlig udlejning lejer huset ud til festglade ungdomsgrupper til stor gene for naboerne.

Lars Lygum Sørensen forsikrer dog naboerne til hans feriehuse på Rue de Louis og Midtvangen om, at de ikke skal frygte lignende problemer.

- Som det også fremgår på Novasols hjemmeside, så udlejer jeg ikke til ungdomsgrupper, og det kommer jeg heller ikke til. Vi skal alle sammen kunne være her, så det skal de ikke frygte, slutter Lars Lygum Sørensen.

Trine Guld og Michael Langkow er to af de naboer til Girafmosen, der undrer sig over, hvorfor der overhovedet er givet tilladelse til at bygge sommerhuse midt ude i mosen. Her kigger de på et gammelt kort, der viser forsyningsområdet fra Tranbjerggårdens vandværk 5. september 1975. På det kort er mosen tydeligt markeret som et vådområde. Foto: Asbjørn With

Stor lokal undren: - Hvordan kan man give byggetilladelse, når man ikke er sikker på, at der er en grund at bygge på?

Historien om Girafmosen i Ebeltoft har udviklet sig som en snebold på vej ned ad et bjerg siden midt i 70'erne.

Dengang udstykkede politikerne i Ebeltoft Kommune byggegrunde midt ude i mosens vand, og det har siden kastet en lang række af problemer af sig.

Nu bliver der så bygget sommerhuse, og imens undrer mange af de lokale sig. For det første er mosen beskyttet af naturbeskyttelsesloven fra 1996. Og for det andet er der kun mulighed for at bygge, fordi der pumpes vand ud af mosen med en pumpe, som endnu ikke er lovliggjort.

Dette er anden del i SyddjursLIVs opklaring af, hvad der er op og ned i Girafmosen.

Det, der foregår i Girafmosen, strider imod al sund fornuft, mener flere lokale. To af dem er Trine Guld og Michael Langkow. De påpeger, at kommunen bør få styr på tingene, inden der skal bygges flere huse.

Der er ikke længere helt så roligt på grusvejene omkring Girafmosen, som der ellers har været længe.

Dels fordi man kan høre larmen fra de maskiner og håndværkere, der er ved at bygge to sommerhuse midt i mosen, Men også fordi, byggeriet af de to sommerhuse har fået en gammel sag til at bryde ud i lys lue.

Girafmosen ligger som en lille rekreativ plet midt mellem sommerhuse, helårshuse, træer og blomstrende haver i et kupperet terræn i den sydvestlige udkant af Ebeltoft.

Og der er rigtig mange, især på Lamavej, Bjørnevej, Elgvej og Girafvej, der har en holdning til de sommerhuse, der lige nu bygges frem i det, der for måneder siden var en stor sø.

- Der er simpelthen så mange forskellige interesser i det her, siger Michael Langkow.

Han er formand for et af vejlaugene i området, men det er som privatperson, han har interesseret sig for problematikkerne i mosen.

Og der er i den grad tale om problematikker i flertal.

Mens Michael Langkow er mest optaget af problemerne med, at der pumpes vand ud af mosen, så vandstanden holdes nede, er Trine Guld særligt optaget af de naturmæssige konsekvenser af byggeriet i mosen.

- Jeg bliver virkelig provokeret, når man går i gang med at ødelægge et stykke sårbart natur, der ovenikøbet er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Og vi kan så samtidig læse i vores aviser, at vi skal værne om biodiversiteten, siger Trine Guld.

Hvis man står det rigtige sted, kan det næsten lade sig gøre at tage et billede af Girafmosen, hvor der kun er natur, men det bliver stadig sværere. Foto: Asbjørn With

Det var Trine Guld, der henvendte sig til SyddjursLIV, da hun opdagede, at vandet i mosen, som reelt var en stor sø, faldt dramatisk og at dele af mosen derefter blev fyldt op med materiale, så der pludselig dukkede byggegrunde op.

