Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Fra venstre: Kurt Sørensen, Thorkild Hansen, Anne Marie Poulsen, Hans Kiib og Maja Juul-Olsen fra Ebeltoft i Udvikling. Hvad skal der så ske nu, spørger de kommunen efter snart et års ventetid. Foto: Asbjørn With

- Hvad skal der så ske nu?

Som SyddjursLIV kunne fortælle for et par uger siden, er der lavet et omfattende forslag til, hvor Ebeltoft kan tilpasses fremtidens klimaforandringer.

Byen skal rustes til højere vandstand i havet og stadig kraftigere regn.

Konkurrencen blev vundet af tegnestuen BOGL og deres samarbejdspartnere.

Men mange af de forslag, der er med i det vindende teams forslag til at klimasikre byen, er begyndt som tanker og forslag blandt en stor gruppe borgere i Ebeltoft, som gennem længere tid har arbejdet med netop det.

Ebeltoft i Udvikling er et byudviklingsprojekt, hvor en gruppe engagerede og nysgerrige borgere siden 2018 har arbejdet med nogle af de vigtige problemstillinger, Ebeltoft står overfor.

Ebeltoft i Udvikling har på mange afgørende punkter været med at skubbe på for at skabe udvikling i Ebeltoft. Der er blevet udarbejdet sammenfatninger og anbefalinger, og det er Ebeltoft i Udvikling, der har været afgørende for at sætte skub i projektet Klimarobust Kystkultur, der med støtte fra blandt andre Realdania blev til en konkurrence, hvor vinderen skulle tilpasse Ebeltoft til fremtidens klimaforandringer sammen med borgerne i Ebeltoft.

SyddjursLIV har mødt fem af de mennesker, der i de seneste år har været med i Ebeltoft i Udvikling. De roser alle sammen kommunen for at have mod til at inddrage borgere i så stor grad, som tilfældet har været, men de står også med en lidt mat følelse i kroppen efter offentliggørelsen af vinderprojektet i midten af oktober.

For hvad skal der så ske nu?

Siden arkitektkonkurrence blev udskrevet har arbejdsgrupperne i Ebeltoft i Udvikling praktisk talt ligget stille. Alle har ventet på det vindende forslag.

Da SyddjursLIV mødte de fem i det gamle posthus ved vandkanten i Ebeltoft var frustrationen over manglende information til borgerne om det videre forløb ved at spire frem.

Men siden er kommunen begyndt at røre på sig, og meget tyder på, at Ebeltoft stadig er i udvikling.

Rigtig god læselyst :-)

P.S.

Hvis du ikke allerede er fuldgyldigt medlem af SyddjursLIV, kan du for 39 kroner om måneden blive det lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage vores nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Syddjurs.

Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Blandt repræsentanter for borgerne i byudviklingsprojektet Ebeltoft i Udviklingen spirer frustrationerne. Kommunikationen fra kommunen er gået helt i stå, og i næsten et år har byen ventet på næste skridt. Foto: Asbjørn With & Silas Bang

Ebeltoft i Udvikling venter stadig utålmodigt efter måneders hårdt arbejde i Ebeltoft: Hvad skal der så ske nu, spørger de?

Det er snart et år siden koordineringsgruppen i byudviklingsprojektet Ebeltoft i Udvikling lagde sidste hånd på arbejdet med at forberede den store konkurrence om klimatilpasning af Ebeltoft.

Konkurrencen er kulminationen på års borgerdrevet arbejde for at udvikle Ebeltoft og ruste byen til fremtiden.

Men siden har kommunen ikke givet lyd fra sig, og nu spirer frustrationen blandt repræsentanter for de mange borgere, der har knoklet og knoklet.

Det er snart et år siden koordineringsgruppen i byudviklingsprojektet Ebeltoft i Udvikling lagde sidste hånd på arbejdet med at forberede den store konkurrence om klimatilpasning af Ebeltoft. Konkurrencen er kulminationen på års borgerdrevet arbejde for at udvikle Ebeltoft og ruste byen til fremtiden. Men siden har kommunen ikke givet lyd fra sig, og nu spirer frustrationen blandt repræsentanter for de mange borgere, der har knoklet og knoklet.

