Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Babelstårnet i Ebeltoft

30 filer fordelt på 13 kategorier.

Der er nok at tage fat på, hvis du interesserer dig for, hvad det er for nogle scenarier, vores folkevalgte politikere har som forhandlingsgrundlag, når de skal vedtage næste års budget.

Selvom det er prisværdigt, at vi får adgang til oplægget, får sproget i meget af materialet mig også til at tænke på beretningen om Babelstårnet i Det Gamle Testamente.

Ifølge Biblen var Babelstårnet et tårn, der blev bygget i Babylon af menneskeheden, der ville nå himlen.

Gud vidste, at hvis menneskene gik sammen, var intet muligt for dem. Derfor sørgede han for at forvirre sproget.

I vers 6-7 sagde han:

- Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.

Det fik som bekendt den effekt, at arbejdet gik i stå, og at menneskene spredte sig til fjerne egne af kloden.

Jeg vil ikke skyde direktionen i skoene, at de - ligesom Gud - har et ønske om, at budgetforhandlingerne skal være så svære at forstå, at borgerne ikke engagerer sig.

Tværtimod.

Hvis man overhovedet har tiden og interessen i at engagere sig i budgetforhandlingerne, er der flere passager, der er formuleret på forståeligt dansk. Desuden var borgermødet i Kolind også en god mulighed for at få besvaret spørgsmål om oplægget.

Men der er flere oplagte muligheder for at gøre processen mere inddragende.

Først og fremmest er det svært at forstå, at borgermødet i Kolind ikke skulle streames eller optages, så de borgere, der var forhindret i at være fysisk til stede, havde mulighed for at høre både oplæg og de spørgsmål, som de fremmødte stillede.

Selvom både byrådsmedlemmer og direktionen med garanti gerne besvarer spørgsmål om budgettet, har man ikke udnyttet en anden oplagt mulighed, der er online Q&As, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan dog nås endnu.

En tredje mulighed er at lade sig inspirere af den budgetskitse, som Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye borgerlige og løsgænger Diana Mikkelsen har indgået en aftale om i Norddjurs Kommune.

Her lykkes det dem på cirka ti letlæselige sider at formidle indholdet af budgettet på en relativt overskuelig måde. Hvorfor var det ikke muligt at gøre inden forhandlingerne begyndte?

Forhandlingerne om budget 2023 er i gang. I dette nyhedsbrev kan du læse mere om, hvad det er for nogle besparelser og investeringer, der diskuteres bag de lukkede døre.

Du kan også læse, hvad byrådsmedlemmerne tænker om dine muligheder for at engagere dig i budgettet.

Vi elsker at høre fra jer

Er der noget, du undrer dig over i Syddjurs Kommune? Noget der også kan interessere andre, og som vi kan undersøge journalistisk? Så skriv til os lige her. Vi elsker, når journalistikken bliver til i fællesskab med jer - og vi belønner månedens bedste spørgsmål med en kaffekop ☕

Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Det er vanskelige forhandlinger om et stramt budget, der venter de 27 folkevalgte i byrådet. Foto: Asbjørn With

Direktionen vil sprede besparelserne, mens politikerne peger på administrationen: Her er nogle af budgetforhandlingernes centrale temaer

Direktionen peger bredt på hele organisationen, mens politikerne peger tilbage på administrationen, når besparelserne i budgettet for 2023 skal findes.

Det falder nemlig ikke i god jord hos alle partierne, at familie-, børne- og læringsområdet kan se frem til besparelser og nedlæggelser af flere stillinger.

Flere partier mener i stedet, at der skal findes flere besparelser hos administrationen end nedlæggelsen af de seks stillinger, der allerede er lagt op til i direktionens budgetoplæg.

En ting er sikkert. Der skal findes besparelser, og vi kan lige så godt vænne os til det. Budget 2024 byder nemlig også på svære prioriteringer og besparelser for byrådet.

Direktionens forslag om nedlæggelse af stillinger og omfanget af deres foreslåede besparelser på familie-, børne- og læringsområdet er ikke faldet i god jord blandt flere partier. De peger derimod tilbage mod administrationen, hvor der i forvejen er lagt op til besparelser.

