Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Jørn Carstensen fra Ebeltoft er ikke sikker på, det er rigtigt, når kommunen slår fast, at det ikke er sundhedsskadeligt at bade ud for Ebeltoft. Foto: Asbjørn With

Er badevandet i Ebeltoft rent?

Kigger man lidt tilbage i tiden, har det mange gange været diskuteret, hvorvidt badevandet ud for Ebeltoft er rent nok til badegæster eller ej.

Nogle gange bliver der sagt "voldsom forurening" andre gange "der er ingen problemer.

Det kommer lidt an på, hvem man spørger, og hvor voldsomme udtryk, man bruger.

Faktum er, at der er krav til, hvor forurenet vandet ved en strand må være, før det ikke er tilladeligt at bade.

Et andet faktum er, at der ud for Ebeltoft ikke er en officiel badestrand, og at der derfor heller ikke er officielle målinger af badevandet, der kan ses sammen med alle de andre strandes vandmålinger på kommunens hjemmeside.

Et tredje faktum er, at der er spor efter bakterier fra menneskelig afføring i ni ud af 21 prøver fra kommunens ekstra målinger af vandkvaliteten ud for det gamle posthus.

Og så er det helt sikkert, at Jørn Carstensen, der har manges års erfaring med vandkvalitet, ålegræs og tang ikke stoler på kommunens forsikringer om, at det ikke er farligt at bade i Ebeltoft.

Spørgsmålet om badevandets kvalitet er også aktuelt, fordi den nye plan for klimasikring af byen arbejder med en mulig strandpark op ad Fregatten Jylland, og derfor er det ikke uden betydning, hvordan badevandskvaliteten er. Både nu og ud i fremtiden.

SyddjursLIV er gået en tur langs stranden med Jørn Carstensen, og så undersøger vi, hvad der er op og ned.

Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske dig og dine en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Der er stadig flere og flere, der læser med på SyddjursLIVs nyhedsbreve. Det er vi meget stolte af og taknemmelige over.

Tak, fordi du læser med

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Jørn Carstensen fra Ebeltoft tror ikke på kommunens forsikringer om, at badevandet nord for Fregatten Jylland er i orden. Foto: Asbjørn With

Jørn Carstensen fra Ebeltoft spørger: - Hvorfor har en turistby som Ebeltoft ikke en strand med rent eller nogenlunde rent badevand?

Flere gange er det blevet diskuteret, hvorvidt badevandet ud for Ebeltoft er rent eller ej.

Jørn Carstensen stiller nu spørgsmålstegn ved kommunens udlægning og savner dokumentation for påstanden om, at det ikke er sundhedsskadeligt at bade på strækningen fra Fregatten Jylland og op mod campingpladsen.

Sandheden om badevandet ligger nok i en gråzone. For på den ene side har kommunen fundet indhold af E-coli og enterokokker, altså bakterier fra menneskelig afføring, i ni af 21 vandprøver siden september 2021.

Men værdierne har været i den lave ende og under kravet til sikkert badevand. Prøverne er til gengæld også taget i en periode, hvor det ikke har været længere regnperioder, som forstærker problemerne.

Kommunens miljøchef foreslår, at man bruger en af kommunens mange andre gode strande, for der er lange udsigter til at problemerne med badevandet ved fregatten bliver helt løst.

I flere år har Jørn Carstensen holdt øje med stranden ud for Ebeltoft og med blandt andet ålegræs og tang under havoverfladen. Med sit indgående kendskab til havplanter er det hans vurdering, at kvaliteten af badevandet nord for Fregatten Jylland slet ikke er så godt, som kommunen hævder.

Ganske ofte går Jørn Carstensen en tur langs med stranden ved Ebeltoft. Fra Fregatten Jylland, som han bor lige bagved, og nordpå mod campingpladsen. Og lige så ofte bliver han frustreret over det, han ser.

- Der ligger alt muligt ragelse. Både på stranden og på havbunden, konstaterer Jørn Carstensen.

Han har inviteret SyddjursLIV med til en gåtur langs vandet for at vise, hvad der ligger og flyder på en tilfældig dag i december.

En gammel ske og et stykke beton med et sylespidst og rustent stykke jern i, har Jørn Carstensen for nylig samlet op i vandkanten. Foto: Asbjørn With

Alt fra hylstre fra jægerens havjagt, betonklumper med gammelt jern i til glasskår, murbrokker og cykelhjul, gammelt asfalt og hele metalplader.