Vinden suser kraftigt om ørene på havnen i Ebeltoft. Klokken er knap 14, men det er allerede så småt ved at blive mørkt igen.

I det gamle posthus helt nede ved vandet har SyddjursLIV sat fem mennesker stævne. De har alle det tilfældes, at de gennem de senere år har været med til at tænke konstruktive tanker om, hvordan Ebeltoft skal udvikle sig i fremtiden.

De har været aktive i byudviklingsprojektet Ebeltoft i Udvikling, som kan tilskrives en stor del af æren for udviklingsarbejdet i byen og på havnen siden 2018.

Hans Kiib er uddannet arkitekt og har undervist i arkitektur og design. I Ebeltoft i Udvikling har han arbejdet med Fiskerihavnen, Starkgrunden og sidder i koordinationsgruppen og bedømmelsesudvalget i projektet Klimarobust kystkultur. Foto: Asbjørn With

- Det var modigt og fremsynet af kommunen at sætte det her arbejde i gang, konstaterer Hans Kiib, der har været med i den gruppe, der har arbejdet med området omkring Fiskerihavnen.

Ebeltoft i Udvikling - kort

I slutningen af 2018 blev der indkaldt til borgermøde om udviklingen af Ebeltoft by i fremtiden. 

Omkring 100 mennesker dukkede op og organiserede sig i arbejdsgrupper, der skulle arbejde med udviklingen i hvert sit område af byen. Der blev også nedsat et koordineringsudvalg, der skulle have det overordnede blik på arbejdet, og der blev ansat en projektleder.

Der blev arbejdet i seks grupper: Posthusgruppen, Jernbanegadegruppen, Kyststigruppen, Den Kommunale halvø, Fiskerihavnsgruppen og Starkgrunden.

Arbejdet kulminerede med rapporten: Ebeltoft i Udvikling, sammenfatning og anbefalinger 2020, som på næsten 100 gennemarbejdede sider tegner konturerne til fremtidens Ebeltoft.

Syddjurs Kommune/Ebeltoft i Udvikling/SyddjursLIV

Modigt fordi arbejdet med borgerdrevet udvikling var en relativ ny ting i Syddjurs Kommune. Og med Ebeltoft i Udvikling blev det tydeligt, at rigtig mange borgere havde alt muligt, de gerne ville på vegne af deres by.

Resultaterne har været mange, og det har udfordringerne også.

Anne Marie Poulsen er uddannet landskabsarkitekt. Hun har boet i Ebeltoft i 15 år, og i Ebeltoft i Udvikling har hun været engageret i arbejdet med blandt andet kyststien og halvøen. Foto: Asbjørn With

- Der blev sat noget i gang, som kommunen ikke helt var forberedt på. Der var så mange, der gerne ville byde ind og arbejde med udvikling af byen, at der ikke var mandskab eller resurser til at følge med i forvaltningen, siger Anne Marie Poulsen, der primært har arbejdet med udfordringer omkring Jernbanegade.

Stor ros og spirende frustration

De fem repræsentanter for Ebeltoft i Udvikling, der har sagt ja til at mødes med SyddjursLIV, har stor ros til overs for kommunen.

Det er et ambitiøst projekt, hvor politikerne både vil bruge arbejdsgruppernes ønsker og samtidig har sat penge af til at gennemføre såkaldte prøvehandlinger, som kan være med til at vise, hvordan en fremtidig havnefront kunne udvikles.

Men de deler også en frustration over, at der nu i snart et år ikke er blevet kommunikeret tilbage til borgerne, og frygten for at det hele ender i en skrivebordsskuffe et sted i forvaltningen er så småt begyndt at lure i baghovedet.

- Det er længe siden, der er sket noget. Man kunne godt fra kommunens side kommunikerer om, hvordan situationen er i kystsikringsprojektet, og om hvornår der er udsigt til at der sker noget, siger Kurt Sørensen, der primært har lagt sine frivillige arbejdstimer sammen med Anne Marie Poulsen i Jernbanegadegruppen.