Hvor skal pengene, der begrænser besparelserne og nedlæggelserne af stillinger for de varme hænder på familie-, børne- og læringsområdet, findes?

Det er et af de helt centrale spørgsmål, som byrådet skal nå til enighed om under forhandlingerne af budgettet for 2023, der netop er gået i gang.

Helt konkret foreslår kommunens direktion, der har lavet det oplæg til en budgetaftale, som byrådsmedlemmerne forhandler med udgangspunkt i, at der skal nedlægges to fuldtidsstillinger på dagtilbudsområdet, fire fuldtidsstillinger på skoleområdet og en fuldtidsstilling på familieområdet.

Derudover foreslås det blandt andet at skrue ned for antallet af vikarer både i daginstitutionerne og på skolerne.

Sådan foreslår direktionen, at vikarforbruget nedbringes

Dagtilbud

  • I vinterhalvåret ansættes der på dagtilbudsområdet to fuldtidsvikarer, da der erfaringsmæssigt er det største behov for vikarer i denne periode af året. Denne beslutning er truffet efter inddragelse af MED (medarbejderrepræsentant red.). Tiltaget medfører et lavere samlet vikarforbrug.
  • Øget opmærksomhed på at nedbringe antal ansatte fra april og henover sommeren, hvor børnetallet er det laveste, så normeringen i højere grad er konstant henover året. 

Skoleområdet

  • Sammenlægning af klasser ud fra en vurdering af den enkelte klasse og den øvrige driftssituation
  • Der arbejdes med parallellagte timer og fælles undervisningspraksis/planlægning, hvorved lærere kan undervise større hold ved kollegers fravær.
  • Lærerne skriver ind i Min Uddannelse ved kendt/planlagt fravær, og der vikarpåsættes ikke for disse timer på 6.-9.årgang i ydertimer. Eleverne kan tilgå diverse opgaver via deres elektroniske devices og de tilknyttede læringsportaler, selv om læreren ikke fysisk er til stede.
  • Muligheden for flere undervisningstimer/timer med børnene for lærere og pædagoger undersøges.

Forslagene falder dog ikke i god jord blandt alle partierne forud for forhandlingerne. De vil først og fremmest gerne undgå, at stillingerne nedlægges.

Flere af partierne vender derimod fingeren tilbage mod rådhuset på Lundbergsvej i Ebeltoft.

Her har direktionen allerede lagt op til, at der skal nedlægges seks stillinger i administrationen. Når partierne til enighed, kan det hurtigt vise sig at blive flere stillinger.

Tilflytning koster

Når besparelser overhovedet er nødvendige, skyldes det blandt andet den store tilflytning til vores kommune.

I år er indbyggertallet omkring 44.000. En markant stigning i forhold til de 42.000, der var i 2017.

Det er en positiv udvikling for de mange lokalsamfund, men betyder samtidig, at vi får flere ældre, der har behov for pleje, og flere børn, der skal i skole eller daginstitution, ligesom behovet for sociale tilbud stiger.

Da børn og ældre af gode grunde ikke er de grupper, der bidrager med flest skattekroner, følger indtægterne for udviklingen kort sagt ikke med udviklingen i udgifterne til flere unge og ældre, som tilmed også er de grupper, der vokser mest i kommunen.

Derfor skal der findes flere penge til de områder. Det gælder både til medarbejdere, der skal passe, undervise og pleje borgerne, men også til de offentlige bygninger, den gruppe kræver.

I det oplæg, som partierne forhandler med udgangspunkt i, er der afsat mere end 30 millioner kroner til de udfordringer, som den ellers glædelige nyhed om flere tilflyttere indebærer, hvoraf mere end 16 millioner kroner går til dagtilbudsområdet.

60 af de næsten 140 millioner kroner i anlægsplanen går ligeledes til skole og dagtilbudsområderne.