Det er en dag eller to siden, det her cykelhjul sad på en cykel. Endnu et eksempel på, hvad der dukker frem på stranden, efterhånden som havet skyller ind mod den tidligere losseplads. Foto: Asbjørn With

- Det er helt ufatteligt, at det er den strand, man byder borgere og turister i Ebeltoft. Det kunne være en helt fantastisk bynær strand, men hverken stranden eller vandet inviterer til badning, siger Jørn Carstensen.

Forklaringen på den aldeles uhumske strand er enkel. Stranden har en gang været brugt som losseplads, og ingen har ryddet op siden. Med undtagelse af Jørn Carstensen og andre borgere i Ebeltoft, der giver sig tid til at rydde lidt op ind i mellem.

Fra sine mange gåture langs vandet kan Jørn Carstensen konstaterer, at stranden ud for Ebeltoft er alt andet en "sømmelig". Foto: Asbjørn With

I 2018 fortalte Jørn Carstensen historien om lossepladsstranden til TV2 Østjylland.

Du kan se indslaget her, og ved den lejlighed gav formanden for natur-, teknik- og miljøudvalget, Kim Lykke Jensen (SF), udtryk for en velvilje til at hjælpe med at skabe en "sømmelig strand" ud for Ebeltoft.

Historien er stadig den samme...

Nu fortæller Jørn Carstensen så historien igen, for der er ikke sket ret meget siden dengang, konstaterer han.

- Stranden er stadig lige så fyldt med skidt og møg som dengang.

Kim Lykke Jensen (SF) er stadig udvalgsformand, og han medgiver, at det ville være skønt, hvis problemerne med efterladenskaber fra den tidligere losseplads kunne løses en gang for alle.

- Problemet er, at der bliver ved med at blive skyllet ting frem, når havet arbejder frem og tilbage. Det kan vi ikke gøre ret meget ved.

Formand for natur-, teknik-, og miljøudvalget Kim Lykke Jensen (SF) forsikrer, at der ikke slipper sundhedsskadelige stoffer ud i havet fra den tidligere losseplads. Foto: Asbjørn With

- Vi sætter stor pris på, at Jørn Carstensen, og andre som ham, hjælper med at samle affaldet i bunker, som kommunens folk så kan komme og hente, siger Kim Lykke Jensen.

Han forsikrer, at der ikke er udslip af sundhedsskadelige stoffer fra den tidligere losseplads, som strækker sig langt nordpå fra Fregatten Jylland.

- Dermed er det en forsejlet forurening, som i udgangspunktet er regionens ansvar, konstaterer udvalgsformanden.

... Og dog

Med det blotte øje er det nemt at se, hvorfor der ikke er mange, der benytter den bynære del af stranden ved Ebeltoft.

Men årsagen til at Jørn Carstensen kontaktede SyddjursLIV kan ikke ses med det blotte øje.

Gennem flere årtier har Jørn Carstensen været optaget af livet under havoverfladen, og han har arbejdet med produktion af spiseligt tang i sin egen virksomhed.

Med sit eget kendskab til havets fauna, et er ikke forsvarligt at bade ud for Ebeltoft, mener Jørn Carstensen. Foto: Asbjørn With

- Det interesserer mig, for man kan aflæse utrolig mange ting om havets tilstand ved at se på tang og havet andre vækster.

- Kun en tåbe beskytter ikke havet, siger Jørn Carstensen.

I februar 2022 skrev en journaliststuderende en historie om forurenet badevand ud for Ebeltoft.

Historien skabte ifølge Adresseavisen lettere panik blandt ebeltoftere og turister, da den blev delt i en gruppe på Facebook.

Både næstformanden for natur- teknik og miljøudvalget, Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), som også lige var blevet formand for Syddjurs Spildevand, kommunens miljøchef Morten Hundahl og en af kommunens biologer, Sidsel Sode, måtte til Adresseavisen forsikre, at det ikke er farligt at bade i Ebeltoft.

Dog medgav kommunen, at der i tilfælde af kraftig regn kunne forekomme risiko for forurening med E-coli og enterokokker, altså bakterier fra menneskelig afføring.

En gruppe borgere har ønske om en strandpark op ad Fregatten Jylland, og derfor har kommunen løbende taget vandprøver ud for det gamle posthus siden september 2021. Der blev fundet forurening i to ud af seks prøver.

