Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Der er allerede bud efter Anne Agerbo, som i det seneste nyhedsbrev spurgte: Hvordan har vi det egentlig i Syddjurs? Foto: Asbjørn With

Som en hånd i en handske

Nogle gange ligger noget bare lige til højrebenet.

Sådan havde Lene Fribo det, da hun læste det seneste nyhedsbrev fra SyddjursLIV, hvor Anne Agerbo fra Hornslet fortalte om sine tanker omkring mentalt helbred og det gode liv.

- Jeg læste det fra start til slut, og jeg var meget begejstret. Det er lige den slags, jeg gerne vil være med til, siger Lene Fribo.

Der er rigtig mange, der har læst historien om Anne Agerbo og hendes fundering over, hvordan vi i Syddjurs kan hjælpe hinanden til et bedre mentalt helbred.

En ting er, at Lene Fribo er vild med Anne Agerbos tanker.

Noget andet er, at hun også er skoleleder for Djurslands absolut største folkeoplysende foreningen - FOF Djursland.

Det lyder som en hånd i en handske, og det håber Lene Fribo, at det også er.

Rigtig god læselyst. Også med historien om, hvorfor kommunen handler med aktier og værdipapirer for en kvart milliard kroner af vores alle sammens penge.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Afdelingsleder Martin Vellerup Andersen (tv) og stabschef Lars Budolfsen har ansvaret for arbejdet med investering af 250.000.000 kommunale skattekroner. Syddjurs. Foto: Asbjørn With

- Hvis pengene stod i banken, ville de langsomt blive mindre værd: - Derfor investerer kommunen 250 mio. skattekroner

For at kunne svare enhver sit er en kommune nødt til at have en stor buffer. Når der for eksempel hæves 150 millioner kroner den første i hver måned til lønninger, og skatten først går ind på kontoen den niende, er der enorme udsving på kontoen.

Derfor har kommunen ambitioner om i gennemsnit at have 280 millioner kroner i kassen.

Hvis de bare står på en konto i banken, risikerer kommunen, og dermed skatteborgerne, at miste enorme summer, hvis banken går fallit.

Og uanset hvad, vil inflationen langsomt gøre pengene mindre værd.

Derfor skal pengene investeres. Her får du svar på, hvorfor kommunen investerer en kvart milliard? Hvordan de investeres, i hvad og hvad du og jeg får ud af det?.

Hvordan giver det mening, at Michael, Claus, Heine, Tommy, Kirstine, Riber og Jesper investerer 250.000.000 kroner af dine og mine penge i forskellige virksomheder, mens der er rigtig mange ting at bruge gode skattekroner på? Hvor bliver de penge investeret? Og i hvad? Her får du svaret på, hvad du som skatteborger får ud af økonomiudvalgets investering af dine og din nabos penge.

Det her er en af den slags historier, som måske bliver en lille smule langhåret. Det er også muligt, at der er ord undervejs, som ikke helt giver mening.

Hvis det stadig ikke giver mening, når du har læst historien færdig om Syddjurs Kommunes investering af godt 250 millioner kroner i aktier og investeringer efter ESG-principperne fra 2019 med fravalg af såkaldte Emerging Market efter 2022, er det skribentens ansvar.

For afdelingsleder for økonomi, regnskab og indkøb siden 2017, Martin Vellerup Andersen og den relativt nytiltrådte stabschef Lars Budolfsen ved, hvad de laver. Og de har, sammen med gode kolleger og ikke mindst økonomiudvalgets syv medlemmer, styr på dine og vores 250 millioner kroner.

Bare rolig.

Men hvorfor har kommunen overhovedet 250 millioner kroner i kassen?

Det forenklede svar er, at der er brug for rigtig meget kapital for at drive dagligdagen i en kommune. Hver den første i måneden bliver der trukket cirka 150 millioner kroner på Syddjurs Kommunes konto til lønninger, men skatteindbetalingerne går først ind på kommunen konto den niende i måneden.

Derfor varierer indholdet i kommunekassen med meget store tal.

Det forklarer afdelingsleder Martin Vellerup Andersen og stabschef Lars Budolfsen, da SyddjursLIV spørger ind til kommunens umiddelbart enorme pengetank.