Kurt Sørensen er også uddannet arkitekt og har i Ebeltoft i Udvikling primært langt sine kræfter i arbejdet med Jernbanegadegruppen. Foto: Asbjørn With

Udgangspunktet for arbejdet i Ebeltoft i Udvikling udspringer for snart 10 år siden, hvor kommunen satte gang i en proces, der for alvor skulle bringe Ebeltoft ind i nutiden og skabe bedre sammenhængskraft indadtil og større tiltrækningskraft udadtil.

I samarbejde med Realdania og virksomheden Dansk Bygningsarv fik kommunen i løbet af 2014 og 2015 udarbejdet en visions- og udviklingsplan for Ebeltoft by & havn.

Her blev der sat ord på nogle af byens mest presserende udfordringer, og der blev givet inspiration og anbefalinger til, hvordan byen kunne bindes bedre sammen, og så blev visionen om Ebeltoft som en moderne søkøbstad i verdensklasse født.

Vision DEN MODERNE SØKØBSTAD

Ebeltoft skal styrkes som en levende, sammenhængende søkøbstad. En by, som formår at bruge sine historiske rammer til at skabe et moderne, kreativt og mangfoldigt byliv med unikke attraktioner, som giver dybe, vedkommende og nære oplevelser til store og små. 

En by, som lugter af salt, har et unikt og dynamisk kunst- og kulturliv og som giver en levende fornemmelse af byens historie som søkøbstad gennem en inkluderende og inspirerende atmosfære af liv og kraft. 

Ebeltoft skal udnytte rollen som hovedstaden i Mols Bjerge, som ankerpunktet i vigen og knudepunktet for et stort opland med sit urbane bymiljø, kultur af høj kvalitet og gæstfrihed over for besøgende, fritidsborgere og borgere. 

En moderne søkøbstad i verdensklasse.

Visions- og udviklingsplan for Ebeltoft by & havn, 2015

Mottoet i Syddjurs Kommune er "at gøre det sammen", og i 2017 kom et politisk udvalg, der havde arbejdet med borgerinddragelse med deres anbefalinger til byrådet.

I slutningen af 2018 kastede kommune sig ud i det, og der blev inviteret til borgermøde om udviklingen i Ebeltoft.

Et kæmpe arbejde i Ebeltoft i Udvikling

Interessen var stor for at være med til at udvikle byen.

- Der kom omkring 100 mennesker, der organiserede sig i forskellige arbejdsgrupper i relation til forskellige områder i byen. Der blev virkelig arbejdet, fortæller Hans Kiib.

Fra kommunens side har arbejdsgrupperne høstet stor ros, fordi deres faglige kvalifikationer, engagement og grundighed har resulteret i nogle særdeles kompetente forslag og idéer.

- Der blev nedsat en Koordineringsgruppe med repræsentanter fra arbejdsgrupperne og fra forvaltningerne, og der blev ansat en projektleder. Men arbejdsevnen i de mange arbejdsgrupper var meget stort hvilket betød, at forvaltningerne havde svært ved at afsætte de nødvendige ressourcer til at servicere grupperne og til at samle op på processen, fortæller Hans Kiib

I stedet overtog borgerne i Ebeltoft i Udvikling stort set processen selv. Der blev tegnet kort og lavede gennemarbejdede forslag til, hvordan udviklingen af byen kunne realiseres.

Maja Juul-Olsen er uddannet socialrådgiver og lektor i socialt arbejde, hvor hun aktivt har arbejdet med borgerinddragelse. Hun har også undervist igennem flere år. Hun har primært været engageret i arbejdet med Posthusgruppen. Foto: Asbjørn With

Maja Juul-Olsen, der er uddannet socialrådgiver og har arbejdet i kommunale forvaltninger, hvor hun også har også undervist i borgerinddragelse.

Hun roser kommunen for at udvise borgerne tillid og for at skabe give frihedsgrader til visionsarbejdet uden et behov for at kontrollere alting hele tiden.

- Ting tager tid i en stor kommunal organisation. Det skal man som borger være klar over. Men der har et lagt stykke han ad vejen været udvist stor tillid til det arbejde, vi som borgere har lavet, og det skal kommunen have ros for, siger Maja Juul-Olsen.

