Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Trivslen blandt medarbejderne i kommunens daginstitutioner er bedre end i mange år, siger fællestillidsrepræsentant hos BUPL, Kim Ager. Foto: Søren Øhlers

- Vi er det bedste sted i mange år

- Når jeg kommer ned i børnehaven for at hente den fireårige, så kan jeg ikke lige kigge mig omkring og sige, hvad er det for nogen pædagoger, der er for meget dernede.

Hvis du har set nogle af statsministerkandidatdebatterne, kan du formentligt genkende budskabet.

Bag det står Venstres statsministerkandidat, Jakob Ellemann-Jensen.

Det er dog umiddelbart en åben dør, han banker ind. Selvom Konservative ønsker færre offentligt ansatte og Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Konservative Folkeparti ikke vil fastholde loven om minimumsnormeringer, har jeg i hvert fald stadig til gode at høre den politiker, der mener, at der kan undværes pædagoger i vores daginstitutioner.

Når du har afleveret dine børn eller børnebørn, har du måske tænkt det samme som Venstres statsministerkandidat. Det er svært at se, hvem der kan undværes. Måske tværtimod.

Når du har læst SyddjursLIV, har du muligvis også tænkt, at pædagogerne i vores kommune er udfordrede.

Du har blandt andet kunne læse, at byggeriet af den nye daginstitution i Hornslet blev forsinket.

Du har også haft muligheden for at møde Christoffer Ward, der er tillidsrepræsentant for personalet i Hornslets to østlige børnehuse - Mosegården og Hanehøj - og lederen af de to institutioner, Kis Schlosser. De kunne fortælle, hvad uvisheden om institutionernes fremtid og de midlertidige løsninger betød for medarbejdernes trivsel. 

Vi bliver af og til skudt i skoene, at vi kun fortæller de negative historier, men vi har også fortalt nogle af de gode historier.

Vi kunne blandt andet fortælle, at det seneste tilsyn af vores dagsinstitutioner viste, at fagligheden er høj, og at det er en skrøne, at der mangler daginstitutionspladser. I sommers kunne kommunen fortælle, at der var intet mindre end 185 ledige daginstitutionspladser per 1. august.

I dette nyhedsbrev ser vi nærmere på dagsinstitutionsmedarbejdernes trivsel i hele kommunen cirka et år efter, at vi talte med Christoffer Ward og Kis Schlosser i Hornslet.

Jeg kan allerede nu afsløre, at interviewet med pædagogernes fællestillidsrepræsentant er iøjnefaldende opløftende læsning. Han frygter dog, hvilke konsekvenser et krav om besparelser i 2024 kan få for den meget positive udvikling i daginstitutionerne.

God læselyst.

Vi elsker at høre fra jer

Er der noget, du undrer dig over i Syddjurs Kommune? Noget der også kan interessere andre, og som vi kan undersøge journalistisk? Så skriv til os lige her. Vi elsker, når journalistikken bliver til i fællesskab med jer - og vi belønner månedens bedste spørgsmål med en kaffekop ☕


Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Kim Ager glæder sig over det gode arbejdsmiljø i kommunens daginstitutioner. Foto: Søren Øhlers

- For fem år siden havde jeg fortvivlede pædagoger med tårer i øjnene i røret. Dem er der meget langt mellem nu

Pædagogerne i kommunens daginstitutioner trives bedre end længe.

Det viser en ny undersøgelse, som BUPL har lavet. Trivselsundersøgelsen 2022 viser også, at vores kommune generelt ligger i top tre i vores resultater, når der sammenlignes med andre østjyske kommuner.

Blandt årsagerne til det godt arbejdsmiljø er god ledelse, dygtige og uddannede pædagoger og effekten aftalen om minimumsnormeringer, der har betydet flere hænder i daginstitutionerne.

Det fortæller Kim Ager, der er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i vores kommune.

Omstillings- og reduktionskatalog til Budget 2024, der var en del af aftalen om Budget 2023, er dog en anledning til bekymring. Her skal findes besparelser for 50 millioner kroner, hvoraf det aktuelt forventes, at der skal gennemføres besparelser for 30 millioner kroner.

Rammes daginstitutionsområdet hårdt, frygter fællestillidsrepræsentant for konsekvenserne for den positive udvikling for pædagogernes arbejdsmiljø.