Og derfor er der brug for en meget stor likviditet - altså mange penge - for at sikre, at kassen ikke er tom, når der er regninger, der skal betales.

Pengene er lidt forenklet sagt en buffer, der sørger for, at kommunekassen altid kan svare enhver sit.

Hvorfor ikke bare på en konto i en bank?

Det korte svar er, at det ikke er nogen god idé, at lade pengene stå på en konto i banken. Og det er der primært to grunde til.

Hvis pengene ikke bliver forrentet, bliver beløbet langsomt men sikkert mindre på grund af inflationen

Martin Vellerup Andersen

For det første er der en indskudsgaranti på bare 750.000 kroner. Det betyder, at hvis den bank, som kommunen har sin kvarte milliard kroner stående i pludselig går konkurs, taber kommunen og dermed os alle sammen et meget stort beløb.

I realitetens verden er det ikke realistisk at en af de store banker, kommunen har sine penge stående, i går konkurs, men det var heller ikke realistisk, at Rusland ville angribe Ukraine eller at inflationen ville komme op over 10 procent.

Netop inflationen er den anden årsag til, at det ikke er en optimal idé, at have kommunens sparegris opbevaret i bankens pengeskab.

For inflation betyder, at ting bliver dyrere - eller sagt på en anden måde, så bliver pengene mindre værd.

Afdelingsleder Martin Vellerup Andersen har været med til at arbejde med den finansielle strategi og arbejdet med at investerer kommunens penge bedst muligt siden 2017. Foto: Asbjørn With

- Hvis pengene ikke bliver forrentet, bliver beløbet langsomt men sikkert mindre på grund af inflationen, forklarer afdelingsleder Martin Vellerup Andersen.

Ikke en kerneopgave for kommunen

Så pengene skal forrentes, og det betyder, at de skal investeres med henblik på at blive til flere penge.

Det er i udgangspunktet økonomiudvalget der bestemmer, hvordan den kommunale likviditet skal investeres, så det bliver til størst mulig gavn for borgerne.

Det er jo vores penge.

Det er her Michael, Claus, Heine, Tommy, Kirstine, Riber og Jesper kommer ind i billedet. For det er medlemmerne af økonomiudvalget. Og det er dem, der skal tage beslutningen om, hvordan vores kvarte milliard skal investeres/forrentes/risikeres/forøges.

Skal det være en sikker investering, hvor der er lav risiko, men hvor pengene måske taber værdi på grund af inflation? Skal det være husmandsfornuft, der spreder investeringen på flere heste, i håb om et lille plus og i værste fald kun et lille minus?

Eller skal det være investering med høj risiko, hvor der er mulighed for jackpot eller tab i en størrelse, der bliver svær at forklare borgerne?

Økonomiudvalget er enige om at være enige. Der er ingen, der har interesse i at pege fingre uanset, om det går op eller ned. Derfor er der også enighed om den finansielle strategi, som pengene investeres i overensstemmelse med.

Den finansielle strategi vender vi tilbage til.

Hvis ikke der investeres med henblik på et afkast, falder kommunens beholdning af penge stille og roligt. Groft oversat svarer det til at kaste penge ud ad vinduet, fordi inflationen vil æde sig ind i beholdningen som tidevandet i en strandbred.

Hvis inflationen er fem procent, går de første fem procents profit på investeringerne til at kommunen går i nul og ikke taber penge, og derfor er andelen af investeringer i aktier sat op i forhold til tidligere.

Aktier og/eller obligationer

Som al handel med penge, spekulation og investering er det forbundet med risiko for at tabe. Det er ikke en menneske- eller kommuneret at tjene penge på investeringer.

Derfor skal politikerne i økonomiudvalget - med ekstern hjælp i form af hyrede eksperter - vurdere, hvad kommunens - vores allesammens - penge skal investeres i.

Aktier og/eller obligationer

Aktier og obligationer er begge ting, man kan investere i, men det er ikke det samme. Når man køber en aktie, så køber man en del af virksomheden, men ved obligationer låner man et beløb til virksomheden eller landet.