Ellers var alt i orden, lød det fra kommunen.

- Uanstændigt og vildledende

Den udmelding frustrerede Jørn Carstensen.

- Det er uanstændigt og vildledning af befolkningen, når man siger, at vandet ved Ebeltoft er rent, og at det ikke er farligt at bade der.

- Der er jo en grund til, at man ikke må bade der, når det har regnet, og jeg tror ikke på kommunens forsikringer, siger Jørgen Carstensen.

Som engageret borger, interesseret i havmiljø og tidligere aktiv i byudviklingsgruppen Ebeltoft i Udvikling, har Jørn Carstensen holdt øje med udviklingen. Og da kommunen i februar slog fast, at det var helt ok at bade ud for Ebeltoft gik han på jagt efter dokumentation for den påstand. Foto: Asbjørn With

Med sine egen viden om indikatorer på vandkvaliteten som ålegræs, fedtemøg og vattang og sine egne observationer af havbunden i årenes løb, er han helt uenig i kommunens konklusion.

Jørn Carstensen noterer sig blandt meget andet, at ålegræsset på havbunden ikke er meget højere end 20 centimeter. Ifølge ham er ålegræs en god indikator på vandkvalitet, og ålegræsset burde være mere end en meter højt.

- Jeg har flere gange efterspurgt dokumentation for kommunens påstand om, at det ikke er sundhedsskadeligt at bade ud for Ebeltoft. Men kommunen har ikke svaret mig, konstaterer Jørn Carstensen.

Da han så muligheden for at stille spørgsmål via SyddjursLIVs formular, skrev Jørgen Carstensen og spurgte: Hvorfor har vi i en turistby som Ebeltoft ikke en strand med rent eller nogenlunde rent badevand?

- Alle de officielle målinger af vandkvaliteten på kommunens badevand ligger tilgængeligt. Her kan man blandt andet se, at der er blåt flag ved Vibæk Strand, der ligger nord for byen, siger udvalgsformand Kim Lykke Jensen.

- Fordi der også er et ønske fra borgere i Ebeltoft om at anlægge en bynær strandpark, har kommunen også foretaget vandprøver tæt på Fregatten Jylland, fortæller Kim Lykke Jensen.

Bad et andet sted, lyder rådet

Resultaterne af de prøver rangerer under miljøchef Morten Hundahl.

- Det har været en tør sommer uden ret meget regn, og derfor har vandkvaliteten i de målinger, vi har foretaget, været god i år. Men der er problemer med bakterier i vandet. Både E-coli og enterokokker, siger Morten Hundahl.

Det er dog ikke det samme som at alting er godt.

- Der blevet fundet indhold af E-coli og enterokokke bakterier i ni prøver, altså i næste halvdelen, hvilket får en miljømand som mig til at hæve øjebrynet. Indholdet var dog i den lave ende og under de gældende badevandskrav. Men perioden var også særdeles tør uden længerevarende regnperioder, som jo belaster kloaksystemet og giver overløb

- Jeg vil ikke anbefale, at man lægger en badestrand i nærheden af Fregatten Jylland. Så kunne vi jo ikke lave andet end at rende og sætte skilte op, der fortæller folk, at de ikke skal bade hver gang, det har regnet.

Det er rør son det her, der leder overfladevand fra Ebeltoft ud i vigen. Og hvis det regner meget kan vandet også indeholde bakterier fra menneskelig afføring Foto: Asbjørn With

- Der er så mange andre gode badestrande i vores kommune man kan bade fra. Brug en af dem. Sådan lyder mit råd, fortsætter miljøchefen.

Morten Hundahl forklarer, at problemet med forurening af havvandet omkring de store betonrør, der rækker ud i havet mellem Fregatten Jylland et stykke nordpå, opstår når det regner meget. Så fyldes kloarkerne i byen, og for at undgå oversvømmelser, tillades et såkaldt overløb, hvor en blanding af regnvand og spildevand lukkes ud i vigen gennem de store rør.

Hvad er overløb?

Overløb er en slags nødventil, der skal forhindre vand fra kloakkerne i at løbe ind i private hjem eller på veje, hvis kloakkerne bliver overfyldt. Det kan ske ved kraftigt regnvejr, hvor der kommer så meget vand i kloakker og renseanlæg, at de ikke kan følge med. I de situationer ledes det overskydende vand via overløbsbygværker ud i vandløb eller havet, indtil der igen er plads i kloaksystemet.