Risikerede at lande i en skuffe

I 2020 kulminerede arbejdet i Ebeltoft i Udvikling foreløbigt med rapporten "Ebeltoft i Udvikling - sammenfatning og anbefalinger 2020," som på næsten 100 gennemarbejdede sider præsenterer borgernes ideer og anbefalinger.

- På det tidspunkt var vi bange for, at rapporten ville ende i "en kommunal skrivebordsskuffe," og at der ikke ville komme politisk handling på vores anbefalinger, fortæller Hans Kiib.

Borgerne i Ebeltoft i Udvikling ville videre, og ønskede, at de mange ideer skulle omsættes til en helhedsplan for havnefronten og for forbindelsen mellem by og havn.

- For at bringe anbefalingerne tættere på en sådan helhedsplan ønskede vi at gennemføre en arkitektkonkurrence for områderne. Vi fandt en mulighed hos Realdania, der var i gang med projektet Byerne og det stigende havvand, siger Hans Kiib.

Realdanias projekt handler om at udvikle nye svar på, hvordan de kystnære byer i Danmark skal håndtere en fremtid med stigende havvand og voldsommere stormfloder, og her så Ebeltoft i Udvikling en mulighed for at presse yderligere på de kommunale politikere.

Klimarobust kystkultur - kort

Projektet Klimarobust Kystkultur udspringer af arbejdet i Ebeltoft i Udvikling, hvor borgergrupper har arbejdet med forslag og ideer til udviklingen af Ebeltoft. 

Byens borgere har været et fokusområde fra projektets start, og under konkurrenceforløbet har der været flere åbne møder med borgerne, hvor alle kunne følge med i konkurrenceprocessen. 

Som en del af konkurrencen har der været seks fysiske poster langs kysten, en digital platform, videointerviews og guidede ture hen over sommeren 2022.

Konkurrencen blev afgjort i oktober, hvor tegnestuen BOGL sammen med sine samarbejdspartnere Rambøll og Norrøn vandt konkurrencen.

Syddjurs Kommune/SyddjursLIV

- Kommunen nølede en smule, husker Thorkild Hansen, der arbejder med udvikling af Fiskerihavnsområdet.

Men der blev udarbejdet en ansøgning til Realdania, som var med på ideen, og derfor stillede med pengene til en arkitektkonkurrence.

Thorkild Hansen arbejder med Fiskerihavnen og Stark grunden og er engageret i Kyststigruppen og Den kommunale Halvø, og så sidder han i koordineringsgruppen for Ebeltoft i Udvikling, ligesom han har repræsenteret borgerne i bedømmelsesudvalget i projektet Klimarobust kystkultur. Foto: Asbjørn With

- Pengene fra Realdania hjalp med at presse kommunen og politikerne fremad, fortæller Maja Juul-Olsen, og dermed blev der mulighed for at kombinere en vigtig opgave med at forberede Ebeltoft på fremtidens klimaforandringer OG bringe nogle af forslagene fra arbejdet i Ebeltoft i Udvikling på bordet som en del af løsningen.

Prøvehandlinger

I årene til udskrivelsen af konkurrencen om en klimatilpasning af Ebeltoft tilbage i maj, har Ebeltoft i Udvikling på forskellige måder afprøvet forskellige muligheder, lavet skitseforslag og såkaldte prøvehandlinger, som har været udgangspunktet for det opdrag til konkurrencen, de deltagende arkitektteams har skullet forholde sig til.

- Vi har igennem processen fået lavet nogle markante gennemslag, som også har fået opmærksomhed og skabt debat. Og kommunen skal roses for, at der har været penge til de gennemslag, siger Hans Kiib, der også har siddet i Ebeltoft i Udviklings koordinationsgruppe og senere i bedømmelsesudvalget, da vinderforslaget skulle udpeges.

- Kommunikationen til byens borgere om, hvad vi har opnået indtil nu, har især det seneste års tid været helt utilstrækkelig, siger Thorkild Hansen-

- Det er rigtig ærgerligt, for indsigten i hvad der sker i projekt Ebeltoft i Udvikling betyder rigtig meget for at fastholde borgernes engagement. Og det er paradoksalt, for vi borgere har meget at være stolte af, fortsætter Thorkild Hansen og opsummere en lang række af resultater, som er opnået indtil nu.

