Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Søren Ibsen er dybt involveret i borgermødet på Mols 16. november. Foto: Asbjørn With

- Det er jo vores hood

16. november inviterer en række lokale foreninger og aktører på Mols til informationsmøde i Molsskolens Festsal om den kommende naturnationalpark.

For et skridt ad gangen rykker den nye naturnationalpark tættere og tættere på at blive realiseret i det smukke, bakkede landskab på Mols.

Mens nogle er begejstrede, er andre skeptiske. Andre igen sætter bannere op langs vejen på Mols med teksten: Ja til natur - Nej til naturnationalpark.

Der er også mange lokale, som i udgangspunktet byder naturnationalparken velkommen, men som er usikre på, hvilken betydning det får for hverdagslivet på Mols, når et areal på næsten 800 hektar bliver hegnet ind og forsynet med store dyr, der går frit rundt i den gigantiske indhegning.

Blandt andet en gruppe forældre, som på vegne af børnefamilierne på Mols til SyddjursLIV undrer sig over, hvorfor de ikke er blevet inddraget i arbejdet med naturnationalparken.

I naturnationalparkens lokale arbejdsgruppe, er hverken Molsskolen, børnehaven eller naturbørnehaven repræsenteret.

Det undrer børnefamilierne. For det skaber usikkerhed om, hvordan børnene i skolen og børnehaverne kan få adgang til naturen i fremtiden. Og naturen er for mange blandt de vigtigste grunde til at flytte til Mols eller blive boende.

Søren Ibsen undrede sig også, da han så sammensætningen af den lokale arbejdsgruppe, Naturstyrelsen har nedsat.

Han er dybt involveret i både Mols i Udvikling og Borgerforeningen Mols.

- Hvem kommer til at bruge naturnationalparken? Turister naturligvis, men det er vores hood. Både skolen og især naturbørnehaven bruger området hele tiden, og derfor undrede det os både i Mols i Udvikling og i borgerforeningen, at de ikke var med i arbejdsgruppen, siger Søren Ibsen til SyddjursLIV.

I dag fortæller Søren Ibsen om de overvejelser, der ligger bag informationsmødet 16. november, og hvad man som lokal kan forvente på mødet.

Ligesom Søren Ibsen også forklarer om arbejdet i den lokale arbejdsgruppe og dermed giver os indblik i nogle af de overordnede muligheder og begrænsninger i selve projektet. Og de præmisser, der ligger til grund for naturnationalparken på Mols.

Rigtig god læselyst.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Sammen med en række lokale foreninger er Søren Ibsen med til at arrangere et stort borgermøde i Knebel om den kommende naturnationalpark. Foto: Asbjørn With

En ting er helt afgørende for fremtiden på Mols, mener Søren Ibsen: - Vi skal kunne være her alle sammen - sammen

Der bliver plads til naturbørnehaven, når naturnationalparken kommer, beroliger Søren Ibsen de forældre, der frygter for netop naturbørnehavens fremtid og for institutioner og skolers mulighed for at bevæge sig inden for hegnet.

Mange er stadig uvidende eller usikre på rammerne for- og konsekvenserne af den kommende naturnationalpark på Mols.

Derfor arrangerer de lokale medlemmer af Naturstyrelsens arbejdsgruppe til stort borgermøde på Molsskolen 16. november.

Der sker rigtig meget omkring den nye naturnationalpark på Mols, og det sker på mange niveauer. Derfor er det heller ikke underligt, hvis der er mange, som mangler oplysning, fakta og indsigt, mener blandt andre Søren Ibsen. Derfor er han, sammen med lokale foreninger og aktører, med til at arrangere borgermøde 16. november.

I de seneste år er der blevet gjort en kæmpe indsats for at gøre det attraktivt at bo og leve på Mols og Helgenæs med opførelsen af Knudepunktet i Knebel, som en af de tydeligste fysiske manifestationer af indsatsen og det lokale samarbejde.

- Vi har brugt rigtig mange år på at samle borgere på Mols og Helgenæs og skabe mulighed for, at vi kan være sammen om tingene, fortæller Søren Ibsen.