God ledelse i daginstitutionerne og flere hænder betyder, at arbejdsmiljøet i kommunens dagsinstitutioner er bedre end længe set. Fællestillidsrepræsentant mener, at det gode arbejdsmiljø og udsigten til bedre rammer for pædagogernes arbejde kan tiltrække de nødvendige pædagoger inden loven om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024. Men Kim Ager er også bekymret for, at kommende besparelser for 30 millioner kroner kan sende daginstitutionerne tilbage til start.

For mange børn til for få pladser. Og for mange jobopslag til for få pædagoger. Opstilling af pavilloner og jurter, slidte lokaler og en stigende mistrivsel blandt børnene.

Når man betragter rammerne og vilkårene for daginstitutionerne på afstand, kan der hurtigt tegnes et dystert billede af pædagogernes hverdag og rammerne for at skabe et godt arbejdsmiljø. Men billedet stemmer - heldigvis - ikke overens med det arbejdsmiljø, pædagogerne oplever.

Det viser en ny undersøgelse fra BUPL, der er fagforening og a-kasse for pædagoger i Danmark.

Arbejdsmiljøet i Syddjurs' daginstitutioner

1 ud af 10 siger, at arbejdsmiljøet ikke er godt nok.

7 ud af 10 siger, at de har et meget godt arbejdsmiljø.

2 ud af 10 siger hverken eller.

110 - svarende til næsten halvdelen af de adspurgte medarbejdere - har deltaget i undersøgelsen. 

BUPLs vilkårsundersøgelse

Undersøgelsen, der er gennemført i 2022, viser blandt andet, at syv ud af 10 pædagoger oplever, at de har et godt arbejdsmiljø, mens det kun er en ud af ti, der ikke mener, at arbejdsmiljøet er godt nok.

Det glæder Kim Ager, der som fællestillidsrepræsentant for kommunens pædagoger har en tæt kontakt med pædagogernes tillidsrepræsentanter.

- Det er fantastisk. Hvis jeg går fem år tilbage, havde vi institutioner med pædagoger, der med tårer i øjnene ringede, fordi de ikke vidste, hvad de skulle gøre. Der er ikke sådan nogle, der ringer mere.

Dygtige ledere finder lokale løsninger

Ifølge Kim Ager er der flere årsager til fremgangen. En af dem er ledelsen af daginstitutionerne.

- God ledelse gøre en verden til forskel. Der bliver taget hånd om problemerne, når hverdagen ikke fungerer, eller der er udfordringer med sygefravær. Kort sagt er der et rigtig godt samarbejde i daginstitutionerne mellem lederne og medarbejderne, og det bærer frugt, siger Kim Ager.

Flere steder lykkes det, så der er to uddannede pædagoger på én stue. Al forskning viser, at det gør en stor forskel

Desuden er dygtige pædagoger og ledernes fokus på at ansætte uddannede pædagoger en vigtig faktor for det gode arbejdsmiljø.

- Lederne forsøger, så vidt det er muligt, at have en så høj andel af uddannede pædagoger som muligt. Flere steder lykkes det, så der er to uddannede pædagoger på én stue. Al forskning viser, at det gør en stor forskel.

- Hvis der kun er én pædagog på en stue, skal vedkommende løfte de professionelle og faglige pædagogopgaver selv. Det kan være at finde pædagogiske løsninger for børnegruppen, hvis der er udfordringer, forældresamarbejde, samarbejde med det specialpædagogiske team, hvis man har børn med særlige behov, hvor der måske skal laves indberetninger, evaluering af pædagogisk praksis og alle de her ting, hvor der er fagligt professionelle overvejelser og krav om dokumentation, som skal udføres.

- Det er en af de udfordringer, som bliver bragt op af tillidsrepræsentanter, når jeg taler med dem, men udfordringen er mindre end tidligere, siger Kim Ager.

Aftale om minimumsnormeringer har en effekt

En anden årsag til fremgangen for arbejdsmiljøet er, at der er kommet flere hænder i daginstitutionerne.

I BUPLs undersøgelse svarer pædagogerne, at der er flere faste pædagoger på stuen, hvilket vidner om gode vilkår på niveau med før i tiden.

Undersøgelsen viser også, at den ene halvdel af de 110, der har svaret, oplever, at normeringen er blevet "lidt bedre", mens den anden halvdel mener, at den er "uændret".

- Aftalen om minimumsnormeringer kan mærkes. Vi nærmer os den gamle konstellation med tre voksne på en børnehavestue med tyve børn. Det gør, at vi kan have to medarbejdere for morgenstunden, tre midt på dagen og så igen færre sidst på dagen.

