Annonce
Klokken lidt i 3 natten til onsdag var der stadig lys i forhandlingslokalet på rådhuset i Ebeltoft. Foto: Asbjørn With 
kommunalvalg

Hemmelige 'hulemøder' og en aftale dagen før valget sikrede freden på valgnatten

Dagen før valget mødes fire toneangivende kandidater og aftaler spillereglerne for, hvordan konstitueringen skal foregå, så forrige års dramaer ikke gentages. Aftalen er kulminationen på ugers forberedelser og har til hensigt at være grundstenene til fire år, hvor alle kan se hinanden i øjnene og samarbejde.

Mens vælgerne over hele kommunen tirsdagen igennem strømmede til valgurnerne for at give deres besyv med, samledes byrådskandidaterne til konstitueringsforhandlinger på rådhuset i Ebeltoft.

Politikerne ventede naturligvis spændt på resultaterne fra valgstederne, men som SyddjursLIV nu kan fortælle, var store dele af forløbet og udfaldet afgjort på forhånd.

Historien begynder flere måneder før selve valgdagen.

Tommy Bøgehøj og Det Konservative Folkeparti kunne på lang afstand se, at dette kunne blive deres helt store valg. På landsplan cruiser partiet med formand Søren Pape i front med armen i det nedrullede vindue, mens Venstre kæmper for at finde fodfæste og Socialdemokraterne taler om mink og slettede sms'er.

Blåt valgforbund

Med udsigten til et godt konservativt valg mødes Venstre og de konservative et par måneder før valget. Ikke overraskende vil både Claus Wistoft (V) og Tommy Bøgehøj (C) gerne have en blå borgmester. Derfor giver de hinanden håndslag og ord på, at de vil stå last og brast på valgnatten med det fælles mål at tage magten fra Socialdemokratiet og SF.

Tommy Bøgehøj (K) og Claus Wistoft (V) har længe stået last og brast. Det gjorde de også ud på valgnatten, hvor formandsposterne skulle fordeles. Foto: Asbjørn With

Senere inviterer Venstre og Konservative både Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre til møde for at drøfte, hvem af dem, der vil binde sig til et mål om at sikre en blå borgmester.

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti nikker, mens Radikale Venstre tøver. De vil ikke forloves med de blå på forhånd.

Det bliver til et valgforbund mellem Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. På den måde har blå blok sikret sig, at ingen stemmer går til spilde på valgdagen.

Radikale er lidt mere røde end blå

I den modsatte lejr gør Socialdemokraterne og SF sig overvejelser om, hvordan borgmesterposten fastholdes på den røde side af midten.

Borgmesterkandidaterne Michael Stegger Jensen (A) og Kirstine Bille (F) mødes flere gange. Først uden de radikale, som dog senere også er med til møderne, fordi de kan ende som tungen på vægtskålen på valgnatten. Derfor er det vigtigt tidligt at knytte de radikale til den røde side.

Hulemøderne, som de kaldes, foregår i hemmelighed uden presseomtale, referat og i dyb fortrolighed, så alle parter kan agere ude i verden bagefter.

S og SF har den fordel, at Radikale Venstres spidskandidat denne gang hedder Heine Skovbak Iversen. Han er i udgangspunktet mere rød end sin forgænger, Jan Kjær, som ikke genopstiller efter otte år i byrådet.

Det skal vise sig at blive afgørende under forhandlingerne på valgnatten.

Hulemøder

Efter at have sonderet terrænet på sin egen side af hegnet, er det nu tid for den blå alliance til at række ud efter de politiske modstandere på den anden side for at afsøge mulighederne for et samarbejde på valgnatten.

I flere omgange mødes Claus Wistoft (V) og Tommy Bøgehøj (C) med Kirstine Bille (F). Møderne har til formål at afklare, om der kan laves en aftale på forhånd, hvor de tre partier kan afgøre borgmesterposten uden om Socialdemokratiet.