Derudover så har obligationer en bestemt løbetid, hvor at aktier ikke har en udløbsdato, da man altid kan sælge en aktie. Generelt anses obligationer for at være en mindre risikofyldt investering end aktier, og derfor kan obligationer være et godt sted at starte, hvis man gerne vil i gang med at lave investeringer.

debitoor.dk

Og her er andelen af aktier sat op i forhold til antallet af obligationer.

Simpelthen for at forsøge at undgå, at inflationen æder for meget af beholdningen. Men dermed er risikoen for tab også øget.

Sådan er spillet.

Det er ikke en kommunal opgave

Hvis du nu får et billede af, at der på rådhuset i Ebeltoft sidder en række aktiespecialister, hvis eneste formål er at købe og sælge, shorte eller cutte aktier, så er det ikke tilfældet.

Langt de fleste kommuner køber sig til hjælp til at investere deres overskydende likviditet hos såkaldte kapitalforvaltere. Også Syddjurs.

Kapitalforvalterne er tredje led i kæden efter borgerne og kommunekassen. Syddjurs Kommune overfører plus-minus 250 millioner kroner til kapitalforvalterne, og så er det op til dem at skabe det bedst mulige resultat.

For at sprede risikoen kan kommunen gøre brug af flere kapitalforvaltere, der hver især skal forsøge at opnå det bedst mulige resultat.

Forvalterne bliver honoreret med et fast beløb.

Hvert fjerde år skal kapitalforvaltningsopgaven sendes i udbud for at sikre, at kommunen får den mest fordelagtige pris.

Nej tak til tobak, våben, olie og den slags

Når forvalterne er valgt, kan de ikke investere i hvad som helst. For politikerne har vedtaget en finansiel strategi. Den fortæller kapitalforvalterne, hvad der må og skal investeres i, og hvad der ikke må og ikke skal investeres i.

Den nuværende strategi kan læses her og løber frem til 2026, hvor den skal fornyes igen.

Nej tak

Syddjurs Kommune ønsker ikke at støtte virksomheder, der fører midler i skattely. 

Derfor skal virksomhederne Syddjurs Kommune investerer i, have en ansvarlig skatteadfærd indenfor rammerne af Oxfam Ibis charter for Skattelyfri Kommune. 

Endeligt skal kapitalforvalterne sikre, at der ikke investeres i selskaber, der producerer og/eller sælger kontroversielle våben (herunder atomvåben, klyngebomber, antipersonelle miner samt biologiske og kemiske våben). 

Derudover ønsker Syddjurs Kommune ikke at være investeret i virksomheder, som har omsætning fra følgende: 

• produktion og udvinding af fossile brændstoffer (som olie, gas og kul) 

• gambling 

• voksenunderholdning 

• alkohol 

• tobak. 

Finansiel strategi for Syddjurs Kommune 2022 - 2026

Nogle ting er åbenlyse og almengyldige:

I 2023 investerer man som kommune ikke i tobak. Eller våben. Og det gør Syddjurs Kommune da heller ikke.

Men hvis man ikke er vågen, kan man let komme på den forkerte side af historien, som det er sket for flere danske kommune som for eksempel Skanderborg, der pludselig blev klar over, at man havde investeringer i Qatar op til VM i fodbold.

Emerging Market

Der kan være en risiko, hvis man vælge at investere i for eksempel det såkaldte Emerging Market. Det kan oversættes til "fremspirende markeder”.

Emerging Market

Når man taler om Emerging Markets, mener man oftest de såkaldte udviklingslande. Det vil sige lande i en rivende udvikling med lav indkomst pr. indbygger. Her er det økonomiske vækstpotentiale højere end det, vi ser i de mere udviklede lande og regioner som fx USA, Vesteuropa og Japan. Landene er typisk fordelt på fire regioner: Latin- og Centralamerika, Østeuropa, Afrika og Mellemøsten samt Asien (ekskl. Japan).

Sydinvest.dk

Før 2023var der faktisk kommunale investeringer i Emerging Market, og her var statsobligationer fra Qatar tidligere på listen. Krav fra kapitalforvalternes kunder herunder Syddjurs Kommune fik dog Qatar af den grønne liste efter fokus på arbejdsforhold i landet.