Vandcenter.dk

Problematikken omkring badevandets kvalitet ud for Ebeltoft bliver aktualiseret af to væsentlige forhold.

Kommunens rensningsanlæg lukker ...

De to forhold er Syddjurs Kommunes plan om at lukke samtlige rensningsanlæg og sende alt spildevand i lukkede rør til Fornæsværket i Norddjurs, der er blandt landets mest moderne og effektive rensningsanlæg, og udsigten til en kystsikring og byudvikling af Ebeltoft og havneområdet i de kommende år.

Udvalgsformand Kim Lykke Jensen ser frem til, at en nedlukning af samtlige rensningsanlæg i Syddjurs kan betyde bedre vandkvalitet. Også ud for Ebeltoft.

- Og så mener jeg, at problematikken omkring regnvand, der løber gennem byen og urenset ud i havet skal løses samtidig med, at vi laver en ny spildevandsstruktur, siger Kim Lykke Jensen.

Syddjurs Spildevand og AquaDjurs har med kommunalbestyrelserne i både Syddjurs og Norddjurs accept, besluttet at lægge sig sammen.

Det betyder at alt spildevand fra hele Syddjurs i fremtiden skal føres i lukkede rør direkte til det moderne og topeffektive rensningsanlæg Fornæs uden for Grenaa.

Fornæs Rensningsanlæg lidt uden for Grenaa er blandt landets mest moderne og effektive. I et nyt samarbejde mellem Nord- og Syddjurs skal alt spildevand fra hele Djursland i fremtiden renses her. Foto: Asbjørn With

Men det betyder ikke, at problemerne med forurening af havvandet ud for Ebeltoft forsvinder.

Ikke lige med det samme i hvert fald, forklarer miljøchef Morten Hundahl.

- For det første er Boeslum Renseanlæg, der lige nu håndterer spildevandet i Ebeltoft, det sidste værk, der bliver koblet til Fornæs. Det sker ikke før 2030. Og selv når det bliver koblet til, vil der stadig være behov for en overløbsventil, når det virkelig regner.

... Og måske er der hjælp fra Klimarobust Kystkultur

Et andet håb for en bedre vandkvalitet knytter sig til det ambitiøse udviklings- og kystsikringsprojekt Klimarobust Kystkultur, som SyddjursLIV har beskæftiget sig indgående med i flere omgange.

Ebeltoft by er udsat i forhold til fremtidens havstigninger og ekstreme vejr, og derfor har kommunen med hjælp fra borgergruppen Ebeltoft i Udvikling og med økonomisk støtte fra Realdania udskrevet en konkurrence med henblik på en løsning, der kan sikre byen i fremtiden.

Vinderen blev tegnestuen BOGL, som vil sikre, at byen bliver grønnere og beskyttes mod elementernes rasen.

Særligt BOGLs tilgang til helhedsorienteret klimasikring af Ebeltoft giver håb for Jørn Carstensen, der stadig ikke har opgivet håbet om at få rent badevand i Ebeltoft.

- Jeg blev så glad, da jeg så, at det var BOGL, der havde vundet, for de var de eneste, der faktisk havde fanget problematikken omkring badevandet og behovet for at rense overfladevand, inden det løber ud i havet, siger Jørn Carstensen.

Jørn Carstensen håber, at det kommende kystsikrings- og byudviklingsprojekt i Ebeltoft kan være med til at sikre renere badevand ved den bynære strand.. Foto: Asbjørn With

Også Kim Lykke Jensen har håb om, at arbejdet med en kombination af klimasikring og byfornyelse kan skabe forbedringer. Både for vandkvaliteten og for problemstillingen med den tidligere losseplads, der bliver ved med at afdække alverdens ragelse på kyststrækningen mellem Fregatten Jylland og campingpladsen.

- Vi har i udvalget været i blandt andet Middelfart for at blive inspireret til løsninger, der både giver klimatilpasning, miljøforbedringer, kystsikring og et bedre og mere attraktivt rekreativt miljø. Hvis de fire ting kan kombineres, vil det være ideelt, siger Kim Lykke Jensen, som også understreger, at hele planlægningen og arbejdet med Klimarobust Kystkultur ligger i regi af erhvervs- og planudvalget.

- Men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at få problematikken omkring vandkvaliteten og en løsning i forhold til lossepladsen med ind i den samlede løsning, siger Kim Lykke Jensen.