På møderne åbnes der flere muligheder for, hvordan det eventuelt kunne lade sig gøre. Mange scenarier med forskellige mandatfordelinger og personlige stemmetal blev spillet igennem, men til syvende og sidst mangler der reel vilje fra begge parter.

SF vil naturligvis gerne have forhåndsopbakning fra V og K og det samme gør sig gældende modsat.

Begge parter vil altså gerne have opbakning, men ikke give den. Derfor lykkes det ikke for trekløveret at blive enige om spillereglerne for at afgøre borgmesterposten internt i mellem sig.

Venstre og Det Konservative Folkeparti fortsatte med nye hulemøder. Denne gang med socialdemokraternes borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen og formanden for Socialdemokratiet i Syddjurs, Søren K. Lauridsen.

Der var ikke de store forventninger til de to møder, det blev til, men så var det prøvet.

Banen er kridtet op

I ugerne op til valgdagen fik alle de store partier og deres respektive borgmesterkandidater på den måde følt hinanden på tænderne. Der var et rimelig godt overblik over positionerne, og banen for valgnattens forhandlinger var så godt kridtet op.

Venstres borgmesterkandidat Claus Wistoft stod i en samlet alliance med Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti på den ene side.

På den anden side stod SFs borgmesterkandidat Kirstine Bille i valgforbund med Radikale Venstre, mens Enhedslisten og Alternativet havde slået pjalterne sammen. Socialdemokratiet stod helt alene.

Netop det faktum, at der ikke var indgået et fælles valgforbund blandt de røde undrede og gav brændstof til de mange spekulationer om, at der var ugler i mosen, som kunne ende med en uhellig alliance og et regulært kup på valgnatten.

Syddjurs er kendt for beskidte forhandlingsforløb, og både Kirstine Bille (SF), Claus Wistoft (V) og Tommy Bøgehøj (C) har tidligere været dybt involveret i aftalebrud og borgmesterkup, som har sat dybe spor i byrådssalen længe efter valget. Kollegaer har haft svært ved at sidde ved siden af hinanden, give hånd eller bare se hinanden i øjnene.

Med andre ord har de voldsomme personlige kampe medført et næsten dysfunktionelt byråd, som havde svært ved at samarbejde på grund af individuel bitterhed og tillidsbrud.

Hemmeligt møde dagen før valget

Med banen kridtet op til valgnattens forhandlinger bliver der inviteret til møde om reglerne.

De fire tunge spillere mødtes aftenen inden valget i al hemmelighed og aftalte reglerne for spillet om magten. Collage: Asbjørn With

Aftenen inden valgdagen tager Venstre og Det Konservative Folkeparti initiativ til et møde med Socialdemokratiet og SF.

På det møde aftaler de fire store elefanter reglerne for, hvordan de skal agere på valgnatten, så de ikke smadrer hele glasbutikken.

De fire spidskandidater aftaler at respektere vælgernes dom.

Hvis det ender med et rødt flertal, så beslutter rød blok, hvem der skal være borgmester, uden at de blå blander sig. Overhovedet!

Bliver det omvendt et blåt flertal, så er det op til partierne i den blå blok at bestemme borgmesteren, mens de røde blander sig uden om.

Allerede her, aftenen før valget, bliver dramaet så godt som fjernet. En konstellation hen over midten, kommer ikke til at ske.

Kirstine Bille (SF), Michael Stegger (A), Claus Wistoft (V) og Tommy Bøgehøj (C) er enige om, at prisen for endnu en konstituering præget af tillidsbrud, svigt, aftalebrud og knive i ryggen ikke gavner politikernes troværdighed blandt vælgerne.

Derudover viser erfaringerne kun alt for tydeligt, at samarbejdsklimaet efter sådan en omgang er så ringe, at det går ud over det, de alle fire ønsker sig: At arbejde til glæde og gavn for borgerne i Syddjurs.

Magten blev fordelt på møde

Det er ikke kun spillereglerne for, hvordan borgmesterposten bliver afgjort på valgnatten, der bliver aftalt. Det samme gør spillet om viceborgmesterposten og 2. viceborgmesterposten.