Han har en række kasketter på i arbejdet med at skabe sammenhold. Både i Mols i Udvikling og i Borgerforeningen Mols og senest som repræsentant i den lokale arbejdsgruppe, der er nedsat af Naturstyrelsen i forbindelse med den kommende naturnationalpark.

Og netop den nye nationalpark har snoet sig ind i de små lokalsamfund som en slange i paradis. Regeringens beslutning om at placere en naturnationalpark på Mols deler vandene, og er igen og igen og igen anledning til heftige debatter og uenighed.

Der er rigtig mange, der reelt ikke ved noget om naturnationalparken eller om, hvad den kommer til at betyde

Søren Ibsen

Derfor indkaldes der til borgermøde onsdag 16. november. Mødet holdes i Molsskolens Festsal i Knebel fra klokken 18.30 til klokken 21.

- Både i Mols i Udvikling og i Borgerforeningen er vi internt uenige om vores holdning til naturnationalparken, fortæller Søren Ibsen åbent og ærligt.

Nogle glæder sig til naturnationalparken og andre gør ikke, fortæller Søren Ibsen. Foto: Asbjørn With

- Der er nogen, som glæder sig, mens andre slet ikke er med på idéen. Sådan er det. Men vi har en stor opgave i at tale sammen om det på en ordentlig måde. For når naturnationalparken bliver en realitet, skal vi have det bedste ud af det. Vi skal kunne være her alle sammen - sammen, slår Søren Ibsen fast.

Han siger helt bevidst, når naturnationalparken kommer.

For det gør den.

Beslutningen kan ikke ændres lokalt

- Der er truffet en beslutning om, at der skal være en naturnationalpark på Mols. Den beslutning kan vi ikke ændre på, og den bliver nok heller ikke lavet om på Christiansborg efter valget på tirsdag. Vores arbejde består i, at vi skal have det bedste ud af det, mener Søren Ibsen.

Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for de kommende naturnationalparker, der overordnet set kan deles op i fire lag.

Proces og organisering af arbejdet med naturnationalparker

I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af naturnationalparker i Danmark. Henover de næste år vil der blive etableret naturnationalparker, hvor både forskere, de landsdækkende interesseorganisationer og de lokale brugere vil blive involveret i planlægningsfasen.

Naturstyrelsen skal udarbejde projektforslag for de kommende naturnationalparker i Danmark. Som led i den proces skal både en videnskabelig arbejdsgruppe, en national arbejdsgruppe for interessenter og lokale projektgrupper inddrages i arbejdet. Projektforslagene skal godkendes af aftalekredsen bag naturnationalparkerne og bliver sendt i offentlig høring.

Den videnskabelige arbejdsgruppe:

Her sidder 10 eksperter og forskere, herunder formanden for Det Dyreetiske Råd, Bengt Holst.

Den nationale arbejdsgruppe for interessenter:

Her sidder 22 nationale interesseorganisationer som Danmarks Idrætsforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Det Grønne Kontaktudvalg, Friluftsrådet og mange andre.

Den lokal arbejdsgruppe:

Her sidder lokale og/eller regionale repræsentanter.

Naturstyrelsen

Politikerne i Folketinget har det sidste ord, og bestemmer i sidste ende, men der er også lovet lokalinddragelse i det forberedende arbejde. Det er så det, Naturstyrelsen har sat på skinner med nedsættelsen af en lokal arbejdsgruppe, hvor en række interessenter sidder med ved bordet.

Den lokale arbejdsgruppe

Syddjurs Kommune: Sanne Attermann

Danmarks Naturfredningsforening: Jeppe Hansen

Dansk Ornitologisk Forening Østjylland: Jeppe Fonnesbo

DGI Østjylland: Flemming Poulsen

Friluftsrådet Østjylland: Thorkil Danielsen

Dansk Cykle Union (distrikt Jylland/Fyn): Erling Brejnegaard

Dansk Rideforbund: Jens Kristoffersen

Dansk Islænderforening: Lone Høst

Dansk Orienteringsforbund: Kell Sønnichsen

Det Danske Spejderkorps: Verner Damm

BUPL Østjylland: Karen Clausen

Naturstyrelsens brugerråd: Martin Hedegaard

Nationalpark Mols Bjerge (sekretariat): Birgitte Lamp

Nationalpark Mols Bjerge (bestyrelse): Jens Søgaard

Mols I Udvikling: Søren Ibsen

Djursland Landboforening: Hans Gæmelke

Borgerforeningen Mols - Distriktsråde for Mols og Helgenæs: Henning Møller Nielsen