Frygt ikke spøgelset fra 2020

Udsigten til at skulle nedlægge stillinger og finde besparelser til de udgifter, kan for nogle vække mindelser om genåbningen af budgettet i 2020, hvor administrationen også blev ramt af fyringer.

Selvom der bliver tale om et stramt budget, hvor de folkevalgte byrådsmedlemmer reelt ikke har mange millioner at flytte rundt med til gode ideer, er det dog værd at fastslå, at vi ikke ser ind i en gentagelse af 2020 og udsigten til en tom kommunekasse.

Genåbningen af budgettet i 2020

I 2020 stod kommunekassen til at være tom ved årets udgang. 

Derfor lavede et stort flertal i byrådet et revideret budget for kommunens drift i 2020.

- Vi er ganske enkelt tvunget til at gøre noget. Kraftigt stigende udgifter på det sociale område samt på beskæftigelsesområdet har over få år udhulet kommunens økonomi. Jeg vil ikke lægge skjul på, at genåbningen af budget 2020 har været en af de vanskeligste opgaver i min tid som borgmester, sagde daværende borgmester Ole Bollesen (S) dengang til Århus Stiftstidende.

Forligskredsen bestod af Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Alternativet samt Michael Mikkelsen fra Dansk Folkeparti.

Aftalen betød fyringer i administrationen, udskydelser af en række kommunale byggerier, farvel til de ældres klippekortordning på plejehjem samt farvel til en pulje med penge til efteruddannelse af lærere.

Kassebeholdningen er dog blevet udfordret mere end, hvad partierne ønsker sig.

I foråret vedtog byrådet nemlig en økonomisk politik, hvor et af de syv pejlemærker var en gennemsnitlig kassebeholdning på 280 millioner kroner.

Med et forventet kassetræk i år i størrelsesorden 80 millioner kroner, der skyldes de stigende priser og store anlægsinvesteringer, er det dog ikke realistisk at holde den gennemsnitlige likviditet på 280 millioner kroner i alle de kommende år.

Det kommer vi til at kunne mærke både i budgetforslaget for 2023, men også i de efterfølgende år.

Ifølge direktionens oplæg forventes kassebeholdningen mod udgangen af 2026 igen at kunne være omkring de 280 millioner kroner.

Hvornår er der for lidt i kassen?

Et af de syv pejlemærker i den økonomiske politik er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal forblive på cirka 280 millioner kroner. 

Kassebeholdningen skal sikre, at kommunen er økonomisk robust over for uforudsete økonomiske udfordringer.

For at sætte beløbet i perspektiv, svarer 280 millioner kroner cirka til 6.500 kroner per indbygger. 

Hvis en kommune i gennemsnit over tolv måneder har under 1.000 kroner per indbygger, kan man se frem til, at kommunen kontaktes af Indenrigs- og boligministeriet, der skal have en redegørelse om den økonomiske situation og planerne for genopretningen. 

Kort sagt et scenarium som det, vi havde udsigt til i 2020 inden det reviderede budget blev vedtaget.

Det er dog ikke kun den nuværende og fremtidige kassebeholdning, der sætter den største begrænsning for det budget, som politikerne er i gang med at forhandle.

Derimod er økonomiaftalen, som regeringen har indgået med Kommunernes Landsforening, KL, en stor begrænsning. Aftalen er en overordnet økonomisk ramme, som kommunerne samlet set skal holde sig indenfor.

Den bærer også præg af, at den nationale økonomi er berørt af krigen i Ukraine, der har medført stigende priser, manglende vareleverancer og behov for ekstra midler til Danmarks forsvar.

Hvorfor kan vi ikke selv bestemme, hvor mange penge vi bruger?

Kommunerne kan ikke selv bestemme, hvor mange penge, de gerne vil bruge. Det skyldes, at kommunerne råder over halvdelen af de penge, der indgår i det nationale regnskab. Hvis kommunerne pludselig alle sammen vil bygge 50 nye børnehaver, kan det få enorme konsekvenser.

Den øgede efterspørgsel efter byggemateriale vil få priserne til at stige voldsomt i det ene år, for så at falde voldsomt igen, når der ikke længere skal bygges børnehaver.