Den blok, der ikke får borgmesterposten får viceborgmesterposten, og så går 2. viceborgmesterposten til borgmesterblokken.

En lang række andre beslutninger træffes også inden valget.

Det Konservative Folkeparti har længe ønsket, at kommunen skal have mere fokus på at servicere erhvervslivet. På mødet dagen inden valget aftaler de fire spidskandidater at ændre i de politiske udvalg.

Der skal oprettes et ekstra udvalg med fokus på erhvervslivet.

Det betyder, at der skal omstruktureres lidt i flere af de øvrige udvalg, men efter lidt forhandlinger falder det på plads. Byrådet har arbejdet med en ny udvalgsstruktur i et stykke tid, så der er ikke de store knaster i at få enderne til at mødes.

Det ekstra udvalg betyder, at der nu skal besættes så mange pladser i de seks politiske udvalg, at der er ti byrådsmedlemmer, som skal sidde i to udvalg. Også her bliver der slået halv skade. Fem ekstra udvalgspladser til de blå og fem til de røde.

Formandsposter fordeles

De fire parter fordeler også formandsposterne for de seks udvalg i mellem sig på det hemmelige møde dagen før valget. Tre formænd fra blå blok. Tre formænd fra rød.

Hver blok må selv finde ud af, hvem der skal være formænd.

Ved at dele formandsposterne på forhånd har de fire også implicit aftalt, at det bliver en bred konstituering, for det er kun partier, der er med i konstitueringsaftalen, der kan komme i betragtning til poster i politiske udvalg efterfølgende.

Dermed er banen kridtet op, og de tunge spillere har aftalt, hvilke regler der skal spilles efter. Med udsigt til en bred konstituering uanset udfaldet af valget, kan alle gå hjem og vente på, hvordan vælgerne fordeler styrkeforholdet, inden spillet kan gå i gang.

Heine Skovbak Iversens vilde aften

Efterhånden som resultaterne begynder at rulle ind på valgaftenen, står det klart, at Tommy Bøgehøj og Det Konservative Folkeparti tordner fremad. Faktisk er fremgangen så stor, at Tommy Bøgehøj så småt begynder at overveje, om han skal bringe sig selv i i feltet af borgmesterkandidater.

Tommy Bøgehøj og Det Konservative Folkeparti blev valget helt store vindere. De gik frem fra et til fem mandater, men det rakte ikke til en blå eller grøn borgmester. Foto: Søren Øhlers

Lige så vild som den konservative fremgang er, lige så vildt er det at være Heine Skovbak Iversen fra Radikale Venstre.

Midt på aftenen står det klart, at han både kommer i byrådet og kan blive tungen på vægtskålen. Hans beslutning vil i givet fald få helt afgørende betydning for, hvordan gentlemanaftalen mellem de fire store skal udspille sig.

Vælger han blåt, er slaget tabt for de røde.

Vælger han rødt, slukker det håbet hos de blå.

En radikal ønskeposition, som Heine Skovbak Iversen (B) og hans bagland i de kommende timer gør alt, hvad de kan for at få det maksimale ud af.

Han er skiftevis både til møder med Claus Wistoft (V) og Tommy Bøgehøj (C) i et lokale og med Michael Stegger (A) og Kirstine Bille (F) i et andet.

Ingen kan komme videre, før Radikale Venstre beslutter sig. Ved sin side har den nyvalgte Heine Skovbak Iversen assistance af den erfarne og afgående Jan Kjær, som er mere blå i sine radikale holdninger, end Heine Skovbak Iversen i udgangspunktet er.

Det er efter fleres udsagn med til at presse prisen for Heine Skovbak Iversens opbakning gevaldigt i vejret.

Tyndslidt tålmodighed

Både hos de blå og hos de røde sidder man "bare" og venter på, at Heine Skovbak Iversen gør op med sig selv, hvilket tag-selv-bord han vil spise sin sejrsmiddag af.

På et tidspunkt er tålmodigheden med Heine Skovbak Iversens høje spil så tyndslidt, at det, trods aftalen fra dagen før, begynder at rumle i kulisserne.