Forhistorien kort

Så langt tilbage som nogen kan huske, har Girafmosens status i forhold til naturbeskyttelse været et centralt stridspunkt primært mellem kommunen og Danmarks Naturfredningsforening, som igen og igen har klaget over kommunens dispositioner i mosen.

Da grundene blev udstykket i den hedengangne Ebeltoft Kommune i 1974 var det småt med egentlige love, der skulle beskytte naturen, biodiversitet og sårbare arter.

Så da kommunen udstykkede billige grunde ude midt i Girafmosens vand, slog driftige folk til, købte grundene og gik i gang med at pumpe vand ud af søen og i stedet fylde jord i, så der kunne bygges. Der blev sågar installeret vand og el til flere af grundene.

Med naturfredningsloven i 1979 blev søer og moser over 5.000 kvadratmeter noget, der skulle passes på, og da opfyldningen af jord i Girafmosen blev anmeldt til amtet kort tid efter vedtagelsen af Naturfredningsloven, blev arbejdet straks standset.

Ejeren af grundene gik konkurs, da arbejdet ikke kunne fortsætte, og som det fremgår af Århus Stiftstidendes arkiver fra 1980, 1981 og 1982, så sælges de ubebyggede grunde på tvang.

Da amtet i 1981 alligevel tillader opfyldningen af Girafmosen, fordi den var påbegyndt i god tro før vedtagelsen af naturfredningsloven, er der ikke nogen, der har mod på at bygge. Pumpen har været stoppet længe og mosen er igen blevet til en regulær sø.

Trine Glud ringede dengang til udvalgsformanden for udvalget for natur, teknik og miljø, Kim Lykke Jensen (SF), for at blive klogere. Han sendte et svar og en dispensation til at bygge i mosen tilbage til Trine Guld.

- Da jeg begyndte at læse i den, kunne jeg konstatere, at der er flere dyr og planter, som lever i mosen, der er beskyttet af EUs naturbeskyttelsesdirektiver, siger Trine Guld.

Regler om beskyttelse af bilag IV-arter - i hovedtræk

Forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder (bilag IV-arter)

Beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for at eksempelvis overvintre. Det kan eksempelvis være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder. Ved anvendelsen af reglen indgår en vurdering af om den ”økologiske funktionalitet” er påvirket.

Forbud mod at forstyrre fugle og bilag IV-arter
Reglerne retter sig mod situationer, hvor en forstyrrelse har skadelig virkning for arten eller bestanden. Det kan for eksempel være, hvis sjældne ynglefugle på grund af en forstyrrelse skræmmes bort fra deres redesteder og dette får negativ betydning for bestanden. Det er en betingelse, at forstyrrelsen foretages med forsæt.

Forbud om forsætlig fjernelse af reder
Der indføres et forbud mod forsætligt at fjerne eller ødelægge reder og æg.

Bliv klogere på Bilag IV-arterne:

De såkaldte bilag IV-arter er arter, som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiverne.

EU's naturbeskyttelsesdirektiver

Reglerne om beskyttelse af bilag IV-arter indebærer, at land- og skovbrug skal tilrettelægge deres aktiviteter, så levevilkårene for dyrene ikke forringes.

Erhvervene tilbydes tilskudsmuligheder samt vejledning og rådgivning.

Reglerne indebærer også, at myndighederne skal sikre sig, at de ikke tillader eller planlægger aktiviteter, der kan skade dyrenes yngle- eller rasteområder.

Miljøstyrelsen

- Hvordan kan et par enkelte personers ret til at bygge et sommerhus på en grund ude midt i vandet være grund nok til at give dispensation til at ødelægge Girafmosen?

- Med den begrundelse bliver det også en politisk sag for mig. Hvis kommunen ikke kan gøre andet end at dispensere, så forstår jeg det simpelthen ikke. Kommunen bør kunne tænke i nye baner, i stedet for gentagende at dispensere fra naturbeskyttelseslovene.