Aftale om minimumsnormeringer

Aftale om minimumsnormeringer blev indgået 5. december 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Med aftalen er der opsat krav til, hvor meget pædagogisk personale der skal være i daginstitutioner, hvordan minimumsnormeringer gøres op, og hvordan de nye krav indfases. Lovkravet træder i kraft fra 2024.

Loven betyder, at der fra 2024 skal være minimum en pædagogisk personale til tre børn i vuggestuer og minimum en pædagogisk personale til seks børn i børnehaver.

Børne- og Undervisningsministeriet

- Kort sagt oplever pædagogerne, at de rent faktisk kan følge med i forhold til det antal børn, de har. Og det har de ikke kunne mærke i nogle år. Det betyder større overskud og en større trivsel, siger Kim Ager.

Ifølge Kim Ager er Syddjurs godt med i forhold til at få udmøntet minimumsnormeringer.

- Hvis vi ser bort fra 2020, der var et ekstraordinært år på grund af kommunens dårlige økonomi og genåbningen af budgettet, er midlerne til minimumnormeringerne blevet udmøntet i 2021 og 2022, mens jeg selvfølgelig også regner med, at de bliver det i 2023 og 2024, siger Kim Ager.

Syddjurs har modtaget cirka 2,5 millioner hvert år til at finansiere minimumsnormeringerne.

Trivsel til trods

Den høje trivsel er til trods for, at det har været nødvendigt at finde på alternative løsninger i flere daginstitutioner for at få plads til de mange tilflytterfamiliers børn.

Flere steder er der opført pavilloner, mens børnehaven Mosegården i september fik to jurter, der er konstruktioner, der minder om konstruktionen på et cirkustelt, hvor taget er mindre stejlt.

Jurter er konstruktioner, der minder om konstruktionen på et cirkustelt. Foto: Syddjurs Kommune

Kim Ager vil ikke udpege institutioner, hvor midlertidige løsninger har haft større konsekvenser end andre, men han ved, at de midlertidige løsninger har givet usikkerhed og frustrationer flere steder.

- Jeg ved, at de har revet sig i håret hos Mosegården, på Mols og at de river sig selv i håret i Ådalen, der er slidt og svært at holde rent. Bækdalen i Hornslet har også haft for mange børn i forhold til indretningen, siger Kim Ager.

En midlertidig pavillon ankommer til institutionen Uglen i Ugelbølle. Foto: Linda Elkjær

Alligevel finder han ikke grund til at pege fingre af kommunens arbejde med at sikre nok pladser.

- Jeg vil ikke undskylde på vegne af kommunen, men jeg kan godt forstå, at de trods befolkningsprognoserne har haft svært ved at forudse, hvor travlt de havde med at renovere og bygge nye daginstitutioner.

Med den bosætnings- og vækstkommunestrategi, man har lagt for dagen, er man nok generelt for sent ude med at renovere og bygge.

- Et børnetal, der overstiger kapaciteten, er et problem, vi har oplevet før. Vi så det også i starten af nullerne, da man lukkede Solgården i Hornslet, fordi børnetallet faldt. Inden for et år kom der lige pludselig rigtig mange børn i Hornslet, og der kan jeg huske, at vi alle sammen talte om, at det var en forkert beslutning at lukke Solgården, fordi den kunne have været fyldt helt op, siger Kim Ager.

- Men med den bosætnings- og vækstkommunestrategi, man har lagt for dagen, er man nok generelt for sent ude med at renovere og bygge.

Derfor glæder Kim Ager sig over udsigten til nye daginstitutioner i Knebel og Hornslet samt renoveringen af en række andre daginstitutioner, der er en del af budgettet for 2023 og overslagsårene frem til 2026.

- Jeg vil sige, at kommunen har prioriteret børneområderne højt. Man kunne sagtens gøre mere ud af infrastruktur, cykelstier og veje, men man har jo projekteret i overslagsårene i forhold til de steder, hvor man kan se, at her er der behov for andet og mere end det, vi har i dag.

Han understreger dog, at behovet også er der.

- I Ryomgård er Børnehuset Ringvejen og Poppelvejens Børnehave ikke helt nye længere. Ådalens Børnehus er nedslidt og svært at holde moderne. Så der skal en større renovering til.

- Jeg synes, noget af det, hvor der er brug for det, er projekteret, men det er også projekter, hvor der ikke må gå for længe, inden man gør noget ved det.