Resultater af Ebeltoft i Udviklings arbejde - kort

1. Omfang af borgerinddragelse og kvaliteten af borgernes arbejde.

Projekt Ebeltoft i Udvikling har formået at mobilisere og gennem lang tid at fastholde en usædvanlig høj grad af borgerinddragelse kendetegnet af de frivillige arbejdsgruppers store engagement, høje faglighed og vedholdenhed.

2. Rapporten ”EiU Sammenfatning og anbefalinger, november 2020.

Resultatet af borgernes arbejde gennem to år.

3. Projekt ”Klimarobust Kystkultur”.

Projektet og den igangværende arkitektkonkurrence om klimatilpasning er et borgerinitiativ med udgangspunkt i en tværgående arbejdsgruppes oplæg ”Bølgen”.

4. Prøvehandlingen ”Breathe with me”.

Posthusgruppens projektet har været en øjenåbner for alle byens borgere og politisk niveau om muligheden for at skabe et landskabsrum og en stærk fysisk og visuel forbindelse mellem Maltfabrikken og kystkulturmiljøet.

5. Prøvehandlingen ”Bølgemarken”.

Havhaven Ebeltoft Vig var initiativtager i samarbejde med Kyststigruppen. Havhaven dyrker muslinger og stiller sideløbende Bølgemarken til rådighed for Syddjurs skoler m.fl. til formidling og undervisning om havmiljø og bæredygtig anvendelse af havets ressourcer. Projektet medvirker til, at formidle kystkultur, og skaber liv og oplevelser på havnefronten.

6. Skitseforslaget ”HALVØEN”.

Med udgangspunkt i Kyststigruppens oplæg har landskabsarkitekterne Det Blå lavet forslag til, hvordan der kan skabes et stort kystlandskabsrum, et folkeligt, rekreativt rum – ”byens lunge”. Skitseforslaget har været en øjenåbner for alle, ikke mindst byrådspolitikerne mht. til Kyststigruppens forslag om at ændre et rammeudlæg på 4.500 etagemeter til offentligt byggeri i op til tre etagers højde - til kun 1000 m2 byggeri i op til 6 meters højde i form af bl.a. mindre hytter som understøtter bl.a. maritime og læringsaktiviteter i Trafikhavnen og Fregathavnen.

7. Prøvehandlingen ”Ebeltoft Kunsthal”.

Projektet er kommet godt fra start og medvirker til at skabe liv og udvikling som et oplevelseselement i det torvehalmiljø, som borgerne anbefaler at skabe rammerne for på den nordlige del af STARK-grunden.

8.. Prøvehandlingen ”Det maritime Torv”.

Fiskerihavnsgruppen i samarbejde med områdets mange maritime og marine foreningen ønskede at afprøve muligheden for at udnytte det store potentiale i vest – øst aksen fra Fiskerihavnen, Fiskerihavnens Maritime Foreningshus og den nordlige del af STARK grund og bygninger. Målet var at synliggøre behovet for at udnytte ”århundredets chance” for at øge de alt for knappe landarealer som omkranser Fiskerihavnens sårbare miljø og sikre langsigtede udviklingsmuligheder for fiskerihavnsmiljøet med fiskerne og de foreninger og relaterede erhverv, som allerede i dag er aktive her og skaber liv og oplevelser for fastboende og turister. Det er tankevækkende, at 11 foreninger i området repræsenterer samlet ca. 1.464 medlemmer. Størrelsesmæssigt svarer det til ca. 17 % af Ebeltofts indbyggere. Alle disse foreninger er kendetegnet ved at have ubetinget behov for nærhed og nem adgang til vandet. Eneste udviklingsmulighed er reelt på STARK-grunden.

Thorkild Hansen/Ebeltoft i Udvikling

Mens kommunen gjorde konkurrencen klar, gik luften ud af arbejdsgrupperne i Ebeltoft i Udvikling. Efter at have knoklet og knoklet og knoklet gav det pludselig ikke mening mere. For nu var det næste skridt lagt i hænderne på kommunen og de tegnestuer, der skulle deltage i konkurrencen.

Tavshed og afventende stilstand

Da SyddjursLIV møder de fem i det gamle posthus er det længe siden, de har set hinanden og endnu længere tid siden, der var gang i udviklingen af noget som helst i Ebeltoft i Udvikling.