Martin Vellerup Andersen forklarer, at der for de enkelte områder er en rød og en grøn liste. Hvis et land står på den grønne liste, kan der investeres i statsobligationer. Står landet på den røde, kan der ikke.

Eksempelvis stod Rusland på den grønne liste indtil invasionen af Ukraine, som sendte Rusland over på den røde liste. Derefter afhændes alle statsobligationer og geninvesteres i lande, der fortsat står på den grønne liste.

Verdensmål, bæredygtighed og klima

I 2019 var Syddjurs Kommune blandt de første til at investere efter den såkaldte ESG. Det står for environmental, social og corporate governance. Altså bæredygtige investeringer.

ESG - KORT

ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god selskabsledelse); ESG er dermed en målestok for, hvor ansvarligt et selskab er på de tre områder.

ESG-vurdering er tæt knyttet til bæredygtige investeringer, der er blevet mere og mere populære og relevante de seneste år.

Hvis du ønsker at investere bæredygtigt og ansvarligt, er ESG en fin måde at vurdere, om et selskab er rigtigt for dig at investere i.

Det forventes, at FN’s Verdensmål fremadrettet også vil indgå i en investors vurdering af, om et selskab kan betragtes som bæredygtigt.

Sydinvest.dk - investeringshåndbogen

- I kommunen har der i en årrække været stort fokus på FNs verdensmål, og det spreder sig ud i hele organisationen og også i den finansielle strategi, fortæller stabschef Lars Budolfsen.

Stabschef Lars Budolfsen tiltrådte jobbet 1. december 2022. Foto: Asbjørn With

Skiftet mod bæredygtighed skete med opdateringen af den finansielle strategi 2019 - udarbejdet i 2018. Syddjurs Kommune har indtil det netop gennemførte skifte af kapitalforvaltere også investeret i emerging markeds. Altså de lande, der var på den "grønne" liste, da de levede op til en række ESG kriterier.

Kommunen kan ikke investere i navngivne virksomheder som for eksempel Vestas. Det sikrer, at der ikke er mulighed for direkte økonomiske interesser mellem kommunen og virksomheden.

Men der kan investeres i vedvarende energi, og så er det kapitalforvalteren, der placerer pengene i forskellige investeringsforeninger, som derefter investerer direkte i navngivne virksomheder.

Investeringsforeninger er dem, der handler

Investeringsforeningerne er fjerde led i kæden efter borgerne, kommunen og kapitalforvalterne.

I investeringsforeningerne sidder de mennesker, som rent faktisk køber og sælge aktier og værdipapirer for vores skattekroner.

Og det er dem, der ved hvilke helt konkrete virksomheder, kommunens penge er investeret i.

Syddjurs Kommune har ikke en liste over de konkrete virksomheder, der er investeret i, men den finansielle strategi og kontrakten med kapitalforvalterne sikrer, at de virksomheder, der investeres i overholder nogle skarpe etiske, moralske og bæredygtige standarder

Hvad får vi så ud af alle investeringerne?

I al handel med aktier, værdipapirer og obligationer går det op og ned. Kommunens investeringer skal forsøge at tjene penge til kommunekassen i de gode tider og forsøge at minimere tabet i de dårlige.

Der har fra 1. januar 2022 til 31. juli 2022 været et stort negativt afkast på Syddjurs Kommunes porteføljer. Samlet set er værdien af porteføljerne faldet med 13,44 millioner kroner. Det betyder, at værdien af kommunens beholdning er faldet.

Kommunen har netop gennemført et udbud af kapitalforvaltningsopgaven, og det vil fremover være tre andre kapitalforvaltere, der skal håndtere opgaven for kommunen.

Det skyldes ikke det negative afkast - det er sket for stort set alle i et turbulent 2022 - men alle det faktum, at andre kom med mere fordelagtige bud.

Da puljen af penge til investering gennem årene har varieret meget, er det mest retvisende i forhold til at vurderer udbyttet, at se på procentsatserne, forklarer Martin Vellerup Andersen.

Hvad får vi så ud af det?

