Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Der er brug for flere overgange på Hovedgaden i Rønde nu. Det mener formanden for Rønde Distriktsråd, der særligt er bekymret for de ældre og dårligt gående, der vil krydse gaden. Foto: Søren Øhlers

Er 400 kroner for meget?

Hvor meget er for meget?

Det spørgsmål er blevet aktuelt i vores kommune, efter Århus Stiftstidende i denne uge stillede et tilsvarende spørgsmål i en artikel, hvor de kunne fortælle, at næste uges medarbejderfest for 1.800 kommunale medarbejdere på Fuglsøcentret koster kommunen 800.000 kommunale kroner.

Festerne, der er med alt betalt og underholdning med TV-2-forsanger Steffen Brandt, er stablet på benene til trods for, at kommunen, ifølge Århus Stiftstidende, har kurs mod et underskud på mellem 60 og 80 millioner kroner i regnskabsåret 2022.

Når et enigt økonomiudvalget alligevel er blevet enige om at afholde festen, skyldes det et ønske om at anerkende medarbejdernes indsats for at drive kommunen sikkert gennem corona.

Det forklarer borgmester Michael Stegger (S) til Århus Stiftstidende.

Ved første øjekast ligner festen et eksempel på dårlig dømmekraft og en historie, vi på SyddjursLIV gerne ville have opdaget. Men ved nærmere eftertanke er skandalen måske ikke så stor som så.

Et simpelt regnestykke viser, at prisen bliver 400 kroner per medarbejder for festen.

Er det for meget for at anerkende en kommunal medarbejder?

Det kan være svært at vurdere. Derfor er det oplagt at nuancere debatten ved at se på, hvor meget medarbejderne i andre kommuner har fået.

I Aarhus har kommunen også valgt at anerkende deres medarbejdere. Til SyddjursLIV oplyser Aarhus Kommune, at de har valgt at anerkende deres medarbejdere med et gavekort per ansat til en værdi af 250 kroner.

Dermed har kommunen brugt over syv millioner kroner på deres pendant til vores kommunes fest.

Vesthimmerland Kommune har også inviteret til fest. Her er prisen 540 kroner per gæst? Med 4.000 medarbejdere bliver det en fest, der kommer til at koste i omegnen af to millioner kroner.

Lige så heldige er de ikke i flere af de omkringliggende kommuner.

I Norddjurs har anerkendelsen af medarbejdernes store indsats under Covid-19 ligget i kommunikationen fra kommunalbestyrelsen og direktionen.

I Favrskov har man ikke gjort nogle særlige tiltag med stemplet ’corona-anerkendelse’ i forhold til medarbejderne.

I Skanderborg sendte økonomi og erhvervsudvalget ekstraordinært en digital julehilsen til samtlige medarbejdere med en stor tak for indsatsen.

Derudover stod den enkelte afdeling selv for "velkommen-tilbage og tak for indsatsen-aktiviteter indenfor det eksisterende budget".

Der er ingen tvivl om, at vi som medier skal forholde os kritisk til forbruget i vores kommune.

Det er skandalen i Næstved Kommune et godt billede på. Her har TV 2 Øst afsløret, at det administrative personale i Dagtilbud og Skole har brugt 1,1 millioner kroner af skatteborgernes kroner på hotelophold.

Det beløb svarer til 7.515 kroner per person.

Selvom der er tale om penge, der formentligt godt kunne være brugt på noget andet gavnligt i kommunen, må vi spørge os selv, om 800.000 kroner er for meget? Spørgsmålet er helt sikkert relevant.

Og det er langt fra sikkert, at næste uges fest er det, der får dygtige medarbejdere i Favrskov, Skanderborg og Norddjurs til at søge mod Syddjurs, men det er værd at overveje, om de 800.000 kroner er givet godt ud, hvis vi gerne vil sikre, at vores kommune er en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere i fremtiden?

Du kan læse Århus Stiftstidendes artikel, der indledes med spørgsmålet, om der er tale om frås eller sund fornuft, her.

I vores nyhedsbrev kan du læse om sikkerhedstiltag på hovedgaden i Rønde, der er udskudt. Det møder utilfredshed hos handelsstandsforeningen og lokaldistriktsformanden.

Du kan også læse fjerde kapittel om Girafmosen.

Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Man skal se sig godt for, når man ikke krydser vejen på Hovedgaden i Rønde ved en af de fire overgange. Handelsstandsforeningen og Rønde Distriktsråd kæmper for, at der bliver flere overgange, hvor man kan krydse den trafikerede vej Foto: Søren Øhlers.

Distriktsråd og handelsstandsforening i fælles opråb: Vil have politikere til at sikre fodgængernes sikkerhed i Rønde

Opgravningsarbejdet i forbindelse med kloaksepareringen i Rønde er blevet udskudt på Hovedgaden i Rønde.

Det samme er den planlagte opførelse af overgange på den trafikerede vej.

Det er særligt et problem for ældre og gangbesværede.

Det mener Carsten Skivvild, der er formand for Rønde Distriktsråd.

Han har nu mistet tilliden til administrationen og opfordrer nu politikerne til at sikre fodgængernes sikkerhed i den trafikerede gade.

Det skal være tryggere at krydse Hovedgaden i Rønde, hvor der både er meget trafik og mange fodgængere, der gerne vil krydse vejen. Medmindre politikerne skrider ind, er der ifølge kommunen ikke udsigt til, at der laves nye overgange inden 2024.

Med den stigende tilflytning, de mange borgere med job på hver sin side af Rønde, den naturlige adgang til kommunens sydlige del og adgangen til byens butiksliv, er Hovedgaden i Rønde blevet en vej, som mange bilister benytter sig af.

Men det er ikke kun bilisterne, der færdes ved Hovedgaden. På den modsatte side af dagligvarebutikkerne er både elever fra efterskolen, gymnasiet og folkeskolen, mens ældre og gangbesværede også skal krydse vejen.

Trængslen på den trafikale hovedåre fik handelsstandsforeningen, Rønde Distriktsråd og kommunens administration til at gå i dialog om trafiksikkerheden på den travle hovedgade.


- Vi har ikke tillid til administrationen længere.

Carsten Skivvild, formand for Rønde Distriktsråd

Men planerne om fire overgange, der skal gøre det tryggere at krydse gaden er blevet udsat flere gange.

Det frustrerer Carsten Skivvild, der er formand for Rønde Distriktsråd.

- Vi har ikke tillid til administrationen længere. Vi mener ikke, at det vi er blevet stillet i udsigt er kommet. Samtidig er vi blevet i tvivl, om kommunen bevist bremser processen, eller om overgangene slet ikke kommer, siger Carsten Skivvild.

Distriktsrådsformand Carsten Skivvild er særligt bekymret for de ældre og gangbesværedes sikkerhed, når de skal krydse Hovedgaden i Rønde. Foto: Søren Øhlers

Den manglende tillid har nu fået Rønde Distriktsråd og handelstandsforeningen til at sende et fælles brev til natur-, teknik- og miljøudvalget.

I brevet beskriver de fornemmelsen af, at kommunen ikke vil opsætte overgangene, fordi der skal ske en opgravning af Hovedgaden i forbindelse med kloaksepareringsprojektet i Rønde, der i Hovedgaden er blevet udsat af flere omgange.

- Vi beder jer få Administrationen til at forstå denne vigtighed, og få dem til at etablere dem (overgangene red.) nu, lyder opfordringen fra Rønde Distriktsråd og Handelsstandsforeningen i brevet.

Det er særligt de ældre og gangbesværede, som formanden for Rønde Distriktsråd er bekymret for. Lige nu har de mulighed for at krydse Hovedgaden ved to fodgængerfelter og ved to heller.


- Der er en mange af de ældre og gangbesværede, der simpelthen har svært ved at komme over vejen.

- Der er en mange af de ældre og gangbesværede, der simpelthen har svært ved at komme over vejen. Derfor er der brug for at etablere de fire overgange nu, siger Carsten Skivvild.

Ingen overgange før opgravningsarbejde er overstået

I første omgang lød forslaget fra distriktsrådet på syv overgange. Et forslag som kommunen i første omgang har afslået med den begrundelse, at man ville afvente, hvordan det nye projekt med udviklingen af kommunen kom til at se ud.

- Nu siger vi minimum fire overgange nu og her, hvor fodgængere kan stille sig ved et helleanlæg, når de krydser vejen, siger Carsten Skivvild.

Overgangene skal blandt andet være ved Matas og Kulturhotellet.

På trods af distriktsrådets og handelsstandsforeningens opråb er der ikke udsigt til, at kommunen vil efterleve ønsket.

- Distriktsrådet og handelsstandsforeningen har ret i, at de fire overgange er flytbare, men det er kun den øverste del, der kan skrues af.