- Arbejdsgrupperne har vel reelt ikke arbejdet med noget i et års tid, konstaterer Anne Marie Poulsen.

Det skuffer de fem om bordet, at der ikke er blevet fulgt bedre op fra kommunens side.

- Jeg er da meget nysgerrig efter, hvad der skal ske nu. Men der mangler simpelthen noget kommunikation. Det er rigtig fint med tillid til borgerne, men den tillid lider skade, når man helt holder op med at kommunikere fra kommunens side, siger Maja Juul-Olsen og fortsætter:

- Det kræver synlighed både før, under og efter processen. Det kræver tydelig kommunikation, så vi som borgere ved, hvem der beslutter hvad. Hvornår det bliver besluttet? Og ikke mindst, hvem der beslutter, hvad der vil blive vægtet blandt de ideer, som borgerne bringer frem.

Thorkild Hansen nikker.

- Det mangler i den grad. I næsten et år har byen stået lidt afventende, siger han.

På vegne af de mange borgere i Ebeltoft, som i de seneste år har brugt tid og kræfter på at spille en aktiv rolle i udviklingen af Ebeltoft, forstår de fem rundt om bordet ikke, hvorfor kommunen ikke kommunikerer noget mere.

Hans Kiib og Thorkild Hansen indgår i koordinationsgruppen og repræsenterer borgerne i forbindelse med projektet Klimarobust kystkultur, hvor de begge to har siddet i bedømmelsesudvalget, da det vindende forslag skulle findes.

Dermed er de to, som de eneste i Ebeltoft i Udvikling blevet præsenteret for vinderprojektet.

- Og siden er byens borgere ikke blevet informeret om noget, konstaterer Thorkild Hansen.

Hverken Maja Juul-Olsen, Anne Marie Poulsen, Kurt Sørensen, Hans Kiib eller Thorkild Hansen brokker sig i virkeligheden.

Kurt Sørensen, Thorkild Hansen, Anne Marie Poulsen, Hans Kiib og Maja Juul-Olsen fra Ebeltoft i Udvikling glæder sig meget til at komme videre i arbejdet med at udvikle byen. Foto: Asbjørn With

De vil bare så gerne holde dampen oppe blandt borgerne og fortsætte udviklingen af Ebeltoft med stærk borgerinddragelse.

- Der skal meget snart til at ske noget. Ellers risikerer vi, at det hele smuldrer og bliver til ingenting, siger Kurt Sørensen.

Helt sikkert er det, at der skal tages nogle beslutninger snart. For ultimo marts skal kommunalbestyrelsen godkende et samlet projekt og en plan for, hvordan den skal realiseres.

Invitationerne er sendt ud

Siden SyddjursLIV var på besøg i det gamle posthus, fortæller de fem aktive borgere, at de nu har hørt fra kommunen og modtaget invitation til første skridt i det videre forløb.

Hos kommunen forstår projektkoordinator Sofie Bjerre Nielsen godt, at forventningerne er høje til de næste etaper af projektet.

- En meget stor og helt afgørende del af projektet involverer en klar plan for borgerinddragelse. Og borgerinddragelse er en del af vinderprojektet. Når det ikke er meldt offentligt ud endnu, skyldes det, at der har manglet en underskrift fra arkitekten, forklarer Sofie Bjerre Nielsen.

Hun kan også fortælle, at der nu er skub i processen, der skal til politisk godkendelse ultimo marts 2023.

- Jeg kan heldigvis sige, at vi nu har sendt de første invitationer ud til to workshops 5. og 6. december. Det er ikke en workshop for alle, fordi det handler om meget praktiske ting i forbindelse med aktiviteterne på havnen.

- Derfor har vi inviteret aktører og erhvervsdrivende for at give os og vinderteamet indblik i nogle helt praktiske aspekter, så vi undgår, at der bliver tegnet for eksempel en mur det forkerte sted, forklarer Sofie Bjerre Nielsen.

De to workshops i december er blot første skridt i den borgerinddragelse, der skal finde sted i løbet af vinteren, og kommunen vil løbende melde ud om processen, lover Sofie Bjerre Nielsen.