Heine Skovbak Iversen (B) tog sig tid til at shoppe lidt hos både de blå og de røde, inden han i sidste øjeblik besluttede sig for at gå med de røde og få maksimalt udbytte af sin tilbagegang og Radikale Venstres ene mandat. Foto: Asbjørn With

Flere af aftenens hovedpersoner konstaterer overfor SyddjursLIV, at Heine Skovbak Iversen var sekunder fra at overspille sine kort og gå fra rådhuset uden noget som helst.

Sådan gik det ikke.

De radikale vælger den røde blok, sådan som de også helst ville. Dermed kan de blå sætte sig ud på sidelinjen og betragte spillet om borgmesterposten hos de røde, sådan som aftalen fra dagen før foreskriver.

Claus Wistoft (V) ærgrer sig. Ifølge hans beregninger er blå blok færre end 200 stemmer fra at tippe et mandat fra rød til blå og dermed gøre Heine Skovbak Iversen og Radikale Venstre overflødige.

Den afgørende kædedans

I kontrolrummet sidder den røde blok og de to røde borgmesterkandidater, Kirstine Bille (SF) og Michael Stegger (S). De skal nu afgøre, hvem af dem, der skal være borgmester. De ved også, hvad der er at forhandle med.

Udefra set lignede det længe et opslidende forhandlingsforløb om magten, men inde i forhandlingsrummet ventede de røde på de personlige stemmetal, inden borgmesterkæden med sikkerhed kunne hænges om halsen på Michael Stegger (S). Foto: Asbjørn With

Aftalen med V og K fra dagen før betyder, at der på bordet ligger en borgmesterpost, posten som 2. viceborgmester, tre formandsposter for politiske udvalg og tre pladser i det magtfulde økonomiudvalg. Her er borgmesteren selvskrevet medlem.

Sikkert er det, at Enhedslistens Jesper Yde Knudsen skal have betaling for sin opbakning. Med et ekstra mandat er han oppe på to, og da Alternativet ikke kom ind, skal det næsten automatisk give ham en plads i økonomiudvalget.

Ved bordet sidder også Heine Skovbak Iversen (B), som er den afgørende faktor, der tippede borgmesterposten til rød. Det skal han naturligvis også have noget for.

Med en stemmemæssig tilbagegang for Radikal Venstre og bare et mandat er han endt i den helt rigtige situation. Det ved alle omkring bordet godt.

Michael Stegger (A) har hele tiden slået fast, at det for ham og Socialdemokratiet var absolut førsteprioritet at beholde borgmesterposten. Det gør ham lettere at presse i forhandlingsrummet.

Relativt hurtigt efter, at Radikale Venstre har valgt side, foreslår Michael Stegger (A) selv den hurtigste, men også dyreste, vej til borgmesterposten.

Han frasiger sig alt andet, hvis de øvrige i rummet vil give ham og Socialdemokratiet borgmesterposten.

Flere undrer sig over, at det går så hurtigt. De personlige stemmetal er ikke kommet endnu, og det er noget af en chance at tage. Forslaget bliver taget nogenlunde imod.

Heine Skovbak Iversen (B) kan se frem til en formandspost, en plads i økonomiudvalget og måske endda posten som 2. viceborgmester.

SF og Kirstine Bille fik ikke helt det valg, de kunne have håbet på. For dem er der status quo med to formandsposter men ingen borgmesterkæde. Foto: Søren Øhlers

For Kirstine Bille og SF vil det betyde, at de ikke får borgmesterposten. Omvendt er der udsigt til, at partiet kan beholde de to formandsposter. Det kan sælges som en sejr med lidt god vilje.

KMD er i problemer og tiden går

Udenfor forhandlingslokalet venter pressen utålmodigt. Der spekuleres i, hvem der gør hvad med hvem. Ingen på den side af døren ved, at der aftenen inden er indgået en aftale, og at en blå borgmester ikke længere er en mulighed.