Flere helleanlæg og overgange på Hovedgaden i Rønde skal gøre det mere trygt for fodgængere at krydse vejen. Foto: Søren Øhlers

- Da Hovedgaden skal graves op i forbindelse med kloakseparering, har vi derfor valgt ikke at prioritere at lave krydsningsheller endnu, da det er en stor udgift og samtidig kan vise sig at være spild af penge, hvis de ikke kommer til at indgå i den udvikling af Hovedgaden, der er på tegnebrættet, siger Paw Fjordside Nielsen, der er leder af Mobilitet Syddjurs hos Syddjurs Kommune.

Paw Fjordside Nielsen mener heller ikke, at Hovedgaden er særligt farligt sted for fodgængere.

- Med butikkerne samlet på den ene side er der ikke så meget liv, der går på tværs af vejen. Jeg kan godt forstå, hvis trafikken på Hovedvejen udgør en barriere - i hvert fald mentalt - i forhold til at krydse, for der er relativt meget trafik. Men jeg mener ikke, der er et problem med sikkerheden. Og så er det også godt for sikkerheden, at man er en lille smule utryg, for så kigger man sig mere for, når man krydser, siger Paw Fjordside Nielsen.

Derfor skal fodgængerne heller ikke sætte næsen op efter midlertidige løsninger, medmindre man fra politisk side prioriterer det.

- Der er både to krydsningsfelter og overgangsfelter, hvor man har mulighed for at krydse, som det ser ud nu. Så nej, med tanke på, hvad det ville koste, er det ikke noget, jeg som embedsmand ser som et akut behov, hvor det vil være nødvendigt at lave midlertidige løsninger.

Ifølge ham er det først realistisk, at der laves overgange på Hovedgaden i 2024, hvor det er forventningen, at opgravningsarbejdet er færdigt.

Indhentning af tilladelser bremsede opgravningsarbejde

Årsagen til opgravningen af Hovedgaden er, at Syddjurs Kommune i 2017 besluttede at separere kloaksystemet i Rønde.

Separering af kloaksystemet, der koster omkring 65 millioner kroner, betyder, at regnvand og spildevand, der før løb i samme rør, nu skal løbe i hvert sit rør.

Det betyder, at regnvandet ledes via det nye regnvandssystem til de nærliggende vandløb, mens spildevandet som før ledes til renseanlægget på Strandvejen 6A.

Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Rønde er at få stoppet udledning af urenset spildevand til vandløbene og til vigen.

Når arbejdet med opgravningen til kloakseparering går i gang, sættes der en dæmper på trafikken på Hovedgaden i Rønde. Der er endnu ikke lagt planer for, hvor trafikken skal ledes hen. Foto: Søren Øhlers

Udledningen sker, når det regner meget. Når det sker, har kloakrørene, som leder både regnvand og spildevand, ikke plads til de store mængder vand. Dermed ledes regnvand blandet med spildevand urenset direkte til vandløbene og til vigen.

Når kloakken separeres, vil den samtidigt blive opdimensioneret til nyeste standard for fremtidens forventede øgede regnmængder. Derudover har Syddjurs Kommune mulighed for at indbygge klimatilpasningstiltag i projektområdet.

Det var oprindeligt planen, at at Hovedgaden skulle separatkloakeres i 2023-2024.

Den plan er nu skredet. Det skyldes, at indhentningen af en række tilladelser er trukket ud.

- Det er vores og kommunens ansvar. Vi har samarbejdet om at indhente de nødvendige udledningstilladelser hos myndighederne, og det har trukket ud, siger Iben Christensen Kaagh, der er projektleder hos Syddjurs Spildevand.

Nu er planen, med forbehold for de udfordringer, der kan opstå undervejs, at kloakarbejdet i Hovedgaden skal igangsættes i tredje kvartal i 2024. Arbejdet forventes at være færdigt ved udgangen af 2027.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra Kim Lykke Jensen (SF), der er formand for Natur-, teknik- og miljøudvalget, som brevet fra Rønde Distriktsråd og Handelsstandsforeningen var henvendt til. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Ladislav Binko håber, at problemerne i Girafmosen kan løses en gang for alle, så freden kan sænke sig. Foto: Asbjørn With

Ladislav Binko bor i Girafmosen: - Hvis ikke vi pumper lidt en gang imellem, er der problemer med vand på vejene, på græsset og i kælderen

Det er muligt, at den pumpe, der pumper vand ud af Girafmosen, ikke er lovliggjort. Men der skal pumpes alligevel, hvis husejerne i området omkring mosen skal kunne gå tørskoet rundt. Det fortæller Ladislav Binko, der selv har boet i mosen siden 2001.