Foto: Asbjørn With

Medarbejdere frygter for fremtiden: Fyringer blandt dem, der skal hjælpe de mest udsatte unge kan komme til at koste dyrt

Budgetoverskridelser på familieområdet betyder, at 10-12 medarbejdere i Center for Børn, Unge og Familie står til at miste jobbet.

Blandt medarbejderne er der frygt for, at de mange fyringer vil gå ud over de unges tillid til kommunen, og at det kan komme til at koste dyrt, hvis der opstår flaskehalse og al for lang sagsbehandlingstid.

Og så kan fyringerne betyde, at det bliver svært at fastholde de resterende medarbejdere, hvis arbejdsbyrden for dem bliver for massiv.

Budgetoverskridelser i Center for Børn, Unge og Familie koster nu fyringer. 10-12 medarbejdere i den afdeling, der arbejder med støtte og behandling af de mest sårbare unge i kommunen, skal fyres. Medarbejderne frygter, hvilke konsekvenser fyringsrunden vil have for den hjælp, kommunen kan tilbyde borgerne i fremtiden.

- Det er lykkedes at styrke ungeindsatsen og forhindre serviceforringelser.

Sådan lød en af de mange positive udmeldinger i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2023.

Blot en måned efter vedtagelsen viser situationen sig dog at være en anden.

En budgetoverskridelse på familieområdet på 12,5 millioner kroner i år og udsigten til en overskridelse på omkring 18,3 millioner kroner i 2023, hvis der ikke skrides ind nu, betyder nemlig, at Center for Børn, Unge og Familie står over for en stor fyringsrunde, hvis budgettet skal reddes.

10-12 medarbejdere - svarende til cirka en femtedel af medarbejderne -  har nu udsigt til at miste deres job.

Det blev medarbejderne orienteret om 16. november.

- Baggrunden for overskridelsen af budgettet i 2022 skal samlet set findes i en øget aktivitet på området, særligt på anbringelsesområdet og de forebyggende foranstaltninger, siger Katrine Axél, der er direktør for Job og Velfærd.

Katrine Axél er direktør for Job og Velfærd. Foto: Syddjurs Kommune

Når det er Center for Børn, Unge og Familie, der bliver ramt af en fyringsrunde, skyldes det ifølge Katrine Axél de høje udgifter til forebyggelse i afdelingen.

- Udgifterne til forebyggelse i Syddjurs Kommune er højere end i sammenlignelige kommuner. Arbejdet med forebyggelse er stort set alene knyttet op på medarbejderressourcer. Det giver begrundet anledning til at omlægge og gentænke metoder og tilgang til familiearbejdet i Syddjurs Kommune.

- Vi har på den baggrund peget på Center for Børn, Unge og Familie, som et sted, hvor der kan foretages de nødvendige reduktioner inden for området. Men det vil i den sidste ende afhænge af en kommende politisk behandling af reduktionerne, siger Katrine Axél.

Stor bekymring blandt medarbejderne

Nyheden om at cirka en femtedel af medarbejderne i Center for Børn, Unge og Familie har udsigt til at blive fyret, vækker stor bekymring blandt medarbejderne.

Det oplyser kilder tæt på Center for Børn, Unge og Familie til SyddjursLIV.

De beskriver en i forvejen travl hverdag, hvor der ikke kan løbes hurtigere, end hvad der allerede bliver gjort. Bliver 10-12 medarbejdere fyret, vil det gå ud over fagligheden, ligesom øget travlhed frygtes at føre til en medarbejderflugt mod andre kommuner og stillinger, hvor der kan tilbydes bedre arbejdsvilkår.

Én ting er medarbejdernes trivsel. Noget andet er de konsekvenser, som borgerne kommer til at møde.

Blandt medarbejdernes bekymringer er, at der opstår store flaskehalse. De har eksempelvis svært ved at se, hvordan de skal kunne leve op til kravet om, at de skal tage kontakt til familier, der bliver henvist fra Familieafdelingen, inden for de fire uger, der lige nu er krav om.