Du kan finde beskrivelser af badevandskvaliteten i kommunen her.

Helms Deep eller Djursland? En verdenskendt avis har kåret en østjysk attraktion som en af de bedste rejseopdagelser i 2022. Læs mere længere nede. Foto: Søren Øhlers

For mange fisk i Kolindsundkanalen. Busrute reddet på målstregen. Verdenskendt avis hylder østjysk attraktion

Ugens nyhedsoverblik er en blandet landhandel, der bringer os rundt i Syddjurs.

Vi runder blandt andet en katastrofal fangst i Kolindsundkanalen og en busrute, der er reddet på målstregen. Blandt nyhederne er også, at kommunen hæver aldersgrænsen for, hvornår man skal starte i børnehave, og at politiet har sigtet endnu en person i forbindelse med drabet på den 40-årige Frank Jørgensen.

Slutteligt er der rigtig gode nyheder til alle os, der altid bliver lidt stolte, når vores land nævnes i internationale medier. Den verdenskendte avis The Guardian har nemlig samlet 22 af årets bedste rejseopdagelser, og på listen finder vi en attraktion, der ligger i Syddjurs.

Katastrofal fangst i Kolindsundkanalen: - Gid det ikke var sådan

- Når 11 mand kan fange 16 fisk på nogle få timer, så er der mange hundrede, der er trukket op i kanalerne. I værste fald flere tusinde, siger Alan Stig Helgren Jensen til TV2 ØSTJYLLAND. Foto: Alan Stig Helgren Jensen fra tv2oj.dk

Det er sjældent, man hører fiskere klage over, at der er alt for mange fisk, der bider på.

Men sådan en historie fortæller TV2 Østjylland.

Alan Stig Helgren Jensen stod lørdag klar med fiskestangen i hånden ved Kolindsundkanalen. Det har han gjort jævnligt i 60 år, men i øjeblikket er noget galt.

I år har kanalen fået besøg af en gæsten uden invitation: regnbueørreden.

TV2 Østjylland fortæller, at problemet stammer fra et udslip af 70.000 regnbueørreder fra Musholm Havbrug i november, da en kutter sejlede ind i anlægget og lukkede de mange fisk ud i farvandet vest for Sjælland.

Regnbueørreden er en såkaldt invasiv art, der truer den naturlige fauna.

- Det er simpelthen en katastrofe for vildfisken, siger Alan Stig Helgren til TV2 Østjylland, der har hele historien. 

En syvende person er sigtet i Frank-sagen

I alt syv personer er nu sigtet i sagen om drabet på 40-årige Frank Jørgensen. Arkivfoto: Presse-fotos.dk/Scanpix

Indtil nu har seks personer været sigtet i sagen om den dræbte Frank Jørgensen, men nu bekræfter efterforskningsleder Brian Olsen at man har sigtet en syvende person.

Det skriver Randers Amtsavis.

Den 40-årige Frank Jørgensen blev lørdag 16. juli meldt savnet. To dage senere fandt man en udbrændt varevogn, der var identisk hans, men først 22. juli blev hans lig fundet i et skovområde nær Gassum ved Randers.

En 37-årig fik i starten af december sin dom - seks måneders ubetinget fængsel - for mod betaling at have givet en af de andre sigtede i sagen råd og instrukser om, hvordan de bedst kunne skille sig af med liget.

Derudover er en 39-årig kvinde, en 39-årig mand, en 23-årig kvinde, en 24-årig mand og en 26-årig mand også sigtet i sagen.

Og nu altså også en 20-årig, som politiet har haft sigtet siden 3. oktober.

Ifølge Randers Amtsavis har Østjyllands Politi ingen som helst formodning om, at den 20-årige mand har haft en særlig stor rolle at spille i Frank-sagen.

- Han er sigtet for brandstiftelse af afdødes varebil. Og så er han sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 125, som handler om, at han antændte bilen med henblik på at bortskaffe beviser i sagen, siger Brian Olsen til Randers Amtsavis.

Aldersgrænsen for at begynde i børnehave hæves med en måned

Børn, der skal begynde i børnehave, for eksempel her i daginstitutionen Jordbærmarken i Hornslet, skal nu være tre år og en måned, oplyser kommunen. Foto: Asbjørn With

Alderen for start i børnehave hæves fra 3 år til 3 år og 1 måned. Det sikrer, at kommunen allerede fra 2023 overholder denne del af minimumsnormeringerne for daginstitutioner, der træder fuldstændig i kraft fra 2024.