I perioden fra 2017 til 2022 har Syddjurs Kommunes kapital været varetaget af henholdsvis Sydbank og Djurslands Bank.

2017 var Sydbank investering i plus 1,96 % mens Djurslands Bank gav 1,21 %.

2018 gav Sydbank 0,96 % mens Djurslands Bank gav 0,54 %

I 2019 gik det rigtig godt og Sydbank gav et afkast på 2,91 procent mod Djurslands Banks 1,79 %

2020 gik kun lige i plus. Sydbank kom ud med 0,26 % i plus mens Djurslands Bank gav et minus på 0,19

I 2021 gav Sydbank 1,24 % overskud mens Djurslands Bank ramte plus 3,34 %

Allerede i første halvår af 2022 stod det klart, at det ville blive et skidt år. Sydbank ramte minus 5,82% og Djurslands Bank minus 3,64 %.

Det svarer til at kommunens beholdning skrumpede med godt 13 millioner kroner i sidste års første seks måneder.

Økonomiudvalget dagsorden 24. august 2022

Som det fremgår af tabellen har der været overskud fra 2017 til 2020 mens 2022 ikke har været noget godt år på alverdens børser og derfor også har resulteret i, at Syddjurs Kommunes beholdning er blevet mindre.

Lene Fribo er skoleleder for FOF Djursland. Foto: Asbjørn With

Skoleleder glæder sig: - Jeg synes, at Anne taler om alt det, jeg og FOF er sat i verden for

Som den absolut største folkeoplysende forening på Djursland tilbyder FOF i år flere end 300 forskellige kurser, undervisningsforløb, foredrag og meget mere fordelt på godt 10.000 undervisningstimer.

Det gode liv, trivsel, velvære og personlig udvikling fylder stadig mere, og da skoleleder for FOF Djursland Lene Fribo læste historien om Anne Agerbos interesse for - og tanker om vores mentale sundhed i Syddjurs blev hun begejstret.

Måske kan Anne Agerbos tanker snart blive til virkelighed.

Det gode liv, trivsel, velvære og personlig udvikling fylder stadig mere i programmet hos FOF Djursland, og da skoleleder for FOF Djursland Lene Fribo læste historien om Anne Agerbos interesse for og tanker om vores mentale sundhed i Syddjurs blev hun begejstret.

Næsten fra hun vågner om morgenen og til hun går i seng om aftenen, er Lene Fribo optaget af mennesker, oplevelser, fællesskaber, udvikling og det gode liv.

Som skoleleder for FOF på Djursland sørger Lene Fribo og hendes kolleger for, at der er mulighed for at deltage i flere end 300 forskellige forløb, kurser, foredrag og debatter i løbet af et år.

Og da hun læste om de tanker, Anne Agerbo gjorde sig i den seneste udgave af SyddjursLIV blev hun ganske begejstret.

Foto: Asbjørn With

- Jeg synes, at Anne taler om alt det, jeg og FOF er sat i verden for, og jeg kan næsten ikke vente med at tale med hende, siger Lene Fribo.

Hele tiden kredser skolelederens tanker om nye måde at få mennesker ind i fællesskaber, fordybelse og nye relationer.

- Vi har eksisteret siden Anden Verdenskrig og bygger på Grundtvigs tanker om, at almuen skal oplyses.

FOF på Djursland- og i Danmark

På Djursland har FOF "kun" eksisteret i 70 år, men har i årenes løb vokset sig til den absolut største folkeoplysende forening på Djursland med godt 100 undervisere og undervisning på flere end 65 forskellige steder på Djursland og med mellem 7000 og 8000 kursister årligt.

På landsplan blev FOF oprettet i efterkrigsåret 1947 med udspring i Det Konservative Folkeparti, men FOFs tilbud har altid været åbne for alle.

De første kursister lærte om havebrug, kommunal kundskab og om at være borger i Danmark.

Der er 35 FOF lokalforeninger med aktiviteter i 81 kommuner.

Årligt besøger godt 800.000 danskere folkeoplysende aktiviteter, heraf besøger omkring 250.000 FOF.