Derfor aftaler regeringen og KL, hvor mange penge kommunerne må bruge samlet set.

Hvis en kommune vil bygge mere, end de har fået lov til, skal en anden kommune bygge tilsvarende mindre. Vil en kommune hæve skatten, skal en anden sænke skatten tilsvarende og så fremdeles.

Så selvom byrådet gerne ville, er det altså ikke muligt at bruge nogle af de omkring 200 millioner kroner, der ifølge direktionens oplæg vil være tilbage i kassen ved årsskiftet.

Svær opgave venter

For at nå målet om at få kassebeholdningen tilbage på det ønskede niveau og sikre en stabil økonomi i Syddjurs, er det ifølge direktionens oplæg nødvendigt at videreføre effektiviseringer, der blev vedtaget i budgettet for 2022, i de fremtidige budgetter.

Men det er ikke nok. I kommunens budgetforslaget indgår det også, at byrådet i processen frem mod budgetlægningen for 2024, skal finde yderligere besparelser for 20 millioner kroner i et omstillings- og reduktionskatalog, som udarbejdes på tværs af alle udvalg.

Den opgave ser partierne selvsagt ikke frem mod.

Alligevel er flere af dem glade for, at man giver dem muligheden for at finde besparelser blandt forslag for omkring 30 millioner kroner i stedet for at bruge en "grønthøstermodel", hvor der lægges lige store procentvise besparelser ned over områderne.

Har vi råd til at investere i erhvervslivet?

Arbejdet med at undgå for store besparelser på varme hænder bliver en af de største opgaver for byrådet. Et andet forslag kan dog også gå hen og blive en udfordring.

Under valgkampen forud for det seneste kommunalvalg var Konservative i Syddjurs meget opsatte på, at der efter valget blev dannet et selvstændigt erhvervsudvalg i Syddjurs. Det er nu en realitet med Kasper Kolstrup Møller fra Konservative i spidsen.

Næste fase er den kommunale erhvervsindsats. Her har Kasper Kolstrup Møller (C) præsenteret erhvervs- og planudvalget for en plan, som udvalget har bearbejdet og sendt videre til embedsværket.

Planen for ’Syddjurs Erhverv 2.0’ er kort fortalt at samle hele erhvervsdelen under ét tag, hvor medarbejderne udelukkende har fokus på servicering af erhvervslivet. Én indgang og ét telefonnummer uanset hvilket problem, som erhvervslivet skal bruge kommunens hjælp til.

Da det er et samlet erhvervs- og planudvalg, der har lavet forslaget, burde der umiddelbart være opbakning til projektet. Det er dog ikke alle, der er lige store tilhængere af at prioritere de 2,3 millioner kroner, som "Syddjurs Erhverv 2.0" koster.

Derfor kan det blive et område, hvor der skal hugges en hæl og klippes en tå under forhandlingerne. De 2,3 millioner kroner er nemlig ikke regnet med i direktionens oplæg til et budget, der mere eller mindre går i nul.

Derfor bliver den prioritering samt afvejningen af, hvor mange af besparelserne fra familie-, børne- og læringsområdet, der kan føres over på administrationen uden for store konsekvenser for administrationens arbejde, nogle af de mest centrale temaer for forhandlingen om et stramt budget for 2023.

Onsdag er der første behandling af hele budgettet. Vi følger naturligvis op på, hvordan budgettet i sidste ende kommer til at se ud.

Kommunaldirektør Rasmus Møller medgiver, at budgetmaterialet er svært at forstå. Han opfodrer borgere, der er i tvivl om budgetoplæggets indhold, til at kontakte kommunen. Foto: Asbjørn With

Byrådsmedlemmer: Det bliver svært at gøre budgetforhandlingerne lettere at forstå

Det er svært for ganske almindelige borgere at forstå budgetmaterialet, der sætter rammerne for kommunens service til borgerne i 2023.

Det erkender kommunaldirektør Rasmus Møller.

Trods et ønske om borgerinddragelse har han og flere politikere dog svært ved at se, hvordan materialet kan gøres mere forståeligt.