På trods af de slidte rammer viser undersøgelsen, at det ikke har ødelagt arbejdsmiljøet. Ifølge Kim Ager er det i høj grad pædagogernes fortjeneste.

- Pædagoger har altid været gode til at klare sig. Derfor vil jeg ikke sige, at de lider under midlertidigheden og de her rammer.

- Og så er der tillid til, at der kommer permanente løsninger, hvilket er vigtigt for at vinde kampen om pædagogerne i fremtiden.

Uddannelsesmuligheder skal tiltrække flere pædagoger

Når kommunen og daginstitutionerne i fremtiden skal kæmpe for at tiltrække de pædagoger, der sikrer, at vi overholder den nye lov om minimumsnormeringer, bør de ifølge Kim Ager særligt lægge vægt på tre ting.

- Vi skal italesætte, at vi har gode arbejdspladser, og at vores medarbejdere selv karakteriserer arbejdsmiljøet som godt. Det er vigtigt, at vi taler os selv op. Nu har vi noget "at stå på". Det havde vi ikke for et stykke tid siden. Når jeg ser på de andre østjyske kommuners vilkårsundersøgelser, har jeg svært ved at se, at der er nogen, der samlet set har gjort det bedre end os. Det skal vi fremhæve.

Vilkårsundersøgelsen forholder sig også til mistrivslen blandt de børn, som pædagogerne passer. Her er en anden mulighed for at tilbyde pædagogerne noget, de ikke kan få i andre kommuner.

I undersøgelsen angiver halvdelen af pædagogerne, at de oplever, at andelen af børn, der mistrives, er stigende.

Flere af vores pædagoger peger på, at de gerne vil have mere efteruddannelse inden for de socioemotionelle diagnoser, som mange af de børn, der mistrives, har.

I pædagogernes uddybende svar fremgår det, at børn med særlige behov ikke kan mødes tilstrækkeligt, og at tiden går fra den øvrige børnegruppe.

Desuden er timerne, der kan søges hos Specialpædagogisk Team, der kan rykke ud og hjælpe pædagogerne, blevet halveret gennem de sidste år i Syddjurs Kommune i takt med, at behovet for støttetimer er vokset.

Derfor mener Kim Ager, at viljen til at klæde pædagogerne på til at kunne håndtere børn, der mistrives, bør være noget at det, som nye pædagoger tilbydes.

- Børns mistrivsel stiller store krav til pædagogerne, men der er ikke tale om en udfordring, der ikke eksisterer i de omkringliggende kommuner, som vi skal konkurrere med om at tiltrække gode pædagoger.

- Flere af vores pædagoger peger på, at de gerne vil have mere efteruddannelse inden for de socioemotionelle diagnoser, som mange af de børn, der mistrives, har.

Socioemotionelle diagnoser

Den mest udbredte diagnose blandt børn er ADHD, som især drenge får, men også antallet er børn, der får diagnosen autismespektrumforstyrrelse, er steget.

Psykiatrifonden

- Derfor skulle det gerne være sådan, at vi viser jobsøgende pædagoger, at vi i vores daginstitutioner tilbyder muligheder for opkvalificering og efter- og videreuddannelse, der giver dem redskaber til at håndtere børn med socioemotionelle diagnoser, siger Kim Ager.

Det sidste tiltag, hvor kommunen kan gøre sig mere attraktiv, er på lønnen.

- I vores kommune ligger vi lidt under landsgennemsnittet. Derfor kan vi godt konkurrere med de omkringliggende, men Norddjurs Kommune tilbyder mere i løn, ligesom der vil være pædagoger, der vil sige, at de kan få mere i løn i Aarhus, siger Kim Ager, der også medgiver, at der er grænser for, hvor meget kommunen kan hæve lønnen, fordi en stor del af lønnen er fastsat i overenskomster.

- Men jeg vil også tilføje, at jeg som midlertidig tillidsrepræsentant ved nogle daginstitutioner lige nu ser, at der bliver givet mere i løn end tidligere. Så udviklingen går i den rigtige retning.

Udsigt til store besparelser bekymrer

Hvis den positive udvikling for pædagogerne skal fortsætte, kræver det ifølge Kim Ager, at det bliver politiske prioriteret. Det blev det blandt andet ved de netop overståede budgetforhandlinger.