Museum Østjylland: Rikke Maring

Unge biodiversitets ambassadører: Clarissa Gernow

Danmarks Vilde Natur: Jonas M. Nørregaard

Nabolodsejer repræsentant (valgt på møde for nabolodsejere): Helle Andersen

Nabolodsejer repræsentant (valgt på møde for nabolodsejere): Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Nabolodsejer repræsentant (valgt på møde for nabolodsejere): Tone Hammerich Ackermann

Arbejdsgruppen for tilgængelig natur: Linda Klindrup

Fri Natur: Jane Toubro

Danmarks Jægerforbund: Poul Arne Nielsen

Dansk Botanisk Forening: Lasse Werling

Dansk Skovforening: Peter Heydorn Kristensen

Naturstyrelsen Kronjylland

Naturstyrelsen Kronjylland

Der har også været en række arrangementer og såkaldte naturvandringer, hvor nysgerrige borgere har haft mulighed for at stille spørgsmål, men der er brug for endnu mere, mener en række lokale foreninger og aktører.

- Der er rigtig mange, der reelt ikke ved noget om naturnationalparken eller om, hvad den kommer til at betyde. Og mange ved nok kun det, de har set i medierne eller læst i et kommentarspor på Facebook.

- Det skal vi gøre noget ved, og derfor inviterer vi til informationsmøde 16. november, hvor alle er velkomne. Og hvor man har mulighed for at få oplysninger, stille spørgsmål, komme med gode ideer eller give udtryk for sine bekymringer, fortæller Søren Ibsen.

Det er ikke et debatmøde, for der er ikke ret meget at debattere

Søren Ibsen

For at naturnationalparken skal lykkes, kræver det lokalt medejerskab. Det kræver viden, indsigt og forståelse, eller i hvert fald muligheden for at opnå viden, indsigt og forståelse.

Ordet informationsmøde er også helt bevist.

- Det er ikke meningen, at vi skal råbe op i salen. Det er ikke et debatmøde, for der er ikke ret meget at debattere, siger Søren Ibsen.

Præmisser ligger fast

Det ligger fast, at der skal indhegnes 775 hektar plus/minus 20 hektar. Hegnet kommer til at gå hele vejen rundt, mens hegnene, der findes i dag, fjernes.

- Det er præmisserne og de fysiske rammer, og det kommer vi ikke til at flytte meget på, konstaterer Søren Ibsen.

Der bliver heller ikke ændret på, at der skal gå store græssere inden for hegnet.

Foto: Asbjørn With

- Det er skrevet ind i beslutningen om naturnationalparken på Mols, at der skal være lysåbne arealer, og det kræver intensiv græsning. Det er simpelthen en præmis.

- Det er de bærende piller i projektet, fortsætter Søren Ibsen.

Man kan godt være uenige om præmisserne for naturnationalparken, selvom de ligger fast. Søren Ibsens pointe er, at det ikke nytter noget, at præmisserne splitter lokalbefolkningen på Mols og Helgenæs.

- Det vi skal gøre lokalt, er at hjælpe med at finde de bedste løsninger indenfor rammerne, siger Søren Ibsen og åbner døren ind til arbejdet i den lokale arbejdsgruppes forsøg på at gøre netop det.

- Et kompromis kunne være, at man giver køb på, at dyrene inden for hegnet skal være reproducerende. En ko vil forsvare sin kalv, mens en stud er ligeglad med både mennesker og hunde.

- Et andet kunne være, at man udsætter mindre heste, for eksempel islændere, der ikke er så store i deres kropsbygning, siger Søren Ibsen som eksempler på, hvordan man i arbejdsgruppen forsøger at finde løsninger.

Der arbejdes også med at flytte hegnet en lille smule, så mennesker, der går på ydersiden af hegnet, ikke går på nabolodsejerne jord men stadig på naturnationalparkens areal.