Samtidig vil en stor fyringsrunde få betydning for det, der kan karakteriseres som de "varme" opkald, der både kan være opfølgende samtaler med borgere, der har brug for det, men i høj grad også borgernes mulighed for selv at kunne række ud til kommunen for at få hjælp - eksempelvis via døgntelefonen.

Frygten blandt medarbejderne er, at det kan få store konsekvenser for tilliden mellem de unge og kommunen, hvis de oplever ikke at blive fulgt op på eller at kunne komme i kontakt med kommunen, når de har brug for det.

Og der er unge, der har brug for hjælp. Den seneste trivselsmåling blandt unge viser en mistrivsel på 40 procent af målgruppen.

Der er endnu ikke lagt en endelig plan for, hvilke dele af afdelingen, der bliver berørt. Derfor kan Katrine Axel på nuværende tidspunkt heller ikke konkretisere, hvilke konsekvenser reduktionerne kan få for den hjælp, som borgerne i vores kommune modtager fra Center for Børn, Unge og Familie.

Planen er klar 6. december. Her bliver familie-, børne- og læringsudvalget, der skal tage stilling til håndteringen af den dårlige økonomi, præsenteret for planen og dens betydning for Center for Børn, Unge og Familie.

Foto: Asbjørn With

Plan for udvikling af Syddjurs på vej og hus til 70.000.000 kroner til salg i Ebeltoft

Her er tre andre historier om, hvad der er sket i Syddjurs siden sidst.

Hvordan skal Syddjurs udvikle sig frem mod 2034?

Foto: Asbjørn With

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en meget omfattende visions- og udviklingsstrategi. Den udstikker retningslinjerne for, hvordan Syddjurs skal udvikle sig frem mod 2034, inden for en række forskellige områder.

- Den udgør fundamentet for kommunens fremtidige udvikling og sætter retning for kommuneplan, lokalplaner, branding og markedsføring, politikker, strategier og meget mere. Dermed er vision og udviklingsstrategien rammen for kommunens udvikling i et 12-årigt perspektiv frem mod 2034, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunens vision er "Sammen om det gode liv" fordelt på fem visionstemaer: erhvervsliv og arbejdsmarked i udvikling, liv i naturen, bæredygtig bosætning, kultur, fællesskaber og velfærd for alle og lokaldemokrati og inddragelse.

Vi følger selvfølgelig med i arbejdet med visions- og udviklingsstrategien og sætter i kommende nyhedsbreve fokus på, hvad strategien kommer til at betyde for dig.

Men har du lyst til at selv at kigge nærmere på strategien, kan du læse den her.

Hus til 70.000.000 kroner er lige nu til salg i Ebeltoft

Foto: Ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen

Tidligere på året skrev vi om prisudviklingen på boligmarkedet i Syddjurs.

- Vi har lige solgt et sommerhus til 7.500.000 kroner. Det er, så vidt jeg ved, det dyreste, der er solgt for nyligt, sagde ejendomsmægler Mikael Lykke Sørensen fra Nybolig dengang.

Lige nu er der ifølge Boligsiden.dk to boliger til salg, der berettiger, at du skal vide det.

Det ene er en landejendom, der er til salg hos ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen, med et prisskilt på hele 70.000.000 kroner for en fantastisk hesteejendom i postnummer Ebeltoft på over 1100 kvadratmeter.

Du kan også erhverve et fritidshus til 30.000.000 kroner på næsten 500 kvadratmeter på Røndevej også i postnummer Ebeltoft.

Endnu en mand får lang fængselsstraf i kæmpe narkosag med tråde til Djursland og Kolind

Retten i Randers, onsdag den 6. april 2022.

En 33-årig mand er blevet idømt 14 års fængsel ved Retten i Randers for modtagelse og videreoverdragelse af tre ton hash og 50 kilo kokain.

Det fortæller Århus Stiftstidende, som følger sagen tæt.

Den 33-årige mand er en af 18 mennesker, der tilbage i april blev anholdt i Kolind. 

Her fandt politiet store mængder narkotika og værdier for flere millioner kroner. I forbindelse med aktionen i Kolind blev der slået til mod 20 adresser med assistance fra Fyns Politi, Sydøstjyllands Politi, Østjyllands Politi, spansk politi og Skattestyrelsen.

Den enorme narkosag har navnet Operation Rome.