- Grundene var billigt til salg, da de var på tvangsauktion. Så vidt jeg ved, var der forslag om at kommunen købte dem op og fik lukket den ulykkelige sag på ordentlig og hæderlig måde. Men sådan gik det desværre ikke, konstaterer Trine Guld.

Girafmosen er yngle- og rasteområde for spidssnudet frø og stor vandsalamander i en del af mosen.  De to arter er omfattet af både den danske naturbeskyttelseslov og EUs naturbeskyttelsesdirektiver.

Derfor er det en klar betingelse for at fortsætte med at pumpe vand ud af mosen, at der etableres en ny sø lidt højere oppe i landskabet, hvor dyr og planter kan holde til og yngle, når Girafmosen indskrænkes.

Den nye sø vender vi tilbage i en senere historie, for umiddelbart er problemstillingen omkring naturen - måske - løst med den klausul i dispensationen.

Det er den anden problemstilling omkring de nye sommerhuse til gengæld ikke, påpeger Michael Langkow.

For der er flere ting i forbindelse med sommerhusenes placering, han ikke forstår.

- En ting er, at man tillader, at der opføres sommerhuse i et område, hvor der lever arter, der skal beskyttes, siger Michael Langkow.

- Der skal bruges så mange ressourcer og så meget energi på at gøre grundene bebyggelige, at det næsten skriger til himlen. I virkeligheden ved vi godt, at klimaforandringerne giver højere grundvand. Og regnmængderne bliver voldsommere og voldsommere. Derfor ligner det idioti at bygge et sted, hvor der allerede er problemer, siger Michael Langkow.

Han mener, at det var en åbenlys fejl, at der blev udstykket grunde i mosen tilbage i 1970'erne.

- Det var i strid med almindelig sund fornuft at bygge huse midt i en mose med vand i i 1970'erne. Og det er endnu mere i modstrid med sund fornuft i dag, siger Michael Langkow.

Han undrer sig over, at forvaltningen i Syddjurs Kommune ikke bare skærer igennem og konstaterer det åbenlyse. Nemlig at der blev lavet en fejl, da man for snart 50 år siden gav folk lov til at købe en del af en sø med tilhørende ret til at bygge på den grund.

- Erkend fejlen og ret op på den. Betal det det koster og så lad os lukke den her, lyder det fra Michael Langkow.

Og så er der den helt store undren. For den eneste grund til, at der kan bygges huse i Girafmosen, uden at ejerne får våde fødder, når der virkelig kommer vand, skyldes en pumpe, der løbende pumper vand ud af mosen og over i den nærliggende bæk, Vibækken.

- Så vidt jeg ved, er der tvivl om lovligheden af den pumpe, konstaterer Michael Langkow med henvisning til, at Natur- og Miljøklagenævnet hele tre gange har ophævet kommunens tilladelse til at pumpe vand ud af mosen.

Kommunen har nu givet en fjerde tilladelse, men også den er påklaget, og derfor er der ingen sikkerhed for, at pumpen kan fortsætte. Dermed er der heller ingen sikkerhed for, at vandstanden i Girafmosen kan holdes nede. Og dermed er der heller ingen sikkerhed for, at de nye sommerhuse, der er ved at blive bygget, kan forsætte med at være tørre indeni.

Og her falder kæden fuldstændigt af for Michael Langkow.

- Hvordan kan man give byggetilladelse, når man ikke er sikker på, at der er en tør grund at bygge på? Det giver simpelthen ikke nogen mening, siger Michael Langkow.

- Og nu er der to, der er ved at bygge huse dernede, som måske ikke ved, at det måske står under vand om et halvt år, fordi pumpen skal slukkes, konstaterer Michael Langkow.

Sommerhusejerne har gjort alt korrekt

Det er et firma fra Randers, der på vegne af ejerne af de to grunde er ved at opføre de to sommerhuse. Det skal her understreges på det kraftigste, at hverken grundejere eller entreprenør har foretaget sig noget som helst ulovligt.