Der bliver plads til naturbørnehaven

Arbejdsgruppen har holdt to af tre planlagte møder. Men selvom Naturstyrelsen mener, at der er lokal borgerinddragelse i sammensætningen af gruppen, tilfredsstiller det ikke de helt lokale aktører, som arbejder med langt mere direkte inddragelse end Naturstyrelsen.

Hvem kommer til at bruge naturnationalparken? Turister naturligvis, men det er vores hood

Søren Ibsen

Som SyddjursLIV tidligere har beskrevet undrer en gruppe børnefamilier sig over, at de ikke er blevet inddraget i arbejdet med naturnationalparken, når de nu er nogle af dem, der bor på Mols og skal leve med konsekvenserne af den hver dag.

Karen Heydorn og Sigurd Toftdahl Terkelsen frygter, at der ikke bliver plads til naturbørnehaven i naturnationalparken, og at det bliver umuligt for børnehaver og skoler at bevæge sig ind i indhegningen, fordi risikoen for børnenes sikkerhed er for stor med så store dyr og så få voksne til at tage ansvaret.

Og derfor undrede de to forældre sig over, hvorfor hverken Molsskolen eller naturbørnehaven er repræsenteret i den lokale arbejdsgruppe.

Foto: Asbjørn With

- Det undrede også mig, da jeg så sammensætningen af gruppen. Og derfor gjorde jeg også opmærksom på det på vores første møde, siger Søren Ibsen og spørger:

- Hvem kommer til at bruge naturnationalparken? Turister naturligvis, men det er vores hood. Både skolen og især naturbørnehaven bruger området hele tiden, og derfor undrede det os både i Mols i Udvikling og i borgerforeningen, at de ikke var med i arbejdsgruppen.

Hvis forældrene havde siddet i arbejdsgruppen, ville de vide, at der er stor imødekommenhed overfor naturbørnehaven.

BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund i Østjylland var repræsenteret i gruppen, men afgav efter første møde pladsen til lederen af naturbørnehaven.

Der er et stort behov for information, og derfor har vi insisteret på, at der holdes et borgermøde 16. november, hvor alle er velkomne.

Søren Ibsen

Selvom hun repræsenterer alle børn, er det dog et stort skridt tættere på, og det er en god ting, mener Søren Ibsen, som også oplyser, at der er stort politisk fokus på netop naturbørnehaven.

- Der er rigtig god dialog nu mellem skolen, børnehaven, naturbørnehaven, Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune.

- De store partier i byrådet har skrevet til baglandet på Christiansborg og gjort dem opmærksom på det helt unikke i de danske naturbørnehaver. På den måde undgår vi, at Folketinget ender med at træffe en beslutning, der tager livet af naturbørnehaverne uden at være klar over det, fortæller Søren Ibsen.

Som det ser ud nu, skal naturbørnehaven bruge fire pladser udenfor hegnet, og der tages hensyn til at flytte hegnet en smule de steder, det er nødvendigt. Men præmissen om græssende dyr, er der ikke ændret på.

- Børnehaven får gode pladser, men det er klart, at hvis de vil ind i naturnationalparken med børnene, så er der græssende dyr, slår Søren Ibsen fast.

Insisterer på borgermøde

Den frygt for konsekvenserne, som forældrene oplever, er et godt eksempel på, hvorfor der skal være endnu mere oplysning og information til lokalområdet.

- Der er for eksempel heller ikke ret mange, der ved, at det snart er slut med at køre i bil i området, når naturnationalparken kommer. Det bliver en overraskelse for mange.

Foto: Asbjørn With

- Der er et stort behov for information, og derfor har vi insisteret på, at der holdes et borgermøde 16. november, hvor alle er velkomne. Og vi er en stribe lokale foreninger og aktører, der går sammen om at arrangere mødet. Så ved vi, at vi har givet alle muligheden, og at vi har gjort alt, hvad vi kunne, inden det sidste møde i arbejdsgruppen, siger Søren Ibsen.

Informationsmødet 16. november - kort

Arrangørerne af borgermødet 16. november inviterer officielt til møde på borgerforeningens hjemmeside, hvor det endelig program for mødet bliver offentliggjort i begyndelsen af november.

Borgermødet holdes i Molsskolens Festsal onsdag 16. november klokken 18.30 til 21.