FOF Djurslands kursusprogram 2022 & fof.dk

- Det er vores vigtigste formål, og hele fundamentet for det vi gør i de forskellige oplysningsforbund. Vi vil gerne gøre mennesker sundere, gladere og give dem mulighed for at deltage i samfundet omkring os, siger Lene Fribo.

Sidste gang, SyddjursLIV landede i din mailboks, var det med historien om Anne Agerbo der spurgte sig selv og os andre, hvordan har vi det egentlig på Djursland.

Anne Agerbo er uddannet psykolog og har siden slutningen af 1990'erne været optaget af vores mentale sundhed og den måde, vi taler, eller ikke taler, sammen om det på.

Anne Agerbo er især optaget af vores mentale sundhed. Foto: Asbjørn With

Lene Fribo deler Anne Agerbos betragtninger om, at præstationssamfundet på mange måder præger os i en retning, hvor vi tror, at problemer og udfordringer i vores liv skal løses udefra. Af en læge, en psykolog, medicin eller terapi.

- Det er som om, at samfundet er blevet sådan, at alting skal fikses for os. Sådan tror jeg ikke, at det er. Jeg tror, at vi alle sammen kan skabe bedre liv for os selv hver især og sammen.

- Men der sker ikke noget, før vi gør det selv, siger Lene Fribo.

Hun peger på, at der hver eneste dag skal træffes beslutninger, og at vi alle sammen går og bakser med et eller andet indeni.

Folkeoplysningen

Med almueskoleloven i 1814 blev der åbnet mulighed for at oprette aftenskole for unge, der ønskede undervisning i regning og skrivning og ”anden nyttig undervisning”.'

Første gang, betegnelsen ”folkeoplysning” blev brugt i offentlig sammenhæng, var med stor sandsynlighed i 1829, hvor folkeoplysning blev anvendt i omtalen af stiftelsen af en aftenskole.

Sideløbende med at Danmark overgik fra enevælde til demokrati i 1849, udvikledes et civilsamfundsbaseret forenings- og organisationsdemokrati. Det skyldes til dels, at Grundloven fra 1849 stadfæstede forsamlingsfriheden og borgerens frie ret til at stifte foreninger. I den forstand fik Danmark med Grundloven i 1849 et dobbeltdemokrati.

Det er svært at sige folkeoplysning, uden at sige Grundtvig. Grundtvig var stærkt inspireret af Engelstoft, der i sit hovedværk Tanker om Nationalopdragelsen fra 1808 havde kritiseret oplysningstidens rationalisme for dens ensidige betoning af fornuft og forstand. På lignende vis fremhævede Grundtvig i 1824, at ”lys uden varme er helvedes kval”.

Grundtvig var idémand bag stiftelsen af den første danske folkehøjskole, Rødding Højskole, i 1844.

Efter Grundloven og afskaffelsen af Enevældet i 1849, blev højskolebevægelsen kernen i de folkelige og sociale massebevægelser, der for alvor begyndte at præge samfundsudviklingen i sidste tredjedel af 1800-tallet. Det var f.eks. bondebevægelsen, arbejderbevægelsen, kvindebevægelsen, gymnastikbevægelsen, mm.

I den periode blev der oprettet et utal af foreninger, hvoraf mange havde folkeoplysning og undervisning på programmet, bl.a. foredragsforeninger, sangforeninger, andelsforeninger, brugsforeninger, landboforeninger, fagforeninger, m.m.

I 1924 oprettede arbejderbevægelsen Arbejdernes Oplysningsforbund, AOF. I 1941 fulgte dannelsen af Dansk Folkeoplysnings Samråd som en konsekvens af en frygt for tyskernes krav om indskrænkninger i forsamlings- og mødefriheden.

I de første år efter Anden Verdenskrig oprettede både Venstre, Det Konservative Folkeparti og det Radikale Venstre egne oplysningsforbund, hhv. LOF, FOF og FO.

Dansk Folkeoplysnings Samråd/dfs.dk

- Der er mange veje at gå i livet. Men vi bestemmer selv, hvilken vej vi går. Jeg mener, at vi finder den rigtige vej ved at mærke efter, hvad vi har brug for og så opsøger mere af det, siger Lene Fribo.