Løsningen er, ifølge flere politikere, ikke nødvendigvis at bruge en masse ressourcer på at lave en mere pædagogisk udlægning af budgetoplægget.

Det er svært at forstå budgetmaterialet, der sætter rammerne for kommunens service til borgerne i 2023. Det erkender kommunaldirektør Rasmus Møller. Trods et ønske om borgerinddragelse har han og flere politikere svært ved at se, hvordan materialet kan gøres mere forståeligt.

Betyder "-" foran tallene, at det er en indtægt eller en udgift? Er effektiviseringer det samme som besparelser? Og hvorfor er alle besparelserne ikke samlet samme sted?

Det kan være svært for ganske almindelige borgere at forstå - og dermed have en holdning til - indholdet af de 30 filer fordelt på 13 kategorier, som du lige nu kan finde på kommunens side om budgetforhandlingerne.

Det mener flere af de politikere, der lige nu forhandler om kommunens økonomi for 2023.

- I forhold til, hvordan budgetforslaget for administrationen bliver lagt frem, hvordan det er formuleret og hvor nemt er det at gennemskue, så er det meget svært for ikke at sige umuligt for et ganske almindeligt intelligent menneske at sætte sig ind i det, siger Jesper Yde Knudsen (Ø).

- Jeg kan godt tænke, at for almindelige mennesker er det et stort og ret kompliceret budget, som er svært at forstå. For mig er det også kompliceret at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen, siger Heine Skovbak Iversen fra Radikale Venstre.

- Når det er svært for os at forstå, må det også være svært for borgerne at forstå. Det kræver, at man sætter sig ned og sætter sig ind i det år efter år, hvis man virkelig vil forstå det, siger Laila Sortland fra Nye Borgerlige.

På trods af det er der bred enighed blandt partierne om, at budgetprocessen er blevet mere inddragende.

Blandt andet på grund af placeringen af borgermødet før budgetseminaret, hvor forhandlingerne af budgettet går i gang.

- Budgetprocessen har været bedre i år end tidligere. Blandt andet fordi borgermødet har været placeret før budgetseminaret. Det har givet borgerne mulighed for at komme med deres holdninger inden forhandlingerne gik i gang, siger Kirstine Bille (SF)

- Fremlæggelsen af budgettet er den bedste, vi har haft hidtil. Blandt andet fordi, man har præsenteret det tidligere i år end tidligere år. Tidligere har budgettet mere eller mindre været forhandlet på plads, når indvendingerne fra borgerne kom, siger Tommy Bøgehøj.

Det er svært at gøre mere forståeligt

Selvom materialet er svært at forstå, skal det ifølge byrådsmedlemmerne ikke nødvendigvis være et mål, at budgetmaterialet skal være forståeligt for alle.

- En ambition om at præsentere budgetoplægget på en mere pædagogisk måde, er fin, men det er ikke let. Der er meget teknik, der er svært at udlægge pædagogisk, og det ville fylde flere hundrede sider. Så ville det være et kritikpunkt efter næste budgetforhandling, siger Tommy Bøgehøj (K).

- Jeg synes, at forvaltningen gør et stort stykke arbejde for at gøre det forståeligt. Selvom det ville være godt, så er det for meget at forvente, at de kan lave et budgetoplæg, som alle kan forstå første gang de læser det, siger Laila Sortland.

Heine Skovbak Iversen fra Det Radikale Venstre har heller ikke planer om at forlange mere pædagogiske udlægninger af budgettet, selvom han selv synes, at meget af materialet er svært at forstå.

-Som med meget andet kommunikation kan man altid gøre noget bedre, men det her handler også om en prioritering af medarbejdernes tid. Det er en svær balance, men jeg tror og håber på, at den balancegang der er lige nu, er den rigtige, siger Heine Skovbak Iversen.

Ifølge Kirstine Bille er der en mulighed for at gøre materialet mere overskueligt. Det handler dog ikke nødvendigvis om, at gøre det hele mere forståeligt.