Her er et uofficielt program:

  • Velkomst
  • Status ved skovridder Peter Brostrøm, Naturstyrelsen Kronjylland
  • Fem personlige indlæg af fem minutters varighed. Både fortalere, skeptikere og modstandere kommer til orde
  • En række interessenter, nabolodsejere, institutioner og foreninger har herefter hver sin stand. Her kan man få en snak, stille spørgsmål og få svar, giver udtryk for sin bekymring eller komme med en god idé.

Efter mødet samler arrangørerne alle de indkomne ideer og bekymringer i en samlet skrivelse, som overdrages til Naturstyrelsen inden det næste møde i den lokale arbejdsgruppe. 

Mødet bliver planlagt sådan, at flest muligt kan få mest mulig viden. Og sådan at alle, der ønsker det, kan give deres mening til kende.

Når skovridder Peter Brostrøm, som er Naturstyrelsens ansvarlige for naturnationalparken på Mols, er færdig med at give en status i processen med naturnationalparken, forlader han mødet igen. Det er som nævnt ikke et debatmøde, og der bliver derfor heller ikke mulighed for at at stille spørgsmål direkte til Naturstyrelsen.

Herefter vil fem forskellige interessenter komme med personlige indlæg af fem minutters varighed.

De vil repræsentere de forskellige holdninger til naturnationalparken belyst af henholdsvis modstandere, skeptikere og tilhængere.

Og så bliver der mulighed for at besøge forskellige stande hvor man kan møde forskellige lokale interessenter og foreninger.

- Her vil de private lodsejere have en stand. Nationalpark Mols Bjerge og Borgerforeningen vil have en stand. Mols i Udvikling og mange andre som Molsskolen og naturbørnehaven vil have en stand.

- Så har man mulighed for at komme med sine ideer, sine bekymringer eller sin frygt. Hver stand skriver ned, og efter mødet samler vi det hele i en samlet skrivelse til Naturstyrelsen inden vores næste møde, forklarer Søren Ibsen.

- På den måde sikrer vi, at alle, der har noget de gerne vil sige, får chancen. Men det er også vigtigt, at vi alle sammen forstår, at de idéer og tanker vi har, ikke nødvendigvis bliver til noget. For grundpiller og grundpræmisserne er støbt, og de står fast, konkluderer Søren Ibsen.

Dagen efter Folketingets åbning udskrev statsminister Mette Frederiksen (S) valg. Se her, hvordan stemmerne fordelte sig i vores kommune ved det seneste Folketingsvalg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sådan stemte vi i 2019

Hvis Syddjurs alene havde haft magten til at fordele mandaterne efter det seneste folketingsvalg, var regeringsforhandlingerne muligvis blevet mere udfordrende.

Der var nemlig næsten dødt løb mellem rød og blå blok i vores kommune. Rød blok fik 50,7 procent af stemmerne, mens blå blok fik 49,2 procent af stemmerne.

Den største lokale sejr for blå blok var i Kolind, hvor de fik 52,2 procent af stemmerne, mens det bedste lokale valgresultat i rød blok var Hornslet.

Kan du huske, hvordan vælgerne i Syddjurs stemte ved sidste folketingsvalg? Og ved du, hvilket valgsted i kommunen, hvor vælgerne var mest røde, mest blå og mest splittede? Vi tager et tilbageblik på sidst, vi var i stemmeboksen.

En hektisk folketingsvalgkamp nærmer sig sin afslutning. Tirsdag får vi svar på, hvordan stemmerne fordeler sig. Spørgsmålet er, om vi også til den tid ved, hvilke partier der danner regering og hvem, der skal være statsminister.

Dette valg skiller sig på mange måder ud. Der er ikke kun to, men hele tre statsministerkandidater, et helt nyt parti ser ud til at løbe med en stor andel af stemmerne, mens mere etablerede partier befinder sig nervepirrende tæt på spærregrænsen.

Mens udfaldet af tirsdagens valg lige nu virker svært at forudsige, er den nærtforestående valgdag en god anledning til at se tage et nærmere kig på, hvad vi stemte ved det seneste valg.

Vi har blandt andet set på, hvordan I under ét ville fordele magten i Folketinget, hvis Syddjurs alene havde magten til at fordele mandaterne ved en demokratisk valghandling.