- Jeg er nødt til at rose det byråd, der er kommet, for Budget 2023, hvor de har fjernet en besparelse på en halv million kroner på vores område, ligesom de valgte at støtte PPR med 400.000 til den tidlige indsats, siger Kim Ager.

I dag er der rettet op på den fejl, da grænsen hedder tre år og en måned. Jeg håber ikke, de vælger at ændre grænsen igen.

En del af det nye budget kan dog også vise sig at få konsekvenser for daginstitutionerne. En del af aftalen er nemlig et omstillings- og reduktionskatalog til Budget 2024.

Her skal findes besparelser for 50 millioner kroner, hvoraf det aktuelt forventes, at der skal gennemføres besparelser for 30 millioner kroner.

Der er særligt tre måder at spare på, som Kim Ager gruer for.

- I 2009 lavede man en beslutning om at sænke grænsen for, hvornår man skal i børnehave, til to år og ni måneder. Mange af de børn, der skulle tidligere i børnehave, var slet ikke klar til at komme i børnehave. I den alder er det ikke alle, der er frie af ble og særligt selvhjulpne. Hvis de ikke er det, er det enormt ressourcekrævende. Det kan godt være, det virker på regnearkene, men for dem, der står med det i hænderne, betyder det meget.

- I dag er der rettet op på den fejl, da grænsen hedder tre år og en måned. Jeg håber ikke, de vælger at ændre grænsen igen.

Desuden kan besparelserne komme til at få betydning for muligheden for at konkurrere med omkringliggende kommuner på løn.

- Får det den konsekvens, kan vi have svært ved at konkurrere med omkringliggende kommuner. Men andre kommuner er stillet ringe på grund af den situation, verden er i nu, så spørgsmålet er, om de ikke også kommer til at gennemføre lignende besparelser.

Sidst, men ikke mindst, kan besparelser ramme minimumsnormeringerne.

- Jeg har en klar forventning om, at de vil overholde loven om minimumsnormeringer, men jeg ved også, at andre kommuner ikke bruger alle de penge, de har fået til det. Jeg håber bare ikke, at man i vores kommune vil forbryde sig på det. Det er min største bekymring for trivslen i fremtiden, om besparelser får betydning for, om vi har hænder og uddannede pædagoger nok, siger Kim Ager.

Silobranden er slukket efter 30 dages brand. Foto: Jens Thaysen

Brand er slukket, tyveri fra Hospice Djursland og Nimtofte i ny TV-serie

Vi har samlet nogle af de vigtigste nyheder fra den seneste uge i vores kommune i et kort nyhedsoverblik. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

Branden er slukket

Der bliver fortsat kørt træpiller ud af siloen, der har været i brand i næsten en måned. Der er dog ikke brand i de træpiller, der køres ud. Foto: Østjyllands Brandvæsen

Branden i siloen på Studstrupværket er efter flere ugers intenst arbejde blevet slukket.

Det oplyste Østjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag. 

Det betyder, at de særligt udsatte borgere, der i perioder blev anbefalet at opholde sig andetsteds, kan vende hjem igen.

Arbejdet med at få slukket den omfattende brand har stået på siden 22. september. I den periode har Østjyllands Brandvæsen samarbejdet med blandt andre Beredskabsstyrelsen og Forsvaret om at få bugt med branden. 

Da branden nu er slukket, vil der ikke længere være røgudvikling, men man vil fortsat kunne se damp fra siloen. 

Østjyllands Politi undersøger den nærmere årsag til branden.

Udbud udskydes

Udbuddet for et nyt, bæredygtigt og attraktivt boligområde i det vestlige Hornslet, som kommunen har beskrevet projektet Hornslet Vest, er udskudt.

Udbuddet for et nyt, bæredygtigt og attraktivt boligområde i det vestlige Hornslet, som kommunen har beskrevet projektet Hornslet Vest, er udskudt. 

Det oplyser Syddjurs Kommuner på deres hjemmeside. 

Årsagen er den forværrede situation i markedet, der har skabt en usikkerhed blandt investorer. Ifølge kommunen gør det, at flere er tilbageholdende med at igangsætte nye, store projekter. Det betyder også, at der er færre interesserede i at give tilbud på udviklingen i Hornslet Vest på nuværende tidspunkt.

Derfor besluttede økonomiudvalget, at udbuddet for Hornslet Vest udskydes til markedssituationen er ændret. 

Helt konkret betyder det, at udbuddet formelt annulleres på nuværende tidspunkt, men at der vil ske et genudbud, så snart det er muligt.