Som billede på arbejdet i FOF og de andre folkeoplysende forbund, idrætsforeninger og alle andre medlemmer af Foreningsdanmark, forklarer Lene Fribo, at hun gerne vil stille en skål med frisk vand op på hvert eneste gadehjørne.

- Men så er det op til mennesket selv, om de ønsker at drikke, som hun siger.

Som en hånd i en handske

Hos FOF Djursland er der et stigende fokus på det gode liv. Ikke som erstatning for de mange andre tilbud, for de er alle sammen en del af det gode liv. Det er mere et fokus på at sætte rammer og lave forbindelsen mellem de mange aktiviteter i FOF og det gode liv.

Foto: Asbjørn With

For Lene Fribo deler også Anne Agerbos oplevelse af, at det gode liv i høj grad skabes og formes i et samspil med andre mennesker.

En af de største styrker er, at vi tilbyder mennesker muligheden for fordybelse

Lene Fribo

Uanset om man går til madlavning eller yoga, babysvømning eller italiensk, så mødes man med andre om noget, man er fælles om.

- Det rigtig gode ved aftenskolerne er, at folk kommer af lyst. Det skaber en enormt god stemning.

- Det magiske opstår, når folk mødes på tværs. Det er det, der gør foreningslivet til det kit, der skaber sammenhæng i et lokalsamfund som vores, mener Lene Fribo.

FOFs store udfordring er at nå ud til alle med formidlingen af alle de mange tilbud, der rent faktisk er. Lige nu er der lagt godt 10.000 undervisningstimer i de næsten 350 forskellige muligheder for at blive en del af en fordybelse, et nærvær og et fællesskab på den ene, den anden eller den 310. måde i FOFs seneste program.

- En af de største styrker er, at vi tilbyder mennesker muligheden for fordybelse. Uanset hvem de er, hvad de arbejder med og hvad de interesserer sig for. Det er essentielt, at man uge efter uge efter uge får mulighed for at fordybe sig i et emne. Emnet er faktisk underordnet. Pointen er fordybelse i et sammenhængende forløb om noget, man interesserer sig for, siger Lene Fribo.

Aftenskolerne har et lidt støvet image. Selv om der er mellem 7.000 og 8.000 deltagere på FOF Djurslands tilbud i 2022, er der stadig lidt en fortælling om pileflet og pilates, langhårede foredrag og noget om Anden Verdenskrig.

Man kan godt henvende sig med gode ideer. Faktisk er vi helt vilde med det

Lene Fribo

Men fordommene har ifølge Lene Fribo ikke noget på sig i virkelighedens verden, hvor folk går til italiensk, fordi deres datter har fået en kæreste fra Milano eller fordi de har købt et sommerhus i Umbrien.

Hele tiden forsøger FOF og de andre folkeoplysende tilbud at udvikle sig og gøre sig relevante for folk.

- Derfor er det så dejligt, når et menneske som Anne Agerbo kommer på banen med noget, der i høj grad er aktuelt, og som hun gerne vil gøre noget for, siger Lene Fribo.

- Man kan godt henvende sig med gode ideer. Faktisk er vi helt vilde med det. Vi vil rigtig gerne lave mere af det, som borgerne i Syddjurs gerne vil have, siger Lene Fribo.

Der er også en hård konkurrence om menneskers tid. Der er fuldt hus, når Cris McDonald taler om kost midt i januar, hvor nytårsfortsætterne skal fortsættes, men det er svært at fylde madholdene bagefter.

Derfor er engagementet hos både undervisere og deltager så vigtigt for en god og meningsfuld oplevelse, når mennesker mødes om et eller andet for at være sammen, understreger Lene Fribo.

Foto: Asbjørn With

Og hun har allerede har gjort sig tanker om, hvordan Anne Agerbos tanker og ideer måske kan realiseres i noget helt konkret.

- Anne kommer som kaldet, for det er lige præcis det, hun efterspørger, jeg rigtig gerne vil lave mere i i forhold til samtalen om meningen med livet og spørgsmålet om, hvad det gode liv er, siger Lene Fribo.