De to huse overholder alle forskrifter i byggetilladelsen til punkt og prikke.

SyddjursLIV har via entreprenøren rettet henvendelse til ejerne af de to huse, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Både han og Trine Guld undrer sig såre over den kommunale sagsbehandling. Og ikke nok med at der efter de tos mening er bøvl nok med grundene, så ser der også ud til at være bøvl med det vand, der pumpes ud af mosen og over i Vibækken.

For det er ikke bare pumpens lovlighed, der er til diskussion. Det har også en række mulige konsekvenser, at vandet fra Girafmosen nu ender i Vibækken.

Dette er kapitel 2 i SyddjursLIVs undersøgelser af sagen om Girafmosen. Hvis du ikke fik læst det første kapitel, så kan du finde det her.

Forhistorien fra 1974 til nu

1974: Girafmosen lokalplanlægges og udstykkes til sommerhusgrunde.

1977-79/80: En del af grundende opfyldes, og lodsejeren pumper vandet væk og installerer el og vand på en del af grundene.

Januar 1979: Naturfredningslovens § 43 omfatter søer og mosen over 5000 kvadratmeter.

Juli 1979: Opfyldningen af moses anmeldes til amtet.

Februar 1980: Amtet meddeler, at arbejdet skal standses straks. Herefter bortpumpes vandet tilsyneladende ikke længere fra området, som derved gror til og bliver vådt, indtil arbejdet genoptages i 2000.

Januar 1981: Amtet lovliggør opfyldningen af mosen. Det begrundes med, at opfyldningen var sket i god tro, da søer og moser først i 1979 blev omfattet af Naturfredningslovens § 43. Derfor havde parcellernes købere en berettiget forventning om, at de kunne bebygges deres grunde, ligesom at det ville være for kostbart at reetablere området.

Med lovliggørelsen kom Girafmosens areal ned under 5000 kvadratmeter, og den blev derfor ikke længere beskyttet. Det ændres der ikke på, for Naturbeskyttelsesloven træder i kraft i 1992.

1981: Afgørelsen påklages, men klagen frafaldes senere.

1986: Arealet overgår til byzone, da kommunalbestyrelsen i Ebeltoft Kommune vedtager lokalplan 141.

1992: naturbeskyttelsesloven træder i kraft. Girafmosen er 4000 kvadratmeter og beskyttes.

April 1995: Hedeselskabet søger på vegne af Ebeltoft kommune om § 3-dispensation til at forny vandløbet "afvanding af Lille Bilsø" i nærheden af Girafmosen. Projektet vil afvandet Girafmosen. To af syv lodsejer stemmer imod.

September 1995: Kommunen fastholder planen trods den spredte modstand.

16. april 1996: Århus Amt dispenserer til afvanding af Girafmosen med begrundelse i, at mosen ved dispensationen i 1981 blev omtalt som opgivet, og ejerne derved har haft en berettiget forventning om at kunne bygge på grundene.

Juni 1996: Danmarks Naturfredningsforening påklager afgørelsen med henvisning til, at der næppe kan være tale om en rimelig forventning om at bebygge et område, der står under vand det meste af året.

Januar 1997: Skov- og Naturstyrelsen stadfæster amtets afgørelse med samme begrundelse som amtet.

24. januar 2000: Dispensationen udløber.

Februar 2000: Der anmeldes jordarbejde i mosen Ved besigtigelse vurderer amtet, at arbejdet er begyndt, inden dispensationen udløb.

11. april 2000: Ebeltoft Kommune genansøger om dispensation til afvandingsprojektet, der teknisk set er uændret.

21. september 2001: Amtet dispenserer til projektet, der sænker vandstanden i Girafmosen.

oktober 2001: Dispensationen påklages af Grundejerforeningen Ebeltoft Nord og Danmarks Naturfredningsforening.