Han fortæller også, at der kun bliver pumpet, når vandstanden i mosen bliver for høj. Der er altså ikke tale om, at pumpen kører hele tiden. Og der er ifølge Ladislav Binko heller ikke noget ønske om at pumpe mosen helt tom for vand. Tværtimod.

Siden 2001 har Ladislav Binko boet i udkanten af Girafmosen. Han har været aktiv i Grundejerforeningen Egsmark, der står for pumpen og slår fast, at der ikke pumpes ret meget vand ud af mosen. Og det har heller aldrig været meningen, at mosen skal pumpes tør.

Fra sin terrasse kan Ladislav Binko nyde udsigten til det meste af Girafmosen. Han har en lille sø i sin egen have, og han kan følge med i opførelsen af to nye sommerhuse længere ude i mosen.

- Vi købte det sommerhus, der lå på grunden i 2001, og så har vi efterfølgende selv bygget huset, som vi bor i nu, fortæller Ladislav Binko.

- Dengang var der ikke problemer med vand, for vandet løb i kloakken. Men så blev der lukket for det for omkring 10 år siden, og siden har der været problemer, forklarer han.

Når det hele er bragt i orden en gang for alle, kan freden sænke sig igen. Det er i virkeligheden det, alle ønsker

Ladislav Binko

I mange år var han en aktiv og bærende kraft i det pumpelaug, der har ansvaret for den pumpe, der pumper vand ud af Girafmosen, når vandstanden bliver for høj.

- Hvis ikke vi pumper lidt en gang imellem, er der problemer med vand på vejene, på græsset og i kælderen. Der er slet ikke noget alternativ til at pumpe vandet væk, for området er som et badekar med prop i udløbet mener Ladislav Binko.

Her er et af de efterhånden mange ringbind, Ladislav Binko har fået fyldt med papirer om Girafmosen, pumpe og rørledning til den nærliggende bæk, Vibækken. Foto: Asbjørn With

Det kunne man blandt andet opleve, da TV2 Østjylland besøgte Girafmosen i 2015.

Stadig ikke lovliggjort pumpe

Ladislav Binko er uddannet civilingeniør, og han har det bedst, når tingene omkring ham er i orden.

SyddjursLIVs dækning af Girafmosen - kort

I de seneste uger har SyddjursLIV forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned i Girafmosen.

Girafmosen ligger idyllisk mellem huse, sommerhuse, haver og grusveje i bakkerne i Ebeltofts nordlige udkant.

Området har været omdiskuteret siden udstykningen af grunde tilbage i 1970'erne, hvor naturinteresser, nabointeresser og grundejerinteresser har stået overfor hinanden.

Dækningen i SyddjursLIV begyndte, da Trine Guld var ude at gå en tur. Hun undrede sig over, at der var aktivitet i mosen. Hun lagde mærke til, at vandstanden faldt, og store entreprenørmaskiner begyndte at fylde mosen op. Da ingen af naboerne vidste, hvad der foregik, kontaktede hun kommunen. 

Der var givet tilladelse til at fylde mosen op, så der kunne bygges sommerhuse. Det undrede Trine Guld, der holder meget af naturen og ved, at Girafmosen er omfattet af Naturbeskyttelsesloven og EUs direktiver til bevarelse af truede arter.

En anden beboer i området, Michael Langkow, undrede sig også. For den pumpe, der pumpe vand ud af Girafmosen og over i den nærliggende bæk, Vibækken, er ikke lovlig. Hele fire gange har Syddjurs Kommune givet tilladelse til pumpe, og ligeså mange gange er der blevet klaget. Tre gange er sagen sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling, og den fjerde klage behandles i øjeblikket.

Michael Langkow spørger sig selv, hvordan man kan give byggetilladelser til at bygge sommerhuse et sted, hvor man ikke ved, om grundene om lidt står under vand, fordi pumpen skal slukkes.

Du finder links til de to første kapitler i SyddjursLIVs dækning af Girafmosen nederst i denne artikel. Her får du også en forsmag på, hvad der venter i kommende nyhedsbreve. 