Foto: Søren Øhlers

Antallet af turister slår rekord. Radio4 laver podcast om brugsen i Pindstrup. Kattehjem ved Nimtofte går konkurs

Dagens overblik kommer både forbi nye og lidt opsigtsvækkende tal fra VisitAarhus, kampen for at beholde en dagligvareforretning i Pindstrup og historien om at Tøstrup Dyreværn- og Kattehjem ved Nimtofte er gået konkurs.

Næsten 1.000.000 turister overnattede i Syddjurs sidste år

Foto: Søren Øhlers

2022 blev et overraskende godt turistår, hvor gæsterne for alvor vendte tilbage efter flere år med coronapandemi og medfølgende restriktioner.

Det oplyser VisitAarhus, der også dækker vores kommune.

Man havde ellers frygtet, at krigen i Ukraine og den stigende inflation ville sætte en stopper for turisternes færden, men sådan gik det ikke.

Og faktisk har der aldrig været så mange turister i Aarhusregionen - der dækker Aarhus, Favrskov, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Djursland - som i 2022. Det viser helt nye overnatningstal for de første 11 måneder af 2022.

I alt var der fem millioner overnatninger fra januar til og med november i hele VisitAarhus' område.

I Syddjurs var fremgangen i forhold til 2019 på 27 procent med 973.634 overnatninger.

I vores nabokommune Norddjurs var der 1.169.318 overnatninger, hvilket er en fremgang på 15 procent.

Til Randers Amtsavis forklarer Pia Lange Christensen, der er direktør i VisitAarhus, at man sammenligner 2022 med 2019, fordi 2020 og 2021 var plaget af coronapandemien og de medfølgende restriktioner.

Her siger hun også, at vi højst sandsynligt ser ind i et 2023, der bliver præget af krigen.

- Vi ser helt klart udfordringer i pipelinen for 2023, hvor forbrugere, ikke kun i Danmark, men alle andre steder, har nok at gøre med at betale høje regninger i energikrisen og den stigende inflation. Det kan mærkes i turismeerhvervet, siger Pia Lange Christensen til Randers Amtsavis.

Podcast om redningsmission for købmanden i Pindstrup

Sidse G. Vangsted, der er forperson for Dagli´Brugsen i Pindstrup medvirker i podcasten på Radio 4. Foto: Asbjørn With

18. januar kastede radiostationen Radio4 sig ind i kampen for at redde Dagli´Brugsen i Pindstrup.

To dage før var 170 borgere mødt op til møde om butikkens fremtid.

Butikken i vanskeligheder, og programmet "Missionen" påtog sig at kæmpe for dens overlevelse.

- Den lokale købmand i Pindstrup er lukningstruet, derfor er dagens mission at redde den. Reporter-Joachim snakker med en Pindstrup-legende og de lokale handlende og i studiet bliver Tony og Amalie klogere på, hvad en lokal købmand egentligt betyder for landsbysamfundet, skriver Radio 4 om programmet, som du kan høre her.

Tøstrup Dyreværn- og Kattehjem ved Nimtofte er gået konkurs

Daglig leder Mariann Betzer-Poulsen med en af de 276 katte, der nu går en usikker tilværelse i møde, efter at kattehjemmet er gået konkurs. Foto: Lone Eg Nissen

Et stort kattehjem med 276 katte er lige gået konkurs. I første omgang bliver kattene overdraget til den daglige leder af internatet.

Det skriver Randers Amtsavis.

Tøstrup Dyreværn- og Kattehjem ved Nimtofte er gået konkurs, og det betyder, at man nu skal finde ud af, hvad der skal ske med de 276 katte, der i øjeblikket er på kattehjemmet.

Mariann Betzer-Poulsen har i mange år været daglig leder af kattehjemmet, og hun bor også på ejendommen, hvor kattehjemmet ligger.

- Sammen med kuratoren finder vi den rigtige løsning, og det bliver sandsynligvis, at kattene bliver overdraget privat til mig. Det eneste, jeg ved lige nu, er, at vi skal have reddet kattenes liv, og vi har brug for hjælp til alt, siger hun til Randers Amtsavis.