8. februar 2002: Naturklagenævnet stadfæster dispensationen, med den begrundelse, at der ikke er sket nævneværdige ændringer i projektet.

Marts 2002: Danmarks Naturfredningsforening anmelder opfyldning i Girafmosen.

2. april 2002: Amtet vurderer, at opfyldningen ikke er i strid med dispensationen, selvom denne kun er givet til afvanding af mosen.

18. oktober 2011: Syddjurs kommune meddeler efterfølgende dispensation til opfyldningen og den rydning, der skete i 2005.

30. juni 2014: Natur- og Miljøklagenævnet hjemviser sagen til fornyet behandling. Man ønsker yderligere vurderinger af betydningen for blandt andet truede dyrearter. Dog kan omstændighederne kunne begrunde en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

2016 til 202: Syddjurs Kommune giver tre gange dispensation til pumpen i Girafmosen. Alle tre gange bliver afgørelsen påklaget og alle tre gange ophæver Natur- og Miljøklagenævnet kommunes beslutning.

Første gang var der fem klagere. Anden gang var der fire, der klagede og hele ni klagede tredje gang.

19. januar 2021: Kommunen giver igen dispensation til at stabilisere vandstanden i Girafmosen. Det betyder tilladelse til at pumpe vandet ud af mosen, så der kan bygges.

Igen blive afgørelsen påklaget. Afgørelsen er endnu ikke kommet.

Foråret 2021: Der blive kørt grus og andet til mosen med henblik på at hæve terrænet og opførelsen af sommerhuse går i gang.

Syddjurs Kommune, Natur- og Miljøklagenævnet & SyddjursLIV

I de kommende kapitler undersøger SyddjursLIV blandt andet, hvilke konsekvenser det vil have for beboerne omkring Girafmosen, hvis pumpen bliver slukket.

Vi ser også nærmere på de udfordringer, der opstår, fordi vand fra mosen pumpes over i Vibækken, der står foran en nødvendig renovering til flere millioner kroner.

Og så giver vi selvfølgelig også Syddjurs Kommune mulighed for at svare på alle de kritiske spørgsmål og forklarer, hvordan situationen er, og hvilke mulige løsninger der er.

Alt dette i de kommende nyhedsbreve, hvor historien om Girafmosen fortsætter.

Miljøminister trækkes nu ind i sag om de store mængder af tungmetaller og giftige stoffer, der er skyllet ud i vandløb ved virksomheden Kronospan i Pindstrup. Foto: Søren Øhlers

Unge får fritidsjob på plejehjem og minister trækkes ind i sag om Kronospan

Hver uge samler vi nyhederne fra den seneste uge i vores kommune. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

Minister trækkes ind i sag om Kronospan

Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti ønsker et klart svar på, om det er Miljøstyrelsen eller kommunen, der har ansvaret for at undersøge jordbunden i Pindstrup Bæk ved Kronospan. Arkivfoto: Søren Øhlers, JFM

Dansk Folkeparti trækker nu miljøminister Lea Wermelin (S) ind i sagen om de store mængder af tungmetaller og giftige stoffer, der er skyllet ud i vandløb ved virksomheden Kronospan i Pindstrup. 

Det skriver TV 2 Østjylland.

På baggrund af en række af de spildevandsprøver fra årene 2017-2019, som TV 2 Østjylland har fået via en aktindsigt ved Miljøstyrelsen, konkluderer seniorforsker ved Institut ved Bioscience ved Aarhus Universitet, Martin Mørk Larsen, at der gemmer sig en række potentielt giftige tungmetaller i vandløbet ved Kronospan, selvom Kronospans udledning af forurenet spildevand er stoppet. 

- Sådan skal danske vandløb ikke være. Det var noget man så i 50’erne, før man begyndte at lave spildevandsrensning, siger Martin Mørk Larsen til TV 2 Østjylland.