- Det er værd at overveje, om man skal prioritere, at alle skal have adgang til alle oplysningerne. Vi skal selvfølgelig kunne gennemskue besparelserne, men teknikaliteter behøver de ikke være mere pædagogiske omkring i deres udlægning, siger Kirstine Bille (SF).

- Borgere må selv søge indflydelse og viden

Kommunaldirektør Rasmus Møller medgiver, at budgetmaterialet er svært at forstå.

- Det er meget komplekst materiale. Både byrådet og vi i administrationen vil gerne være inddragende og gør det så godt, vi kan, men vi står over for en meget kompleks udfordring. Det skyldes, at teksterne både skal leve op til nogle tekniske krav med korrekte fremskrivninger, men også skal være til at forstå for borgerne og politikerne. Det er en meget svær balancegang.

- Af samme årsag forsøger jeg at præsentere budgetoplægget så åbent og ærligt som muligt ved borgermødet, siger Rasmus Møller.

Han understreger, at administrationen hele tiden forsøger at forbedre kommunikationen, ligesom han også opfordrer alle, der har spørgsmål, til at skrive til kommunen, hvis der er dele af budgettet, der er svært at forstå.

Ifølge Tommy Bøgehøj fra Konservative er det ikke en løsning, at der skal bruges en masse kræfter på at gøre materialet mere forståeligt.

- Borgere må i højere grad selv søge indflydelse ved at tage fat i os politikere. Jeg har været ude ved grupper, hvor jeg har forklaret det, de havde svært ved at forstå. Vi går også budgettet igennem med vores vælgerforening. Så hvis man vil nå helt ud, er borgerne nødt til selv at engagere sig i nogle fællesskaber omkring det, siger Tommy Bøgehøj.

Alle borgere har mulighed for at afgive høringssvar til budgettet for 2023 frem til den endelige vedtagelse 12. oktober.

Administrationen understreger, at jo tidligere høringssvarene indkommer, jo nemmere kan de tages i betragtning af byrådet.

Tirsdag var der rejsegilde i Hornslet

Rejsegilde i Hornslet, fortsat efterlysning af 12-årig pige og nyt om omtalt parringsjagt

Hver uge samler vi nyhederne fra den seneste uge i vores kommune. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

12-årig pige fortsat efterlyst

Østjyllands Politi efterlyser 12-årige Isabella Hope Knudsen. Foto: Østjyllands Politi

12-årige Isabella Hope Knudsen er fortsat efterlyst. 

Det oplyser Østjyllands Politi.

Pigen, der blev efterlyst sidste torsdag, er sidst blevet set ved rådhuset i Hornslet mandag 5. september omkring klokken 12. 

- Vi har desværre ikke fundet frem til hende endnu. Hun har givet livstegn fra sig og fortalt, at hun har det godt, men hun ønsker ikke at blive fundet.

- Vi søger fortsat efter hende og vil stadig meget gerne i kontakt med nogen, der ved, hvor hun opholder sig, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi. 

Af hensyn til pigen og hendes familie ønsker Østjyllands Politi ikke at oplyse yderligere om hendes forsvinden på nuværende tidspunkt.

Har du oplysninger om, hvor Isabella opholder sig, så kontakt politiet på tlf. 114.

Isabella har langt, brunt og krøllet hår. Hun var iført en grøn jakke, mørke jeans og en brun bæltetaske.

Kogepåbud udstedt til Djurs Vand - Handrup Bakker Vandværk

Kort over området, der er berørt af kogepåbud. Foto: Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune er igen nødt til at udstede et kogepåbud. 

Denne gang er det udstedt til Djurs Vand - Handrup Bakker Vandværk

Det oplyser kommunen på deres hjemmeside. 

Kogepåbuddet er udstedt i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Det betyder, at vandværket skal orientere forbrugere om, at det anbefales, at alt vand til drikkevandsformål og madlavning skal koges. 

Da vandværket også forsyner en dagligvarebutik, flere restauranter og en cafe, underretter Syddjurs Kommune desuden Fødevarestyrelsen.