KMD, som leverer al teknikken i forbindelse med optællingen efter valget, er helt overraskende i problemer. På selve valgnatten har de problemer med at få de personlige stemmetal ud, og først omkring klokken 01.30 kan kommunens kommunaldirektør og kommunikationschef løbe spidsrod mellem journalister og fotografer til forhandlingslokalet med de endelige tal.

SF er gået tilbage og det samme er Kirstine Billes (F) personlige stemmetal. Michael Stegger (A) har trods en tilbagegang for Socialdemokratiet overhalet Kirstine Bille (F) og får næstflest personlige stemmer i kommunen.

Her er sagen klar.

Michael Stegger (A) bliver borgmester, men det står også klart, at det er ham og socialdemokraterne, der skal betale Radikale Venstre og Heine Skovbak Iversen.

Gaverne vælter nu ned over den enlige radikale. Heine Skovbak Iversen bliver 2. viceborgmester, han får plads i økonomiudvalget og kan han se frem til at blive udvalgsformand.

V og K træder ind på banen igen

Den aftale, som S og SF aftenen inden valget har lavet med Det Konservative Folkeparti og Venstre er, at rød- og blå blok hver skal besætte tre af de seks politiske udvalg.

Derfor er Claus Wistoft (V) og Tommy Bøgehøj (C) nu tilbage i forhandlingslokalet. Nu skal der kæmpes for at få fordelt udvalgene.

Det er almen kendt, at det ikke er alle udvalg, der er lige interessante. De mest eftertragtede er generelt de udvalg, hvor der er stor eksponering overfor omverdenen og ikke ret mange penge at gøre noget med.

Med aftalen inden valget var der sikkerhed for en bred konstitueringsaftale. Det endte med, at alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen bakkede op om Michael Stegger (S) som borgmester. Foto: Asbjørn With

På den måde bliver man, især som udvalgsformand, meget synlig uden at man risikerer store økonomiske bommerter eller overraskelser.

I den næste times tid går den blå bloks forhandlere ind og ud af forhandlingslokalet, indtil det hele falder på plads.

Formandsposterne blev fordelt

SF får lov til at beholde de to udvalg, de også har været formænd for i den forgangne periode.

Kirstine Bille (F) bliver formand for familie, børn og læring, mens Kim Lykke Jensen (F) fortsætter som formand for teknik og miljø.

Heine Skovbak Iversen (B) får formandsposten i kultur og fritid.

Socialdemokratiet får ingenting.

Den konservative og nyvalgte Jan Aude bliver formand for Social og beskæftigelse, mens hans nyvalgte partifælle Kasper Kolstrup bliver formand for erhverv og plan.

Claus Wistoft (V) bliver viceborgmester og Christoffer Pedersen (V) bliver formand for sundhed og ældre. Derudover får Venstre en ekstra plads i økonomiudvalget, hvor Riber Hog Anthonsen tager plads sammen med Claus Wistoft.

Claus Wistoft (V) var skuffet over aftenens forløb. Meget mere er der ikke at sige til det. Foto: Asbjørn With

Udefra set betalte Venstre umiddelbart en høj pris ved at lade Det Konservative Folkeparti få to formandsposter. Nok fik de en fremgang på fire mandater,  men de er stadig mindre end Venstre.

Konservative får en gestus for loyalt og til det sidste at stå ved aftalen med Venstre og pege på Claus Wistoft som borgmester, så længe det var muligt.

Som den sidste mand, med undtagelse af SyddjursLIVs udsendte, forlod en træt men lettet nyvalgt borgmester rådhuset i Ebeltoft omkring klokken 4 natten til onsdag.

Michael Stegger (A) var glad og stolt, men han vidste også godt, at den borgmesterkæde, han kan hænge om halsen 1. januar, er købt og betalt i dyre domme.

Lettet, træt og glad kunne den nyvalgte borgmester Michael Stegger forlade valgnatten på rådhuset i Ebeltoft velvidende, at han havde solgt revl og krat for at få borgmesterkæden. Men den fik han så også. Foto: Asbjørn With

Som Socialdemokrat må man se det som en investering i fremtiden.