- Jeg kan godt lide, når ting er korrekte, konstaterer Ladislav Binko, der også konstaterer, at tingene i og omkring Girafmosen ikke er korrekte. Heller ikke omkring den pumpe, som han har haft en del af ansvaret for i mange år.

- Pumpen er stadig ikke lovliggjort, konstaterer Ladislav Binko.

Den røde cirkel er Girafmosen. Herfra går den omtalte rørledning (markeret med sort) fra Girafmosen og over i Vibækken (markeret med lilla). Den tidligere jernbane, som Ladislav Binko taler om. er markeret med blå. Kort: Syddjurs Kommune/markeringer: Asbjørn With

Men pumpen er altafgørende for, at der ikke løber vand ind i folks huse.

Ladislav Binko forklarer, at soklerne på husene i området ligger i kote cirka 4,5.

Hvad er en kote?

En kote er højden for et bestemt terrænpunkt. I Danmark regnet fra Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) der erstatter det hidtigt anvendte Dansk Normal Nul (DNN).[1] Højden angives i meter med tre efterfølgende decimaler, sådan at f.eks. udtrykket kote 43,253 betyder, at punktet ligger 43,253 m (= 43 m og 253 mm) over den normale vandstand.

Wikipedia

Det betyder, at soklerne er 4,5 meter over normal vandstand i havet. Vandstanden i mosen ligger i kote 3,5.

Når der kommer meget vand, normalt i perioden fra oktober til marts, stiger vandstanden i mosen. Når vandstanden i mosen er steget med 30 centimeter til kote 3,8, begynder de første problemer med vand, der truer med at løbe på vejene, på græsplænerne og ind i husene.

Og først der bliver der tændt for pumpen. Og først efter, at kommunen har givet tilladelse til det.

- Der er folk, der tror, at vi pumper hele tiden, og at vi ønsker at pumpe mosen tom for vand. Det er slet ikke tilfældet.

- Kommunen har accepteret, at vi pumper, når vandet i mosen er højere end kote 3,5. Vi pumper aldrig under kote 3,5. Det er det bedste for naturen og for os, der bor her. Og det er den aftale, vi har med kommunen, konstaterer Ladislav Binko.

Selve pumpen opereres fra en lille boks, som et par medlemmer af pumpelauget har nøgle til. De har så mulighed for at tænde og slukke pumpen. Foto: Asbjørn With

Pumpen startes manuelt fra et lille elskab, som et par medlemmer af pumpelauget har nøgle til.

Der er ifølge Ladislav Binko tale om en lille pumpe på 1000 watt, der kun kører nogle uger om året, når der er mest vand.

I bunden af en have er der adgang til pumpen via et dæksel og et betonrør. Foto: Asbjørn With

Når pumpen tændes, pumpes vandet via en rørledning over i den nærliggende bæk, Vibækken, som løber ud i Ebeltoft Vig.

I området omkring mosen er der stor diskussion om, hvor længe der bliver pumpet, og hvor meget vand der bliver pumpet over i Vibækken. Den problematik vender vi tilbage til i en af de kommende historier.

Vigtige stenkister er ikke blevet vedligeholdt

Med sin erfaring som civilingeniør har Ladislav Binko forsøgt at finde ud af, hvorfor der er så store problemer med vand i området. Og han peger på den nedlagte jernbane, som i dag er natursti, og som skærer sig igennem landskabet lige syd for Girafmosen.

- Dengang man byggede jernbanen mellem Ebeltoft og Trustrup tilbage i slutningen af 1800-tallet, vidste man godt, at det ville give problemer med vandets forløb fra bakkerne og ned til vigen, forklarer Ladislav Binko, der har været på landsarkivet i Viborg og set på gamle kort over området.

I dag er sporet fra den gamle jernbane omdannet til natursti. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for stien og volden og Syddjurs kommune der står for vedligehold af stien. Foto: Asbjørn With

For at gøre jernbanen så jævn som muligt, etablerede man dengang en vold, der kunne udjævne niveauforskelle i landskabet. Men det blev også en dæmning for alt det vand, der naturligt vil løbe ned gennem bakkerne og ud i vigen.

- Det vidste man godt, så man lavede en række stenkister, der kan føre vandet igennem volden, så det ikke hobede sig op, forklarer Ladislav Binko, igen med reference til de gamle kort.

Hvad er en stenkiste?