Vi er også dykket ned i det seneste valgresultat for at stille skarpt på de lokale valgresultater fra de otte valgsteder fra 2019.

Hvordan ville balancen mellem rød og blå blok have set ud i 2019, hvis vælgerne i Kolind alene bestemte? Hvad vælgerne i Hornslet bestemte?

Når jeg netop fremhæver de to valgkredse i mit eksempel, skyldes det, at den ene af de to valgkredse var den mest røde valgkreds, mens den anden var den mest blå.

Hvis du ikke allerede har gættet, hvem der var mest blå og rød, får du svaret lidt længere nede i artiklen, hvor du også finder stemmefordelingen ved dit lokale valgsted.

Meget tæt løb i Syddjurs

Lad os lægge ud med det samlede resultat i Syddjurs, og lad det være sagt med det samme: Det havde ikke gjort regeringsforhandlingerne lettere, hvis vores kommunes stemmer alene havde magten til at fordele mandaterne.

Det isolerede resultat for Syddjurs adskiller sig ikke voldsomt for landsresultatet, men løbet mellem er rød blok og blå blok er dog markant tættere.

Rød blok fik 50,7 procent af stemmerne, mens blå blok fik 49,2 procent af stemmerne.

På landsplan var fordelingen af stemmer 52,1 procent til rød blok og 47,8 procent til blå blok.

Selvom der næsten var dødt løb mellem blå blok og rød blok ved valget i 2019, var der forskelle at spore mellem de otte valgsteder.

Fem ud af otte valgsteder gav den største andel af stemmerne til partier, der pegede på Mette Frederiksen (S) som statsminister, mens tre valgsteders resultater pegede på Lars Løkke Rasmussen, der dengang var Venstres spidskandidat.

Det skal dog understreges, at diagrammet udelukkende er udtryk for stemmefordelingen på valgdagen i 2019 og ikke har noget at gøre med mandaternes fordeling. Derfor er stemmer fra partier, der ikke kom over spærregrænsen, også talt med.

Det drejede sig om Kristendemokraterne, Stram Kurs og Klaus Riskær Pedersen, der alle pegede på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

Og så tilbage til den lille gåde om, hvilken kommune der var henholdsvis mest blå og rød.

Som du kan se her, stemte 53,1 procent af vælgerne i Hornslet på en kandidat, der pegede på Mette Frederiksen (S) som statsminister, mens 52,2 procent i Kolind stemte på et parti, der pegede på Lars Løkke Rasmussen (V).

I Tirstrup, Ryomgård, Mols og Rønde var der også et flertal hos de partier, der pegede på Mette Frederiksen (A), mens der var et blåt flertal i Mørke og Ebeltoft.

Men forskellene på rød og blå blok er ikke specielt store i vores kommune.

Ryomgård stemte på Mette

Der er dog relativt store forskelle på nogle af partiernes popularitet rundt omkring ved valgstederne.

Socialdemokratiet løb eksempelvis med mere end 30 procent af stemmerne i Ryomgård, mens det blev til knap 24 procent af stemmerne på Mols.

Venstre fik 27,7 procent af stemmerne i Ebeltoft, men måtte tage til takke med 23,7 i Tirstrup.

I Kolind vendte vælgerne tomlen ned til Radikale Venstre, der kun fik fire procent af stemmerne, mens 8,4 i Rønde pegede på partiet, der sidenhen har valgt at vælte regeringen.

Molslinjen øger antallet af afgange fra Ebeltoft i påsken 2023. Foto: Molslinjen

Dom i drabssag ankes, flere afgange fra Ebeltoft og "ny" familiechef

Vi har samlet nogle af de vigtigste nyheder fra den seneste uge i vores kommune i et kort nyhedsoverblik. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

Flere færgeafgange fra Ebeltoft

Næste år øger Molslinjen antallet af afgange fra Ebeltoft og Aarhus. Foto: Molslinjen

Fra påsken 2023 øger Molslinjen antallet af afgange fra Ebeltoft. 

Det skriver Århus Stiftstidende. 