Djurs Vand - Handrup Bakker Vandværk forsyner omkring 340 forbrugere, som primært er sommerhuse og parcelhuse, samt en campingplads.

Kogeanbefalingen gælder indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt. Nye analyser er bestilt, og resultater ventes klar i næste uge.

Ligesom kogepåbuddet til Fælles Pumpestation Skellerup Enge, der blev udstedt i august, er der tale om Intestinale enterokokker. Det er såkaldt indikatorbakterier, som stammer fra tarmen hos mennesker og dyr. 

Når de findes i vandet, er det et tegn på forurening med afføring fra dyr eller mennesker. 

Hvis man bliver syg, skal man rette henvendelse til egen læge.

For yderlige information kan der rettes henvendelse til Djurs Vand

Byggeri af ny daginstitution når milepæl

Tirsdag var der rejsegilde for Børnehuset Jordbærmarken i Hornslet. Foto: Asbjørn With

Tirsdag var en milepæl for byggeriet af Børnehuset Jordbærmarken i Hornslet. Der var nemlig rejsegilde.

Institutionen, der kommer til at rumme 100 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser, forventes at stå klar i april 2023. 

Byggeriet af den nye institution på Rodskovvej blev besluttet i 2019 med en bevilling af 23 millioner kroner. Det var oprindeligt planen, at institutionen skulle stå klar i 2021, men flere forhold har gjort, at byggeriet er blevet forsinket. 

Du kan læse mere om de udfordringer, som byggeriet har mødt, i denne artikel fra 2021. 

Naturstyrelsen har politianmeldt sag om døde køer ved Kalø

Der er fundet døde kreaturer ved Kalø, hvor en privat forpagters dyr græsser i et statsligt naturområde. 

Det oplyste Naturstyrelsen i en pressemeddelelse fredag. 

Naturstyrelsen har nu meldt sagen til politiet.

Samme dag besigtigede Østjyllands Politi og embedsdyrlægen området. 

Naturstyrelsen oplyser, at det altid er dyreholders ansvar, at dyrene behandles forsvarligt og i overensstemmelse med dyrevelfærdsloven. De understreger også, at de ser med stor alvor på, at dyrevelfærdsloven bliver overholdt for græssende dyr, der er sat ud i de statslige naturområder. Uanset om det er dyr, Naturstyrelsen selv har i sin varetægt, eller dyrene tilhører private forpagtere. 

På baggrund af sagen er Naturstyrelsen i dialog med den pågældende forpagter om, hvordan de øvrige dyr skal håndteres.

Fødevarestyrelsen: Parringsjagt giver ikke anledning til opfølgning

De seks tyres parringsjagt på to køer i brunst giver ikke anledning til opfølgning fra Fødevarestyrelsens side. 

Det oplyser Fødevarestyrelsen i et svar fra fødevareminister Rasmus Prehn (S) til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. 

Det skriver TV 2 Østjylland. 

I svaret skriver Fødevarestyrelsen blandt andet, at en episode som den omhandlede på Molslaboratoriet, hvor en flok unge tyre jagter og forsøger at bedække en ko, ikke i sig selv betyder, at der er tale om en overtrædelse af dyrevelfærdsloven.

Fødevarestyrelsen påpeger i ministerens svar, at den slags situationer kan opstå, når reproduktive dyr går sammen. Så længe der føres tilstrækkeligt tilsyn med dyrene, og der reageres, når der er behov for det, 

- Efter dyrevelfærdsloven er det en forudsætning, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med dyrene, og at der reageres, når der er behov herfor. 

- Ifølge Molslaboratoriet blev dyrene efterfølgende skilt ad, og fire af tyrene er blevet slagtet for at undgå gentagelser. 

- Ifølge politiet har en dyrlæge efter episoden tilset koen og vurderet, at den ikke havde skader. 

- Fødevarestyrelsen har været i kontakt med Molslaboratoriet om situationen, og sagen giver ikke anledning til yderligere opfølgning fra Fødevarestyrelsens side, lyder Fødevarestyrelsens svar. 

Dermed slutter myndighedernes behandling af sagen.