Gentlemanaftalen holdt vand

Aftalen, som V, C, SF og A gav hinanden hånd på aftenen inden valget, viste sig at holde vand. Selvfølgelig var der et par skvulp på selve valgaftenen, men missionen lykkedes.

I forbindelse med tidligere valg har stemningen været forbitret og indædt, men denne gang kunne politikerne smile og klappe hinanden på skuldrene, da de ud på morgenen kunne pakke deres papirer og tage hjem i seng.

Dagen efter kunne det nye byråd i god ro og orden mødes og spise frokost sammen, mens de fordelte alle de øvrige tillidsposter i mellem samtlige 27 medlemmer af den nye kommunalbestyrelse.

For anden gang i træk blev kaos undgået, og politikerne i det nye byråd kan både se vælgerne og hinanden i øjnene med god samvittighed i de næste fire år.

SÅDAN ER HISTORIEN BLEVET TIL ...

Denne historie fortælles på baggrund af SyddjursLIVs samtaler med langt de fleste af valgets centrale aktører. Formålet har alene været at fortælle historien om, hvad der foregår i kulisserne og i forhandlingsrummet, så det bliver synligt for vælgerne og borgerne i Syddjurs, hvordan deres politikere har forvaltet stemmerne. 

Alle oplysninger i fortællingen er bekræftet af mindst to af hinanden uafhængige kilder og er derfor et samlet billede af, hvad der foregået før, under og efter valget.

Få overblik her
NYHEDSOVERBLIK

Det skal du også vide

TURISME

Campingpladser i nord og syd fortrøstningsfulde: - Særligt tyskere og nordmænd vender tilbage

TURISME

Krig giver uforudsigelig sommer: Turistorganisation forventer, at de internationale gæster vender tilbage til Djursland

NATIONALPARK

Fører for mange veje ind i Mols Bjerge? - Nu begynder samtalen om fremtiden

FOKUS

Vivi-Ann, Sille, Anja og Søren må vente: Handleplan efter dialogmøde med forældre er udsat til juni

REWILDING

Dorthe er sigtet for hærværk mod Molslaboratoriet: 16 vanrøgtede heste i Silkeborg grundlagde hendes skepsis over for naturplejeprojekter

TRAFIK

25-årig mand fra Ryomgård fik beslaglagt sin bil

En 25-årig mand fra Ryomgård valgte tirsdag at køre med 172 kilometer i timen på Hovedvejen i Auning, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 kilometer i timen. Det fremgår af Østjylland Politis døgnrapport.

POLITIK

Møllestedet kom på dagsordenen, da borgmesteren besøgte Hornslet

Tirsdag blev det Hornslets tur til at danne rammen om borgmester Michael Steggers (S) udflytning af borgmesterkontoret, der var en del af borgmesteren valgløfte om at ville være "hele kommunens borgmester".

NYHEDSOVERBLIK

Ugens korte nyhedsoverblik

For første gang er personer, der har fodret hestene ved Molslaboratoriet, blevet sigtet for hærværk.

KORT NYT: UGE 17

Vokseværk i Thorsager og mere tid til samvær med borgere på ældreområdet - her er nogle af overskrifterne fra denne uges byrådsmøde

UDSATTE UNGE

Udvalgsmedlemmer tror ikke, at Syddjurs har et større problem med udsatte unge end andre kommuner

FLYGTNINGE I SYDDJURS

Smagen af krig fik Christian til at åbne sit hjem for fire ukrainere

FLYGTNINGE I SYDDJURS

Kommunens håndtering møder kritik: Hvorfor skal de helt til Ebeltoft?

SKOLE

Ny skoleleder: Forældre og lærere skal opleve mere nærværende ledelse

BØRN

Så er byggeriet - endelig - i gang

FÆLLESSKAB

Nyt bofællesskab i Feldballe: Sæt kryds i kalenderen 30. maj

FOKUS

Efter dialogmøde med kommunen: Forsigtig optimisme vendt til gryende skepsis