Syddjurs Kommune vurderer, at udbuddet for Hornslet Vest stadig er meget attraktivt for investorer med stærke byudviklingskompetencer. Udfordringerne skyldes alene de helt ekstraordinære markedsforhold lige nu.

Hornslet Vest skal være et boligområdefordelt på to delområder ved Ågårdvej langs med Amaliegårdvej.

Scener til serie blev optaget i Nimtofte - nu vises serien på DRTV

To af seriens hovedpersoner, Lukas og Kris, leder efter deres forsvundne ven, Alex. Foto: Jonas Blond.

En dagplejemor, der popper ud af hoveddøren med mange børn omkring sig, en ejer af en volvo, en mandlig præst og en kvinde i alderen 30-50 år.

Det var en lidt anderledes efterlysning, som medlemmerne af facebookgruppen 8581 Nimtofte kunne læse på deres side i begyndelsen af året. 

Samtidig kunne flere nysgerrigt gå forbi pop-up butikken Mega Video på Stationsvej, der vækkede mindelser om 90'erne.

Bag forespørgslen og pop-up butikken stod et filmhold. Resultatet af deres arbejde og optagelser i Nimtofte kan de kommende uger opleves på DRTV, hvor de første to afsnit af coming-of-age krimi-serien Nordland '99 kan streames.

Om serien, der foregår i 1999, skriver DR:

- Året er 1999, og provinsstilheden ligger tungt over en lille dansk by. Lukas, Kris og Alex hænger ud, fester og forsøger at holde den formålsløse kedsomhed på afstand. Men under overfladen lurer et mørke i byen, og da Alex forsvinder sporløst efter en fest, allierer Lukas og Kris sig med Alex' søster Emma for at finde ham.

Du kan streame de første afsnit på DRTV nu. 

Tyveri fra Hospice Djursland

Hospice Djursland har fået stjålet flere havemøbler.

Ukendte gerningsmænd har stjålet to store borde og 12 stole samt to sofaer og bord i sort flet fra den ene af Hospice Djurslands terrasser. 

Det oplyser Hospice Djursland på deres facebookside, hvor de også opfordrer til, at man holder øje med, om man bliver tilbudt sådanne møbler, hvis de sættes til salg.  

TV 2 Østjylland har interviewet forstander Dorit Simonsen om tyveriet.

Mand på flugt fanget i Ebeltoft

Tirsdag fremstillede Østjyllands Politi en 21-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. 

10. maj blev han varetægtsfængslet i en sag om narkosalg ved et grundlovsforhør i Retten i Aarhus, men det lykkedes ham at flygte uden for retten. 

Efterfølgende blev han ved et nyt grundlovsforhør varetægtsfængslet in absentia – altså et grundlovsforhør, hvor han ikke var til stede.

Natten til tirsdag blev han så fundet på en adresse i Ebeltoft, hvor han blev anholdt på ny.

Manden blev varetægtsfængslet i fire uger.

Er du i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds 1. november? Så tag vores kandidattest

Har du fundet din kandidat til valget 1. november? Ellers kan Avisen Danmarks kandidattest hjælpe dig på vej. 

Valget nærmer sig med hastige skridt.

Hvis du endnu ikke har fundet kandidaten, der deler dine holdninger til nogle af samfundets store spørgsmål, er der håb forude. Avisen Danmark har nemlig lavet en kandidattest, der hjælper dig på vej. Den kan du tage her.

Har du allerede besluttet dig for, hvor du skal sætte dit kryds, er der mulighed for at brevstemme.

Det kan du gøre til og med fredag den 28. oktober.

Du kan stemme hos Borgerservice i Ebeltoft inden for normal åbningstid og hos bibliotekerne i Hornslet, Rønde og Kolind inden for den bemandede åbningstid.

Åbningstiderne er:

Borgerservice Ebeltoft

Mandag-tirsdag kl. 10-15, torsdag 10-17 og fredag 10-12.

Ekstra åbningstider i Borgerservice Ebeltoft

• Lørdag den 22. oktober 2022 kl. 10 - 14
• Fredag den 28. oktober 2022 kl. 9 - 16

Bibliotekernes bemandede åbningstider

Hornslet Bibliotek
Mandag - torsdag fra 12:00 til 18:00, Lørdag fra 10:00 til 14:00

Rønde Bibliotek
Mandag - torsdag fra 12:00 til 18:00

Kolind Bibliotek