Niveauet af tungmetaller i Pindstrup Bæks jordbund er ifølge TV 2 Østjylland angiveligt aldrig blevet undersøgt - hverken af Miljøstyrelsen eller Syddjurs Kommune. Det er årsagen til, at Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti vil have miljøminister Lea Wermelin (S) til at gå ind i sagen. Han vil have en ansvarsfordeling mellem kommunen og Miljøstyrelsen, der er let at finde rundt i.

- De her sager er for vigtige til at falde igennem. Derfor kræver det en klar ansvarsfordeling på myndighedssiden, siger Anders Vistisen til TV 2 Østjylland. 

Kommunen ansætter unge på plejehjem

Beboere på kommunens plejehjem kan nu se frem til at møde yngre medarbejdere i deres hverdag. 

Kommunen har nemlig ansat ti unge i alderen 15-17 år i fritidsjobs på kommunens plejehjem. 

Tidligere i dag blev de introduceret til deres nye arbejdsplads og budt velkommen af Christoffer Pedersen fra Venstre, der er formand for Sundheds-og Ældreudvalget, og områdeleder for plejehjemmene Annette Bro Rask-Vestergaard. 

De unges job består af samvær og hygge med de ældre i fire til otte timer om ugen. Samværet kan eksempelvis bestå af kortspil, at høre musik, hjælpe med teknik, gåture og lignende. 

I alt 40 unge har søgt om at få et fritidsjob på Syddjurs Kommunes plejehjem.

Færdselsuheld i Rønde og brand ved Mørke

To færdselsuheld prægede denne uges døgnrapporter fra Østjyllands Politi. Foto: Anders Knudsen

Østjyllands Politi har ikke haft mange anledninger til at besøge Syddjurs i denne uge. 

To færdselsuheld i Rønde gav dog lidt travlhed i mandags. Det fremgår af den seneste uges døgnrapporter.

Klokken 15.59 skete der et færdselsuheld på Hovedgaden i Rønde. En 76-årig mandlig bilist kørte op bag i en bil ført af en 53-årig mand, som blev skubbet op i en bil med en 84-årig mand bag rattet. 

Ingen af parterne kom umiddelbart alvorligt til skade. Den 76-årige blev sigtet for ikke at have holdt nok afstand til den forankørende.

Lidt senere samme dag var ordensmagten igen i aktion. 

Klokken 18.57 blev en 51-årig mandlig bilist nemlig anholdt og sigtet for spritkørsel, da han blev standset af en patrulje på Molsvej i Rønde.

Brandvæsenet kom på arbejde i slutningen af sidste uge, hvor der udbrød brand i en villa på Randersvej i Sjellebro ved Mørke. 

Politiet og brandvæsenet måtte rykke ud til branden klokken 11.34.

Ingen personer kom noget til ved branden, men der skete større skader på huset.

Ifølge døgnrapporten opstod branden formentligt ved en el-tavle, hvorefter den bredte sig.

Corona koster regionen knap en milliard kroner

Coronapandemien er ikke længere på sit højeste i Danmark, og langt de fleste af os har vinket farvel til både mundbind og ugentlige tests.

Men selvom corona for de almindelige danskere efterhånden er gledet lidt i glemmebogen, koster det stadig regionen dyrt.

De covid-19-relaterede udgifter for 2022 forventes at ende på 915,4 millioner kroner for Region Midtjylland.

Det viser regionens anden økonomirapport for dette år.

Udgiften dækker blandt andet over coronatests og udgifter til personale, men også hvad det har kostet at nedbringe ventetid på regionens hospitaler og langtidsleje af pavilloner til testcentret.

Regionen havde i forvejen forventet et merforbrug på sundhedsområdet på knap 40 millioner kroner. Inklusive de covid-19-relaterede udgifter lander regionen på et merforbrug på i alt 952,3 millioner kroner.

Forventningen er dog, at der vil komme balance i økonomien, fordi økonomiaftalen for 2023 lægger op til en nettokompensering for regionens udgifter i forbindelse med covid-19.