Med den kommende sejlplan mere end fordobles antallet af afgange mellem Ebeltoft og Odden Færgehavn - nemlig fra 294 i 2022 til 656 i 2023 i perioden marts til oktober.

Antallet af afgange fra Aarhus øges også, og det betyder, at der kommer fire færger i drift på en gang. 

- Det giver op til 32 daglige afgange mellem Jylland og Sjælland. På den måde vil vi kunne have 45-minutters drift i de perioder, hvor mange gerne vil sejle med. Det vil øge fleksibiliteten, og de rejsende vil vide, at den næste færge er lige om hjørnet, forklarer Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard, til Århus Stiftstidende. 

Anklager kræver hårdere dom for voldsomt drab i Ebeltoft

Anklagemyndigheden har besluttet at anke dommen på 12 års fængsel, som Frank Brix Danielsen blev idømt for drabet på Britt Kaiser Palmgren. 

Det skriver Ekstra Bladet.

I byretten i Randers krævede anklageren mindst 14 års fængsel til Frank Brix Danielsen, men retten valgte at afsige en dom på 12 års fængsel.

Nu har anklagemyndigheden valgt at anke dommen til Vestre Landsret til skærpelse.

Drabet fandt sted foran naboens hoveddør på Strandgårdshøj i Ebeltoft 22. januar kort før midnat. 

Mette Thomsen konstitueres som familiechef.

Den nuværende myndighedsleder i familierådgivningscenteret, Mette Thomsen, konstitueres som familiechef. Foto: Asbjørn With

Den nuværende myndighedsleder i familierådgivningscenteret, Mette Thomsen, konstitueres som familiechef.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. 

Mette Thomsen konstitueres som familiechef fra 1. januar til 1. november 2023. 

Stillingen som familiechef i Syddjurs Kommune har været ledig siden juli 2022, hvor Claus Friis Lange fratrådte stillingen. I den mellemværende periode har direktør for Job og Velfærd, Katrine Axél, varetaget posten.

- Vi er i en situation, hvor vi fortsat har stort fokus på at sikre faglig og økonomisk ledelse af området. Familieområdet er udfordret og vi er midt i en proces med at sikre stabilitet. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Mette Thomsen har taget mod tilbuddet om en længere konstituering hen over 2023. Det vil give os den nødvendig ro og stabilitet på området, frem mod opslag af stillingen i efteråret 2023, siger Katrine Axél.

I perioden fra 1. januar til 1. november 2023 vil stillingen som myndighedsleder i familierådgivningscenteret blive varetaget af Birgitte Bach Thomsen, samtidig med at hun varetager sin nuværende stilling som leder af Center for Børn, Unge og Familier.

Er du stadig i tvivl? Find din kandidat her

Tirsdag er valgdag. Hvis du stadig er i tvivl om, hvilken kandidat du skal vælge, kan du få hjælp ved at tage Avisen Danmarks kandidattest. 

På tirsdag går det løs. 

Vi skal til stemmeurnerne og på bedste demokratiske vis udpege de 179 kandidater, der skal sidde i Folketinget i den kommende valgperiode. 

Hvis du endnu ikke har fundet den kandidat eller det parti, du vil stemme på, er der hjælp at hente. Avisen Danmark har nemlig lavet en kandidattest, der hjælper dig på vej. Den kan du tage her.

Valgstederne åbner klokken 8. Det sidste kryds skal sættes inden klokken 20, hvor valgstederne lukker.

Søger pleje-, aflastnings- og kontaktfamilier

På landsplan oplever kommunerne i disse år et stigende behov for at rekruttere nye plejefamilier. Det gælder også i Syddjurs.  

Derfor søger Syddjurs Kommune flere pleje-, aflastnings- og kontaktfamilier, der har modet til at bidrage med nærvær, trygge rammer og støtte til et barn, der ikke kan bo hos sin familie. 

17. november afholder kommunens familieafdeling et informationsmøde i Byens Hus i Rønde, hvor interesserede familier kan høre oplæg fra en etableret plejefamilie, fra kommunens anbringelseskonsulent og fra Socialtilsyn Midt

- Jeg vil opfordre alle interesserede familier til at melde sig til informationsmødet. Her vil der være rig mulighed for at orientere sig helt uforpligtende, siger Kirstine Bille (SF)