Det skriver Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Folketinget vedtog tilbage i 2021 en ændring af dagtilbudsloven, så der fra 2024 skal sikres en ensartet minimumsnormering i daginstitutioner på tværs af landet. Fra 2024 skal der i børnehaver være én pædagogisk medarbejder pr. seks børn indtil skolestart.

Syddjurs Byråd besluttede i forbindelse med budget 2023, at minimumsnormeringerne i kommunens børnehaver delvist skulle nås allerede i 2023. Derfor har Byrådet besluttet at hæve alderen for start i børnehaven med én måned til 3 år og 1 måned.

Der vil frem mod 2024 blive forberedt yderligere justeringer for at overholde minimumsnormeringerne fra 2024. Der er ikke behov for at man som forælder foretager sig noget i forbindelse med ændringen.

Rute 351 fortsætter med at rulle mellem Ebeltoft og Grenaa

Kristina Falkenberg Milvertz kan ånde lettet op. Regionen har besluttet sig for at bevare rute 351, så familien, der bor i Glatved, kan stadig få børnene med bussen til skolerne i Rosmus og Grenaa. Privatfoto

Onsdag i denne uge blev skæbnens dag for flere busruter i Region Midtjylland. Her blev det nemlig besluttet, hvilke busruter der skal lukkes og hvilke, der får lov at overleve.

Som SyddjursLIV tidligere har beskrevet, var en af de busruter, der var i fare, rute 351, der kører mellem Ebeltoft og Grenaa.

Ruten fragter blandt andet mange elever rundt til uddannelsesinstitutioner i Syd- og Norddjurs, og derfor ville det være katastrofalt for dem, hvis ruten blev lukket.

I juni besluttede regionsrådet at droppe tilskuddet til busruten, og det fik flere børn og forældre til at råbe vagt i gevær.

- Jeg ved ikke, hvordan vi skal få hverdagen til hænge sammen, hvis busruten lukker, lød det blandt andet fra Kristina Falkenberg Milvertz fra Glatved, der er mor til fire børn, der går på henholdsvis Rosmus Skole og erhvervsuddannelsen EUX i Grenaa.

Hun arbejder i Aarhus, mens manden arbejder i Grenaa, og derfor ville det ikke være muligt for dem at transportere deres børn i skole.

Nu er der godt nyt, for ruten overlever og regionen fortsætter med at give tilskud, for at sikre, at børn og unge kan komme til og fra deres uddannelse.

Fire andre ruter mister fra juni 2023 dog helt eller delvist det regionale tilskud.

Det er blandt andet rute 319, der kører mellem Auning og Hornslet og rute 116U, der kører mellem Galten, Harlev og Tilst.

Verdenskendt avis hylder østjysk attraktion

Jernhatten har været inspiration til en del af Ringenes Herre-universet, skabt af J.R.R. Tolkien. Foto: Jens Thaysen

Isengard, Esgaroth og Helms Deep.

Har du set Ringenes Herre er du helt med på, hvad vi taler om, om nu har du faktisk mulighed for selv - næsten - at opleve stederne i virkeligheden.

Navnene er nemlig inspireret af steder på Djursland, hvor du nu kan lære mere om forbindelsen til det fortryllende univers på en række nye skilte.

The Guardian har samlet de 22 bedste rejseopdagelser i 2022, og her er landskabet, der har inspireret J.R.R. Tolkien, forfatteren bag Ringenes Herre, at finde.

Det er Nazia Parveen, rejseredaktør, der har forfattet listen, og hun skriver, at hun blev vist rundt i området af historiker Casper Clemmesen.

- Vores børn taler stadig i ærbødige toner om ‘'Casper the Viking'’ og hans fortællinger om død og ødelæggelse, skriver hun blandt andet.

Det var mens J.R.R. Tolkien som forsker ved Oxford University i England undersøgte Østjyllands ældste historier og landkort, at han eftersigende blev så inspireret af de nordiske sagaer, kulturen og stednavne på Djursland, at han bragte dem med ind i sit litterære univers.

 Jernhatten skulle således være inspiration til Helms Deep, Isgård til Isengard og Agri Bavnehøj til The Beacons of Gondor.

Du kan se skiltenes placering og koordinater på det digitale kort her. Find det under "kunst og kultur".