Stenkister eller vejkister er mindre underløb under en vej, de blev bygget, for at man kunne lede vand gennem dem, når en vej skulle krydse et vandløb, åen blev ledt under vejen gennem sten-/vejkisten. Stenkister har form som en langstrakt kasseformet rende, bygget af kløvede sten.

Wikipedia

Ladislav Binko mistænker, at de vigtige stenkister ikke er blevet vedligeholdt, siden banen blev nedlagt i 1968.

- Hvis de stenkister var blevet vedligeholdt ordentligt, ville vi slet ikke have de problemer, vi har nu. Så ville vandet bare have fortsat med at løbe den vej, Gud nu engang har bestemt, at det skal løbe, mener Ladislav Binko.

Naturstien Vibæk-Gravlev

Naturstien Vibæk-Gravlev er anlagt på banelegemet af den nedlagte Ebeltoft-Trustrup privatbane. Jernbanen, der havde en totallængde på knap 23 km, blev indviet i 1901. Banen har gennemgået hele udviklingen fra dampdrift til dieseltog, og endnu i 1961 befordredes 183.000 rejsende. Men den hårde konkurrence fra privatbilismen førte til banens nedlæggelse i 1968. I 1972 overtog miljøministeriet efter indstilling fra det daværende fredningsplanudvalg banearealerne fra Ebeltoft til Gravlev til natursti. Stien administreres i dag af Fussingø skovdistrikt.

https://weblink.syddjurs.dk/foldere/Gravlevstien.pdf

SyddjursLIV har spurgt Naturstyrelsen Kronjylland, der har ansvaret for den gamle jernbanestrækning. Her kender man ikke umiddelbart til stenkister på strækningen.

På de gamle kort, som Ladislav Binko har set på, kan han også se, at vandet, som i dag bliver stoppet af volden fra jernbanens tid, naturligt ville løbe ud i Vibækken på sin vej mod havet.

Og derfor ser han ikke noget galt i, at vandet fra Girafmosen pumpes over i Vibækken.

- Vandet ville naturligt løbe i Vibækken alligevel, mener Ladislav Binko.

Det er mange af beboerne langs Vibækken ikke enige med ham i. Derfor er tilladelsen til at pumpe vand over i Vibækken blev påklaget hele fire gange.

Tre gange er sagen blevet hjemvist til Syddjurs Kommune til fornyet behandling, mens den fjerde klage behandles i øjeblikket.

Som vi dykker ned i i en senere historie, er Vibækken i en forfærdelig forfatning. Store dele af bækken er rørlagt, og de rør er stoppede og i dårlig stand. Flere beboere langs bækken vil derfor overhovedet ikke have vand fra Girafmosen, fordi de mener, at det forværrer problemerne med oversvømmelser hos dem.

Ladislav Binko håber, at striden om Girafmosen snart kan blive fortid, så freden kan sænke sig i det idylliske område omkring mosen. Foto: Asbjørn With

Noget af det, der frustrerer Ladislav Binko mest ved hele situationen er, at Girafmosen, pumpen og rørledningen over til Vibækken er blevet en fastkørt konflikt, der deler beboerne i området.

- Når det hele er bragt i orden en gang for alle, så kan freden sænke sig igen. Det er i virkeligheden det, alle ønsker, siger Ladislav Binko.

Dette er kapitel 3 i SyddjursLIVs undersøgelser af sagen om Girafmosen. Hvis du ikke fik læst det første kapitel, så kan du finde kapitel 1 her og kapitel 2 her.

Forhistorien fra 1974 til nu

1974: Girafmosen lokalplanlægges og udstykkes til sommerhusgrunde.

1977-79/80: En del af grundende opfyldes, og lodsejeren pumper vandet væk og installerer el og vand på en del af grundene.

Januar 1979: Naturfredningslovens § 43 omfatter søer og mosen over 5000 kvadratmeter.

Juli 1979: Opfyldningen af moses anmeldes til amtet.

Februar 1980: Amtet meddeler, at arbejdet skal standses straks. Herefter bortpumpes vandet tilsyneladende ikke længere fra området, som derved gror til og bliver vådt, indtil arbejdet genoptages i 2000.

Januar 1981: Amtet lovliggør opfyldningen af mosen. Det begrundes med, at opfyldningen var sket i god tro, da søer og moser først i 1979 blev omfattet af Naturfredningslovens § 43. Derfor havde parcellernes købere en berettiget forventning om, at de kunne bebygges deres grunde, ligesom at det ville være for kostbart at reetablere området.

Med lovliggørelsen kom Girafmosens areal ned under 5000 kvadratmeter, og den blev derfor ikke længere beskyttet. Det ændres der ikke på, for Naturbeskyttelsesloven træder i kraft i 1992.

1981: Afgørelsen påklages, men klagen frafaldes senere.

1986: Arealet overgår til byzone, da kommunalbestyrelsen i Ebeltoft Kommune vedtager lokalplan 141.

1992: naturbeskyttelsesloven træder i kraft. Girafmosen er 4000 kvadratmeter og beskyttes.

April 1995: Hedeselskabet søger på vegne af Ebeltoft kommune om § 3-dispensation til at forny vandløbet "afvanding af Lille Bilsø" i nærheden af Girafmosen. Projektet vil afvandet Girafmosen. To af syv lodsejer stemmer imod.

September 1995: Kommunen fastholder planen trods den spredte modstand.

16. april 1996: Århus Amt dispenserer til afvanding af Girafmosen med begrundelse i, at mosen ved dispensationen i 1981 blev omtalt som opgivet, og ejerne derved har haft en berettiget forventning om at kunne bygge på grundene.

Juni 1996: Danmarks Naturfredningsforening påklager afgørelsen med henvisning til, at der næppe kan være tale om en rimelig forventning om at bebygge et område, der står under vand det meste af året.

Januar 1997: Skov- og Naturstyrelsen stadfæster amtets afgørelse med samme begrundelse som amtet.

24. januar 2000: Dispensationen udløber.

Februar 2000: Der anmeldes jordarbejde i mosen Ved besigtigelse vurderer amtet, at arbejdet er begyndt, inden dispensationen udløb.

11. april 2000: Ebeltoft Kommune genansøger om dispensation til afvandingsprojektet, der teknisk set er uændret.

21. september 2001: Amtet dispenserer til projektet, der sænker vandstanden i Girafmosen.

oktober 2001: Dispensationen påklages af Grundejerforeningen Ebeltoft Nord og Danmarks Naturfredningsforening.

8. februar 2002: Naturklagenævnet stadfæster dispensationen, med den begrundelse, at der ikke er sket nævneværdige ændringer i projektet.

Marts 2002: Danmarks Naturfredningsforening anmelder opfyldning i Girafmosen.

2. april 2002: Amtet vurderer, at opfyldningen ikke er i strid med dispensationen, selvom denne kun er givet til afvanding af mosen.

18. oktober 2011: Syddjurs kommune meddeler efterfølgende dispensation til opfyldningen og den rydning, der skete i 2005.

30. juni 2014: Natur- og Miljøklagenævnet hjemviser sagen til fornyet behandling. Man ønsker yderligere vurderinger af betydningen for blandt andet truede dyrearter. Dog kan omstændighederne kunne begrunde en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

2016 til 2022: Syddjurs Kommune giver tre gange dispensation til pumpen i Girafmosen. Alle tre gange bliver afgørelsen påklaget og alle tre gange ophæver Natur- og Miljøklagenævnet kommunes beslutning.

Første gang var der fem klagere. Anden gang var der fire, der klagede og hele ni klagede tredje gang.

19. januar 2021: Kommunen giver igen dispensation til at stabilisere vandstanden i Girafmosen. Det betyder tilladelse til at pumpe vandet ud af mosen, så der kan bygges.

Igen blive afgørelsen påklaget. Afgørelsen er endnu ikke kommet.

Foråret 2021: Der blive kørt grus og andet til mosen med henblik på at hæve terrænet og opførelsen af sommerhuse går i gang.

Syddjurs Kommune, Natur- og Miljøklagenævnet & SyddjursLIV

I de kommende kapitler ser SyddjursLIV blandt andet nærmere på de udfordringer, der opstår, fordi vand fra Girafmosen pumpes over i Vibækken, der står foran en nødvendig renovering til flere millioner kroner.

Og så giver vi selvfølgelig også Syddjurs Kommune mulighed for at svare på alle de kritiske spørgsmål og forklare, hvordan situationen er, og hvilke mulige løsninger der er.

Østjyllands Politi afspærrede en ejendom nær Nimtofte, hvor man efterforskede i forbindelse med Frank Dan Nørgaards forsvinden. Foto: Anders Bechman Tilsted

Ny udvikling i to drabssager og ny skoleleder til Hornslet Skole

Hver uge samler vi nyhederne fra den seneste uge i vores kommune. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

53-årig mand vil tilstå drabet på Britt Palmgren

Den 53-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet på 50-årige Britt Palmgren i Ebeltoft, vil tilstå drabet, når retssagen begynder i oktober. 

Det fortæller mandens advokat, Mette Grith Stage, til TV 2 Østjylland.

50-årige Britt Palmgren blev dræbt foran sit hjem i Ebeltoft den 22. januar i år.

Manden blev anholdt på drabsdagen, men har indtil nu nægtet sig skyldig i drab, men erkendt vold med døden til følge. 

Indtil sin død var Britt Palmgren direktør i virksomheden Palmgren Erhvervsrengøring, som hun drev sammen med den 53-årige mand, der nu er sigtet for drabet på hende. 

23-årig kvinde fremstilles i drabssag

Østjyllands Politi afspærrede en ejendom nær Nimtofte, hvor man efterforskede i forbindelse med Frank Dan Nørgaards forsvinden. Foto: Anders Bechman Tilsted

Østjyllands Politi har onsdag kl. 10.37 anholdt en 23-årig kvinde i sagen om drabet på en 40-årig mand i juli i Nimtofte.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Klokken ni torsdag morgen blev hun fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers. Her blev hun varetægtsfængslet frem til den 13. september. 

Den 23-årige kvinde blev sammen med tre andre personer den 18. juli 2022 anholdt i en koordineret anholdelsesaktion i Nimtofte, og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør, hvor hun blev løsladt.

Hun har siden løsladelsen fortsat været sigtet for manddrab og forsætlig ildspåsættelse af den afdødes varebil.

- Vores omfattende efterforskning har nu ført til, at vi vurderer, at der er grundlag for at varetægtsfængsle den 23-årige, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Den 23-årige nægter sig skyldig. 

Der sidder i øjeblikket fem personer varetægtsfængslet i sagen.

Ny skoleleder på Hornslet Skole ansat

Mikael Bugge Andreasen er ny skoleleder Hornslet Skole. Foto: Syddjurs Kommune

Mikael Bugge Andreasen starter som ny skoleleder på Hornslet Skole den 1. oktober 2022. 

Det oplyser Syddjurs Kommune på deres hjemmeside.

Han afløser Bitter Rasmussen, der har valgt at gå på pension efter 16 år som skoleleder af Hornslet skole.

Mikael Bugge Andreasen kommer fra en stilling som skoleleder på Vestervang Skole i Viborg Kommune, hvor han har været siden 2018. 

På Vestervang Skole var han leder for et lederteam på 5 og havde ansvaret for 150 medarbejdere.

Mikael Bugge Andreasen har 19 års ledelseserfaring heraf 10 år som leder i folkeskolen. Før han blev leder af Vestervang Skole har han også været skoleleder på Malling Skole i Aarhus Kommune og på Sødalskolen i Viborg Kommune.

Syddjurs med i opløbet om at blive Danmarks Vildeste Kommune

Syddjurs er med i opløbet om at blive "Danmarks Vildeste Kommune". Foto: Lars Bruun/Syddjurs Kommune

Syddjurs er blandt de ti kommuner, der er med i opløbet om at vinde Miljøministeriets konkurrence "Danmarks Vildeste Kommune".

Det skriver Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter. 

Et af projekterne, der er blandt kommunens bidrag til konkurrencen, hedder Biodivercity.

Det foregår bynært på et areal omkring Ebeltoft Vandrehjem. Her flyttes mindre grupper heste og får - ejet af private dyreholdere- rundt til afgræsning til stor fordel for planter, fugle og insekter. 

Samtidig får borgerne oplevelsen af at have dyrene tæt på og glæde af den varierende fauna og skønhed, græsningen skaber.

Resultatet er også, at naturen på arealet bliver langt mere rig. Biodivercity er oppe på omkring 150 hektar, og der kommer hele tiden nye lodsejere og dyreholdere med.

Den 19. september kåres vinderen. 92 kommuner er tilmeldt i konkurrencen. 

Budgetprocessen er gået i gang

Arbejdet med budgettet for 2023 er i fuld gang. 

Fredag blev direktionens oplæg offentliggjort på hjemmesiden, hvor der også er mulighed for at afgive høringssvar. 

Du kan følge med i processen frem mod vedtagelse af budgettet for 2023 her.

Det kommende budget er også på dagsordenen, når der afholdes borgermøde i Kolind+ klokken 17.